THE BIG GAME -kilpailu innosti nuoria ympäristötietoisuuteen

14.02.2024

Ympäristötietoisuuden kasvava merkitys ja nuorten osallistuminen ovat ratkaisevassa roolissa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Tässä kontekstissa THE BIG GAME -kilpailu osoitti vahvuutensa ja tehokkuutensa, motivoimalla nuoria eri Euroopan maissa osallistumaan ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen pelillisessä oppimisympäristössä.

Marras-joulukuussa 2023 järjestettyyn kilpailuun osallistui yhteensä 121 koululaisjoukkuetta 25 yläkoulusta Italiasta, Romaniasta, Suomesta ja Virosta. Pelin aikana oppilasryhmät työskentelivät peliympäristössä, jossa heille annettiin kolme ympäristöaiheista tehtävää. Tehtävät käsittelivät ympäristökatastrofien ehkäisyä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja ilmastonmuutoksen hillintää. Tehtävät käsittelivät ympäristökatastrofien ehkäisyä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja ilmastonmuutoksen hillintää. Kilpailu tarjosi osallistujille mahdollisuuden pohtia ihmisen toiminnan vaikutuksia ympäristöön sekä kehittää tärkeitä taitoja, kuten tiimityöskentelyä, ongelmanratkaisua ja tiedonhakua. Kilpailu oli osa laajempaa BIG GAME -hanketta, jonka tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta ympäristökysymyksiin ja edistää kestävää kehitystä yhteiskunnassa.

Yhteensä tehtäväratkaisuja kolmeen tehtävään saatiin 270 kappaletta. Osallistujien suuri määrä ja tulokset ovat rohkaiseva osoitus siitä, että nuoret ovat valmiita tekemään osansa ympäristönsuojelun eteen. Arviointiryhmä, johon kuului viisi jäsentä, arvosteli ja pisteytti ratkaisut neljän arviointikriteerin perusteella. Ensimmäinen kriteeri oli ratkaisujen toimivuus, jossa arvioitiin niiden tehokkuutta ongelman ratkaisemisessa. Toiseksi tuli käytännöllisyys, jossa tarkasteltiin ratkaisujen toteuttamiskelpoisuutta. Kolmas kriteeri oli tieteellisyys, jossa arvioitiin, oliko ratkaisu perusteltu asianmukaisilla ja luotettavilla lähteillä. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, arvioitiin ratkaisujen vakuuttavuutta ja esittämistapaa. Arviointikomitean työskentely oli keskeisessä roolissa kilpailun reilun ja puolueettoman kulun varmistamisessa.

Kilpailussa voittoon ylsivät kolme joukkuetta: Suomesta Hazel Tarantulas sekä Romaniasta Green Elephants ja Black Bobcats, jotka onnistuivat suoriutumaan tasaisen hyvin kaikista kolmesta tehtävästä. THE BIG GAME -kilpailun tulokset ovat kannustavia, osoittaen nuorten kiinnostuksen kestävän tulevaisuuden edistämiseen. Voittajien lisäksi yhdeksän joukkuetta ansaitsi kunniamaininnan sitoutumisesta kilpailuun sekä tehtävien johdonmukaisesta suorittamisesta. Lisäksi kaikki kilpailuun osallistuneet joukkueet palkittiin osallistumismerkillä, mikä korosti jokaisen osallistujan panostuksen merkitystä kestävän tulevaisuuden luomisessa ja ympäristönsuojelussa.

BIG GAME -hanke on kansainvälinen Erasmus-hanke, joka tukee monialaista STEM-opetusta. Hanke pyrkii lisäämään kiinnostusta STEM-aineisiin ja edistämään niiden huippuosaamista, vahvistamaan digitaalista muutosta kouluissa, tukemaan opettajien ja 11–16-vuotiaiden oppilaiden digitaalisia taitoja sekä lisäämään tietoisuutta keskeisistä ympäristöongelmista, erityisesti ilmastonmuutoksesta. 

Hankkeeseen osallistuvat partnerit ovat Turun yliopisto, Joensuun lyseon peruskoulu, Tallinnan kansainvälinen koulu, I.C. Maria Montessori, U-TRACK, EuroEd, Tallinnan yliopisto ja PIXEL. Kohderyhmänä ovat yläkoulun opettajat ja 11–16-vuotiaat oppilaat. Hanke käynnistyi vuoden 2021 lopulla ja päättyy toukokuun 2024 lopussa.

big-game.eu-track.euhttps://big-game.eu-track.eu/img/logo_eu.png

Luotu 14.02.2024 | Muokattu 14.02.2024