Yhteiskuntaopin opetettavan aineen opintoja avoimessa yliopistossa

Yhteiskuntaoppi toisena opetettava aineena -kokonaisuuteen sisältyviä opintoja voi opiskella myös avoimessa yliopisto-opetuksessa.

Turun yliopistossa suoritettava yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena -kokonaisuus on laajuudeltaan 60 op ja se antaa mahdollisuuden toimia aineenopettajana peruskoulussa. Yhteiskuntaoppi laajempana, ensimmäisenä opetettavana aineena, antaa asetuksen (986/98) mukaisen aineenopettajan kelpoisuuden ja näin mahdollisuuden opettaa lukiossa. Voidakseen opettaa yhteiskuntaoppia peruskoulussa ja lukiossa vaaditaan maisterin tutkinnon lisäksi myös opettajan pedagogiset opinnot.

Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena -kokonaisuuteen sisältyviä yhteiskuntatieteiden opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja voi opiskella myös avoimessa yliopistossa. Lisäksi opintotarjonnasta voi valita monikulttuurisuuden, ympäristötieteen ja mediatutkimuksen opintoja. Useimpia opintoja voi opiskella joustavasti verkko-opintoina.

Vastaavuustodistus opintokokonaisuudesta haetaan yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Tutustu yliopiston opinto-oppaassa opintokokonaisuuteen ja suoritusohjeisiin, ks. Tietoja opinnoista:

> Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena