Hoitotieteen laitoksen strategia 2021-2030

Perustehtävä

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen perustehtävä on ylläpitää tieteellistä sivistystä ja kehittää hoitotieteellistä tutkimusta ja tieteenalaa sekä edistää tutkimukseen perustuvan hoitotyön toteutumista yhteiskunnassa.

Arvot

Rohkeus, eettisyys, kriittisyys, luovuus, avoimuus ja yhteisöllisyys.

Visio 2030

Terveyttä hoitotieteestä -dynaaminen kansainvälinen kärkimenestyjä

Läpileikkaavat teemat

Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus, kestävä kehitys, tieteenalan edelläkävijä sekä sitoutunut ja luotettava kumppani.

Toimintaympäristö

Hoitotieteen laitos on Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan toiminnallisesti itsenäinen yksikkö, joka toimii korkeatasoista tutkimusta ja -oppimista tukevissa tiloissa.

Strategiset päämäärät

Innostava oppimiskokemus ja erinomaiset oppimistulokset

Hoitotieteen laitos tuottaa korkeatasoista ja ainutlaatuista hoitotieteellistä koulutusta. Hoitotieteen laitokselta valmistuu huippuasiantuntijoita terveys- ja sosiaalialan johtajiksi, opettajiksi, kouluttajiksi, kliinisiksi asiantuntijoiksi ja tutkijoiksi.

Strategiakauden tavoitteet

 • Tarjoamme erinomaisen oppimiskokemuksen ja laadukkaat oppimistulokset
 • Oppimisympäristömme on dynaaminen ja kansainvälisesti arvostettu
 • Joustavat opintopolkumme mahdollistavat jatkuvan oppimisen

Toimenpideohjelmat

 • Korkeatasoiset ja tiedeperustaiset opetussisällöt
 • Yhdenvertaiset oppimismahdollisuudet
 • Dynaamiset oppimisympäristöt
 • Kansainvälisesti houkutteleva oppimisympäristö
 • Opiskelijalähtöiset ja ketterät opintopolut
 • Vetovoimaiset jatkuvan oppimisen koulutukset
Korkealaatuinen ja vetovoimainen tutkimusympäristö

Hoitotieteen laitos tuottaa korkeatasoista ja vaikuttavaa hoitotieteellistä tutkimusta yhdenvertaisen terveyden ja hoitamisen edistämiseksi sekä tieteenalan kehittämiseksi.

Strategiakauden tavoitteet

 • Tutkijan urapolkumme ovat joustavia, selkeitä ja houkuttelevia
 • Teemme vaikuttavaa ja monitieteistä yhteistyötä
 • Hoitotieteellisen tutkimuksen asema yhteiskunnassa on näkyvä ja arvostettu

Toimenpideohjelmat

 • Uudistuvat urapolut
 • Laajentuva tutkimusosaaminen
 • Korkeatasoinen tutkimustoiminta
 • Vaikuttavat tutkimusverkostot
 • Selkeät tutkimuksen keihäänkärjet
 • Vetovoimainen ja aktiivinen tutkimusyhteisö
Arvostettu ja vaikuttava kumppani

Hoitotieteen laitos tunnetaan luotettavana ja arvostettuna asiantuntijana ja yhteiskunnallisena vuorovaikuttajana.

Strategiakauden tavoitteet

 • Olemme arvostettu akateeminen kumppani
 • Olemme tunnustettu vaikuttaja terveyden edistämisessä ja hoitamisessa

Toimenpideohjelmat

 • Arvostettu akateeminen kumppani
 • Vahva verkostotoiminta
 • Asiantunteva ja ajantasainen viestintä
Osaava ja hyvinvoiva yhteisö

Hoitotieteen laitoksella opiskellaan ja työskennellään tasa-arvoisessa, yhdenvertaisessa ja kannustavassa yhteisössä. Kannamme yhdessä vastuuta yhteisön hyvinvoinnista, osallisuudesta ja osaamisen kehittymisestä.

Strategiakauden tavoitteet

 • Olemme asiantunteva ja edistyksellinen yhteisö
 • Olemme onnellinen ja kukoistava yhteisö
 • Olemme tasa-arvoinen ja yhdenvertainen yhteisö

Toimenpideohjelmat

 • Osaamisen jatkuva kehittyminen
 • Sujuva työarki ja hyvinvointia tukeva toiminta
 • Kannustava ja osallistumista mahdollistava toiminta
Kokonaisvastuullinen johtaminen ja talous

Hoitotieteen laitoksen johtaminen on ihmisläheistä, taloudellisesti tuloksellista ja kestävää.

Strategiakauden tavoitteet

 • Johtaminen on ihmisläheistä ja tuloksellista
 • Laitoksen talous on turvattu

Toimenpideohjelmat

 • Avoin johtaminen ja toimijuuden tukeminen
 • Kestävä ja suunnitelmallinen talous