Ikääntyvien ihmisten terveys, hoitotyö ja palvelut

Tutkimusohjelmassa tuotetaan monialaista tietoa ikääntyvien ihmisten terveyteen liittyvistä tekijöistä, hoitotyöstä ja toiminnoista sekä palvelujärjestelmästä ja ikääntyvän yksilön ja hoidon ympäristöistä eri näkökulmista. Tavoitteena on kehittää ikääntyvien ihmisten hoitoa ja terveyspalvelujärjestelmää sisällöllisesti, laadullisesti ja ikääntyvien ihmisten tarpeita vastaavaksi, itsenäisyyttä tukevaksi ja hyvinvointia lisääväksi. Keskeiset tutkimuskohteet ovat 1) arvoperusta ja ikääntyvien ihmisten moninaiset terveyskysymykset, 2) ikääntyvien yksilöiden ja hoidon ympäristöt, ja 3) hoitotyön ja monimuotoisten palveluiden yksilöllisyys sekä näihin liittyvä johtaminen.

Tutkimusta toteutetaan kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä eri tieteenalojen tutkijoiden, palvelujärjestelmässä toimivien ammattilaisten ja ikääntyvien ja heidän läheistensä kanssa. Tietoa voidaan käyttää

  1. ikääntyvien ihmisten hoitotyön ja palvelujen, arvoperustan, johtamisen ja hoitoympäristöjen kehittämisessä,
  2. hoidon laadun ja toimintatapojen kehittämisessä,
  3. hoitotyön sisällön ja osaamisen kehittämisessä,
  4. ikääntyvien yksilöiden terveys- ja hoitotulosten sekä itsenäisyyden tukemiseen,
  5. hoitotyön eriasteiseen koulutukseen,
  6. hoitotieteellisen teorianmuodostuksen ja tietoperustan kehittämiseen ja lisäämiseen ikääntyvien ihmisten hoitotyötä koskien.