Pohjoisista luonnonvaroista saatavat elintarvikkeet edistävät terveyttä ja kestävää kehitystä – Osallistu Raision Tutkimussäätiön ja Turun yliopiston verkkoseminaariin

04.11.2020

Elintarvikkeet ja terveyttä edistävä ravitsemus ovat tärkeässä roolissa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa. Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön ja Turun yliopiston elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikön yhteisessä verkkoseminaarissa kuullaan puheenvuoroja pohjoisista elintarvikkeista yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten asiantuntijoilta. Ilmoittautuminen webinaariin päättyy keskiviikkona 4.11. klo 15.00.

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön ja Turun yliopiston elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikön torstaina 5.11. järjestettävän webinaarin aihealueet pitävät sisällään katsauksia pohjoismaisen elintarviketutkimuksen nykytilaan, sen meneillään olevaan muutokseen sekä tulevaisuuden näkymiin. 

Webinaarissa puhutaan esimerkiksi aistinvaraisen arvioinnin tutkimuksista sekä uusista omiikka-pohjaisista tutkimusmenetelmistä. Pohjoismaisten elintarvikkeiden tutkimuksen osalta saadaan katsaus muun muassa marjoihin ja viljoihin. 

Rehtori Jukka Kola sekä Raision Oyj:n Tutkimussäätiön asiamies ja Terveelliset elintarvikkeet -yksikön tutkimusjohtaja Ingmar Wester avaavat webinaarin.

Englanninkielinen tapahtuma on kaikille avoin. Tapahtuman ohjelma ja ilmoittautuminen löytyvät yliopiston tapahtumakalenterista.

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä ensisijaisesti elintarvikkeiden sekä niiden ainesosien ja tuotantomenetelmien kehittämiseksi. Säätiö on viime vuosina toteuttanut tavoitteensa pääosin myöntämällä henkilökohtaisia apurahoja tohtorintutkintoon tähtäävään jatko-opiskeluun.

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö päätti vuonna 2018 lahjoittaa Turun yliopistolle professuurin, joka toimii luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikössä. Professuurin tavoitteena on keskittyä Suomessa viljeltävien kasvien tutkimukseen, tukea kestävään kehitykseen pohjautuvaa suomalaisten elintarvikkeiden vientiä ja edistää hyvinvointia terveellisillä elintarvikkeilla.  Lahjoitus kattaa professuurin perusrahoituksen ensimmäiselle viidelle vuodelle.

Tehtävässä vuoden 2020 alussa aloitti professori Kati Hanhineva, joka keskittyy tutkimuksissaan erityisesti pohjoismaisten elintarvikkeiden tutkimukseen selvittäen muun muassa prosessoinnin, kuten fermentaation, vaikutuksia elintarvikkeiden koostumukseen sekä ruoan ja suolistoflooran välistä suhdetta.

Elintarvikekemian oppiaine 50 vuotta

Turun yliopiston 100 -vuotisjuhlavuotena myös elintarvikekemian oppiaine täyttää 50 vuotta. Elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikön tutkimus keskittyy elintarvikeresurssien koostumuksen, ravitsemuksellisten ominaisuuksien, aistittavan laadun ja terveyshyötyjen ymmärtämiseen sekä tietämyksen soveltamiseen elintarvikekehityksessä. 

Monipuolisilla biokemiallisilla ja kemiallisilla analyysimenetelmillä, metabolomiikalla, aistittavan laadun tutkimuksella, in vitro -malleilla sekä ja kliinisillä tutkimuksilla yksikössä selvitetään lajikkeiden, ympäristötekijöiden ja teknologioiden vaikutusta elintarvikkeiden koostumukseen, laatuun ja bioaktiivisuuteen. Yksikön erityisiä painopistealueita ovat Suomen ja Pohjolan luonnonvarojen ainutlaatuiset ominaisuudet ja niiden kestävä hyödyntäminen sekä uusien elintarvike- ja rehuraaka-aineiden tutkimus. 

Lisätietoa:

Baoru Yang
Professori, Elintarvikekemia
Elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikön johtaja
baoru.yang@utu.fi, p. 045 2737 988

Ingmar Wester
Asiamies
Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö
ingmar.wester@raisio.com, p. 050 60132

Luotu 04.11.2020 | Muokattu 04.11.2020