Asiasana: pohjoiset elintarvikkeet

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Utsjoen Karigasniemelle ja Kevolle maailman pohjoisimmat tyrnikoealat

03.06.2021

Tyrni on Euraasiassa esiintyvä karaistunut marjova pensas, jonka alkukoti lienee Himalajan vuoristoalueella Kiinassa. Tyrniä esiintyy luonnonvaraisena myös Pohjanlahden maannousemarannoilla aina Kemi-Tornion aluetta myöten. Marjan viljelyala lisääntyy Suomessa hitaasti. Nyt Utsjoelle, sekä Karigasniemeen että Kevon tutkimusasemalle, perustetaan seurantatutkimusta varten maailman pohjoisimmat tyrnikoealat, joiden avulla voidaan seurata ympäristön vaikutusta marjan menestymiseen ja terveysvaikutuksiin.
 

Turun yliopiston tutkijat vahvasti mukana kansallisen elintarviketutkimusstrategian laatimisessa

17.03.2021

Aika on kypsä Suomen ruokajärjestelmän muutokselle. VTT, Helsingin, Turun ja Itä-Suomen yliopistot, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Ruokavirasto määrittivät elintarviketutkimukselle suunnan, joka ohjaa Suomea keskeiseksi toimijaksi terveelliseen ja kestävään ruokajärjestelmään siirtymisessä. Samalla Suomi luo uusia talouskasvun mahdollisuuksia.

Pohjoisista luonnonvaroista saatavat elintarvikkeet edistävät terveyttä ja kestävää kehitystä – Osallistu Raision Tutkimussäätiön ja Turun yliopiston verkkoseminaariin

04.11.2020

Elintarvikkeet ja terveyttä edistävä ravitsemus ovat tärkeässä roolissa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa. Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön ja Turun yliopiston elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikön yhteisessä verkkoseminaarissa kuullaan puheenvuoroja pohjoisista elintarvikkeista yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten asiantuntijoilta. Ilmoittautuminen webinaariin päättyy keskiviikkona 4.11. klo 15.00.

Elintarvikemetabolomiikan huippuasiantuntija Kati Hanhineva pohjoisten elintarvikkeiden professuuriin

12.12.2019

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö lahjoitti vuonna 2018 Turun yliopistolle 500 000 euroa, jolla rahoitetaan pohjoisten elintarvikkeiden professuurin viisi ensimmäistä vuotta. Uusi professuuri keskittyy Suomessa viljeltävien kasvien tutkimukseen, tukee kestävään kehitykseen pohjautuvaa suomalaisten elintarvikkeiden vientiä ja lisää hyvinvointia edistämällä terveellisten elintarvikkeiden kehittämistä.