alt=""

Lääketieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään lääketieteen, biolääketieteen ja terveystieteen opintoja, joissa perehdytään alan kysymyksiin tutkimukseen perustuvan tiedon avulla.

Opinnot avoimessa yliopistossa soveltuvat ammattitaidon kehittämiseen kaikille, jotka tarvitsevat työssään opintojen sisältöön liittyvää tietoa. Opinnot sopivat erityisesti terveydenhuollossa sekä sosiaali- ja kasvatusalalla työskenteleville ja näiden alojen opiskelijoille ja opettajille. Opinnot sopivat yleissivistykseksi myös kaikille, jotka haluavat perehtyä alan ajankohtaisiin kysymyksiin.

Opinnot sopivat myös tutkinto-opintoihin tähtääville. Suoritukset voi hyväksyttää soveltuvin osin osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintoja. Hoitotieteen opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakea avoimen yliopiston väylän kautta TtK- ja TtM-tutkintoon.

Lääketieteen opintoja

Opintojaksot ovat LL- ja/tai HLL-tutkintoihin sisältyviä opintoja.

Terveystieteiden koulutuksen opintoja

 • Hoitotieteen aineopinnot 35 op
 • Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 6 op
 • Digitalisation Supporting Clinical Nursing 5 ECTS
 • Psyykkiset traumat 3 op
 • Terveydenhuollon hallinto ja johtajuus -opintoja:

  • Hoitotyön johtajuus terveyden- ja sosiaalihuollossa 5 op
  • Muutoskyvykkyyden johtaminen terveys- ja sosiaalipalveluissa 5 op
  • Taloudellinen ja vaikuttava hoitotyö 5 op
  • Vetovoimainen terveys- ja sosiaalipalveluorganisaatio 5 op

> Terveystieteiden opintojen esittelysivu

Biolääketieteen opintoja

 • Antibody Therapeutics 3 ECTS, verkko-opinnot kevätlukukausi 2023
  Opintojakso sopii henkilöille, jotka tarvitsevat perustietoa biologisten lääkeaineiden rakenteesta, toiminnasta ja valmistuksesta, ks. esitietovaatimukset.
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen 8.12. alkaen

 • Psyykkiset traumat 3 op

Monitieteiset opinnot

Muuta opintotarjontaa