Elintarvikemetabolomiikan huippuasiantuntija Kati Hanhineva pohjoisten elintarvikkeiden professuuriin

12.12.2019

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö lahjoitti vuonna 2018 Turun yliopistolle 500 000 euroa, jolla rahoitetaan pohjoisten elintarvikkeiden professuurin viisi ensimmäistä vuotta. Uusi professuuri keskittyy Suomessa viljeltävien kasvien tutkimukseen, tukee kestävään kehitykseen pohjautuvaa suomalaisten elintarvikkeiden vientiä ja lisää hyvinvointia edistämällä terveellisten elintarvikkeiden kehittämistä.

Elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikön johtaja, professori Baoru Yang ja vuoden alussa pohjoisten elintarvikkeiden professorina aloittava Kati Hanhineva iloitsevat panostuksesta pohjoisten raaka-aineiden ja elintarvikkeiden tutkimukseen.

Pohjoisten elintarvikkeiden professoria haettiin kansainvälisellä haulla. FT Kati Hanhineva nimitettiin tehtävään vahvan kokemuksensa ja relevantin tutkimuksensa perusteella.

Uuden professuurin tavoite on tukea terveyttä edistävän ja kestävän ruoan tuotantoa ja vientiä korkeatasoisella tutkimuksella sekä lisätä yliopistojen ja suomalaisten elintarvikeyritysten välistä yhteistyötä. Professuuri sijoittuu Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan biokemian laitoksen elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikköön.

Kati Hanhineva on perehtynyt aiemmassa tutkimuksessaan pohjoisten elintarvikkeiden koostumukseen sekä elintarvikkeiden aineenvaihdunnallisiin terveysvaikutusmekanismeihin. Keskeisenä työkaluna tutkimuksissa on ollut metabolomiikka-analyysi. Hanhineva on elintarvike- ja ravitsemustieteellisen metabolomiikan saralla kansainvälisesti tunnettu uranuurtaja.

– Uudet teknologiset sovellukset mahdollistavat aiempaa syvällisemmän tarkastelun liittyen siihen, millaisia kemiallisia muutoksia elintarvikkeissa tapahtuu sekä ruoanvalmistus- että ruoansulatusprosessin aikana. Tämä auttaa meitä ymmärtämään yksityiskohtaisemmin niitä aineenvaihdunnallisia muutoksia, jotka ovat osaltaan edesauttamassa ruoka-aineisiin tai ruokavalioon yhdistettyjä terveysvaikutuksia, Hanhineva kertoo.

Kati Hanhinevan johtamissa tutkimuksissa on perehdytty syvällisesti myös suoliston mikrobiflooran merkitykseen elintarvikkeiden, ravitsemuksen ja terveyden rajapinnassa. 

– Vuoden alussa Turun yliopistossa alkava professuurini tulee mahdollistamaan tämän tutkimuslinjan tehokkaan jatkamisen, Hanhineva sanoo.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola sanoo, että terveyttä ja kestävää kehitystä edistävien elintarvikkeiden tutkimus sopii erinomaisesti yliopiston strategiaan. 

– Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön lahjoittama professuuri on merkittävä panostus tutkimusalan kehittämiseen. Tärkeää on myös se, että olemme rekrytoineet kansainvälisesti tunnetun asiantuntijan kyseiseen tehtävään, Kola sanoo. 

Myös Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Kuusniemi iloitsee asiantuntemuksesta, jota Kati Hanhineva tuo professuuriin.

– Olemme iloisia, että lahjoituksemme ansiosta pohjoisten raaka-aineiden ja elintarvikkeiden tutkimukseen voidaan panostaa entistä vahvemmin. Vastuullisuus ja terveellisyys kiinnostavat kuluttajia Suomessa ja ulkomailla, joten pohjoisilla elintarvikkeilla on paljon mahdollisuuksia, Kuusniemi sanoo. 

– Elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikön tutkimus painottuu pohjoisen alueen kasvipohjaisen ruoan koostumukseen ja terveysvaikutuksiin. Uuden professorin rekrytointi on vahva panostus käynnissä olevaan tutkimukseen sekä yritysyhteistyön vahvistamiseen, sanoo elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikön johtaja, professori Baoru Yang

Lisätietoja:

Kati Hanhineva, p. 040 355 2364, kjhanh@utu.fi 

Baoru Yang, p. 045 273 7988, baoru.yang@utu.fi

Luotu 12.12.2019 | Muokattu 12.12.2019