alt=""

Lääketieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään lääketieteen, biolääketieteen ja terveystieteen opintoja, joissa perehdytään alan kysymyksiin tutkimukseen perustuvan tiedon avulla.

Opinnot avoimessa yliopistossa soveltuvat ammattitaidon kehittämiseen kaikille, jotka tarvitsevat työssään opintojen sisältöön liittyvää tietoa. Opinnot sopivat erityisesti terveydenhuollossa sekä sosiaali- ja kasvatusalalla työskenteleville ja näiden alojen opiskelijoille ja opettajille. Opinnot sopivat yleissivistykseksi myös kaikille, jotka haluavat perehtyä alan ajankohtaisiin kysymyksiin.

Opinnot sopivat myös tutkinto-opintoja tähtääville. Suoritukset voi hyväksyttää soveltuvin osin osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintoja. Hoitotieteen opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakea avoimen yliopiston väylän kautta TtK- ja TtM-tutkintoon.

Lääketieteen opintoja

Opintojaksot ovat LL- ja/tai HLL-tutkintoihin sisältyviä opintoja.

Terveystieteiden koulutuksen opintoja

 • Hoitotieteen aineopinnot 35 op, aloitus syyslukukaudella 2022
 • Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 6 op
 • Digitalisation Supporting Clinical Nursing 5 ECTS
 • Psyykkiset traumat 3 op
 • Terveydenhuollon hallinto ja johtajuus -opintoja:

  • Hoitotyön johtajuus terveyden- ja sosiaalihuollossa 5 op
  • Muutoskyvykkyyden johtaminen terveys- ja sosiaalipalveluissa 5 op
  • Taloudellinen ja vaikuttava hoitotyö 5 op
  • Vetovoimainen terveys- ja sosiaalipalveluorganisaatio 5 op

> Terveystieteiden koulutuksen opintojen esittelysivu

Biolääketieteen opintoja

 • Psyykkiset traumat 3 op

Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus

Muuta opintotarjontaa