alt=""

Lääketieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään lääketieteen, biolääketieteen ja terveystieteen opintoja, joissa perehdytään alan kysymyksiin tutkimukseen perustuvan tiedon avulla.

Opinnot avoimessa yliopistossa soveltuvat ammattitaidon kehittämiseen kaikille, jotka tarvitsevat työssään opintojen sisältöön liittyvää tietoa. Opinnot sopivat erityisesti terveydenhuollossa sekä sosiaali- ja kasvatusalalla työskenteleville ja näiden alojen opiskelijoille ja opettajille. Opinnot sopivat yleissivistykseksi myös kaikille, jotka haluavat perehtyä alan ajankohtaisiin kysymyksiin.

Opinnot sopivat myös tutkinto-opintoihin tähtääville. Suoritukset voi hyväksyttää soveltuvin osin osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintoja. Tutkintoon tähtäävien kannattaa hyödyntää myös matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan biologian, kemian ja fysiikan kursseja! Hoitotieteen opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakea avoimen yliopiston väylän kautta TtK- ja TtM-tutkintoon.

Lääketieteen opintoja

Opintojaksot ovat LL- ja/tai HLL-tutkintoihin sisältyviä opintoja.

Terveystieteiden koulutuksen opintoja

 • Hoitotieteen aineopinnot 35 op
 • Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 6 op
 • Design ajattelua terveydenhuoltoon 3 tai 5 op
 • Digitalisation Supporting Clinical Nursing 5 ECTS
 • Psyykkiset traumat 3 op
 • Terveydenhuollon hallinto ja johtajuus -opintojaksoja

> Terveystieteiden opintojen esittelysivu

Biolääketieteen opintoja

 • Antibody Therapeutics 3 ECTS, online studies / verkko-opinnot 1.2. - 26.3.2023
  Biomedical studies. Target group: People who need basic information on the structure, function and manufacture of biological medicinal products (advanced level course). Opintojakso sopii henkilöille, jotka tarvitsevat perustietoa biologisten lääkeaineiden rakenteesta, toiminnasta ja valmistuksesta, ks. esitietovaatimukset.

  > Study Guide

  > Registration 2.12.2022 - 27.1.2023

 • Psyykkiset traumat 3 op

Monitieteiset opinnot ja muuta opintotarjontaa