Lääketieteellisen tiedekunnan promootiossa vihittiin 152 tohtoria ja 5 kunniatohtoria

26.05.2023

Tänä vuonna 80 vuotta täyttävä Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta juhlisti 25.–27.5.2023 tohtoreitaan ja kunniatohtoreitaan perinteisessä promootiossa. 

Juhlallisuudet alkoivat torstaina 25.5., jolloin kunniatohtorit pitivät kaikille avoimet Studia Generalia -luennot, ja promovendit valmistautuivat seuraavan päivän promootioaktiin teroittamalla miekkansa miekanhiojaisissa. 

Kuvaaja/Tekijä

Suvi Harvisalo

Varsinaisena promootiopäivänä perjantaina 26.5. järjestettiin promootioakti, jossa tohtoreiksi vihittäville promovendeille ojennettiin tohtorinhatut ja miekat. 

Kuvaaja/Tekijä

Antti tarponen

Promootiojuhlallisuudet edustavat akateemisten perinteiden jatkuvuutta. Tämän arvokkaimman tieteellisen juhlan traditiot juontavat vuosisatojen takaa vanhoista eurooppalaisista akateemisista seremonioista. Turussa ensimmäinen promootio pidettiin jo vuonna 1643 Turun Akatemian aikana. 

Ensimmäinen Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien tohtoripromootio pidettiin vuonna 1927. Lääketieteellisessä tiedekunnassa on järjestetty oma promootio vuonna 1993, jolloin tiedekunta täytti 50 vuotta. 

Kuvaaja/Tekijä

Antti tarponen

Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen korosti promootioaktissa tutkitun tiedon merkitystä ja lääketieteellisessä tiedekunnassa tehtävän tutkimuksen tärkeyttä suomalaisen yhteiskunnan menestyksessä ja tulevaisuuden haasteissa.

– Tutkitun tiedon merkitys on tänä päivänä korostunut. Väestömme vanhenee, sosiaali- ja terveysjärjestelmämme on muutoksen kourissa sekä työvoiman saatavuuden että taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. En näe tähän yhtälöön muita ratkaisuja kuin tutkittuun tietoon perustuvat toimet. 

– Lääketieteellisen tiedekunnan tehtävä on yhteiskunnan näkökulmasta poikkeuksellisen tärkeä. Me koulutamme ja teemme tutkimusta yhdellä menestyvän yhteiskunnan keskeisimmistä alueista. Suomen menestys ja kansan onnellisuus ovat riippuvaisia meidän työstämme ja sen jalkautumisesta työelämän arkeen. 

Kuvaaja/Tekijä

Antti tarponen

Promootiossa vihittiin yhteensä 152 Turun yliopistossa väitellyttä tohtoria, mukaan lukien riemutohtorit, joiden tohtoripromootiosta on kulunut vähintään 50 vuotta. 

– Turun yliopisto ja sen lääketieteellinen tiedekunta ovat ylpeitä teistä ja teidän työstänne. Toivon, että voitte yhtä lailla olla ylpeitä tiedekunnastanne ja yliopistostanne nyt ja tulevaisuudessa. Kantakaa kohta jaettavia tohtorin tunnusmerkkejä nöyryydellä ja ylpeydellä, dekaani Hänninen kiitteli.

Lisäksi vihittiin viisi kunniatohtoria tunnustuksena tieteellisten ansioiden, Turun yliopiston kanssa tehdyn yhteistyön tai yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vuoksi.

– Uskon, että työnne tulokset kannustavat ja inspiroivat nykyisiä ja tulevia opiskelijoitamme heidän työssään tulevaisuuden opettajina, tutkijoina ja yhteiskunnan palvelijoina, Hänninen lausui kunniatohtoreille. 

Kuvaaja/Tekijä

Antti Tarponen

Vihkimisen jälkeen akateeminen kulkue siirtyi Aninkaistenkatua pitkin Turun tuomiokirkkoon juhlajumalanpalvelukseen.

Kuvaaja/Tekijä

Antti Tarponen

Illan päättää promootioillallinen ja aamuyöllä pidettävä puhe auringolle.

Lauantaiaamuna promovoidut tohtorit ja kunniatohtorit sekä riemutohtorit seuralaisineen osallistuvat vapaamuotoiselle purjehdukselle ja brunssille.

Luotu 26.05.2023 | Muokattu 30.05.2023