Väitös (hoitotiede): TtM Jenni Rinne

TtM Jenni Rinne esittää väitöskirjansa ”Occupational well-being of nurse educators – Development and evaluation of a digital intervention” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 14.06.2024 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina C, Osmo Järvi -sali, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta: https://echo360.org.uk/section/ff030827-187b-4f6c-9faf-871a175a43d3/public (kopioi linkki selaimeen).

Vastaväittäjänä toimii professori Stephen Tee (Bournemouthin yliopisto, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Leena Salminen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on hoitotiede.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9740-4

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Työhyvinvointi on tärkeää työntekijälle itselleen, ollen myös yhteiskunnallisesti merkittävä terveyden ja työn tuottavuuden edistäjä. Tämä väitöskirjatutkimus keskittyy sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointiin tarkoituksena kehittää ja arvioida työhyvinvointia ylläpitävä ja edistävä ohjelma heidän päivittäistyössään. Väitöskirja tarkastelee opettajien työhyvinvointia omien voimavarojen ja työkuormituksen välisen tasapainon näkökulmasta ollen työntekijän ja työnantajan yhteisvastuu.

Väitöskirja koostuu neljästä osatyöstä sisältäen työhyvinvointiohjelman kehittämisvaiheen ja arviointivaiheen. Kehittämisvaiheessa osoitettiin kyselytutkimuksella sosiaali- ja terveysalan opettajilla (n=552) olevan työhyvinvoinnin haasteita etenkin psyykkisen työkuorman kannattelussa sekä koettua työyhteisön tuen riittämättömyyttä työpäivänaikaisille hyvinvointitoimille. Aiemmista opettajille suunnatuista tutkimuksista (n=13) löydettiin opettajien voimavaroja lisääviä harjoitteita soveltuen mahdollisesti sosiaali- ja terveysalan opettajien vaihtelevaan työympäristöön. Näiden tietojen perusteella kehitettiin työpäivän aikana tehtävä ja työnantajan tukema digitaalinen SHINE-ohjelma sisältäen palautumisen ja fyysisen aktiivisuuden harjoitteita, kuten hengitysharjoituksia ja ulkoilua voimavara-kuormitustasapainon edistämiseksi työssä.

Työhyvinvointiohjelmaa testattiin ja arviointiin koe-kontrolli-asetelmalla, jossa koeryhmä (n=37) teki ohjelmaa kahdeksan viikon ajan ja kontrolliryhmä (n=40) ei tehnyt mitään omasta työarjestaan poikkeavaa. Tutkimustulosten mukaan SHINE-ohjelmalla pystyttiin lisäämään opettajien palautumisen ja yleisen hyvinvoinnin kokemuksia työssä, mutta ei voimavara-kuormitustasapainoa. Opettajat kokivat ohjelman helppokäyttöiseksi työpäivän aikana ja hyödylliseksi fyysisen aktiivisuuden, omien voimavarojen, palautumisen ja työn tauottamisen edistäjänä.

Voidaan todeta, että voimavaroja tukevia harjoitteita on mahdollista tehdä työpäivän aikana edistäen hyvinvointitoimintoja ja palautumisen kokemuksia työssä. Työpäivän aikaiset hyvinvointitoimet vaativat työnantajan sekä koko työyhteisön tukea luoden mahdollisesti työhyvinvointia edistävää kulttuuria työpaikalla.
Viestintä