Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin Turun yliopistossa

Avoimen yliopiston opinnot ovat pääosin avoimia kaikille kiinnostuneille ilman pohjakoulutusvaatimuksia.

 • Opiskelijaksi pääsee pääsääntöisesti ilmoittautumisen ja opintomaksun perusteella. Ilmoittautumisajat, opintomaksu ja opinto-oikeus ovat opintokohtaisia ts. opiskelijaksi ilmoittaudutaan aina tiettyihin opintoihin (opintokokonaisuuksiin tai opintojaksoille), ei yleisesti "avoimeen yliopistoon". Tarjonnassa on myös maksuttomia opintoja.
 • Opiskelijat valitaan kiintiöiden puitteissa ilmoittautumisjärjestyksessä ja mahdollisten muiden valintaperusteiden mukaan.
 • Avoimen yliopiston opintojen suorittaminen on omaehtoista ja sivutoimista, joten niihin ei voi saada valtion opintotukea (opintorahaa tai -lainaa), eivätkä ne oikeuta alennuksiin tai etuihin, jotka on tarkoitettu oppilaitoksissa opiskeleville päätoimisille opiskelijoille. Avoimen yliopiston opintoja voi opiskella opintovapaalla ja opintoihin on mahdollista saada aikuiskoulutustukea, jos opiskelu katsotaan ammatilliseksi lisä- tai täydennyskoulutukseksi ja tuen muut ehdot täyttyvät. Myös työttömänä opiskelu on mahdollista tietyin ehdoin.
 • Opintoihin ilmoittaudutaan ilmoittautumispalvelussa. Linkit palveluun löytyvät myös opintojen esittelysivuilta. Lue lisää alla olevista ohjeista!
  > Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelu
 • Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu etukäteen
  > Ilmoittautumis- ja maksuehtoihin

Ilmoittautuminen yliopiston itse järjestämiin opintoihin

Opiskelijavalinta
 • Opintojen opiskelijakiintiö ilmoitetaan opintokohtaisissa ilmoittautumisohjeissa.
 • Useimmissa opinnoissa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kiinnostuneet arvioivat itse edellytyksensä osallistua yliopistotasoisiin opintoihin. Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävissä opinnoissa tarvitaan samanlaisia opiskelutaitoja kuin tutkinto-opinnoissa yleensäkin. Opinnoissa edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Opintoihin voi sisältyä myös englanninkielistä kirjallisuutta.
 • Opinnoissa voidaan käyttää myös muita valintaperusteita, esimerkiksi esitietovaatimuksia. Aineopinnoissa edellytetään yleensä vähintään hyvin tiedoin suoritettuja perusopintoja.
 • Tarkista opiskelijakiintiö ja valintaperusteet opintojen tiedoista ilmoittautumispalvelussa.
Ilmoittautumisajat

Ilmoittautumisajat ovat opintokohtaisia:

 • Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen alkaa pääsääntöisesti kaksi viikkoa ennen opetuksen/opiskelun alkua. Yksittäisiä jaksoja on tarjolla ympäri lukuvuoden.
 • Opintokokonaisuuksiin ilmoittautuminen alkaa kolme - neljä viikkoa ennen opetuksen/opiskelun alkua. Useimmat opintokokonaisuudet alkavat vuosittain syyskuussa.

Tarkista ilmoittautumisen alkamis- ja päättymispäivä opintokohtaisista tiedoista avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa. Ilmoittautumisajat alkavat aina klo 10.00 ja päättyvät 23:59.

Opintomaksut ja opinto-oikeuden kesto

Opintomaksut Turun yliopiston itse järjestämissä opinnoissa lukuvuonna 2021 - 2022

 • yksittäiset opintojaksot ja kurssit: 15 € / opintopiste
 • opintokokonaisuudet 10 € / opintopiste.

Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkossa.

Jos ilmoittaudut ensin yksittäiselle opintojaksolle, joka kuuluu opintokokonaisuuteen, ja haluat sen jälkeen jatkaa suorittamaan koko kokonaisuuden, jakson maksu voidaan hyvittää tietyin ehdoin (ks. ilmoittautumis- ja maksuehdot).

Opinnoissa tarvittavat tenttikirjat ja muut oppimateriaalit opiskelijat hankkivat itse käyttöönsä. Usein käytössä on myös sähköisiä aineistoja.

Maksuttomat opinnot syyslukukaudella 2021

 • Sote-akatemian monitieteinen opintokokonaisuus 15 tai 25 op (alkaa elo-syyskuussa) ja opintokokonaisuudesta tarjottavat yksittäiset opintojaksot MOOC-kursseja lukuunottamatta.
 • Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus 25 op (alkaa elo-syyskuussa)
 • Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op ja Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op (alkaa syyskuussa)
 • Tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan yksittäiset opintojaksot.

