Anni Pakarinen profiilikuva
Anni
Pakarinen
erikoistutkija, Hoitotieteen laitos
kehityspäällikkö, Hoitotieteen laitos
Postdoctoral Researcher, PhD, MHSc, RN
Gamification for Health Promotion- tutkimusryhmä

Ota yhteyttä

+358 29 450 4711
+358 50 440 9740
Joukahaisenkatu 3-5
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Terveyden edistäminen
pelilliset interventiot
terveyspelit
digitaalisten interventioiden kehittäminen ja arviointi
lasten ja perheiden hyvinvointi

Biografia

Olen koulutukseltani sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja ja Terveystieteiden tohtori. Työskentelen Hoitotieteen laitoksella Erikoistutkijana ja Kehityspäällikkönä.

Opetus

Tällä hetkellä ja tulevana lukuvuonna opetan kursseilla Digitaalinen kulttuuri ja terveys (Asklepios), Hoitotieteen tutkimus ja raportointi, sekä Palveluohjaus (täydennyskoulutus). Opetan myös Future Health and Technology-kansainvälisessä maisteriohjelmassa kursseilla Tutkimus ja raportointi sekä Digitalisaatio kliinisen hoitotyön tukena. Lisäksi ohjaan opiskelijoiden opinnäytetöitä (kandidaatintutkielmat, pro gradu -tutkielmat ja väitöskirjat).

Tutkimus

Tutkimukseni kohdistuu väestön terveyden edistämiseen ja digitaalisiin interventioihin, erityisesti hyötypeleihin ja pelillisiin sovelluksiin. Tutkimukseni lähestyy aihetta monesta näkökulmasta käsin; digitaalisten interventioiden käyttäjälähtöisestä kehittämisestä, niiden käytettävyyden, soveltuvuuden ja vaikuttavuuden arvioinnista, aina implementointiin asti. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa kuin menetelmiä ammattilaisten työn tueksi, väestön oman terveyden ylläpitämiseksi sekä laadukkaiden ja näyttöön perustuvien digitaalisten interventioiden hyödyntämiseksi terveydenhuollossa ja sosiaalialalla sairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää suunniteltaessa ja kehitettäessä uusia digitaalisia interventioita terveyden edistämisen tarkoituksiin.

Julkaisut

Järjestä: