Hoitotieteen opinnot avoimessa yliopistossa

Mitä on terveys ja hyvä hoitaminen? Miten hoitotieteellistä tutkimusta tehdään? Miten tutkimustietoa voi hyödyntää käytännön hoitotyössä?

Hoitotieteen opinnot avoimessa yliopistossa antavat mahdollisuuden tarkastella hoitotyötä tutkitun ja teoriatiedon pohjalta. Ne soveltuvat hoitotieteen kysymyksistä ja hoitotyön kehittämisestä kiinnostuneille, erityisesti terveys- ja hoitoalan tehtävissä työskenteleville sekä hoitotieteen tutkinto-opinnoista kiinnostuneille. Aineopinnot on tarkoitettu terveysalan AMK-tutkinnon suorittaneille.

Avoimen yliopiston väylä tarjoaa mahdollisuuden hakea tutkinnon suoritusoikeutta avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella.

Hoitotieteen aineopinnot 35 op

Opintojen tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu hoidon ja hoitotieteen filosofian, hoitotieteen teorian ja hoitotieteen tutkimusmetodikaan perusteiden hyvä tuntemus. Opintoihin sisältyy tieteelliseen tietoon perustuvan tutkielman laatiminen opiskelijan valitsemasta hoitotieteen kannalta keskeisestä aiheesta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Hoidon ja hoitotieteen filosofia I 7 op
  • Hoitotieteen teoria I 7 op
  • Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1 6 op
  • Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (hoitotiede) 4 op
  • Tilastolliset analyysimenetelmät, harjoitukset 1 op
  • Tutkielmaseminaari 4 op
  • Tutkielma 6 op

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2022

Tutustu opiskelijatarinoihin hoitotieteen laitoksen blogissa!

"Sata lasissa"

"Avoimen väylältä sisään opinnot ja lapsi kainalossa"

Tutustu myös muihin lääke- ja terveystieteellisiin opintoihin avoimessa yliopistossa!