Väitös (hoitotiede): TtM Johanna Nyman

Aika

19.4.2024 klo 12.00 - 16.00
TtM Johanna Nyman esittää väitöskirjansa ”Supporting early adolescent tobacco refusal self-efficacy: an intervention study” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 19.04.2024 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Alhopuro-sali, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta: https://echo360.org.uk/section/1370caf6-a622-4c5a-9724-36ac81101dd8/public (kopioi linkki selaimeen).

Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Mary Hughes (Trinity College Dublin, Irlanti) ja kustoksena professori Sanna Salanterä (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on hoitotiede.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9659-9

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön väheneminen on pysähtynyt, mikä korostaa tarvetta ennaltaehkäisylle. Viime aikoina huolta on herättänyt erityisesti uudempien tuotteiden, kuten sähkösavukkeiden ja nikotiinipussien, yleistynyt kokeilu ja käyttö yhä nuorempien keskuudessa. Nuoruudessa omaksutulla tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöllä voi olla monia terveyshaittoja sekä nuoruudessa että myöhemmin elämässä. Tämän vuoksi niiden käytön ennaltaehkäisyyn tarvitaan toimivia ja nuoriin vetoavia keinoja, jotka tukevat nuorten minäpystyvyyttä eli luottamusta kykyynsä kieltäytyä tupakka- ja nikotiinituotteista.

Tutkimuksessa kehitettiin aiemmin laadittuun digitaaliseen peliin (Fume) pohjautuva menetelmä tukemaan varhaisnuorten tupakoimattomuutta ja minäpystyvyyttä kieltäytyä tupakasta ja nuuskasta. Menetelmän kehittämiseksi sen teoreettista perustaa vahvistettiin. Tuloksissa korostui nuorten oma aktiivinen rooli minäpystyvyytensä muotoutumisessa ja sosiaalisen ilmapiirin rooli. Varhaisnuorilla erityisesti kavereiden ja sukulaisten tupakointi oli yhteydessä minäpystyvyyteen kieltäytyä tupakasta.

Tutkimuksessa testattiin kehitettyä menetelmää kouluissa 4.–6. luokkien varhaisnuorilla. Menetelmään sisältyy digitaalisen pelin ohella keskusteluosuus, joka mahdollistaa pelikokemusten käsittelyn ja tukee pelistä opittujen asioiden siirtämistä todellisen elämän tilanteisiin. Tulosten perusteella menetelmällä pystyttiin tukemaan minäpystyvyyttä kieltäytyä tupakasta erityisesti 12-vuotiailla ja varhaisnuorilla, joilla oli tupakoiva kaveri tai vanhempi. Tulokset olivat suotuisia myös niiden tekijöiden osalta, jotka määrittävät minäpystyvyyttä kieltäytyä tupakasta ja nuuskasta.

Tutkimustulokset osoittavat, että digitaaliseen peliin pohjautuvalla menetelmällä voidaan tukea varhaisnuorten minäpystyvyyttä kieltäytyä tupakasta ja nuuskasta. Tulokset tukevat kehitetyn menetelmän hyödyntämistä ja käyttöönottoa kouluissa tupakka- ja nikotiinituotteiden kokeilun ja käytön ennaltaehkäisemisessä.
Viestintä