Asiasana: Hoitotiede

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Perhehuoneet ja henkilökunnan kouluttaminen edistävät perhekeskeistä hoitamista vastasyntyneiden teho-osastolla (Väitös: TtM Mirka Toivonen, 22.1.2021, hoitotiede)

Vastasyntyneiden teho-osaston hoitokulttuuri vaikuttaa siihen, miten suuri rooli vanhemmille annetaan vauvansa hoitajina ja hoitotiimin jäseninä. Usein vanhemmat saavat käydä hoitamassa lastaan, mutta heidän läsnäolonsa ja osallistumisensa on rajoitettua, ja heillä on lähinnä vierailijan rooli. TtM Mirka Toivosen Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoitti, että henkilökunnalle annettu koulutus ja perhehuoneet edistävät perhekeskeistä hoitamista vastasyntyneiden teho-osastoilla. 

Leikkaus- ja anestesiaosaston päivittäiseen johtamiseen liittyy paljon päätösten varmistamista ja tarkistamista (Väitös: TtM Eriikka Siirala, 22.1.2021, hoitotiede)

Leikkaus- ja anestesiaosastojen arjessa hoitotyön lähiesimiehet tekevät lukuisia päätöksiä – usein nopeasti ja samanaikaisesti. Päätöksentekoa tukevat osittain sähköiset tietojärjestelmät. TtM Eriikka Siirala selvitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, mitä päätöksiä leikkaus- ja anestesiaosastojen lähiesimiehet päivittäisessä johtamisessa tekevät, ja mitä tietoa päätöksenteossa tarvitaan. Tulosten avulla voidaan vaikuttaa kehitettävien tietojärjestelmien tietosisältöön, lähiesimiehen työnkuvan määrittämiseen ja uusien lähiesimiesten perehdyttämiseen.

Sairaanhoitajien sujuvaa yhteistyötä tarvitaan varmistamaan ikääntyvien hoidon jatkuvuus erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä (Väitös: TtM Terhi Lemetti, 18.12.2020, hoitotiede)

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajat tekevät yhteistyötä ikääntyvien potilaiden hoidossa, mutta usein heiltä puuttuvat yhteisesti sovitut käytänteet, tavoitteet ja vastuualueet. TtM Terhi Lemetti kehitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan mallin, jonka avulla voidaan parantaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajien välistä yhteistyötä ikääntyvien potilaiden hoidossa. Osana tutkimusta syntyi myös mittari yhteistyön toteutumisen seurantaan. 

Osaamisen kehittäminen lisää globaalia tasa-arvoa lasten kivun hoidossa (Väitös: MSc Abigail Kusi Amponsah, 30.10.2020, hoitotiede)

MSc Abigail Kusi Amponsah kartoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan ghanalaisten sairaanhoitajien osaamista ja hoitokulttuuria lasten kivun hoidossa. Tämän tiedon pohjalta Amponsah kehitti lasten kivun hoidon koulutusohjelman sairaanhoitajille terveydenhuollon toimintaympäristöön, jossa resurssit ovat rajalliset.

Eettistä osaamista tarvitaan fysioterapiassa – Väitöstutkimuksessa kehitettiin uusia välineitä eettisen osaamisen arviointiin (Väitös: TtM Kati Kulju, 23.10.2020, hoitotiede)

TtM Kati Kulju laati väitöstutkimuksessaan eettisen osaamisen käsitteen kokonaisvaltaisen määritelmän terveydenhuollossa. Kuljun väitöstutkimus osoittaa, että fysioterapeutit kohtaavat työssään jopa viikoittain eettisiä ongelmia, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan eettistä osaamista. Väitöstutkimuksessa kehitettiin myös uusi menetelmä eettisen osaamisen itsearviointiin.

Internet-perustaisella täydennyskoulutuksella voidaan parantaa hoitotyöntekijöiden tietopohjaa (Väitös: TtM Minna Ylönen, 18.9.2020, hoitotiede)

Internet-perustainen opetusohjelma parantaa kotihoidon hoitotyöntekijöiden tietoja laskimohaavan hoidosta. TtM Minna Ylösen Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus tuotti lupaavia tuloksia hoitotyön täydennyskoulutuksen näkökulmasta, sillä opetusmateriaalina käytettiin internetissä olemassa olevaa näyttöön perustuvaa materiaalia, joka on muutenkin hoitohenkilökunnan saatavilla. 

Yli puolet hoitotyön johtajista kohtaa eettisiä ongelmia työssään vähintään viikoittain (Väitös: TtM Elina Aitamaa, 14.8.2020, hoitotiede)

Turun yliopistossa väittelevän TtM Elina Aitamaan tutkimuksessa selviää, että terveydenhuollon organisaatioissa toimivat hoitotyön johtajat, eli johtavat hoitajat, ylihoitajat ja osastonhoitajat, kohtaavat työssään lukuisia eettisiä ongelmia. Laajoihin kysely- ja haastatteluaineistoihin pohjautuva tutkimus antaa eväitä hoitotyön johtajien työn sisällön ja koulutuksen kehittämiseen.