Yhteiskuntaopin 2. opetettavan aineen opintoja avoimessa yliopistossa

Yhteiskuntaoppi toisena opetettava aineena -kokonaisuuteen sisältyviä opintoja voi opiskella avoimessa yliopisto-opetuksessa.

Turun yliopistossa suoritettava yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena -kokonaisuus on laajuudeltaan 60 op ja se antaa mahdollisuuden toimia aineenopettajana peruskoulussa. Yhteiskuntaoppi laajempana, ensimmäisenä opetettavana aineena, antaa asetuksen (986/98) mukaisen aineenopettajan kelpoisuuden ja mahdollisuuden opettaa lukiossa. Voidakseen opettaa yhteiskuntaoppia peruskoulussa ja lukiossa vaaditaan maisterin tutkinnon lisäksi myös opettajan pedagogiset opinnot.

Yhteiskuntaoppi 2. opetettavana aineena -kokonaisuuteen kuuluvat valtio-opin tai taloustieteen perusopinnot järjestetään avoimessa yliopistossa tutkinto-opintoihin integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa. Suomalainen yhteiskunta -jakson voi suorittaa kirjatenttinä. Osa opinnoista on suoritettavissa joustavasti verkko-opintoina, mm. Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op ja II 3 op -jaksot, mediatutkimuksen, ympäristötieteen ja Asianetin opintoja. Katso tarkemmat tiedot ko. opintojen esittelysivuilta.

Kokonaisuuden esittely ja ohjeet opinto-oppaassa, ks. myös Tietoa opinnoista:

> Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena

Lisätietoja kokonaisuuden suorittamisesta saa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoneuvojilta: 

oposoc@utu.fi