Yhteiskuntaopin opetettavan aineen opintoja avoimessa yliopistossa

Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena kokonaisuus on laajuudeltaan 60 op ja se antaa mahdollisuuden toimia aineenopettajana peruskoulussa. Yhteiskuntaopin opettajalta peruskoulussa vaaditaan maisterin tutkinnon lisäksi myös opettajan pedagogiset opinnot.

Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena -kokonaisuuteen sisältyviä yhteiskuntatieteiden opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja voi opiskella myös avoimessa yliopistossa. Lisäksi avoimen yliopiston opintotarjonnasta voi valita myös mm. verkko-opintoina järjestettäviä monikulttuurisuus-opintoja, ympäristötieteen opintoja ja Aasia-opintoja.

Vastaavuustodistus opintokokonaisuudesta haetaan yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Tutustu yliopiston opinto-oppaassa opintokokonaisuuteen ja suoritusohjeisiin (valitse Tietoja opinnoista):

> Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena