alt=""

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Yhteiskuntatieteelliset oppiaineet tarkastelevat nyky-yhteiskuntaa ja ihmisten käyttäytymistä kukin oman tieteenalansa näkökulmasta. Ne analysoivat yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ilmiöitä sekä niiden muutoksia uutta tieteellistä tietoa tuottaen.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia, niiden yksittäisiä opintojaksoja ja muita kursseja.

Opinnot sopivat kaikille yhteiskuntaa koskevista ilmiöistä, kysymyksistä ja keskusteluista kiinnostuneille. Opiskella voi yleissivistyksen syventämiseksi ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Tutkintoon tähtääville opinnot antavat oppiaineesta riippuen mahdollisuuksia hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylän tai maisterihaun kautta.

East Asian Studies

 • Chinese Economy 3 or 5 ECTS
 • Chinese Workplace Cultures 5 ECTS
 • Contemporary East Asia 4 or 6 ECTS
 • Contemporary Southeast Asia 3 or 5 ECTS
 • Culture in East and Southeast Asia 3 or 5 ECTS
 • Introduction to Chinese History 5 ECTS
 • Introduction to Chinese Contemporary History 5 op
 • Introduction to Mongolian Politics and Society 2 ECTS
 • Project Management in East Asia 3 ECTS
 • Urban East Asia 3 or 5 ECTS

Filosofia

 • Filosofian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm.
  Johdatus filosofiaan 3 op
  Etiikka I 3 op
  Yhteiskuntafilosofia I 3 op

Logopedia

Avoimena yliopisto-opetuksena ei järjestetä logopedian opintoja. Logopedian tutkinto-opiskelijaksi aikovat voivat opiskella avoimessa yliopistossa psykologian perusopintojen opintojaksoja, jotka sisältyvät logopedian tutkinto-opintoihin. Tietoa jaksoista löydät yliopiston opinto-oppaasta.

Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus 25 op

 • Opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja

Poliittinen historia

 • Poliittisen historian perusopinnot 25 op
 • Poliittisen historian aineopinnot 35 op

Psykologia

 • Psykologian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm.
  • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
  • Kehityspsykologian perusteet 5 op
 • Psykologian aineopinnot 35 op

Sosiaalitieteet (sosiaalipolitiikka, sosiologia, taloussosiologia)

 • Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm.
  Johdatus sosiaalitieteisiin 10 op
 • Sosiaalitieteiden aineopinnot (laaja sivuaineopintokokonaisuus) 35 op

Sosiaalityö

 • Sosiaalityön perusopinnot 25 op
 • Sosiaalityön aineopinnot (laajat sivuaineet) 35 op

Valtio-oppi

 • Valtio-opin perusopinnot 25 op
 • Valtio-opin aineopinnot 35 op

Yleisopintoja

Muita opintoja

Opettajat, joiden tavoitteena on hankkia yhteiskuntaopin opettajan pätevyys lukiossa tai peruskoulussa (yhteiskuntaoppi 2. opetettavana aineena), voivat hyödyntää avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviä opintoja kelpoisuuden hankkimiseen.