Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot ovat pääosin avoimia kaikille kiinnostuneille ilman pohjakoulutusvaatimuksia.

 • Opintojakson tai -kokonaisuuden suoritusoikeuden saa pääsääntöisesti ilmoittautumalla ko. opintoihin ja maksamalla opintokohtaisen opintomaksun. Opiskelijat valitaan opintoihin kiintiöiden rajoissa ilmoittautumisjärjestyksessä ja mahdollisten valintaperusteiden mukaan.
 • Opintotarjontaan sisältyy syksyllä 2023 myös maksuttomia opintoja.
 • Opintoihin ilmoittaudutaan avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa, ks. ohjeet alla. Ilmoittautumisajat vaihtelevat opintokohtaisesti.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksuehtoihin.
 • Jos osallistut ensin yksittäiselle opintojaksolle, joka sisältyy johonkin opintokokonaisuuteen, ja haluat sen jälkeen suorittaa koko kokonaisuuden, kokonaisuuden opintomaksusta hyvitetään enintään kahden jakson maksu tietyin ehdoin, ks. ilmoittautumis- ja maksuehdot.
 • Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen on omaehtoista ja sivutoimista opiskelua. Siksi opintoihin ei voi saada opintotukea (opintorahaa tai -lainaa), eivätkä ne oikeuta alennuksiin, jotka on tarkoitettu oppilaitosten päätoimisille opiskelijoille.
  • Jos opintojen suorittaminen katsotaan ammatilliseksi lisä- tai täydennyskoulutukseksi ja tuen muut ehdot täyttyvät, avoimia yliopisto-opintoja voi opiskella opintovapaalla ja opintoihin on mahdollista saada aikuiskoulutustukea.
  • Opintojen suorittaminen työttömänä on mahdollista tietyin ehdoin, ks. Opiskelu työttömänä.
 • Opinto-oikeuden saaneille lähetetään ennen opintojen alkamista sähköpostitse tiedote, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Ilmoittautuminen yliopiston itse järjestämiin opintoihin

Ilmoittautumisajat syksyllä 2023 ja keväällä 2024

Ilmoittautumisajat alkavat tiedekuntakohtaisesti samaan aikaan ja päättyvät opintojen omien aikataulujen mukaan. Ilmoittautuminen alkaa ilmoittautumispalvelussa klo 10:00 ja päättyy 23:59. Poikkeuksena on kevätlukukaudella sosiaalitieteiden valintakoekurssi Yhteiskunta tänään, kevät 2024, jolle ilmoittautuminen päättyy klo 15:00.

Linkit ilmoittautumiseen löytyvät opintotarjonnan esittelysivuilta. Tarkista tiedot opintokohtaisesti!

Ilmoittautumiset alkavat seuraavasti:

Humanistisen tiedekunnan opintokokonaisuudet ja -jaksot:

 • syyslukukaudella alkavat opinnot 10.8.2023

 • kevätlukukaudella alkavat opinnot 4.12.2023

Kasvatustieteiden tiedekunnan opintokokonaisuudet ja -jaksot:

 • syyslukukaudella alkavat opinnot 11.8.2023

 • kevätlukukaudella alkavat opinnot 7.12.2023

Kieli- ja viestintäopinnot (muut kuin kauppakorkeakoulun kielten ja liikeviestinnän kurssit):

 • syyslukukaudella alkavat opinnot 16.8.2023

 • kevätlukukaudella alkavat opinnot 7.12.2023

Lääketieteellisen tiedekunnan opintokokonaisuudet ja -jaksot:

 • syyslukukaudella alkavat opinnot 10.8.2023

 • kevätlukukaudella alkavat opinnot 8.12.2023, Sote-akatemian Monitieteisen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuden jaksoille 4.12.2023 alkaen

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintokokonaisuudet ja -jaksot:

 • syyslukukaudella alkavat opinnot 9.8.2023

 • kevätlukukaudella alkavat opinnot 5.12.2023

Oikeustieteellisen tiedekunnan opintojaksot:

 • syyslukukaudella alkavat opinnot 7. tai 8.8.2023

 • kevätlukukaudella alkavat opinnot 5.12.2023

Teknillisen tiedekunnan opintokokonaisuudet ja -jaksot:

