Asiasana: Elintarvikekemia ja -kehitys

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Suomalaisten sienten polysakkarideista uutta sisältöä ruokavalioon? (Väitös: MSc Gabriele Beltrame, 3.12.2021, elintarvikekemia ja -kehitys)

Sieniä käytetään ravintona ja lääkkeenä kaikkialla maailmassa ja sienet ovat Suomen metsien toiseksi suurin syötävä biomassa. Monilla sienistä eristettyillä bioaktiivisilla molekyyleillä kuten polysakkarideilla on todettu olevan useita biologisia toimintoja, jotka liittyvät muun muassa immuunijärjestelmän säätelyyn. MSc Gabriele Beltramen väitöstutkimus tarkasteli sienten polysakkarideja sekä paneutui eristysmenetelmien kehittämiseen sienten β-glukaanisaannon kasvattamiseksi.

Turun yliopisto johti ruuan kestävyyttä parantavaa projektia

18.11.2021

Elintarviketeollisuus tuottaa valtavia määriä proteiini- ja kuiturikkaita sivuvirtoja, jotka päätyvät pääosin rehuksi tai biojätteeksi. Turun yliopiston johtama PROWASTE-projekti kehitti tehokkaita ja vihreitä prosesseja proteiinien ja kuitujen eristämiseen ohramäskistä ja rypsin puristekakusta, jotka ovat Euroopan tasolla kaksi hyvin merkittävää elintarviketeollisuuden sivuvirtaa.

Value-added products from the food industry side streams

Aika

9.11.2021 klo 10.00 - 12.30
Webinar entitled "Value-added products from food industry side streams" is organized by the University of Turku (Finland) in collaboration with the TFTAK (Estonia), UPWr (Poland) and Fraunhofer IVV (Germany). This two- and half-hour webinar focused on circular economy will provide a total of seven...

Bioprosessointien avulla uusia maistuvia marjatuotteita (Väitös: DI Niina Kelanne, 24.9.2021, elintarvikekehitys)

DI Niina Kelanteen väitöstutkimus osoittaa, että polymeerejä, entsyymejä ja viinihiivakäymistä voidaan käyttää puolukan ja mustaherukan aistittavien ominaisuuksien muokkaamiseen. Kyseiset bioprosessointimenetelmät vaikuttavat sekä haihtuviin että haihtumattomiin yhdisteisiin ja näin ollen kokonaisvaltaisesti aistittaviin ominaisuuksiin. Tutkimus tuo uutta tieteellistä tietoa bioprosessointien vaikutuksista puolukka- ja mustaherukkajuomien valmistukseen sekä marjojen teolliseen hyödyntämiseen.

Utsjoen Karigasniemelle ja Kevolle maailman pohjoisimmat tyrnikoealat

03.06.2021

Tyrni on Euraasiassa esiintyvä karaistunut marjova pensas, jonka alkukoti lienee Himalajan vuoristoalueella Kiinassa. Tyrniä esiintyy luonnonvaraisena myös Pohjanlahden maannousemarannoilla aina Kemi-Tornion aluetta myöten. Marjan viljelyala lisääntyy Suomessa hitaasti. Nyt Utsjoelle, sekä Karigasniemeen että Kevon tutkimusasemalle, perustetaan seurantatutkimusta varten maailman pohjoisimmat tyrnikoealat, joiden avulla voidaan seurata ympäristön vaikutusta marjan menestymiseen ja terveysvaikutuksiin.
 

Turun yliopiston tutkijat vahvasti mukana kansallisen elintarviketutkimusstrategian laatimisessa

17.03.2021

Aika on kypsä Suomen ruokajärjestelmän muutokselle. VTT, Helsingin, Turun ja Itä-Suomen yliopistot, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Ruokavirasto määrittivät elintarviketutkimukselle suunnan, joka ohjaa Suomea keskeiseksi toimijaksi terveelliseen ja kestävään ruokajärjestelmään siirtymisessä. Samalla Suomi luo uusia talouskasvun mahdollisuuksia.

Itämeren makrolevien viljelyä ja käyttöä tutkiva GRASS-hanke viestii tutkimustuloksista ja osallistaa sidosryhmiä etätapaamisten avulla

11.11.2020

Turun yliopiston biokemian laitoksen elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen osasto on mukana EU-rahoitteisessa hankkeessa Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea (GRASS), joka tutkii mahdollisuuksia merilevien viljelyyn Itämeren alueella sekä selvittää levien käyttöä elintarvikkeiden ja rehun raaka-aineina. 

Pohjoisista luonnonvaroista saatavat elintarvikkeet edistävät terveyttä ja kestävää kehitystä – Osallistu Raision Tutkimussäätiön ja Turun yliopiston verkkoseminaariin

04.11.2020

Elintarvikkeet ja terveyttä edistävä ravitsemus ovat tärkeässä roolissa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa. Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön ja Turun yliopiston elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikön yhteisessä verkkoseminaarissa kuullaan puheenvuoroja pohjoisista elintarvikkeista yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten asiantuntijoilta. Ilmoittautuminen webinaariin päättyy keskiviikkona 4.11. klo 15.00.

Elintarvikemetabolomiikan huippuasiantuntija Kati Hanhineva pohjoisten elintarvikkeiden professuuriin

12.12.2019

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö lahjoitti vuonna 2018 Turun yliopistolle 500 000 euroa, jolla rahoitetaan pohjoisten elintarvikkeiden professuurin viisi ensimmäistä vuotta. Uusi professuuri keskittyy Suomessa viljeltävien kasvien tutkimukseen, tukee kestävään kehitykseen pohjautuvaa suomalaisten elintarvikkeiden vientiä ja lisää hyvinvointia edistämällä terveellisten elintarvikkeiden kehittämistä.