alt=""

Lääketieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään lääketieteen, biolääketieteen ja terveystieteen opintoja, joissa perehdytään alan kysymyksiin tutkimukseen perustuvan tiedon avulla.

Opinnot avoimessa yliopistossa soveltuvat ammattitaidon kehittämiseen kaikille, jotka tarvitsevat työssään opintojen sisältöön liittyvää tietoa. Opinnot sopivat erityisesti terveydenhuollossa ja sosiaalialalla työskenteleville sekä näiden alojen opiskelijoille ja opettajille. Opinnot sopivat yleissivistykseksi kaikille, jotka haluavat perehtyä alan ajankohtaisiin kysymyksiin.

Opinnot sopivat myös tutkinto-opintoihin tähtääville. Suoritukset voi hyväksyttää soveltuvin osin osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintoja. Tutkintoon tähtäävien kannattaa hyödyntää myös matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan biologian, kemian ja fysiikan kursseja! Hoitotieteen opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakea avoimen yliopiston väylän kautta TtK- ja TtM-tutkintoon.

ESITTELYTILAISUUS

Lääketieteen ja terveystieteiden opinton esittelytilaisuus pidettään verkossa 24.8. klo 14 - 15. Tervetuloa!

> Tapahtumakalenteri

Lääketieteen opintoja

Opintojaksot ovat LL- ja/tai HLL-tutkintoihin sisältyviä opintoja.

Terveystieteiden koulutuksen opintoja

 • Hoitotieteen aineopinnot 35 op
 • Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 2 tai 6 op
 • Design ajattelua terveydenhuoltoon 5 op
 • Digitalisation Supporting Clinical Nursing 5 ECTS
 • Terveydenhuollon hallinto ja johtajuus -opintojaksoja

> Opintojen esittely

Biolääketieteen opintoja

 • Ruoka monitieteisenä tutkimuskohteena – Multidisciplinarity of Food 1 ECTS credits, syksy 2023 (lähitapaamiset Turussa), suunnitteilla

 • Antibody Therapeutics 3 ECTS, online studies / verkko-opinnot 1.2. - 26.3.2023. Target group: People who need basic information on the structure, function and manufacture of biological medicinal products (advanced level course).
  > Study Guide
  > Registration 8.12.2023 -

Monitieteiset opinnot ja muuta opintotarjontaa