Professori Riitta Suhoselle Sairaanhoitajien koulutussäätiön ansiomitali

22.11.2023

Sairaanhoitajien koulutussäätiö on keskiviikkona 22.11.2023 myöntänyt hoitotieteen professori TtT Riitta Suhoselle ansiomitalin hänen työstään ikääntyneiden hoitotyön kehittämisessä.

Professori TtT Riitta Suhonen on palkittu Sairaanhoitajien koulutussäätiön ansiomitalilla ikääntyneiden hoitotyön ja palvelujärjestelmän johtamisen kehittämisestä.

Kaikella kiitoksella tehdystä työstä -ansiomitalilla palkitaan säätiön perustehtävää tukeneita ja edistäneitä hoitotieteen ja hoitotyön koulutuksen asiantuntijoita. Suhoselle ansiomitali myönnettiin kiitoksena erityisesti hänen työstään ikääntyneiden hoitotyön kehittämisessä.

Suhosen tutkimus- ja kehittämistyönkohteena ovat erityisesti ikääntyneiden ihmisten terveys, hoitotyö ja palvelut, hoidon yksilöllisyys sekä hoidon ja terveydenhuollon eettiset kysymykset ja palvelujärjestelmän johtaminen. Professori Suhosen vastuulla on ollut maamme ainoan gerontologiseen hoitotieteeseen kohdistuvan asiantuntijakoulutuksen opetus ja tutkimus.

Tutkimus on kansainvälistä ja hän on julkaissut yli 300 tieteellistä artikkelia. Hän on toiminut useissa ikääntyneiden hoidon kehittämishankkeissa ja hänen hoidon yksilöllisyyttä arvioiva mittarinsa on laajassa kansainvälisessä käytössä.

– Iäkkään ihmisen hoitotyö ja palvelut ovat erityisen merkityksellisiä juuri tässä ajassa, ja meidän on huolehdittava, että heidän oikeutensa saada tarpeenmukaisia palveluja ja hoitoa toteutuu. Saamani tunnustus on samalla tunnustus yhteistyökumppaneiden kanssa tehdylle tutkimustyölle, siihen perustuvalle koulutukselle sekä ikääntyvien ihmisten hoitotyössä toimiville ja palveluita johtaville tahoille, Suhonen toteaa.

Sairaanhoitajien koulutussäätiö (SHKS) tukee ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa jakamalla apurahoja hoitotieteelliseen tutkimukseen sekä hoitotyön käytännön ja koulutuksen kehittämishankkeisiin. Säätiö myötää vuosittain vuoden Venny Snellman -tunnustuspalkinnon ja Kaikella kiitoksella tehdystä työstä -ansiomitalit.

Luotu 22.11.2023 | Muokattu 22.11.2023