Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opintojaksot muodostavat potilas- ja asiakasturvallisuutta käsittelevän kolmen opintopisteen laajuisen kokonaisuuden. Opintojaksot voi suorittaa myös toisistaan riippumatta.

Opinnot on suunnattu lääketiedettä tai muuta sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle valmistavaa tutkintoa suorittaville perus- ja jatko-opiskelijoille sekä sosiaali- ja terveydenhoitoalalla työskenteleville ammattilaisille, jotka haluavat päivittää ja syventää osaamistaan potilas- ja asiakasturvallisuudesta. Opintojaksot ovat LL- ja HLL-tutkintoihin sisältyviä valinnaisia opintoja.

Opintojaksot toteutetaan verkossa syyslukukaudella 2023 ja alustavan suunnitelman mukaan myös kevätlukukaudella 2024.

Opintoihin sisältyy ohjattua itsenäistä työskentelyä ja tentti Moodlessa, joten opinnot voi suorittaa kokonaan verkossa.

Potilasturvallisuuden perusteet 1 op

Opintojakso tutustuttaa potilas- ja asiakasturvallisuuden määritelmiin ja käsitteisiin sekä turvallisen terveydenhuollon toimintaa ohjaaviin säädöksiin ja kansallisiin rakenteisiin. Opintojakso perehdyttää lisäksi inhimillisten tekijöiden ja systeemin vuorovaikutukseen, omavalvontaan ja ilmoitusmenettelyihin sekä potilasturvallisuuden arviointiin ja oppimiseen vaaratapahtumista.

Opinnot alkavat syyskuussa 2023 (alustava tieto).

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Syyslukukauden opetusohjelma julkaistaan viimeistään kesäkuussa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintomaksu 15 euroa. Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella 10.8.2023 alkaen

Hoitoprosessin turvallisuutta varmistavat menettelyt 1 op

Opintojaksolla käsitellään muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisturvallisuutta (hoidon turvallisuus, tietoturva, henkilöstöturvallisuus, ympäristöturvallisuus), hoito- ja palveluprosessin kulkua sekä turvallista toimintakulttuuria ja ammattien välistä yhteistyötä. Digiloikan myötä etänä annettavien palveluiden turvallisuus ja tietoteknologia sosiaali- ja terveydenhuollossa ovat ajankohtainen turvallisuushaaste.

Opinnot alkavat syyskuussa 2023 (alustava tieto).

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Syyslukukauden opetusohjelma julkaistaan viimeistään kesäkuussa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintomaksu 15 euroa. Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella 10.8.2023 alkaen

Potilasturvallisuuden jatkuva parantaminen 1 op

Opintojaksolla käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten oman ja organisaation toiminnan jatkuvan kehittämisen tarpeellisuutta sekä laadun ja turvallisuuden kehittämisen menetelmiä.

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin laatu- ja turvallisuusjärjestelmiin, tietoon perustuvaan jatkuvaan parantamiseen sekä erilaisiin potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisen työkaluihin kuten riskienarviointiin- ja hallintaan, vaaratapahtumien raportointiin ja käsittelyyn sekä onnistumisista oppimiseen.

Opinnot alkavat lokakuussa 2023 (alustava tieto).

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Syyslukukauden opetusohjelma julkaistaan viimeistään kesäkuussa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintomaksu 15 euroa. Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella 10.8.2023 alkaen

Katso professoriluento

Opintojen vastuuhenkilönä toimii potilasturvallisuuden professori Tuija Ikonen. Hän aloitti työnsä Turun yliopistossa elokuussa 2020. Katso Ikosen professoriluento:

> Potilasturvallisuuden tutkimusta tarvitaan parantamaan hoidon turvallisuutta