Yhteiskuntaopin opetettavan aineen opintoja avoimessa yliopistossa

Yhteiskuntaoppi toisena opetettava aineena -kokonaisuuteen sisältyviä opintoja voi opiskella myös avoimessa yliopisto-opetuksessa.

Turun yliopistossa suoritettava yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena -kokonaisuus on laajuudeltaan 60 op ja se antaa mahdollisuuden toimia aineenopettajana peruskoulussa. Yhteiskuntaoppi laajempana, ensimmäisenä opetettavana aineena, antaa asetuksen (986/98) mukaisen aineenopettajan kelpoisuuden ja mahdollisuuden opettaa lukiossa. Voidakseen opettaa yhteiskuntaoppia peruskoulussa ja lukiossa vaaditaan maisterin tutkinnon lisäksi myös opettajan pedagogiset opinnot.

Yhteiskuntaoppi 2. opetettavana aineena -kokonaisuuteen kuuluvia opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja sisältyy myös avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaan. Valtio-opin tai taloustieteen perusopinnot sekä Suomalainen yhteiskunta -jaksot järjestetään avoimessa yliopistossa tutkinto-opintoihin integroituina opintoina, joten opetus- ja opiskelutapa lähiopetuksena on sama kuin erillisten opintojen opiskeluoikeudella, mutta osan opintojaksoista voi opiskella joustavasti verkko-opintoina. Verkossa voi opiskella mm. Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I ja II -jaksot, monikulttuurisuuden, mediatutkimuksen ja ympäristötieteen opintoja. Katso tarkemmat tiedot opintojen esittelysivuilta.

Tutustu yliopiston opinto-oppaassa kokonaisuuteen ja ohjeisiin, ks. Tietoja opinnoista:

> Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena

> Lisätietoja kokonaisuuden suorittamisesta saa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoneuvonnasta: oposoc@utu.fi