Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät kolme opintojaksoa muodostavat potilas- ja asiakasturvallisuutta käsittelevän kolmen opintopisteen laajuisen kokonaisuuden. Opintojaksot voi suorittaa myös toisistaan riippumatta.

Opinnot on suunnattu lääketiedettä tai muuta sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle valmistavaa tutkintoa suorittaville perus- ja jatko-opiskelijoille sekä sosiaali- ja terveydenhoitoalalla työskenteleville ammattilaisille, jotka haluavat päivittää ja syventää osaamistaan potilas- ja asiakasturvallisuudesta. Opintojaksot ovat LL- ja HLL-tutkintoihin sisältyviä valinnaisia opintoja.

Opintojaksot toteutetaan verkossa sekä syyslukukaudella 2022 että kevätlukukaudella 2023.

Opintoihin sisältyy ohjattua itsenäistä työskentelyä ja tentti Moodlessa, joten opinnot voi suorittaa kokonaan verkossa.

Potilasturvallisuuden perusteet 1 op

Opintojakso sisältää potilasturvallisuutta ohjaavat säädökset, keskeiset käsitteet ja toimijat, kasvattaa ymmärrystä potilasturvallisuuden moniulotteisuudesta, inhimillisten tekijöiden ja systeemin riippuvuudesta sekä ammattihenkilön vastuusta turvallisuuden varmistamisessa.  Lisäksi käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaa ja ilmoitusmenettelyjä eri toiminta asteilla sekä tutustutaan potilas- ja asiakasturvallisuuden seurantaan ja arviointiin.

Syyslukukaudella opintojakso järjestetään 5.9.2022 alkaen, kevätlukukaudella 1.1. - 31.7.2023.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintomaksu 15 euroa. Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella: 23.8. - 4.9.2022

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella 2.12. - 31.12.2022

Hoitoprosessin turvallisuutta varmistavat menettelyt 1 op

Opintojaksolla käsitellään muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisturvallisuutta (hoidon turvallisuus, tietoturva, henkilöstöturvallisuus, ympäristöturvallisuus), hoito- ja palveluprosessin kulkua sekä turvallista toimintakulttuuria ja ammattien välistä yhteistyötä. Digiloikan myötä etänä annettavien palveluiden turvallisuus ja tietoteknologia sosiaali- ja terveydenhuollossa ovat ajankohtainen turvallisuushaaste.

Syyslukukaudella opintojakso järjestetään 15.9.2022 alkaen.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintomaksu 15 euroa. Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella: 23.8. - 12.9.2022

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella 2023

Potilasturvallisuuden jatkuva parantaminen 1 op

Opintojaksolla käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten oman ja organisaation toiminnan jatkuvan kehittämisen tarpeellisuutta sekä laadun ja turvallisuuden kehittämisen menetelmiä.

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin laatu- ja turvallisuusjärjestelmiin, tietoon perustuvaan jatkuvaan parantamiseen sekä erilaisiin jatkuvan parantamisen ja potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisen työkaluihin kuten riskienarviointiin- ja hallintaan, vaaratapahtumien raportointiin ja käsittelyyn sekä onnistumisista oppimiseen.

Syyslukukaudella opintojakso järjestetään 1.10.2022 - 28.2.2023.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintomaksu 15 euroa. Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 1.10. - 15.11.2022

> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella 2023

Katso professoriluento

Opintojen vastuuhenkilönä toimii potilasturvallisuuden professori Tuija Ikonen. Hän aloitti työnsä Turun yliopistossa elokuussa 2020. Katso Ikosen professoriluento:

> Potilasturvallisuuden tutkimusta tarvitaan parantamaan hoidon turvallisuutta