alt=""

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Yhteiskuntatieteelliset oppiaineet tarkastelevat nyky-yhteiskuntaa ja ihmisten käyttäytymistä kukin oman tieteenalansa näkökulmasta. Ne analysoivat yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ilmiöitä sekä niiden muutoksia uutta tieteellistä tietoa tuottaen.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia, niiden yksittäisiä opintojaksoja ja muita kursseja.

Opinnot sopivat kaikille yhteiskuntaa koskevista ilmiöistä, kysymyksistä ja keskusteluista kiinnostuneille. Opiskella voi yleissivistyksen syventämiseksi ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Tutkintoon tähtääville opinnot antavat oppiaineesta riippuen mahdollisuuksia hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylän tai maisterihaun kautta.

East Asian Studies

 • Johdatus Itä-Aasiaan 3 op (MOOC)
 • Itä-Aasian uutismedia 2 op
 • Chinese Workplace Cultures 5 ECTS
 • Introduction to Chinese History 5 ECTS
 • Introduction to Chinese Contemporary History 5 op
 • Introduction to Mongolian Politics and Society 2 ECTS
 • Project Management in East Asia 3 ECTS
 • Urban East Asia 3 or 5 ECTS

Filosofia

 • Filosofian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm. Filosofian historia 3 op, Tieteenteoria ja tieteenfilosofia 3 op, Metafysiikka I 3 op

Logopedia

 • Logopedian perusteet 5 op

Monikulttuurisuus

 • Opintokokonaisuus 25 tai 27 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm. Kotouttaminen ja monikulttuurinen työ 5 op, Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op, Pakolaisuus ja sen tutkimus 3 op

Poliittinen historia

 • Poliittisen historian perusopinnot 25 op
 • Poliittisen historian aineopinnot 35 op

Psykologia

 • Psykologian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm. Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op, Kehityspsykologian perusteet 5 op
 • Psykologian aineopinnot 35 op

Sosiaalitieteet (sosiaalipolitiikka, sosiologia, taloussosiologia)

 • Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Sosiaalitieteiden aineopinnot (laaja sivuaineopintokokonaisuus) 35 op
 • Yhteiskunta tänään, kevät 2022 -kurssi

Sosiaalityö

 • Sosiaalityön perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Sosiaalityön aineopinnot (laajat sivuaineet) 35 op

Valtio-oppi

 • Valtio-opin perusopinnot 25 op
 • Valtio-opin aineopinnot 35 op

Yleisopintoja

Muita opintoja