alt=""

Lääketieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään lääketieteen, biolääketieteen ja terveystieteen opintoja, joissa perehdytään alan kysymyksiin tutkimukseen perustuvan tiedon avulla.

Opinnot avoimessa yliopistossa soveltuvat ammattitaidon kehittämiseen kaikille, jotka tarvitsevat työssään opintojen sisältöön liittyvää tietoa. Opinnot sopivat erityisesti terveydenhuollossa sekä sosiaali- ja kasvatusalalla työskenteleville ja näiden alojen opiskelijoille ja opettajille. Opinnot sopivat yleissivistykseksi myös kaikille, jotka haluavat perehtyä alan ajankohtaisiin kysymyksiin.

Opinnot sopivat myös tutkinto-opintoja tähtääville. Suoritukset voi hyväksyttää soveltuvin osin osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintoja. Hoitotieteen opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakea avoimen yliopiston väylän kautta TtK- ja TtM-tutkintoon.

Lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen valinnaisia opintoja

Opintojaksot ovat biolääketieteen ja terveystieteiden perustutkintoihin sekä LL- ja HLL-tutkintoihin sisältyviä valinnaisia opintoja.

Lääketieteellisen tiedekunnan lisensiaattitutkintojen valinnaisia opintoja

Opintojaksot ovat LL- ja HLL-tutkintoihin sisältyviä valinnaisia opintoja.

Terveystieteiden koulutus

Biolääketieteen koulutusohjelma

Biolääketieteen opintoja ei järjestetä lukuvuonna 2021 - 2022. Opintoja järjestetään alustavan suunnitelman mukaan seuraavan kerran syksyllä 2022.

Opintojaksot soveltuvat erityisesti biolääketieteen tutkinto-opintoja suunnitteleville tai alan tietoja työssään tarvitseville. Opinnot järjestetään Turun yliopistossa lääketieteellisen tiedekunnan opetukseen integroituna opetuksena.

Opetusohjelmat syyslukukaudella 2020:

Opetusohjelmat kevätlukukaudella 2021:

Muita opintoja