alt=""

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Yhteiskuntatieteelliset oppiaineet tarkastelevat yhteiskuntaa ja ihmisten toimintaa kukin oman tieteenalansa näkökulmasta. Ne analysoivat yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ilmiöitä sekä niiden muutoksia uutta tieteellistä tietoa tuottaen.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia ja niiden yksittäisiä opintojaksoja sekä yleisopintoihin kuuluva jakso.

Opinnot sopivat kaikille yhteiskuntaa koskevista ilmiöistä, kysymyksistä ja keskusteluista kiinnostuneille. Opiskella voi yleissivistyksen syventämiseksi ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Tutkintoon tähtääville opinnot antavat oppiaineesta riippuen mahdollisuuksia hakea tutkinto-opiskelijaksi myös avoimen väylän tai maisterihaun kautta.

East Asian Studies

 • Johdatus Itä-Aasiaan 3 op (MOOC), Introduction to Chinese History 5 ECTS credits, Introduction to Mongolian Politics and Society 2 ECTS credits, Kiinan poliittinen järjestelmä 3 op ym.

Filosofia

 • Filosofian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm. Filosofian historia 3 op, Tietoteoria ja tieteenfilosofia 3 op, Metafysiikka I 3 op, Yhteiskuntafilosofia I 3 op

Kaupunkitutkimus

 • Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja, mm. Miltä kaupunki tuntuu? Aistittu, koettu ja jaettu kaupunki 5 op, Naapurisuhteiden sosiologiaa 5 op

Logopedia

 • Logopedian perusopinnot 25 op

Monikulttuurisuus

 • Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja, mm. Kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus 5 op

Poliittinen historia

 • Poliittisen historian perusopinnot 25 op

Psykologia

 • Psykologian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm. Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op, Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op 
 • Psykologian aineopinnot 35 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm. Työ- ja organisaatiopsykologia 5 op

Sosiaalitieteet (sosiaalipolitiikka, sosiologia, taloussosiologia)

 • Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Sosiaalitieteiden aineopinnot 35 op

Sosiaalityö

 • Sosiaalityön perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Sosiaalityön aineopinnot 35 op

Valtio-oppi

 • Valtio-opin perusopinnot 25 op

Yleisopintoja

Muita opintoja