alt=""

Lääketieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään lääketieteen, biolääketieteen ja terveystieteen opintoja, joissa perehdytään alan kysymyksiin tutkimukseen perustuvan tiedon avulla. Opinnot ovat Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hyväksymien opetussuunnitelmien mukaisia.

Opinnot avoimessa yliopistossa soveltuvat ammattitaidon kehittämiseen kaikille, jotka tarvitsevat työssään opintojen sisältöön liittyvää tietoa. Opinnot sopivat erityisesti terveydenhuollossa sekä sosiaali- ja kasvatusalalla työskenteleville ja näiden alojen opiskelijoille ja opettajille. Lisäksi opinnot sopivat yleissivistykseksi kaikille, jotka haluavat perehtyä alan ajankohtaisiin kysymyksiin.

Opinnot sopivat myös tutkinto-opintoja suunnitteleville. Suoritukset voi hyväksyttää soveltuvin osin osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintoja.

Hoitotieteen opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakea avoimen yliopiston väylän kautta terveystieteiden maisterin tutkintoon. Lue lisää yliopiston avoimen yliopiston väylähaun ohjesivuilta.

Lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen valinnaisia opintoja

Opintojaksot kuuluvat biolääketieteen, LL-/HLL- ja terveystieteiden tutkintoihin:

Lääketieteellisen tiedekunnan lisensiaattitutkintojen valinnaisia opintoja

  • Koululaisen ravitsemus 3 op (alustavasti kl 2022)
  • Potilasturvallisuuden opinnot:
    • Potilasturvallisuuden perusteet 2 op (verkko-opinnot, lukukausi ilmoitetaan myöhemmin) MEDV3001
    • Hoitoprosessin turvallisuutta varmistavat menettelyt 2 op (verkko-opinnot, sl 2021) MEDV3002

    • Potilasturvallisuuden jatkuva parantaminen 2 op (verkko-opinnot, sl 2021) MEDV3003

  • Yleislääketiede: Ulkomaalainen terveydenhuollossa 1 op (alustavasti sl 2021)

Biolääketieteen koulutusohjelma

Opintojaksot soveltuvat erityisesti biolääketieteen tutkinto-opintoja suunnitteleville tai alan tietoja työssään tarvitseville. Opinnot järjestetään Turun yliopistossa lääketieteellisen tiedekunnan opetukseen integroituna opetuksena.

Opetusohjelmat syyslukukaudella 2020:

Opetusohjelmat kevätlukukaudella 2021:

Biolääketieteen opintoja ei järjestetä lukuvuonna 2021 - 2022. Opintoja on tarjolla alustavan suunnitelman mukaan syksyllä 2022.

Terveystieteiden koulutus

Muita opintoja