STIMULUS-hankkeessa kehitetään uutta kuvantamisteknologiaa sydän- ja verisuonitautien varhaiseen havaitsemiseen

22.04.2024

STIMULUS-hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä, joiden avulla voidaan arvioida verenpainetautiin, krooniseen munuaissairauteen ja sydämen vajaatoimintaan liittyviä haitallisia muutoksia mikroverenkierrossa ja havaita näitä tauteja aikaisemmin. STIMULUS-hanketta rahoittaa EIC Pathfinder -ohjelma, jolla tuetaan läpimurtoteknologioihin tähtäävää tutkimusta tekeviä tutkimusryhmiä. EIC Pathfinder on osa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa.

Uusien kuvantamisteknologioiden kehittäminen auttaa havaitsemaan sydän- ja verisuonitauteja entistä varhaisemmin. Sekä sydämen vajaatoimintaa että kroonista munuaissairautta sairastavien potilaiden kannalta on tärkeää diagnosoida mikroverisuonten toimintahäiriöt ja seurata mikroverisuonten toiminnan heikkenemistä jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin kuolinsyy maailmanlaajuisesti ja pelkästään EU:ssa yli 60 miljoonaa ihmistä kärsii näistä sairauksista.

STIMULUS-hanke kehittää uutta helppokäyttöistä ja kajoamatonta kuvantamisteknologiaa, jolla voidaan mitata uusia digitaalisia biomarkkereita mikroverenkierrosta sydän- ja verisuonitautien varhaista havaitsemista varten.

– Uudenlainen teknologia mahdollistaa sydämen vajaatoiminnan ja kroonisen munuaissairauden varhaisemman havaitsemisen, mikä edesauttaa sairauksien varhaisempaa ja parempaa hoitoa ja hidastaa niiden etenemistä. Uusi teknologia voi siis merkittävästi vähentää sydän- ja verisuonitaudeista aiheutuvia sairauskohtauksia Euroopan väestössä, kertoo terveysteknologian apulaisprofessori Matti Kaisti.

Turun yliopisto johtaa hanketta ja vastaa työpaketista, joka keskittyy instrumenttien kehittämiseen, biosignaalien analysointiin ja uusien digitaalisten biomarkkereiden tunnistamiseen. Konsortiohankkeen muut kumppanit ovat Imec, Aalborgin yliopistollinen sairaala, Inserm, Karlsruhen teknillinen instituutti ja Suomen Sydänliitto.

Hankkeen työkokous Turussa

Nelivuotisen hankkeen rahoituskausi alkoi lokakuussa 2023. Huhtikuussa hankkeen kumppanit kokoontuivat Turussa suunnittelemaan hankkeen seuraavia vaiheita ja syventämään yhteistyötä. Tapaaminen oli ensimmäinen yhteinen lähitapaaminen hankkeen käynnistymisen ja verkossa järjestetyn aloituskokouksen jälkeen. 

STIMULUS-tiimi Agorassa Turun yliopistossa huhtikuussa.

STIMULUS-hanketta (Speckle Technology and Digital Biomarkers of Microvascular Function for Monitoring Cardiovascular Diseases) rahoitetaan Euroopan innovaationeuvoston (EIC) Pathfinder Challenges -apurahalla. EU:n myöntämä kokonaisbudjetti hankkeelle on 3,9 miljoonaa euroa.

EIC Pathfinder on Horisontti Eurooppa -puiteohjelman rahoitusohjelma, jolla tuetaan tutkimusryhmiä, jotka kehittävät tieteellistä perustaa läpimurtoteknologioille. Sillä tuetaan tieteellisen, teknologisen tai syvällisen teknologian T&K:n varhaisimpia vaiheita.

Luotu 22.04.2024 | Muokattu 23.04.2024