Lääketieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään seuraavia lääke-, biolääke- ja terveystieteellisiä opintoja, joissa perehdytään terveydenhuollon kysymyksiin tutkimukseen perustuvan tiedon avulla. Opinnot ovat Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hyväksymien opetussuunnitelmien mukaisia.

Avoimen yliopiston opinnot soveltuvat ammattitaidon kehittämiseen kaikille, jotka tarvitsevat työssään opintojen sisältöön liittyvää tietoa. Lisäksi opinnot sopivat yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille, jotka haluavat perehtyä alan ajankohtaisiin kysymyksiin.

Opinnot sopivat myös tutkinto-opintoja suunnitteleville. Suoritukset voi hyväksyttää soveltuvin osin osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintoja. Hoitotieteen opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakea avoimen yliopiston väylän kautta terveystieteiden maisterin tutkintoon. Lue lisää yliopiston avoimen yliopiston väylähaun ohjesivuilta.

Lääketieteen koulutusohjelma

Biolääketieteen koulutusohjelma

Opintojaksot soveltuvat erityisesti biolääketieteen tutkinto-opintoja suunnitteleville tai alan tietoja työssään tarvitseville. Opinnot järjestetään Turun yliopistossa lääketieteellisen tiedekunnan opetukseen integroituna opetuksena.

Opetusohjelmat syyslukukaudella 2019:

Opetusohjelmat kevätlukukaudella 2020:

Terveystieteiden koulutus

Gerontologia

 • Gerontologian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja:
  Johdatus gerontologiaan 5 op
  Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op
  Ikääntyminen murroksessa 5 op
  Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arvionti 5 op
  Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op

Sote-akatemian opinnot

Asklepios-ohjelma: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus