Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opintojaksot muodostavat potilas- ja asiakasturvallisuutta käsittelevän kolmen opintopisteen laajuisen kokonaisuuden. Opintojaksot voi suorittaa myös toisistaan riippumatta.

Opinnot on suunnattu lääketiedettä tai muuta sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle valmistavaa tutkintoa suorittaville perus- ja jatko-opiskelijoille sekä sosiaali- ja terveydenhoitoalalla työskenteleville ammattilaisille, jotka haluavat päivittää ja syventää osaamistaan potilas- ja asiakasturvallisuudesta. Opintojaksot ovat LL- ja HLL-tutkintoihin sisältyviä valinnaisia opintoja.

Opintojaksot toteutetaan verkko-opintoina syyslukukaudella 2024 ja alustavasti myös kevätlukukaudella 2025. Opintoihin sisältyy ohjattua itsenäistä työskentelyä ja tentti Moodlessa, joten opinnot voi suorittaa kokonaan verkossa.

Potilasturvallisuuden perusteet 1 op

Opintojakso tutustuttaa potilas- ja asiakasturvallisuuden määritelmiin ja käsitteisiin sekä turvallisen terveydenhuollon toimintaa ohjaaviin säädöksiin ja kansallisiin rakenteisiin. Opintojakso perehdyttää lisäksi inhimillisten tekijöiden ja systeemin vuorovaikutukseen, omavalvontaan ja ilmoitusmenettelyihin sekä potilasturvallisuuden arviointiin ja oppimiseen vaaratapahtumista.

Verkko-opinnot järjestetään alustavasti syys-joulukuussa 2024 ja tammi-maaliskuussa 2025.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen syyslukukauden jaksolle 14.8. - 

Hoitoprosessin turvallisuutta varmistavat menettelyt 1 op

Opintojaksolla käsitellään muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisturvallisuutta (hoidon turvallisuus, tietoturva, henkilöstöturvallisuus, ympäristöturvallisuus), hoito- ja palveluprosessin kulkua sekä turvallista toimintakulttuuria ja ammattien välistä yhteistyötä. Digiloikan myötä etänä annettavien palveluiden turvallisuus ja tietoteknologia sosiaali- ja terveydenhuollossa ovat ajankohtainen turvallisuushaaste.

Verkko-opinnot järjestetään loka-tammikuussa ja maaliskuussa 2025.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen syyslukukauden jaksolle 14.8. - 

Potilasturvallisuuden jatkuva parantaminen 1 op

Opintojaksolla käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten oman ja organisaation toiminnan jatkuvan kehittämisen tarpeellisuutta sekä laadun ja turvallisuuden kehittämisen menetelmiä.

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin laatu- ja turvallisuusjärjestelmiin, tietoon perustuvaan jatkuvaan parantamiseen sekä erilaisiin potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisen työkaluihin kuten riskienarviointiin- ja hallintaan, vaaratapahtumien raportointiin ja käsittelyyn sekä onnistumisista oppimiseen.

Verkko-opinnot järjestetään loka-helmikuussa ja huhtikuussa 2025.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen syyslukukauden jaksolle 14.8. - 

Katso professoriluento

Opintojen vastuuhenkilönä toimii potilasturvallisuuden professori Tuija Ikonen. Hän aloitti työnsä Turun yliopistossa elokuussa 2020. Katso Ikosen professoriluento: