Kutsuseminaarissa juhlittiin professori Helena Leino-Kilpeä

19.12.2022

Turun yliopiston hoitotieteen professorin ja pitkäaikaisen hoitotieteen laitoksen johtajan Helena Leino-Kilven tähänastista työuraa ja emeritaksi siirtymistä juhlistettiin kutsuseminaarissa perjantaina 16.12.2022. Professori Leino-Kilpi on uransa aikana merkittävällä tavalla rakentanut suomalaista hoitotiedettä ja sen kansainvälisiä liittymäkohtia.

Professori Leino-Kilpi tunnetaan paitsi kyvystään nähdä asioita kokonaisuuksina myös kauaskatseisuudestaan. Kutsuseminaarin teema olikin hänen toiveensa mukaisesti Hoitotiede – Näkymiä tulevaan

Kutsuseminaarin ohjelma koostui sekä professori Leino-Kilvelle että hoitotieteen laitokselle tärkeiden suomalaisten yhteistyökumppaneiden puheista. Puhujat olivat Turun yliopistosta ja muista korkeakouluista sekä terveydenhuollon palvelujärjestelmästä.

Professori Helena Leino-Kilpi on peruskoulutukseltaan kirurgiaan ja tehohoitoon erikoistunut sairaanhoitaja. Tehohoitotyöstä hän siirtyi kasvatustieteiden maisteriksi valmistuttuaan Turun yliopistoon suunnittelemaan uutta alkavaa hoitotieteellistä maisterikoulutusta ja vuonna 1990 hänestä tuli ensimmäinen Turun yliopistosta hoitotieteestä väitellyt tohtori. 

Vuonna 1998 Leino-Kilpi nimitettiin hoitotieteen professoriksi, ja hoitotieteen laitoksen johtajana hän toimi yhtäjaksoisesti vuodesta 2002 elokuuhun 2022. Näihin vuosiin sisältyi hoitotieteen laitoksen kasvu, lisääntynyt kansainvälinen tunnettuus sekä erilaisten yhteistyörakenteiden systematisointi. Leino-Kilpi on myös osallistunut sekä lääketieteellisen tiedekunnan että Turun yliopiston erilaisiin toimintoihin ja vuodesta 2002 alkaen hänellä on ollut sivutoiminen ylihoitajan virka Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä.

– Professori Leino-Kilven työura on mittavuudessaan ainutkertainen. Hänen tieteellinen tutkimustyönsä on kansainvälistä ja laaja-alaista, ja se keskittyy erityisesti hoidon ja terveysalan koulutuksen laatuun sekä etiikkaan. Hän on ohjannut 70 väitöskirjaa ja julkaissut yli 600 tieteellistä, pääosin kansainvälisessä yhteistyössä tehtyä artikkelia. Hän on käytetty asiantuntija alallaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Viimeisimpänä on usean vuoden vierailevan professorin rooli Dublinin maineikkaassa Trinity College -yliopistossa, summaa hoitotieteen laitoksen nykyinen johtaja Anna Axelin

Leino-Kilpi on saanut uransa aikana lukuisia tunnustuksia. Vuonna 2007 tasavallan presidentti myönsi hänelle Suomen Valkoisen Ruusun Ensimmäisen luokan ritarimerkin. Vuonna 2016 liettualainen Klaipedan yliopisto kutusi hänet kunniatohtorikseen, ja Suomen sairaanhoitajat ry:n Kunniajäseneksi hänet valittiin vuonna 2022. Leino-Kilpi on jäsenenä American Academy of Nursing, European Academy of Nursing Science ja Academia Europea -järjestöissä. Lisäksi Royal College of Nursing myönsi hänelle kansainvälisen kunniajäsenyyden vuonna 2021.

Professori Leino-Kilvelle myös opettaminen on ollut sydämenasia. Opettamiseen on sisältynyt mm. tutkimusetiikan koulutus vuosien ajan European Academy of Nursing Science -tohtorikoulutusorganisaatiossa. Lisäksi hänen aloitteestaan on perustettu Itämeren ja Pohjoismaiden tohtorikoulutusverkosto. Hän on toiminut muiden maiden akateemisen hoitotieteen koulutuksen kehittäjänä esimerkiksi Englannissa, Kyproksella ja Portugalissa.

– Emeritaksi siirtymisen jälkeen suunnitelmissani on jatkaa keskeneräisiä ohjaus-, tutkimus- ja asiantuntijatehtäviäni. Minua ilahduttaa erityisesti hoitotieteen laitoksen korkeatasoinen osaaminen ja tulevaisuuden positiiviset näkymät. Huolenaiheenani sen sijaan ovat hoitotyössä vallitseva epävarma työvoimatilanne, hoitotyöntekijöiltä puuttuvat selkeät urapolkuvaihtoehdot ja hoitotieteellisen koulutuksen pääoman osittainen hyödyntämättömyys, Leino-Kilpi valottaa tulevaisuudennäkymiään. 

Turun yliopiston vararehtori Kalle-Antti Suominen ojentaa Helena Leino-Kilvelle yliopiston lahjan.
Vararehtori Kalle-Antti Suominen toi tilaisuuteen Turun yliopiston tervehdyksen.
Yleisö kuuntelee Osmo Järvi -salissa, kun dekaani Pekka Hänninen lähettää tervehdyksensä etäyhteydellä.
Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani välitti tervehdyksenä etäyhteydellä. 
Helena Leino-Kilpi ja Anna Axelin.
Helena Leino-Kilpi toimi hoitotieteen laitoksen johtajana vuodesta 2002 vuoteen 2022. Nykyisin laitosta johtaa Anna Axelin. 
Helena Leino-Kilpi tutustuu saamaansa juhlakirjaan. Taustalla juhlakirjan luovuttanut professori Riitta Suhonen.
Tilaisuudessa Leino-Kilvelle annettiin juhlakirja. Lahjan luovutti professori Riitta Suhonen. 
Sanna Koskinen.
Seminaarin juonsi yliopisto-opettaja Sanna Koskinen. 

Kuvat: Nella Laaksonen

Luotu 19.12.2022 | Muokattu 19.12.2022