Opiskelu hoitotieteen laitoksella

Meiltä valmistuu huippuasiantuntijoita terveys- ja sosiaalialan johtajiksi, opettajiksi, asiantuntijoiksi ja tutkijoiksi. Kaikissa tutkinnoissa pääaineena on hoitotiede.

Opinnot ovat tutkimusperustaisia, aktivoivia ja innostavia sekä opetusmenetelmiä ja -teknologiaa monipuolisesti hyödyntäviä. Osa opinnoista järjestetään myös Helsingin alueella. Opiskelijat hyötyvät laitoksen laajoista kansallisista, kansainvälisistä ja monitieteisistä verkostoista. Tutkijalinja on hyvä valinta tutkijan urasta kiinnostuneille.

Hoitotieteen laitoksen opiskelijoiden erityispiirteenä on aikaisempi ammatillinen koulutus ja työelämäkokemukseen perustuva osaaminen.

Ammattikorkeakoulututkinnosta hyväksiluetaan Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella opetussuunnitelman (2022-2024) mukaisesti 120 opintopistettä ja vanhamuotoisesta sairaanhoitajakoulutuksesta 100 opintopistettä kandidaatintutkintoon. Täten kandidaatintutkintoon jää suoritettavaksi 60-80 opintopistettä ja opintojen ohjeellinen kesto on yksi vuosi. Maisteritutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja ohjeellinen kesto kaksi vuotta. Opiskelu on päätoimista.