Asiasana: elintarviketieteet

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Elintarvikeala suuressa murroksessa

31.01.2024

Miten vastataan kuluttajien kasvaviin odotuksiin ruuan ekologisuudesta, kasvipohjaisuudesta tai terveellisyydestä? Miten yhteiskunnat voivat turvata kestävän ruuantuotannon? Tutkijat etsivät ratkaisuja kysymyksiin, jotka uudistavat nopealla tahdilla koko elintarvikealaa. Syksyllä käynnistyy myös uusi elintarviketekniikan koulutusohjelma vastaamaan alan lisääntyvään työvoimatarpeeseen.

Kaura sopii herkkävatsaisellekin, mutta sen terveysvaikutukset ovat riippuvaisia kuiturakenteen muokkauksesta (Väitös: FM Salla Laito, 4.2.2022, elintarvikekemia)

FM Salla Laito selvitti väitöstutkimuksessaan, miten kauran beta-glukaanille esimerkiksi kaurajuomien ja -jogurttien valmistuksessa usein tapahtuva kuiturakenteiden muokkaus vaikuttaa kauran terveyttä edistäviin ominaisuuksiin. Tutkimus osoitti, että esimerkiksi kaurajuomassa, jossa beta-glukaanikuidut ovat lyhempiä kuin kaurapuurossa, korostuvat eri terveysvaikutukset. Kauran havaittiin myös olevan eduksi niin keliaakikon kuin gluteeniyliherkänkin suolistomikrobistolle, ja olevan herkkävatsaistenkin hyvin sietämä kuidunlähde.

Suomalaisten sienten polysakkarideista uutta sisältöä ruokavalioon? (Väitös: MSc Gabriele Beltrame, 3.12.2021, elintarvikekemia ja -kehitys)

Sieniä käytetään ravintona ja lääkkeenä kaikkialla maailmassa ja sienet ovat Suomen metsien toiseksi suurin syötävä biomassa. Monilla sienistä eristettyillä bioaktiivisilla molekyyleillä kuten polysakkarideilla on todettu olevan useita biologisia toimintoja, jotka liittyvät muun muassa immuunijärjestelmän säätelyyn. MSc Gabriele Beltramen väitöstutkimus tarkasteli sienten polysakkarideja sekä paneutui eristysmenetelmien kehittämiseen sienten β-glukaanisaannon kasvattamiseksi.

Turun yliopisto johti ruuan kestävyyttä parantavaa projektia

18.11.2021

Elintarviketeollisuus tuottaa valtavia määriä proteiini- ja kuiturikkaita sivuvirtoja, jotka päätyvät pääosin rehuksi tai biojätteeksi. Turun yliopiston johtama PROWASTE-projekti kehitti tehokkaita ja vihreitä prosesseja proteiinien ja kuitujen eristämiseen ohramäskistä ja rypsin puristekakusta, jotka ovat Euroopan tasolla kaksi hyvin merkittävää elintarviketeollisuuden sivuvirtaa.

Bioprosessointien avulla uusia maistuvia marjatuotteita (Väitös: DI Niina Kelanne, 24.9.2021, elintarvikekehitys)

DI Niina Kelanteen väitöstutkimus osoittaa, että polymeerejä, entsyymejä ja viinihiivakäymistä voidaan käyttää puolukan ja mustaherukan aistittavien ominaisuuksien muokkaamiseen. Kyseiset bioprosessointimenetelmät vaikuttavat sekä haihtuviin että haihtumattomiin yhdisteisiin ja näin ollen kokonaisvaltaisesti aistittaviin ominaisuuksiin. Tutkimus tuo uutta tieteellistä tietoa bioprosessointien vaikutuksista puolukka- ja mustaherukkajuomien valmistukseen sekä marjojen teolliseen hyödyntämiseen.

Utsjoen Karigasniemelle ja Kevolle maailman pohjoisimmat tyrnikoealat

03.06.2021

Tyrni on Euraasiassa esiintyvä karaistunut marjova pensas, jonka alkukoti lienee Himalajan vuoristoalueella Kiinassa. Tyrniä esiintyy luonnonvaraisena myös Pohjanlahden maannousemarannoilla aina Kemi-Tornion aluetta myöten. Marjan viljelyala lisääntyy Suomessa hitaasti. Nyt Utsjoelle, sekä Karigasniemeen että Kevon tutkimusasemalle, perustetaan seurantatutkimusta varten maailman pohjoisimmat tyrnikoealat, joiden avulla voidaan seurata ympäristön vaikutusta marjan menestymiseen ja terveysvaikutuksiin.