 • syyslukukaudella alkavat opinnot 9.8.2023, Tekoälyakatemian monitieteiseen opintokokonaisuuteen ja opintojaksoille 10.8.2023 alkaen

 • kevätlukukaudella alkavat opinnot 5.12.2023, Tekoälyakatemian opintojaksoille 4.12.2023 alkaen

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintokokonaisuudet ja -jaksot:

 • syyslukukaudella alkavat opinnot 10.8.2023
 • kevätlukukaudella alkavat opinnot 4.12.2023

Turun kauppakorkeakoulun opinnot

 • opinnot Turussa: ilmoittautumiset I periodin opintojaksoille 14. - 18.8.2023 - 22.8.2023, II periodin jaksoille 2. - 6.10.2023 - 15.10.2023, III periodin jaksoille 27.11. - 1.12.2023, IV periodin jaksoille 19. - 23.2.2024

 • opinnot Porin yksikössä: ilmoittautumiset I periodin opintojaksoille 15. - 23.8.2023, II  periodin jaksoille 4. - 15.10.2023, III periodin jaksoille 29.11. - 10.12.2023, IV periodin jaksoille 21.2. - 3.3.2024.

 • Tulevaisuudentutkimus: Ennakoinnin perusteet 5 op 18.8. - 11.9.2023. Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus 18.9. - 19.10.2023, Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuden ilmoittautumisaika 11.12.2023 alkaen.

Opintomaksut ja opinto-oikeuden kesto

Opintomaksut yliopiston itse järjestämissä opinnoissa lukuvuonna 2023 - 2024

Opintomaksu muodostuu opintojen laajuuden mukaan

 • yksittäiset opintojaksot 15 €/op (opintopiste)
 • opintokokonaisuudet (kokonaisuuden laajuus 15 - 35 op) 10 €/op.

Opintotarjontaan sisältyy myös maksuttomia opintoja syksyllä 2023, lue lisää.

Opintokohtaisen maksun näet ilmoittautumispalvelusta, ks. opintojen ilmoittautumislinkit opintotarjonnan esittelysivuilta. Opinnoissa tarvittavat tenttikirjat ja muut oppimateriaalit opiskelijat hankkivat itse käyttöönsä. Usein käytössä on myös sähköisiä aineistoja.

Jos aiot hakea muualla suorittamiesi opintojen hyväksilukemista, sinulla tulee olla ensin opinto-oikeus siihen opintokokonaisuuteen, jonka opintoihin korvaavuutta haetaan. Opintokokonaisuudesta maksetaan normaali opintomaksu.

Opinto-oikeuden kesto

Opintomaksu antaa määräaikaisen oikeuden ao. opintojen suorittamiseen opetusohjelman mukaisesti. Opinto-oikeus on voimassa

 • yksittäisellä opintojaksolla opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan
 • yhden vuoden ajan (2 lukukautta) opintokokonaisuudessa, jonka laajuus on 15 - 25 op
 • kaksi vuotta (4 lukukautta) opintokokonaisuudessa, jonka laajuus on 35 op.

Lue tarkemmat ohjeet opintomaksuista ja opinto-oikeudesta

> Ilmoittautumis- ja maksuehdot

Opiskelijavalinta
 • Useimmissa opinnoissa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijakiintiöt ilmoitetaan opintokohtaisissa ohjeissa ilmoittautumispalvelussa.
 • Kiinnostuneet arvioivat itse edellytyksensä osallistua opintoihin. Opinnoissa tarvitset samanlaisia opiskelutaitoja kuin yliopiston tutkinto-opinnoissa yleensäkin. Opinnoissa edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Opintoihin sisältyy usein myös englanninkielistä kirjallisuutta.
 • Opinnoissa voidaan käyttää myös muita valintaperusteita, esimerkiksi edeltävien opintojen suorittamista tai valintakoetta. Aineopintoihin ilmoittautujilta edellytetään yleensä perusopintokokonaisuuden suoritusta.
 • Tarkista opiskelijakiintiö ja valintaperusteet opintokohtaisesti ilmoittautumispalvelusta. Linkit löydät opintojen esittelysivuilta.
Ohje ilmoittautumispalvelun käyttämiseen

Opintoihin ilmoittaudutaan avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Opintokohtaiset linkit ilmoittautumiseen löydät opintojen esittelysivuilta, ks. Opintotarjonta-sivut.

