alt=""

Lääketieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävillä lääketieteen, biolääketieteen ja terveystieteen opinnoilla voit perehtyä alan kysymyksiin tutkimukseen perustuvan tiedon avulla.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot soveltuvat ammattitaidon kehittämiseen kaikille, jotka tarvitsevat työssään opintojen sisältöön liittyvää tietoa. Opinnot sopivat erityisesti terveydenhuollossa ja sosiaalialalla työskenteleville sekä näiden alojen opiskelijoille ja opettajille. Opinnot sopivat yleissivistykseksi kaikille, jotka haluavat perehtyä alan ajankohtaisiin kysymyksiin.

Opinnot sopivat myös tutkinto-opintoihin tähtääville. Suoritukset voi hyväksyttää soveltuvin osin osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintoja. Tutkintoon tähtäävien kannattaa tutustua myös matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan biologian, kemian ja fysiikan kursseihin. Hoitotieteen opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakea avoimen väylän kautta TtK- ja TtM-tutkintoon.

LÄÄKETIETEEN OPINTOJA

LL- ja/tai HLL-tutkintoihin sisältyviä opintojaksoja:

Ennakkotietona syyslukukauden 2024 opintotarjonnasta:

  • Lääketieteellisillä aloilla opiskelu ja työskentely 1 - 2 op
    Maksuton tutustumiskurssi sopii lääketieteellisillä aloilta (biolääketiede, hammaslääketiede ja lääketiede) opiskelupaikkaa etsiville. Jakso sopii myös näiden alojen 1. vuoden tutkinto-opiskelijoille (maksuton myös tutkinto-opiskelijoille).

TERVEYSTIETEIDEN KOULUTUKSEN OPINTOJA

  • Hoitotieteen aineopinnot 35 op, Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 2 tai 6 op
  • Design-ajattelua terveydenhuoltoon 5 op
  • Terveydenhuollon hallinto ja johtajuus -opintojaksoja

> Opintojen esittely

BIOLÄÄKETIETEEN OPINTOJA

  • Ruoka monitieteisenä tutkimuskohteena 1 op, syksy 2023
  • Uusia biolääketieteellisen kuvantamisen jaksoja, kevät 2024
  • Antibody Therapeutics 3 ECTS credits, alustavasti keväällä 2025
  • Tekoäly lääkekehityksessä, lääketieteellisessä diagnostiikassa ja kuvantamisessa 2 op

> Opintojen esittely

MONITIETEISET OPINNOT JA MUUTA OPINTOTARJONTAA