Eurooppalaisella yhteistyöllä edistetään aurinkoenergian käyttöä

01.02.2019

Auringon säteilyenergian käyttöä ja kiertotaloutta edistävä eurooppalainen yhteistyöprojekti on valittu EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan Horisontti 2020 -ohjelman kuuden työohjelman joukkoon. Turun yliopisto on yksi monitieteisen projektin yhteistyökumppaneista.

Eurooppalainen SUNRISE-projekti (Solar energy for a circular economy) sai yhteensä miljoonan euron rahoituksen vuodeksi keväästä 2019 alkaen, ja sen tavoitteena on luoda perusta mittavalle eurooppalaiselle tutkimushankkeelle. 

– Projektin tavoitteena on tarjota kestävä vaihtoehto polttoaineiden ja kemikaalien fossiilipohjaiselle ja energiaintensiiviselle tuotannolle, ja se pohjautuu aurinkoenergian muuntamiseen ja laajalti saatavilla olevien raaka-aineiden, kuten hiilidioksidin, veden ja typen hyödyntämiseen. Projekti on linjassa hiljattain julkaistun Euroopan komission pitkäaikaisstrategian kanssa, jolla pyritään tekemään Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä, sanoo akateemikko, professori Eva-Mari Aro, joka edustaa projektissa Turun yliopistoa.

Projekti tuo yhteen tutkijoita, teollisuuden edustajia, poliittisia ja yhteiskunnallisia päättäjiä, kansalaisjärjestöjä sekä globaaleja energia-, kemikaali- ja autoteollisuuden toimijoita, jotka yhdessä laativat tieteellis-teknologisen tiekartan laajalle tutkimushankkeelle energian, ympäristön ja ilmastonmuutoksen tutkimusalalla.

SUNRISE on yksi kuudesta työohjelmasta, jotka valittiin jatkoon viime vuoden FETFLAG-01-2018-rahoitushaussa. Työohjelmat valittiin kolmelta eri tutkimusalalta: ’informaatioteknologia ja yhteiskunta’, ’terveys- ja biotieteet’ sekä ’energia, ympäristö ja ilmastonmuutos’.

Ohjelmien tavoitteena on valmistella uusia laajoja eurooppalaisia tutkimushankkeita, joita mahdollisesti tuetaan komission seuraavalla tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelma Horizon Europella. Valittuja projekteja kannustetaan luomaan perusta laajoille, tiedelähtöisille ja pitkäaikaisille tutkimushankkeille, jotka tarttuvat mittaviin eurooppalaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja pyrkivät muuntamaan tieteelliset edistysaskeleet konkreettisiksi innovaatiomahdollisuuksiksi, kasvuksi ja työpaikoiksi.

– SUNRISE-projekti pyrkii kestävän hiilidioksidikierron saavuttamiseen, minkä seurauksena ilmakehän hiilidioksidipitoisuus vähentyy ja vakautuu nykyistä alemmalle tasolla. Projektilla pyritään myös maaperän ja luonnonvarojen kestävään käyttöön kiertotalouden toteuttamiseksi, Aro kertoo.

Monitieteiseen SUNRISE-konsortioon osallistuu 20 yhteistyökumppania 13 eri maasta, ja projektia koordinoi professori Huub de Groot hollantilaisesta Leidenin yliopistosta. Konsortioon kuuluu seitsemän yliopistoa: Turun yliopiston lisäksi Leidenin, Uppsalan, Varsovan ja Louvainin yliopistot sekä Imperial College of London ja Norjan teknillis-luonnontieteellinen yliopisto. 

Lisäksi mukana on kahdeksan tutkimuskeskusta: ranskalainen Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), italialainen National Research Council (CNR), sveitsiläinen Federal Laboratories for Materials Science and Technology (Empa), espanjalainen IMDEA Energy Institute, saksalaiset Fraunhofer- instituutti ja Forschungszentrum Jülich GmbH, tsekkiläinen J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry ja espanjalainen Institute of Chemical Research of Catalonia sekä kaksi eurooppalaista yhdistystä: European Energy Research Alliance (EERA) ja Energy Materials Industrial Research Initiative (EMIRI) ja kolme yritystä: Siemens AG, Johnson Matthey and Engie.

Lisätietoja

Eva-Mari Aro, p. 050 362 9273, evaaro@utu.fi
 

Luotu 01.02.2019 | Muokattu 01.02.2019