Uusi testi tarkentaa sydäninfarktin diagnostiikkaa

01.11.2022

Turussa kehitetty yksinkertainen laboratoriotesti auttaa erottamaan sydäninfarktipotilaat potilaista, joilla sydänperäiset troponiinit ovat koholla munuaisten vajaatoiminnan takia. Sydänperäisten troponiinien mittaus verinäytteestä on sydäninfarktin diagnostiikan tärkeä kulmakivi, mutta tulos voi olla koholla myös muun ohimenevän syyn tai kroonisen sairauden takia, esimerkiksi munuaisten vajaatoiminnassa, eteisvärinäpotilailla tai voimakkaan fyysisen rasituksen jälkeen. Uusi testi voi auttaa tunnistamaan sydäninfarktipotilaat tarkemmin ja nopeammin ja näin parantaa potilaiden hoitoa.

Sydänperäiset troponiinit ovat proteiineja, joita löytyy normaalisti elimistöstä pelkästään sydänlihassoluista. Aiempien tutkimusten perusteella troponiinit vapautuvat sydämestä verenkiertoon sydäninfarktin yhteydessä suurina molekyyleinä, kun taas muissa yhteyksissä sydänperäinen troponiini löytyy verestä pieneksi pilkkoutuneina molekyyleinä.

Sydäninfarktin diagnostiikan kannalta on ongelmallista, että nykyisin käytetty troponiinitesti mittaa sekä suurten että pienten troponiinimolekyylien kokonaismäärää.

Turun yliopistollisen keskussairaalan sydänkeskuksen ja Turun yliopiston bioteknologian laitoksen biotekniikan yksikön yhteistyönä toteutetussa tutkimuksessa kehitettiin uusi yksinkertainen immunomääritystesti, joka tunnistaa pelkästään suuret troponiinimolekyylit. Tällä testillä mitattu suurten troponiinimolekyylien määrä suhteutettiin nykyisin sairaaloissa käytettävän testin mittaamaan troponiinin kokonaismäärään ja näin saatiin laskettua suurten troponiinien osuutta kuvastava troponiinisuhde. Tämä troponiinisuhde oli sydäninfarktipotilailla merkittävästi korkeampi kuin munuaispotilailla, vaikka nykyisin käytössä olevan herkän troponiinitestin arvoissa ei ryhmien välillä ollut eroa.

– Yli puolet päivystyspotilailla todetuista pienistä troponiinin nousuista johtuu muista syistä kuin sydäninfarktista. Nyt kehitetty uusi määritysmenetelmä näyttäisi erottavan hyvin uhkaavan sydäninfarktin aiheuttamat pienetkin troponiininousut palautuvista hyvänlaatuisemmista troponiiniarvojen poikkeavuuksista, arvioi emeritusprofessori Juhani Airaksinen Tyksin Sydänkeskuksesta.

– Kehittämässämme testissä erityistä on se, että se olisi mahdollista ottaa käyttöön sairaalalaboratorioiden automatisoituihin analyysilaitteistoihin nykyisten kaupallisten troponiinitestien tavoin, korostaa apulaisprofessori Saara Wittfooth Turun yliopiston bioteknologian laitokselta.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu erittäin arvostetussa kardiologian alan Circulation-lehdessä: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.060845

Lisätietoa:

Juhani Airaksinen, juhani.airaksinen@tyks.fi

Saara Wittfooth, saara.wittfooth@utu.fi

Luotu 01.11.2022 | Muokattu 01.11.2022