Elintarviketieteiden tutkimus

Elintarviketieteiden yksikön tutkimus keskittyy elintarvikeresurssien koostumuksen, ravitsemuksellisten ominaisuuksien, aistittavan laadun ja terveyshyötyjen ymmärtämiseen sekä tietämyksen soveltamiseen elintarvikekehityksessä. Käytämme monipuolisia biokemiallisia ja kemiallisia analyysimenetelmiä, metabolomiikkaa, aistittavan laadun tutkimusta, in vitro -malleja ja kliinisiä tutkimuksia, joilla selvitämme lajikkeiden, ympäristötekijöiden ja teknologioiden vaikutusta elintarvikkeiden koostumukseen, laatuun ja bioaktiivisuuteen. Tutkimuksemme erityinen painopistealue on Suomen ja Pohjolan luonnonvarojen ainutlaatuiset ominaisuudet ja niiden kestävä hyödyntäminen.

Ota yhteyttä tutkijoihin

Elintarviketieteiden tutkimusalueet

Lipidien kemia ja biokemia

Käytämme lipidomiikkaan perustuvaa lähestymistapaa lipidien ja niiden hapettumistuotteiden laadullisessa ja määrällisessä analysoinnissa. Käyttämällä nykyaikaisia kromatografisia menetelmiä yhdistettynä tandemmassaspektrometriaan pyrimme määrittämään luonnollisten lipidien stereospesifiset molekyylirakenteet ja ymmärtämään näiden rakenteiden merkityksen lipidien oksidatiiviselle stabiiliudelle, biosaatavuudelle ja vaikutuksille aineenvaihduntaan. Erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat ravitsemuksellisesti merkittävät lipidit kasveissa, kaloissa, äidinmaidossa ja lehmänmaidossa.

Ruuan sekundaarimetaboliitit

Sekundaarimetaboliitteja koskeva tutkimuksemme keskittyy sellaisiin aineenvaihduntatuotteeisiin, jotka ovat tärkeitä kasviperäisten elintarvikkeiden aistinvaraisille ja teknologisille ominaisuuksille sekä terveysvaikutuksille. Meillä on pitkä tutkimuskokemus geneettisten ja ympäristötekijöiden vaikutuksesta marjojen, hedelmien, viljojen, perunoiden ja muiden kasvien luonnollisiin väreihin, flavoriyhdisteisiin ja bioaktiivisiin komponentteihin. Tutkimuksellamme on vahva rooli pohjoisen/subarktisen alueen ruokakasvien laadun varmistamisessa ja elintarviketuotannon edistämisessä.

Elintarvikekehitystutkimus

Elintarvikekehitystutkimuksemme keskittyy olemassa olevien elintarvikevarantojen lisäarvoistamiseen ja kestävään hyödyntämiseen sekä uusien, vaihtoehtoisten ruuan ja rehujen lähteiden tutkimiseen. On tärkeää ymmärtää ruuan koostumuksen, laadun ja prosessoinnin yhteisvaikutus elintarvikkeiden väriin, makuun, rakenteeseen ja bioaktiivisuuteen. Kehitämme ja sovellamme vihreitä teknologioita bioaktiivisten molekyylien ja makuyhdisteiden eristämiseen sekä ruoan maku- ja terveysvaikutusten parantamiseen. Tavoitteenamme on luoda uutta tietoa ja teknologisia läpimurtoja, jotka uudistavat tiedettä ja tukevat elintarvikealan yritysten tutkimusta ja tuotekehitystä.

Elintarvikkeiden metabolomiikka

Elintarvikkeiden metabolomiikkaan liittyvä tutkimuksemme yhdistää kohdennetun ja ei-kohdennetun metabolomiikan uusimmat menetelmät uuden läpimurron aikaansaamiseksi elintarvikkeiden aineenvaihduntatuotteiden kemian, biokemian ja  toimintojen ymmärtämisessä. Kromatografia yhdistettynä massaspektrometriaan sekä ydinmagneettinen resonanssispektroskopia (NMR) ovat tärkeimmät työkalut metabolomiikkatutkimuksessa, jossa tarkastellaan muun muassa eri alkuperää olevien ja eri olosuhteissa kasvaneiden viljelykasvien eroja, elintarvikkeiden prosessointiteknologioiden vaikutusta elintarvikkeiden aineenvaihduntatuotteisiin sekä metaboliittiprofiilin ja ruoan ja ruokavalion koostumuksen välistä yhteyttä.

Elintarvikkeiden terveysvaikutukset

Tutkimuksemme keskittyy elintarvikkeiden ja niiden aineosien mahdollisuuksiin tukea terveyttä ja hyvinvointia säätelemällä sokerin ja lipidien aineenvaihduntaa sekä suoliston ja immuunijärjestelmän toimintaa osana täysipainoista ruokavaliota. Erityinen kiinnostuksen kohteemme on pohjoismaisten elintarvikevarojen, erityisesti polyfenolien, lipidien ja kuitujen, terveyttä edistävät ominaisuudet. Tärkein lähestymistapamme on ihmisillä toteutetut interventiotutkimukset, joita täydennetään kokeellisilla in vivo- ja in vitro -malleilla.

Uusimmat julkaisut

Oats (2023)

Holopainen-Mantila Ulla, Linderborg Kaisa M., Piironen Vieno, Sontag-Strohm Tuula, Nordlund Emilia
(Vertaisarvioitu artikkeli kokoomateoksessa (A3))

Cold-stimulated brown adipose tissue activation is related to changes in serum metabolites relevant to NAD+ metabolism in humans (2023)

Cell Reports
U-Din Mueez, de Mello Vanessa D, Tuomainen Marjo, Raiko Juho, Niemi Tarja, Fromme Tobias, Klåvus Anton, Gautier Nadine, Haimilahti Kimmo, Lehtonen Marko, Kristiansen Karsten, Newman John W, Pietiläinen Kirsi H, Pihlajamäki Jussi, Amri Ez-Zoubir, Klingenspor Martin, Nuutila Pirjo, Pirinen Eija, Hanhineva Kati, Virtanen Kirsi A
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))