Tutkimus bioteknologian laitoksella

Bioteknologian laitoksen korkeatasoinen tutkimus kohdistuu proteiinien rakenteeseen ja toimintaan, fotosynteesiin ja bioenergetiikkaan, in vitro diagnostiikkaan ja elintarviketieteisiin.

Bioteknologian laitoksen tieteellinen tutkimus on perustutkimuksen ja sovelletun tieteen monimuotoinen yhdistelmä. Painopistealueet kattavat laajasti bakteerien, alempien eukaryoottien, monisoluisten eläinten ja kasvien nykyaikaisen biokemiallisen tutkimuksen. Tutkimus ulottuu biomolekyylien rakenteen ja toiminnan välisistä vuorovaikutuksista aineenvaihduntaan ja säätelyyn sekä niihin liittyviin analyyttisiin, elintarviketieteellisiin ja diagnostisiin sovelluksiin.

Laitoksemme neljällä osastolla tehdään tutkimusta yli kolmessakymmenessä tutkimusprojektissa, joita rahoittavat muun muassa Euroopan Unioni, Suomen Akatemia, Business Finland sekä yritykset ja säätiöt.

Uusimmat julkaisut

Development of a Fast SARS-CoV-2 IgG ELISA, Based on Receptor-Binding Domain, and Its Comparative Evaluation Using Temporally Segregated Samples From RT-PCR Positive Individuals (2021)

Frontiers in Microbiology
Mehdi F, Chattopadhyay S, Thiruvengadam R, Yadav S, Kumar M, Sinha SK, Goswami S, Kshetrapal P, Wadhwa N, Natchu UC, Sopory S, Desiraju BK, Pandey AK, Das A, Verma N, Sharma N, Sharma P, Bhartia V, Gosain M, Lodha R, Lamminmäki U, Shrivastava T, Bhatnagar S, Batra G
(A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)