Hoitotieteen laitos

Hoitotieteen laitos vastaa terveystieteiden kandidaattien, maisterien ja tohtorien koulutuksesta. Laitoksen perustehtävä on ylläpitää tieteellistä sivistystä, kehittää hoitotieteellistä tutkimusta ja edistää tutkimukseen perustuvan terveydenhoidon toteutumista yhteiskunnassa.

Hoitotieteen laitoksella tehdään korkeatasoista kansallista ja kansainvälistä tutkimusta, joka muodostaa perustan hoitotieteen koulutukselle ja tuottaa valmiudet aktiiviseen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Laitos on sijoittunut erinomaisesti kansainvälisissä tieteenalakohtaisissa QS Ranking ja Shanghai Ranking -vertailuissa ja korkeimmalle sijalle suomalaisista hoitotieteen yksiköistä.

Terveystieteiden maisterikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdot ovat hoitotieteen pedagoginen asiantuntijuus (terveystieteiden opettaja) ja hoitotieteen asiantuntijuus ja johtaminen. Hoitotieteen asiantuntijuus ja johtaminen -suuntautumisvaihtoehdossa asiantuntijuusalueita ovat gerontologinen hoitotiede, kliininen hoitotiede ja mielenterveyteen suuntautuva hoitotiede. Maisterikoulutuksen jälkeen voi jatkaa opiskelua terveystieteiden tohtoriksi, jonka jälkeen voi edetä tutkijan uralla post doc -vaiheen kautta itsenäiseksi tutkijaksi.

Tutustu Hoitotieteen laitokseen

Tulevat tapahtumat

Teemapäivät

9.5.2019 9-16 Mielenterveyteen suuntautuvan hoitotieteen teemapäivä​ (Säätiö-sali, Medisiina D)

Tulossa syksyllä

Didaktiikan teemapäivä
Jalkaterveyden teemapäivä
Etiikan teemapäivä​

Väitökset

Odotamme innolla uusia tilaisuuksia.

Muut tapahtumat

12.6. - 14.6.2019 Baltic Sea Region Network in Personalized Health Care Summer School

13.6. - 19.6.2019 ICoNS Summer School

Hoitotieteen laitos pärjäsi jälleen erinomaisesti kansainvälisissä yliopistovertailuissa vuonna 2018

Kansainväliset QS Rankingin ja Shanghai Rankingin tulokset vuodelle 2018 on julkistettu. Turun yliopiston hoitotieteen laitos pärjäsi jälleen erinomaisesti: laitos on edelleen maan paras! Maailmanlaajuisesti laitos on sijalla 44 molempien vertailujen mukaan ja parhaiden joukossa Euroopassa.