Opintomaksu antaa määräaikaisen opinto-oikeuden

Opintomaksu antaa määräaikaisen opinto-oikeuden opintojen suorittamiseen opetusohjelman mukaan. Opinto-oikeus on voimassa

 • yksittäisellä opintojaksolla tai kurssilla opetuksen keston ja tenttien tai muiden opintosuoritusten ajan
 • perusopintokokonaisuudessa 1,5 vuotta (3 lukukautta)
 • aineopintokokonaisuudessa 3 vuotta (6 lukukautta).

Jos opiskelija hakee muualla suorittamiensa opintojen hyväksilukemista, hänellä tulee olla opinto-oikeus siihen opintokokonaisuuteen, jonka opintoihin hän hakee korvaavuutta (opiskelija maksaa normaalin opintomaksun).

Ohje ilmoittautumispalvelun käyttämiseen

Opintoihin ilmoittaudutaan lukuvuodesta 2021 - 2022 alkaen Peppi-opintotietojärjestelmään liittyvän ilmoittautumispalvelun kautta.

 • Valitse ilmoittautumispalvelussa opinnot, joihin haluat ilmoittautua (Lisää koriin). Opintokohtaisista tiedoista näet ilmoittautumisajan, opiskelijakiintiön ja mahdolliset valintaperusteet sekä opintomaksun. Voit ilmoittautua samalla kerralla useampiin opintoihin. Jos ilmoittaudut opintokokonaisuuteen, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen siihen sisältyville opintojaksoille.
 • Siirry ilmoittautumaan. Näet valitsemasi opinnot ja opintomaksun kokonaissumman. Hyväksy ilmoittautumis- ja maksuehdot. Ehtoihin kannattaa tutustua etukäteen.
 • Valitse uudestaan Siirry ilmoittautumaan. Tässä vaiheessa ilmoittautumispaikka (paikat) on varattu sinulle. Sinulla on 15 min aikaa kirjautua palveluun ja maksaa opintomaksu verkkopankissa. Jos aika ylittyy, ilmoittautumisesi peruuntuu.
 • Kirjaudu palveluun Suomi.fi-tunnistautumisen avulla. Täytä henkilötietosi.
 • Maksa opintomaksu(t) verkkomaksuna. Maksamisen jälkeen saat sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin ilmoittautumisesi vastaanottamisesta.

  HUOM! Ilmoittautumistoiminnossa on havaittu järjestelmävirhe,
  joka saattaa joissakin tapauksissa sallia opintomaksun maksamisen, vaikka ilmoittautuja ei ole mahtunut opiskelijakiintiöön. Jos et saa vahvistusviestiä ilmoittautumisestasi, ota yhteyttä opintosihteeriin. Ilmoittautumisjärjestys tarkistetaan tietokannasta ja virhetapauksissa opintomaksu palautetaan.
 • Kun ilmoittautumisesi on käsitelty, saat sähköpostiisi vahvistuksen opinto-oikeuden myöntämisestä.
 • Opinto-oikeuden saaneille lähetetään ennen opetuksen alkamista opintokohtainen tiedote, jossa on ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Poikkeukset opintomaksun maksamiseen:  

 • Jos jäät opintojen opiskelijakiintiössä varasijalle, saat sähköpostitse tiedon, jos sinulle vapautuu opiskelupaikka, ja ohjeen opinto-oikeuden vastaanottamiseen. Opintomaksu tulee maksaa yhden vuorokauden kuluessa siitä, kun viesti on lähetetty tai muuten ilmoittautumisesi peruuntuu.
 • Niissä opinnoissa, joissa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksen lisäksi muun valintaperusteen mukaan, saat sähköpostitse ohjeen opinto-oikeuden vastaanottamiseen ja opintomaksun maksamiseen sen jälkeen, kun ilmoittautumisesi on käsitelty. Opintomaksu tulee maksaa yhden vuorokauden kuluessa viestin lähettämisestä tai muuten ilmoittautumisesi peruuntuu.

Lisäohjeita ja ongelmatilanteet:

Jos ilmoittautumisessa tulee ongelmia, ota yhteyttä oppiaineen opintosihteeriin, ks. yhteystiedot.

Ilmoittautuminen yhteistyöoppilaitoksen järjestämiin opintoihin

Ilmoittaudu ensin yhteistyöoppilaitokseen
 • Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään kesäyliopistoon, kansalaisopistoon tai kansanopistoon. Ilmoittautumisajat ja -ohjeet vaihtelevat. Tarkista tiedot suoraan opistosta!
 • Vasta sen jälkeen, kun olet saanut opistolta ohjeet, voit ilmoittautua avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa. Opisto tiedottaa ilmoittautumisen alkamis- ja päättymisajasta sekä opintomaksun maksamistavasta.
 • Kun olet ilmoittautunut avoimeen yliopistoon, saat käyttöösi yliopiston UTU-käyttäjätunnuksen ja sähköiset palvelut (Moodle ym.).
Avoimen yliopiston opintomaksu ja opinto-oikeus

Yhteistyöoppilaitosten järjestämissä opinnoissa avoimen yliopiston opintomaksun maksaa joko opiskelija itse ilmoittautuessaan avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa tai opintomaksu laskutetaan oppilaitoksen kautta. Opisto voi laskuttaa lisäksi oman maksunsa opiskelijalta.

