Hoitotyön johtamisen ja näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen tutkimusyhteistyön ja koulutuksen avulla

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen vuonna 2023 alkaneessa hankkeessa keskitytään kaksikielisen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) hoitotyön johtamisen kehittämiseen. Hanketta rahoittaa Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet -säätiö. Hankkeen tavoitteena on, että Turun yliopiston hoitotieteen laitos ja Varha luovat yhdessä mallin, jossa hoitotyön johtamista tukevat johtajakoulutus, tutkimus ja käytäntö.

Hanke toteutetaan yhteistyössä hoitotyön lähiesihenkilöiden kanssa, mikä varmistaa, että käytännön tarpeet ja haasteet otetaan huomioon. Hankkeen aikana luodaan toimintamalli, jossa integroidaan tutkimus, koulutus ja käytännön johtamistyö eläväksi kokonaisuudeksi luoden pohjan entistä paremmalle hoitotyölle.

Rahoittaja

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet säätiö on saanut alkunsa Turussa 1800-luvulla vaikuttaneen Carl-Gustav Eschnerin testamentista. Säätiö tukee lahjoituksillaan Turun ja ympäröivän alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. 

Tutkimusryhmä
Hoitotieteen laitos

Anna Axelin
Laura-Maria Peltonen
Riitta Askola
Jaakko Varpula 

Varha

Tarja Heino-Tolonen
Miia Lindström