Jos opintomaksun maksaja on muu kuin ilmoittautuja itse, lue ohjeet ilmoittautumis- ja maksuehdoista, ks. Maksutavat ja maksuaika.

Ilmoittaudu näin:

 1. Valitse ilmoittautumispalvelussa opinnot, joihin haluat ilmoittautua (Lisää koriin).
  Opintojen tiedoista näet ilmoittautumisajan, opintomaksun, opiskelijakiintiön ja mahdolliset valintaperusteet sekä ohjeet, jos maksu maksetaan vasta opinto-oikeuden hyväksymisen jälkeen.
  Voit ilmoittautua samalla kerralla useampiin opintoihin.
  Jos ilmoittaudut opintokokonaisuuteen, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen kokonaisuuteen sisältyville opintojaksoille.
 2. Siirry ilmoittautumaan. Näet valitsemasi opinnot ja opintomaksun kokonaissumman. Hyväksy ilmoittautumis- ja maksuehdot.
 3. Valitse uudestaan Siirry ilmoittautumaan. Tässä vaiheessa ilmoittautumispaikka (paikat) on varattu sinulle. Sinulla on 15 min aikaa kirjautua palveluun ja maksaa opintomaksu verkkopankissa. Jos aika ylittyy, ilmoittautumisesi peruuntuu.
 4. Kirjaudu palveluun Suomi.fi-tunnistautumisella. Täytä henkilötietosi.
 5. Maksa opintomaksu(t) verkkomaksuna. Maksamisen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistusviestin ilmoittautumisesi vastaanottamisesta. Kun opintosihteeri on käsitellyt ilmoittautumisesi, saat sähköpostiisi vahvistuksen opinto-oikeuden myöntämisestä.
  • Niissä opinnoissa, joissa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksen lisäksi tai kokonaan jonkin valintaperusteen mukaan, saat sähköpostitse ohjeen opinto-oikeuden vastaanottamiseen ja opintomaksun maksamiseen sen jälkeen, kun ilmoittautumisesi on käsitelty ja opinto-oikeus hyväksytty. Opintomaksu tulee maksaa yhden vuorokauden kuluessa viestin lähettämisestä tai muuten ilmoittautumisesi peruuntuu.
  • Jos jäät opintojen opiskelijakiintiössä varasijalle, saat sähköpostitse tiedon, mikäli sinulle vapautuu opiskelupaikka, ja ohjeen opinto-oikeuden vastaanottamiseen. Opintomaksu tulee maksaa yhden vuorokauden kuluessa siitä, kun viesti on lähetetty tai muuten ilmoittautumisesi peruuntuu.

Opinto-oikeuden saaneille lähetetään ennen opetuksen alkamista sähköpostitse opintokohtainen tiedote, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Kysyttävää ilmoittautumispalvelusta?

Ota yhteyttä oppiaineen opintosihteeriin, jos sinulla on kysyttävää ilmoittautumispalvelun käyttämisestä, maksuista ja opinto-oikeuksista tai tarvitset esimerkiksi työnantajallesi kuitin opintomaksusta.

> Yhteystiedot

Ilmoittautuminen yhteistyöoppilaitoksen järjestämiin opintoihin

Ilmoittaudu ensin yhteistyöoppilaitokseen
 • Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään kesäyliopistoon, kansalais- tai kansanopistoon. Opistoilla on omat ilmoittautumisaikansa ja ohjeensa. Tarkista tiedot suoraan opistosta!
 • Vasta sen jälkeen, kun olet saanut opistolta ohjeet, voit ilmoittautua avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa. Opisto tiedottaa ilmoittautumisen alkamis- ja päättymisajasta sekä opintomaksun maksamistavasta.
 • Kun olet ilmoittautunut avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa, saat käyttöösi yliopiston UTU-käyttäjätunnuksen ja sähköiset palvelut (Moodle ym.).
Avoimen yliopiston opintomaksu ja opinto-oikeus

Yhteistyöoppilaitosten järjestämissä opinnoissa avoimen yliopiston opintomaksun maksaa joko opiskelija itse ilmoittautuessaan avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa tai opintomaksu laskutetaan oppilaitoksen kautta. Opisto voi laskuttaa lisäksi oman maksunsa opiskelijalta.

