Newlife-hankkeessa hyödynnetään noninvasiivisia seurantamenetelmiä äitien ja vauvojen hyvinvoinnin varmistamiseksi

26.06.2023

Laaja EU-hanke Newlife pyrkii turvaamaan äitien ja vauvojen terveyttä kehittämällä uudenlaisia kokonaisvaltaisia seurantamenetelmiä. Hankkeessa käytetään erilaisia teknologioita, jotta riskitekijät voidaan havaita varhaisessa vaiheessa ja ei-invasiivisesti raskauden aikana ja vastasyntyneillä. Turun yliopistosta hankkeessa ovat mukana tietotekniikan laitos ja hoitotieteen laitos.

Newlife: New remote non-invasive monitoring solutions for ensuring the health of mothers and babies before and after birth -hankkeen tavoitteena on kehittää innovatiivisia ei-invasiivisia teknologioita, joiden avulla voidaan kerätä elintärkeitä tietoja äideistä ja vauvoista sekä rakentaa pilvipohjaisia ratkaisuja kerättyjen tietojen esittämistä varten. Lisäksi konsortion jäsenet tutkivat, miten kehittynyttä tekoälyä ja koneoppimista voidaan käyttää uusien teknologioiden hyödyntämisessä.

Teknologioiden avulla Newlife-hanke edistää uudenlaisten seurantamenetelmien käyttöönottoa keskittymällä sairauksien hoidon sijasta ennaltaehkäiseviin toimiin ja siirtämällä näin terveydenhuoltoa sairaaloista kotiympäristöön. Hankkeessa kehitettävät ratkaisut sisältävät muun muassa älykkäitä vaatteita raskauksien, komplikaatioiden ja vastasyntyneiden seurantaan, sikiön seurantalätkän sekä vastasyntyneen seurantaälysängyn.

Turun yliopisto tekee hankkeessa monitieteistä tutkimus- ja kehitysyhteistyötä. Tietotekniikan laitoksen terveysteknologian professori Pasi Liljeberg on ollut alusta asti mukana rakentamassa hankeideaa.

- Tietotekniikka tuo uusia mahdollisuuksia äitiysterveydenhuoltoon. Hankkeessa kehitetään menetelmiä raskauden ja vastasyntyneiden seurantaan hyödyntäen terveysteknologian viimeisimpiä innovaatioita, Liljeberg kertoo.

- Vanhemmille tarjotaan uusia helppokäyttöisiä menetelmiä vastasyntyneiden hyvinvoinnin seuraamiseksi ja tukemiseksi. Muun muassa vauvan sydämen syke pystytään havaitsemaan pelkästään patjan mikroliikkeistä, kuvaa tutkimuspäällikkö Tuomas Valtonen, joka tiimeineen luotsaa älysängyn kehittämistä.

Apulaisprofessori ja hoitotieteen laitoksen johtaja Anna Axelin johtaa hankkeessa tehtäviä kliinisiä tutkimuksia tiiminsä erikoistutkija Anni Pakarisen ja väitöskirjatutkija Susanna Likitalon kanssa.

- Jos etämonitoroinnin avulla voidaan hoitoa siirtää turvallisesti kotiin, hoito muuttaa vähemmän perheen arkea ja mahdollistaa perheenjäsenten yhdessäolon, Axelin toteaa.

- Käyttäjälähtöisyys on kehitettävien teknologioiden näkökulmasta keskeistä. Tutkimuksissa otetaankin huomioon raskaana olevien, heidän puolisoidensa, vastasyntyneiden vanhempien ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemykset ja tarpeet sekä teknologioiden soveltuvuus käyttäjien ja käyttöympäristöjen näkökulmasta, kuvaavat Pakarinen ja Likitalo hanketutkimuksen päätavoitteita.

Newlife-hanketta koordinoi Philips Electronics Nethderlands, ja siihen kuuluu laaja 25 kumppanista koostuva konsortio. Konsortio hyödyntää kunkin jäsenensä asiantuntemusta ja luo verkoston, jonka yhteistyö nopeuttaa innovointia ja hyödyttää viime kädessä äitien ja vauvojen terveyttä kaikkialla maailmassa.

Luotu 26.06.2023 | Muokattu 26.06.2023