Jos opintomaksun maksaja on muu kuin ilmoittautuja itse, katso maksutapaa koskevat ohjeet ilmoittautumis- ja maksuehdoista.

Lähiopetus yhteistyöoppilaitoksessa lukuvuonna 2021 - 2022

Avoimen yliopiston opintomaksu:

 • yksittäiset opintojaksot ja kielikurssit 20 €
 • opintokokonaisuudet (esim. perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op) 80 €

Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ja tenttien tai muiden opintosuoritusten ajan.

Monimuoto-opinnot ja muilla tavoin toteutut opinnot yhteistyöoppilaitoksessa lukuvuonna 2021 - 2022

Avoimen yliopiston opintomaksu:

 • yksittäiset opintojaksot ja kielikurssit 15 €/opintopiste
 • opintokokonaisuudet (esim. perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op) 10 €/opintopiste

Opinto-oikeus on voimassa yksittäisillä opintojaksoilla ja kursseilla opetuksen keston ja tenttien tai muiden opintosuoritusten ajan.

Perusopintojen opinto-oikeus on voimassa 1,5 vuotta (3 lukukautta) ja aineopintojen 3 vuotta (6 lukukautta).

Maksuttomat opinnot yhteistyöoppilaitoksissa lukuvuonna 2021 - 2022

 • Syyslukukaudella alkavat Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op ovat maksuttomat osana jatkuvan oppimisen kehittämishanketta. Opinnoissa ei ole yliopiston opintomaksua, mutta opistot voivat laskuttaa omat maksunsa.
Ohje ilmoittautumispalvelun käyttämiseen
 • Valitse ilmoittautumispalvelussa opinnot, joihin haluat ilmoittautua (Lisää koriin). Opintojen tiedoista näet ilmoittautumisajan, mahdolliset valintaperusteet sekä Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksun. Voit ilmoittautua samalla kerralla useampiin samassa yhteistyöoppilaitoksessa tarjolla oleviin opintoihin. Jos ilmoittaudut opintokokonaisuuteen, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen siihen sisältyville opintojaksoille.
 • Siirry ilmoittautumaan. Näet valitsemasi opinnot ja opintomaksun kokonaissumman. Hyväksy ilmoittautumis- ja maksuehdot. Ehtoihin kannattaa tutustua etukäteen.
 • Valitse uudestaan Siirry ilmoittautumaan. Kun siirryt ilmoittautumaan, sinulla on 15 min aikaa kirjautua palveluun ja maksaa avoimen yliopiston opintomaksu (mikäli sitä ei laskuteta yhteistyöoppilaitoksen välityksellä). Jos aika ylittyy, ilmoittautumisesi peruuntuu.
 • Kirjaudu palveluun Suomi.fi-tunnistautumisen avulla. Täytä henkilötietosi.
 • Maksa opintomaksu(t) verkkomaksuna. Jos opintomaksu peritään opetuksen järjestävän oppilaitoksen välityksellä, ei järjestelmä siirrä sinua maksuvaiheeseen, vaan ilmoittautumisesi Turun yliopistoon on valmis sen jälkeen, kun vahvistat täyttämäsi tiedot.
 • Maksamisen/ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin ilmoittautumisesi vastaanottamisesta.
 • Sen jälkeen kun ilmoittautumisesi on käsitelty, saat sähköpostiisi vahvistuksen opinto-oikeuden myöntämisestä.
 • Opinto-oikeuden saaneille lähetetään ennen opetuksen alkamista opintokohtainen tiedote, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Lisäohjeita ja ongelmatilanteet:

Jos ilmoittautumisessa tulee ongelmia, ota yhteyttä oppiaineen opintosihteeriin, ks. yhteystiedot.

Muita ohjeita

Esteettömyys ja erityisjärjestelyt avoimessa yliopistossa

Lisätietoja Opiskelu avoimessa -sivun ohjeissa.

Ohjeet TY:n tutkinto-opiskelijoille

Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille tarkoitetut ohjeet osallistumisesta avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin opintoihin ovat intrassa.

Ohjeet TY:n henkilökunnalle

Turun yliopiston henkilökunnalle tarkoitetut ohjeet osallistumisesta avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin opintoihin ovat intrassa.