Lautasia, joissa erilaisia viljoja.

Turun yliopisto johti ruuan kestävyyttä parantavaa projektia

18.11.2021

Elintarviketeollisuus tuottaa valtavia määriä proteiini- ja kuiturikkaita sivuvirtoja, jotka päätyvät pääosin rehuksi tai biojätteeksi. Turun yliopiston johtama PROWASTE-projekti kehitti tehokkaita ja vihreitä prosesseja proteiinien ja kuitujen eristämiseen ohramäskistä ja rypsin puristekakusta, jotka ovat Euroopan tasolla kaksi hyvin merkittävää elintarviketeollisuuden sivuvirtaa.

Jotta projektissa kehitetyt innovaatiot saataisiin hyötykäyttöön, yksi avaintavoite on skaalata laboratoriotason konseptit teollisen tason prosesseiksi.

PROWASTE on monikansallinen konsortio, ja projektin sidosryhmiä ovat yliopistot, tutkimuskeskukset ja yritykset Suomesta, Virosta, Saksasta ja Puolasta. Projektissa mukana toimivat yritykset ovat tarjonneet tutkimuksissa tarvittavat raaka-aineet, ja projektin yhteistyökumppaneiden vahva ja toisiaan täydentävä asiantuntemus on johtanut uusiin läpimurtoihin sivuvirtoihin liittyvässä tutkimuksessa.

Projekti keskittyi kehittämään nk. vihreitä teknologioita yhdistämällä eri bioprosesseja ja ympäristöystävällisiä uuttomenetelmiä, jotta raaka-aineesta saadaan talteen ravitsemuksellisesti laadukasta proteiinia, kuitua ja bioaktiivisia yhdisteitä. Kehitetyillä menetelmillä saatiin proteiinit ja kuidut talteen korkealla saannolla, minkä lisäksi prosessointi vähensi antinutrienttien määrää. Näitä talteen saatuja proteiini- ja kuitujakeita hyödynnettiin uudenlaisten elintarvikkeiden kehityksessä.

Fraunhofer IVV -instituutti (Saksa) kehitti menetelmiä proteiinien tehokkaaseen uuttoon ohramäskistä ja rypsin puristekakusta. Uuttomenetelmän tehostamiseksi vaadittavia esikäsittelymenetelmiä kehittivät Tallinnassa sijaitsevan Center of Food and Fermentation Technologies -tutkimuskeskuksen ja Turun yliopiston tutkijat. Turun yliopiston tutkimusryhmä tutki lisäksi esikäsittelymenetelmien vaikutusta ohramäskin ja rypsin puristekakkujen ravintoaineiden, bioaktiivisten yhdisteiden ja antinutrienttien määrään. Wrocławin ympäristö- ja biotieteiden yliopistossa (Puola) kehitettiin jugurttipohjainen elintarvikekonsepti, jossa hyödynnettiin proteiini- ja kuitujakeita ohramäskistä. Puolalainen yritysyhteistyökumppani, Regis Ltd., kehitti lihatuotteita, joihin lisättiin sivuvirroista eristettyjä kuitu- ja proteiinijakeita.

Turun yliopisto järjesti kansainvälisen konferenssin yhdessä PROWASTE-konsortion kanssa 9.11.2021. Tilaisuuden avasi projektin johtaja, professori Baoru Yang, joka toimii Turun yliopiston elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikön johtajana.

- Konferenssissa projektin avaintuloksia esittivät asiantuntijat kaikista neljästä yhteistyömaasta. Heidän lisäkseen tapahtumassa esiintyi kolme kutsuttua puhujaa, jotka esittivät innovatiivisia tapoja lisätä sivuvirtojen arvoa. Konferenssiin osallistui noin sata osallistujaa ympäri maailmaa, Yang kertoo.

PROWASTE-Projektin rahoittajana toimi FACCE SURPLUS, joka Euroopan komission ja 15 valtion yhteistyössä perustama ERA-NET-yhteisrahasto. Rahasto toimii ”Maatalous, elintarviketurva ja ilmastonmuutos” ohjelma-aloitteen (FACCE-JPI) puitteissa. Projekti käynnistettiin virallisesti 1.4.2018 ja se päättyy 31.12.2021.

Luotu 18.11.2021 | Muokattu 18.11.2021