Oskar Laaksonen profiilikuva
Oskar
Laaksonen
dosentti, bioteknologian laitos
yliopistonlehtori, elintarviketieteet
PhD, Docent

Ota yhteyttä

+358 29 450 4168
+358 50 597 4650
Itäinen Pitkäkatu 4 C
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Elintarvikkeiden aistittava laatu
Aistinvaraisen laadun tutkimusmenetelmät
Flavorien kemia
Maku
Marjat
Fenoliset yhdisteet
Nestekromatografia
Kaasukromatografia
Tilastolliset monimuuttujamenetelmät elintarviketieteissä

Opetus

  • Elintarvikkeiden aistinvarainen arviointi
  • Tilastollisten monimuuttujamallien soveltaminen elintarviketieteissä

Tutkimus

  • Elintarvikkeiden prosessoinnin vaikutus aistittavaan laatuun
  • Kasviperäisten elintarvikkeiden flavorien ja makujen kemia
  • Elintarvikkeiden sensomiikka

Julkaisut

Järjestä: