Lääketieteellinen tiedekunta jakoi vuoden 2023 tunnustuspalkinnot Turun Lääketiedepäivillä

07.11.2023

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta jakoi vuoden 2023 tunnustuspalkinnot Turun Lääketiedepäivien avajaisissa tiistaina 7.11.. Ylilääkäri, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri Jussi Vaahtovuo sai vuoden 2023 Kliinisen silmän, ja oppimateriaalin tuottajapalkinto myönnettiin erikoistutkija, tutkimuspäällikkö Anni Pakariselle, Business Design Advisor Thomas Lemströmille, tiedekuntapäällikkö Eeva Rainiolle ja projektiasiantuntija Eriikka Siiralalle. Vuoden erikoislääkärikouluttajana palkittiin korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, koulutuslääkäri, LT Lotta Ivaska.

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on jakanut 1990-luvulta lähtien tunnustuksia ansiokkaasta toiminnasta tutkimuksen, koulutuksen ja hallinnon saralla. Vuoden 2023 tunnustuspalkinnot jaettiin Turun Lääketiedepäivien avajaisissa tiistaina 7.11.2023 Sigyn-salissa.

Kliininen silmä psyykkisten sairauksien asiantuntijalle

Vuoden 2023 Kliininen silmä myönnettiin ylilääkäri, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri Jussi Vaahtovuolle. Vaahtovuo toimii palvelualajohtajana Tyksin psykoosien hoito -palvelualalla vakavista psyykkisistä sairauksista kärsivien potilaiden parissa. 

– Vaahtovuon kädenjälki näkyy yksikön toiminnassa ja sen hyvässä organisoinnissa. Konsultaatioille Vaahtovuolla on aina aikaa, ja vastaukset ovat perusteltuja ja opettavaisia. Hyvän organisointikyvyn lisäksi Vaahtovuon kliininen silmä näkyy erinomaisissa potilasteksteissä. Tekstit ovat kattavia ja niissä on avattu vaikeat asiat ja tarkasteltu kriittisesti jo tehtyjä päätelmiä, sikäli kun tälle on aihetta, palkinnon perusteluissa todetaan.

Takanaan Vaahtovuolla on monipuolinen työhistoria, jonka alkuvaiheessa hän teki yliopistolla bakteeriopin tutkimustyötä. Myöhemmin erikoislääkärinä toimiessaan Vaahtovuo ymmärsi, kuinka tärkeässä asemassa psykologia on ihmisen hyvinvoinnissa ja halusi keskittyä sen hoitamiseen. Hän näkeekin, että se on asia, joka tulisi ottaa huomioon kaikessa lääkärin työssä.

Vuoden Kliininen silmä jaetaan vuosittain tunnustuksena erityisen onnistuneesta diagnostisesta, hoidollisesta tai hallinnollisesta toiminnasta tai nokkelasta keksinnöstä.

Oppimateriaalin tuottajapalkinto design-ajatteluun perustuvan oppikirjan toimittamisesta

Vuoden 2023 Oppimateriaalin tuottajapalkinto myönnettiin erikoistutkija, tutkimuspäällikkö Anni Pakariselle, Business Design Advisor Thomas Lemströmille, tiedekuntapäällikkö Eeva Rainiolle ja projektiasiantuntija Eriikka Siiralalle, jotka ovat toimittaneet design-ajatteluun perustuvan, monitieteisessä ryhmässä ja kansainvälisessä yhteistyössä toimitetun oppikirjan ”Design Thinking in Health Care - From Problem to Innovative Solution”.

Turun yliopiston hoitotieteen laitos on luonut vuodesta 2020 alkaen systemaattisesti design-ajatteluun perustuvaa toimintamallia. Toimintamalli on monitieteinen, monialainen sekä kansainvälinen, ja sisältää useita erilaisia tapoja edistää design-ajattelun omaksumista. Näitä ovat useat design-ajattelun opintojaksot paikallisten tahojen, erityisesti Varhan, ja myös kansainvälisten yhteistyöverkostojen kanssa ja Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen johdolla toimitettu terveydenhuollon design-ajatteluun pohjautuva oppikirja.

– Keväällä 2023 julkaistu oppikirja käsittelee laajasti design-ajattelun menetelmän hyödyntämistä koulutuksessa ja työelämässä tarjoten konkreettisia työkaluja ongelmanratkaisun tueksi. Kirjassa on tuotu esiin myös terveydenhuoltoa kehitettävien innovaatioiden eettinen pohdinta. Oppikirjaan sisällytetty kirjallisuuskatsaus tuo esiin design-ajattelun menetelmällä toteutettuja terveydenhuollon ratkaisuja ja havainnollistaa myös yrityksen perustamisessa huomioitavia asioita. Kappaleiden kirjoittajat edustavat asiantuntijuutta omilla aloillaan, palkintoperusteissa sanotaan.

Oppimateriaalin tuottajapalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena erityisen ansiokkaasta työstä tiedekunnassa käytettävän oppimateriaalin kehittämisessä. Palkinnon suuruus on 1 500 euroa.

Vuoden 2023 erikoislääkärikouluttajana palkittiin kannustava koulutuslääkäri

Vuoden 2023 erikoislääkärikouluttajan palkinto myönnettiin korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, koulutuslääkäri, LT Lotta Ivaskalle.

Ivaska toimii TYKS Korvaklinikalla koulutuslääkärinä sekä kliinisenä opettajana.

Palkinnon perusteluissa todetaan, että Ivaska on hienolla tavalla kehittänyt Korvaklinikan erikoistuvien koulutusta ja tekee parhaansa sen eteen, että jokainen erikoistuva saisi mahdollisimman laajasti tehdä opetusleikkauksia ja omia toimenpiteitä leikkaussalien rajallisesta kapasiteetista huolimatta.

– Ivaska on ihmisenä helposti lähestyttävä, kaikkia arvostava ja positiivinen. Hän antaa erikoistuvien lääkäreiden tehdä omia toimenpiteitään, itse keskittyen erikoistuvan opettamiseen ja ohjaamiseen vierestä, mikäli suunniteltu toimenpide tähän soveltuu. Lotan aktiivisen toiminnan seurauksena erikoistuvien lääkäreiden kesken on hyvä yhteishenki ja vähemmän kilpailua, koska kaikki pääsevät kehittämään operatiivisia taitojaan, perusteluissa sanotaan.

Vuoden erikoislääkärikouluttajan palkinnon myöntää Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ammatillisen jatkokouluttamisen toimikunta. Palkinnon suuruus on 1 500 euroa.

Lisätietoja:

Jussi Vaahtovuo, Jussi.Vaahtovuo@tyks.fi
Anni Pakarinen, ankorh@utu.fi 
Thomas Lemström, thomas.lemstrom@sparkfinland.fi
Eeva Rainio, erainio@utu.fi 
Eriikka Siirala, eesiir@utu.fi 
Lotta Ivaska, lesaar@utu.fi 

Luotu 07.11.2023 | Muokattu 07.11.2023