Anni Pakarinen profiilikuva
Anni
Pakarinen
erikoistutkija, hoitotieteen laitos
tutkimuspäällikkö, hoitotieteen laitos
Postdoctoral Researcher, PhD, MHSc, RN

Ota yhteyttä

+358 29 450 4711
+358 50 440 9740
Kiinamyllynkatu 10
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Terveyden edistäminen
pelilliset interventiot
terveyspelit
digitaalisten interventioiden kehittäminen ja arviointi
lasten ja perheiden hyvinvointi
palveluohjaus
Design ajattelu

Biografia

Olen koulutukseltani sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja ja Terveystieteiden tohtori. Työskentelen Hoitotieteen laitoksella Erikoistutkijana ja Tutkimuspäällikkönä.

Opetus

Tällä hetkellä opetan seuraavilla opintojaksoilla: Digitaalinen kulttuuri ja terveys (Asklepios), Hoitotieteen tutkimus ja raportointi, Evidence based practice ja Digitalization supporting clinical nursing, Design Thinking in healthcare innovation, Design ajattelua terveydenhuoltoon ja Palveluohjaus (täydennyskoulutus). Opetan myös Future Health and Technology-kansainvälisessä maisteriohjelmassa kursseilla Research and reportage in Nursing science ja Digitalization supporting clinical nursing. Lisäksi ohjaan opiskelijoiden opinnäytetöitä (kandidaatintutkielmat, pro gradu -tutkielmat ja väitöskirjat).

Tutkimus

Tutkimukseni kohdistuu väestön terveyden edistämiseen ja digitaalisiin interventioihin, erityisesti hyötypeleihin ja pelillisiin sovelluksiin. Tutkimukseni lähestyy aihetta monesta näkökulmasta käsin; digitaalisten interventioiden käyttäjälähtöisestä kehittämisestä, niiden käytettävyyden, soveltuvuuden ja vaikuttavuuden arvioinnista, aina implementointiin asti. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa kuin menetelmiä ammattilaisten työn tueksi, väestön oman terveyden ylläpitämiseksi sekä laadukkaiden ja näyttöön perustuvien digitaalisten interventioiden hyödyntämiseksi terveydenhuollossa ja sosiaalialalla sairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää suunniteltaessa ja kehitettäessä uusia digitaalisia interventioita terveyden edistämisen tarkoituksiin.

Julkaisut

Järjestä: