Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot ovat pääosin avoimia kaikille kiinnostuneille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Opiskelijaksi ilmoittaudutaan aina erikseen kuhunkin opintokokonaisuuteen tai opintojaksolle.

 • Opintojen suoritusoikeuden saa pääsääntöisesti ilmoittautumisen ja opintomaksun perusteella. Opiskelijat valitaan kiintiöiden puitteissa ilmoittautumisjärjestyksessä ja/tai mahdollisten opintokohtaisten valintaperusteiden mukaan. Opinnoissa voi olla esitietovaatimuksia.
 • Opintojen suorittaminen on omaehtoista ja sivutoimista. Siksi opintoihin ei voi saada opintotukea (opintorahaa tai -lainaa), eivätkä ne oikeuta alennuksiin, jotka on tarkoitettu oppilaitosten päätoimisille opiskelijoille.
 • Ilmoittautumisajat, opintomaksu ja -oikeus ovat opintokohtaisia. Tarjonnassa on myös maksuttomia teknillisen tiedekunnan opintoja.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu etukäteen ilmoittautumis- ja maksuehtoihin.
 • Opintoihin ilmoittaudutaan avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa. Lue ohjeet alta! Opintokohtaiset ilmoittautumislinkit palveluun ovat opintotarjonnan esittelysivuilla.
 • Opinto-oikeuden saaneille lähetetään ennen opintojen alkamista sähköpostitse tiedote, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Ilmoittautuminen yliopiston itse järjestämiin opintoihin

Opiskelijavalinta
 • Opintojen opiskelijakiintiö ilmoitetaan opintokohtaisissa ohjeissa ilmoittautumispalvelussa.
 • Useimmissa opinnoissa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kiinnostuneet arvioivat itse edellytyksensä osallistua yliopistotasoisiin opintoihin. Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävissä opinnoissa tarvitset samanlaisia opiskelutaitoja kuin tutkinto-opinnoissa yleensäkin. Opinnoissa edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Opintoihin sisältyy usein myös englanninkielistä kirjallisuutta.
 • Opinnoissa voidaan käyttää myös muita valintaperusteita, esimerkiksi esitietovaatimuksia. Aineopinnoissa edellytetään yleensä vähintään hyvin tiedoin suoritettuja perusopintoja.
 • Tarkista opiskelijakiintiö ja valintaperusteet ilmoittautumispalvelusta.
Ilmoittautumisajat

Ilmoittautumisajat alkavat tiedekuntakohtaisesti ja päättyvät opintokohtaisesti. Tarkista ajat ilmoittautumispalvelusta. Ilmoittautuminen alkaa aina klo 10:00 ja päättyy 23:59.

 • Humanistisen tiedekunnan opinnot

  • ilmoittautumiset syyslukukaudelle alkaviin opintoihin 9.8.2022 alkaen

  • ilmoittautumiset kevätlukukaudella alkaviin opintoihin 9.12.2022 alkaen

 • Kasvatustieteiden tiedekunnan opinnot

  • ilmoittautumiset syyslukukaudelle alkaviin opintoihin 12.8.2022 alkaen

  • ilmoittautumiset kevätlukukaudella alkaviin opintoihin 7.12.2022 alkaen

 • Kieli- ja viestintäopinnot (muut kuin kauppakorkeakoulun kielten ja liikeviestinnän kurssit)

  • ilmoittautumiset syyslukukaudelle alkaviin opintoihin 17.8.2022 alkaen

  • ilmoittautumiset kevätlukukaudella alkaviin opintoihin 8.12.2022 alkaen

 • Lääketieteellisen tiedekunnan opinnot

  • ilmoittautumiset syyslukukaudelle alkaviin opintoihin 11.8.2022 alkaen

  • ilmoittautumiset kevätlukukaudella alkaviin opintoihin 8.12.2022 alkaen, Sote-akatemian Monitieteisen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuden jaksoille 5.12.2022 alkaen

 • Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinnot

  • ilmoittautumiset syyslukukaudelle alkaviin opintoihin 10.8.2022 alkaen

  • ilmoittautumiset kevätlukukaudella alkaviin opintoihin 2.12.2022 alkaen

 • Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot

  • ilmoittautumiset syyslukukaudelle alkaviin opintoihin 3. ja 4.8.2022 alkaen

  • ilmoittautumiset kevätlukukaudella alkaviin opintoihin 1.12.2022 alkaen

 • Teknillisen tiedekunnan opinnot

  • ilmoittautumiset syyslukukaudelle alkaviin opintoihin 10.8.2022 alkaen, Tekoälyakatemian monitieteiseen opintokokonaisuuteen ja jaksoille 11.8.2022 alkaen

  • ilmoittautumiset kevätlukukaudella alkaviin opintoihin 2.12.2022 alkaen, Tekoälyakatemian opintojaksoille 5.12.2022 alkaen

 • Turun kauppakorkeakoulun opinnot

  • opinnot Turussa: ilmoittautumiset alkavat I periodin opintojaksoille 15.8. - 23.8.2022, II periodin jaksoille 3. - 13.10.2022, III periodin jaksoille 28.11. - 2.12.2022, IV periodin jaksoille 20. - 24.2.2023.

  • opinnot Porin yksikössä: ilmoittautumiset alkavat I periodin opintojaksoille 16. - 23.8.2022, II  periodin jaksoille 5. - 13.10.2022, III periodin jaksoille 30.11. – 8.12.2022., IV periodin jaksoille 22.2. – 2.3.2023.

 • Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinnot 8.8.2022

  • ilmoittautumiset syyslukukaudelle alkaviin opintoihin 8.8.2022 alkaen

  • ilmoittautumiset kevätlukukaudella alkaviin opintoihin 9.12.2022 alkaen

Opintomaksut ja opinto-oikeuden kesto

Opintomaksut Turun yliopiston itse järjestämissä opinnoissa lukuvuonna 2022 - 2023

Opintomaksu muodostuu opintojen laajuuden mukaan

 • yksittäiset opintojaksot 15 € / opintopiste (op)
 • opintokokonaisuudet 10 € / op.

Opintokohtaisen maksun näet ilmoittautumispalvelusta. Opinnoissa tarvittavat tenttikirjat ja muut oppimateriaalit opiskelijat hankkivat itse käyttöönsä. Usein käytössä on myös sähköisiä aineistoja. Opintomaksu maksetaan verkossa ilmoittautumisen yhteydessä tai opinto-oikeuden hyväksymisen jälkeen. Opintotarjontaan sisältyy myös maksuttomia opintoja.

Jos ilmoittaudut ensin yksittäiselle opintojaksolle, joka kuuluu johonkin opintokokonaisuuteen, ja haluat sen jälkeen jatkaa suorittamaan koko kokonaisuuden, jakson maksu voidaan hyvittää tietyin ehdoin, ks. ilmoittautumis- ja maksuehdot.

Jos aiot hakea muualla suorittamiesi opintojen hyväksilukemista, sinulla tulee olla ensin opinto-oikeus siihen opintokokonaisuuteen, jonka opintoihin korvaavuutta haetaan. Opintokokonaisuudesta maksetaan normaali opintomaksu.

Opinto-oikeuden kesto

Opintomaksu antaa määräaikaisen oikeuden ko. opintojen suorittamiseen opetusohjelman mukaan. Opinto-oikeus on voimassa

 • yksittäisellä opintojaksolla opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan
 • perusopintokokonaisuudessa yhden vuoden (2 lukukautta). Poikkeuksena on Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuuden opinto-oikeus kahden vuoden ajan.
 • aineopintokokonaisuudessa kaksi vuotta (4 lukukautta).

Lue tarkemmat ohjeet opintomaksuista ja opinto-oikeudesta

> Ilmoittautumis- ja maksuehdot

Ohje ilmoittautumispalvelun käyttämiseen

Opintoihin ilmoittaudutaan avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Opintokohtaiset linkit ilmoittautumiseen löytyvät opintojen esittelysivuilta, ks. Opintotarjonta-sivut.

Jos opintomaksun maksaja on muu kuin ilmoittautuja itse, lue maksutapaa koskevat ohjeet ilmoittautumis- ja maksuehdoista.

Ilmoittaudu näin:

 1. Valitse ilmoittautumispalvelussa opinnot, joihin haluat ilmoittautua (Lisää koriin).
  Opintojen tiedoista näet ilmoittautumisajan, opintomaksun, opiskelijakiintiön ja mahdolliset valintaperusteet sekä ohjeet, jos maksu maksetaan vasta opinto-oikeuden hyväksymisen jälkeen.
  Voit ilmoittautua samalla kerralla useampiin opintoihin. Jos ilmoittaudut opintokokonaisuuteen, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen siihen sisältyville opintojaksoille.
 2. Siirry ilmoittautumaan. Näet valitsemasi opinnot ja opintomaksun kokonaissumman. Hyväksy ilmoittautumis- ja maksuehdot. Ehtoihin kannattaa tutustua etukäteen.
 3. Valitse uudestaan Siirry ilmoittautumaan. Tässä vaiheessa ilmoittautumispaikka (paikat) on varattu sinulle. Sinulla on 15 min aikaa kirjautua palveluun ja maksaa opintomaksu verkkopankissa. Jos aika ylittyy, ilmoittautumisesi peruuntuu.
 4. Kirjaudu palveluun Suomi.fi-tunnistautumisen avulla. Täytä henkilötietosi.
 5. Maksa opintomaksu(t) verkkomaksuna. Maksamisen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistusviestin ilmoittautumisesi vastaanottamisesta. Kun opintosihteeri on käsitellyt ilmoittautumisesi, saat sähköpostiisi vahvistuksen opinto-oikeuden myöntämisestä.
  • Niissä opinnoissa, joissa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksen lisäksi tai kokonaan muun valintaperusteen mukaan, saat sähköpostitse ohjeen opinto-oikeuden vastaanottamiseen ja opintomaksun maksamiseen sen jälkeen, kun ilmoittautumisesi on käsitelty ja opinto-oikeus hyväksytty. Opintomaksu tulee maksaa yhden vuorokauden kuluessa viestin lähettämisestä tai muuten ilmoittautumisesi peruuntuu.
  • Jos jäät opintojen opiskelijakiintiössä varasijalle, saat sähköpostitse tiedon, mikäli sinulle vapautuu opiskelupaikka, ja ohjeen opinto-oikeuden vastaanottamiseen. Opintomaksu tulee maksaa yhden vuorokauden kuluessa siitä, kun viesti on lähetetty tai muuten ilmoittautumisesi peruuntuu.

Opinto-oikeuden saaneille lähetetään ennen opetuksen alkamista sähköpostitse opintokohtainen tiedote, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Kysyttävää ilmoittautumispalvelusta?

Ota yhteyttä oppiaineen opintosihteeriin kaikissa ilmoittautumispalvelun käyttämiseen, maksuihin ja opinto-oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä, ks. yhteystiedot.

Ilmoittautuminen yhteistyöoppilaitoksen järjestämiin opintoihin

Ilmoittaudu ensin yhteistyöoppilaitokseen
 • Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään kesäyliopistoon, kansalaisopistoon tai kansanopistoon. Opistoilla on omat ilmoittautumisaikansa ja ohjeensa. Tarkista tiedot suoraan opistosta!
 • Vasta sen jälkeen, kun olet saanut opistolta ohjeet, voit ilmoittautua avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa. Opisto tiedottaa ilmoittautumisen alkamis- ja päättymisajasta sekä opintomaksun maksamistavasta.
 • Kun olet ilmoittautunut avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa, saat käyttöösi yliopiston UTU-käyttäjätunnuksen ja sähköiset palvelut (Moodle ym.).
Avoimen yliopiston opintomaksu ja opinto-oikeus

Yhteistyöoppilaitosten järjestämissä opinnoissa avoimen yliopiston opintomaksun maksaa joko opiskelija itse ilmoittautuessaan avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa tai opintomaksu laskutetaan oppilaitoksen kautta. Opisto voi laskuttaa lisäksi oman maksunsa opiskelijalta.

Lähiopetus yhteistyöoppilaitoksessa lukuvuonna 2022 - 2023

Avoimen yliopiston opintomaksu:

 • yksittäinen opintojakso 20 €
 • perus- ja aineopintojen opintokokonaisuus 80 €

Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan.

Muilla tavoin toteutut opinnot yhteistyöoppilaitoksessa lukuvuonna 2022 - 2023

Avoimen yliopiston opintomaksu:

 • yksittäinen opintojaksot 15 €/opintopiste
 • perus- ja aineopintokokonaisuus 10 €/opintopiste

Opinto-oikeus on voimassa yksittäisillä opintojaksoilla opetuksen ja opintosuoritusten ajan.

Perusopintokokonaisuuden opinto-oikeus on voimassa yhden vuoden (2 lukukautta) ja aineopintokokokonaisuuden 2 vuotta (4 lukukautta).

Ohje ilmoittautumispalvelun käyttämiseen

Opintoihin ilmoittaudutaan avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Saat opinnot järjestetävältä opistolta ohjeet ilmoittautumisen alkamis- ja päättymisajasta, opintomaksun maksutavasta sekä suoran linkin ko. opintoihin ilmoittautumispalvelussa.

Ilmoittaudu näin:

 1. Valitse ilmoittautumispalvelussa opinnot, joihin haluat ilmoittautua (Lisää koriin). Opintojen tiedoista näet ilmoittautumisajan, mahdolliset valintaperusteet sekä Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksun. Voit ilmoittautua samalla kerralla useampiin samassa yhteistyöoppilaitoksessa tarjolla oleviin opintoihin. Jos ilmoittaudut opintokokonaisuuteen, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen siihen sisältyville opintojaksoille.
 2. Siirry ilmoittautumaan. Näet valitsemasi opinnot ja opintomaksun kokonaissumman. Hyväksy ilmoittautumis- ja maksuehdot. Ehtoihin kannattaa tutustua etukäteen.
 3. Valitse uudestaan Siirry ilmoittautumaan. Kun siirryt ilmoittautumaan, sinulla on 15 min aikaa kirjautua palveluun ja maksaa avoimen yliopiston opintomaksu (mikäli sitä ei laskuteta yhteistyöoppilaitoksen välityksellä). Jos aika ylittyy, ilmoittautumisesi peruuntuu.
 4. Kirjaudu palveluun Suomi.fi-tunnistautumisen avulla. Täytä henkilötietosi.
 5. Maksa opintomaksu(t) verkkomaksuna. Jos opintomaksu peritään opetuksen järjestävän oppilaitoksen välityksellä, ei järjestelmä siirrä sinua maksuvaiheeseen, vaan ilmoittautumisesi Turun yliopistoon on valmis sen jälkeen, kun vahvistat täyttämäsi tiedot.
 6. Maksamisen/ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistusviestin ilmoittautumisesi vastaanottamisesta. Sen jälkeen kun opintosihteeri on käsitellyt ilmoittautumisesi, saat sähköpostiisi vahvistuksen opinto-oikeuden myöntämisestä.

Lisäohjeita:

Jos ilmoittautumisessa tulee ongelmia, ota yhteyttä oppiaineen opintosihteeriin, ks. yhteystiedot.

Muita ohjeita

Ohjeet TY:n tutkinto-opiskelijoille

Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille tarkoitetut ohjeet osallistumisesta avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin opintoihin ovat intrassa.

Ohjeet TY:n henkilökunnalle

Turun yliopiston henkilökunnalle tarkoitetut ohjeet osallistumisesta avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin opintoihin ovat intrassa.

Esteettömyys ja erityisjärjestelyt avoimessa yliopistossa

Lisätietoja Opiskelu avoimessa -sivun ohjeissa.