Asiasana: Hoitotiede

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Yli puolet hoitotyön johtajista kohtaa eettisiä ongelmia työssään vähintään viikoittain (Väitös: TtM Elina Aitamaa, 14.8.2020, hoitotiede)

Turun yliopistossa väittelevän TtM Elina Aitamaan tutkimuksessa selviää, että terveydenhuollon organisaatioissa toimivat hoitotyön johtajat, eli johtavat hoitajat, ylihoitajat ja osastonhoitajat, kohtaavat työssään lukuisia eettisiä ongelmia. Laajoihin kysely- ja haastatteluaineistoihin pohjautuva tutkimus antaa eväitä hoitotyön johtajien työn sisällön ja koulutuksen kehittämiseen.

Hoitajien äkillisiä sairauspoissaoloja voidaan korvata päivittäisen resursoinnin mallilla (Väitös: TtM Outi Tuominen, 21.2.2020, hoitotiede)

Hoitotyön arkihaasteena on varmistaa riittävä hoitohenkilökunnan määrä ja osaaminen, mihin kuluu nykyisellään paljon aikaa ja vaivaa. Outi Tuominen kehitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan sairaaloiden päivittäisen resursoinnin mallin, jonka avulla henkilöstövoimavarat voidaan hyödyntää paremmin. Päivittäiseen resursointiin kannattaa panostaa, koska se tehostaa organisaation jo palkattujen hoitajien työpanoksen kohdistamista kustannustehokkaasti oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. 

Sairaanhoitajaopiskelijan viimeinen harjoittelu ennen työhön siirtymistä voi edistää alalla pysymistä (Väitös: Anu-Marja Kaihlanen, 14.2.2020, hoitotiede)

Sairaanhoitajakoulutuksen viimeiseen harjoittelujaksoon kannattaa panostaa, sillä hyvä harjoittelukokemus voi helpottaa opiskelijan siirtymistä sairaanhoitajan rooliin. Onnistunut harjoittelu voi myös vähentää sairaanhoitajien työpaikasta ja ammatista lähtemisaikeita ensimmäisinä työvuosina. Anu-Marja Kaihlasen Turun yliopistossa esitettävä väitöstutkimus tarkasteli sairaanhoitajakoulutuksen viimeistä ohjattua harjoittelujaksoa ja sen merkitystä siirryttäessä opiskelijan roolista sairaanhoitajan rooliin.

Tyypin 2 diabeteksen omahoito parantaa koettua hyvinvointia, mutta vaatii potilaan sitoutumista (Väitös: MSc FangFang Zhao, 4.12.2019, hoitotiede)

Tyypin 2 diabeetikkoja tulisi motivoida ottamaan enemmän vastuuta hoidostaan, osoittaa MSc FangFang Zhaon Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus. Zhao osoitti, että teoriapohjainen opetus vaikuttaa omahoitoon enemmän kuin rutiiniomainen opetus. Myös objektiivisella tuella oli merkitystä. Lisäksi omahoitotoimenpiteiden todettiin olevan yhteydessä potilaan kokeman stressin vähenemiseen ja subjektiivisen hyvinvoinnin parantumiseen.

Hoitotieteen tutkimusohjelma

Kaikki hoitotieteen tutkimus suoritetaan laitoksen korkeatasoisessa tutkimusohjelmassa:

Empowering Population, Patients, Professionals in Health and Care