Opintomaksu antaa määräaikaisen oikeuden ao. opintojen suorittamiseen opetusohjelman mukaisesti.

Lähiopetus yhteistyöoppilaitoksessa lukuvuonna 2023 - 2024

Avoimen yliopiston opintomaksu:

 • yksittäinen opintojakso 20 €
 • perus- ja aineopintojen opintokokonaisuudet (laajuus 15 - 35 op) 80 €

Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan.

Monimuoto- ja verkko-opinnot yhteistyöoppilaitoksessa lukuvuonna 2023 - 2024

Avoimen yliopiston opintomaksu muodostuu opintojen laajuuden mukaan:

 • yksittäinen opintojaksot 15 €/opintopiste
 • opintokokonaisuudet (laajuus 15 - 35 op) 10 €/op. 

Opinto-oikeus on voimassa

 • yksittäisellä opintojaksolla opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan
 • yhden vuoden ajan (2 lukukautta) opintokokonaisuudessa, jonka laajuus on 15 - 25 op
 • kaksi vuotta (4 lukukautta) opintokokonaisuudessa, jonka laajuus on 35 op.
Ohje ilmoittautumispalvelun käyttämiseen

Opintoihin ilmoittaudutaan avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Saat opinnot järjestävältä opistolta ohjeet ilmoittautumisen alkamis- ja päättymisajasta, opintomaksun maksutavasta sekä suoran linkin ko. opintoihin ilmoittautumispalvelussa.

Ilmoittaudu näin:

 1. Valitse ilmoittautumispalvelussa opinnot, joihin haluat ilmoittautua (Lisää koriin). Opintojen tiedoista näet ilmoittautumisajan, mahdolliset valintaperusteet sekä Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksun. Voit ilmoittautua samalla kerralla useampiin samassa yhteistyöoppilaitoksessa tarjolla oleviin opintoihin. Jos ilmoittaudut opintokokonaisuuteen, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen siihen sisältyville opintojaksoille.
 2. Siirry ilmoittautumaan. Näet valitsemasi opinnot ja opintomaksun kokonaissumman. Hyväksy ilmoittautumis- ja maksuehdot. Ehtoihin kannattaa tutustua etukäteen.
 3. Valitse uudestaan Siirry ilmoittautumaan. Kun siirryt ilmoittautumaan, sinulla on 15 min aikaa kirjautua palveluun ja maksaa avoimen yliopiston opintomaksu (mikäli sitä ei laskuteta yhteistyöoppilaitoksen välityksellä). Jos aika ylittyy, ilmoittautumisesi peruuntuu.
 4. Kirjaudu palveluun Suomi.fi-tunnistautumisen avulla. Täytä henkilötietosi.
 5. Maksa opintomaksu(t) verkkomaksuna. Jos opintomaksu peritään opetuksen järjestävän oppilaitoksen välityksellä, ei järjestelmä siirrä sinua maksuvaiheeseen, vaan ilmoittautumisesi Turun yliopistoon on valmis sen jälkeen, kun vahvistat täyttämäsi tiedot.
 6. Maksamisen/ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistusviestin ilmoittautumisesi vastaanottamisesta. Sen jälkeen kun opintosihteeri on käsitellyt ilmoittautumisesi, saat sähköpostiisi vahvistuksen opinto-oikeuden myöntämisestä.

Lisäohjeita:

Jos ilmoittautumisen tekemisessä tulee kysyttävää, ota yhteyttä oppiaineen opintosihteeriin.

> Yhteystiedot

Muita ilmoittautumista koskevia ohjeita

Ohjeet TY:n tutkinto-opiskelijoille

Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille tarkoitetut ohjeet osallistumisesta avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin opintoihin ovat intrassa.

Ohjeet TY:n henkilökunnalle

Turun yliopiston henkilökunnalle tarkoitetut ohjeet osallistumisesta avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin opintoihin ovat intrassa.

Esteettömyys ja yksilölliset järjestelyt avoimessa yliopisto-opetuksesa

Lisätietoja Opiskelu avoimessa -sivun ohjeissa.