Tutkimus hoitotieteen laitoksella

Hoitotiede on terveystieteisiin kuuluva tieteenala, joka tutkii terveyttä ja hoitamista eri näkökulmista. Hoitotieteen keskeisenä tutkimuksen kohteena ovat kaikenikäisten kansalaisten terveys ja sen edistäminen moninaisissa elämäntilanteissa sekä sairastuneiden hoitaminen erilaisissa hoitamisen ympäristöissä. Hoitamista tarkastellaan monipuolisesti sekä kansalaisten itsehoidon että ammattilaisten toiminnan näkökulmista.

Tutkimustoiminnan lähtökohdat ovat yksilön, ryhmien ja väestön voimavarojen tukemisessa. Vahvuusalueina ovat eettisyys, potilaskeskeisyys ja teknologiaorientoituneisuus.

Tutkimus on perusta perus- ja jatkokoulutukselle sekä yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle. Hoitotieteen professorien ylihoitajien sivuvirat palvelujärjestelmässä mahdollistavat kiinteän tutkimusyhteistyön käytännön hoitotyön ja yliopiston välillä.

Laitoksella tuetaan tutkijoiden urakehitystä ja urakehityksen käynnistämiseksi opinnäytetyöt liitetään laitoksen tutkimusohjelmiin. Tutkimus toteutetaan laitoksen korkeatasoisessa, kansainvälisessä tutkimusohjelmassa.

Uusimmat julkaisut

Impairments in psychological functioning in refugees and asylum seekers (2024)

Frontiers in Psychology
Baumgartner Josef S., Renner Antonia, Wochele-Thoma Thomas, Wehle Peter, Barbui Corrado, Purgato Marianna, Tedeschi Federico, Tarsitani Lorenzo, Roselli Valentina, Acartürk Ceren, Uygun Ersin, Anttila Minna, Lantta Tella, Välimäki Maritta, Churchill Rachel, Walker Lauren, Sijbrandij Marit, Cuijpers Pim, Koesters Markus, Klein Thomas, White Ross G., Aichberger Marion C., Wancata Johannes
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))