alt=""

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Yhteiskuntatieteelliset oppiaineet tarkastelevat nyky-yhteiskuntaa ja ihmisten käyttäytymistä kukin oman tieteenalansa näkökulmasta. Ne analysoivat yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ilmiöitä sekä niiden muutoksia uutta tieteellistä tietoa tuottaen.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia, niiden yksittäisiä opintojaksoja ja muita kursseja.

Opinnot sopivat kaikille yhteiskuntaa koskevista ilmiöistä, kysymyksistä ja keskusteluista kiinnostuneille. Opiskella voi yleissivistyksen syventämiseksi ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Tutkintoon tähtääville opinnot antavat oppiaineesta riippuen mahdollisuuksia hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylän tai maisterihaun kautta.

East Asian Studies

 • Johdatus Itä-Aasiaan 3 op (MOOC)
 • Itä-Aasian uutismedia 2 op
 • Introduction to Chinese History 5 ECTS
 • Introduction to Chinese Contemporary History 5 ECTS
 • Introduction to Mongolian Politics and Society 2 ECTS
 • Kiinan poliittinen järjestelmä 3 ECTS
 • Project Management in China and East Asia 4 ECTS

Filosofia

 • Filosofian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm. Johdatus filosofiaan 3 op, Tietoteoria ja tieteenfilosofia 3 op, Yhteiskuntafilosofia I 3 op

Kaupunkitutkimus

 • Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja, mm. Miltä kaupunki tuntuu? Aistittu, koettu ja jaettu kaupunki 5 op, Naapurisuhteiden sosiologiaa 5 op

Logopedia

 • Logopedian perusopinnot 25 op

Monikulttuurisuus

 • Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja, mm. Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op, Romanit Suomessa ja Euroopassa 3 op, Kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus 5 op

Poliittinen historia

 • Poliittisen historian perusopinnot 25 op
 • Poliittisen historian aineopinnot 35 op

Psykologia

 • Psykologian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm. Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op, Kehityspsykologian perusteet 5 op
 • Psykologian aineopinnot 35 op
 • Evoluutiopsykologian kokonaisuus 25 op

Sosiaalitieteet (sosiaalipolitiikka, sosiologia, taloussosiologia)

 • Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Sosiaalitieteiden aineopinnot 35 op

Sosiaalityö

 • Sosiaalityön perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Sosiaalityön aineopinnot 35 op

Valtio-oppi

 • Valtio-opin perusopinnot 25 op
 • Valtio-opin aineopinnot 35 op

Yleisopintoja

 • Kriittinen ajattelu 3 op
  Integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa 16.1. - 24.4.2023. Opintojakso kuuluu yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kandidaatin tutkintojen pakollisiin yleisopintoihin. Jakso sopii kaikille kiinnostuneille ja erityisesti tutkintoon tähtääville.
  > Ilmoittautuminen 9.12. alkaen

Muita monitieteisiä opintokokonaisuuksia ja opintoja