Hoitotieteen tohtoriohjelma (DPNurs)

Hoitotieteen tohtoriohjelma kouluttaa hoitotieteen tutkijoita tieteenalan kansalliseen ja kansainväliseen tarpeeseen samoin kuin terveyden- ja sosiaalihuollon palvelu- ja koulutusjärjestelmiin sekä elinkeinoelämän eri osa-alueille. Tohtoriohjelma tukee tieteellisessä tutkimustoiminnassa vaadittavaa osaamista sekä systemaattista urakehitystä hoitotieteessä.

Hoitotieteen tohtoriohjelma on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu tutkimuksestaan ja koulutuksestaan ja se on tiivis osa Turun yliopiston hoitotieteen laitosta, joka kuuluu Suomen vastaavien yksiköiden ja eurooppalaiseen kärkeen. Väitöskirjatutkijat pääsevät mukaan kansalliseen ja kansainväliseen hoito- ja terveystieteelliseen tiedeyhteisöön, johon hoitotieteen tohtoriohjelmalla (DPNurs) on vahva integraatio.

DPNurs kuuluu viiteen hoitotieteen tohtorikoulutusverkostoon, joilla on laaja koulutustarjonta. Hoitotieteen tohtoriohjelma on osa Tampereen yliopiston koordinoimaa Hoitotieteen valtakunnallista tohtorikoulutusverkostoa, joka on Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen ja Vaasassa toimivan Åbo Akademin hoitotieteen yksiköiden verkosto.

Lisätietoja on tohtoriohjelman englanninkielisillä verkkosivuilla.

Ota yhteyttä:

Hoitotieteen tohtoriohjelman johtaja:
professori Riitta Suhonen 
 
Hoitotieteen tohtoriohjelman koordinaattori:
koordinaattori Hanna Heikelä

Sitaatti PhD DPNurs Rannikko 6
DPNurs tarjoaa mahdollisuuden suorittaa tohtorintutkinto kansainvälisessä ja inspiroivassa ympäristössä, unohtamatta voimaannuttavaa ohjausta ja vertaistukea.
Sunna Rannikko, väitöskirjatutkija