Haluatko saada valmiuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien kysymysten alueelliseen jäsentämiseen? Tarvitseko kartografian ja geoinformatiikan taitoja? Etsitkö kestävän kehityksen ratkaisuja?

Maantieteen opinnot soveltuvat sinulle, jos haluat ymmärtää luonnon ja ihmistoiminnan dynaamisia vuorovaikutuksia ja olet kiinnostunut luonnon- ja yhteiskuntatieteiden haasteiden rajapinnasta. Opinnot sopivat myös kaikille, jotka haluavat oppia digitaalisen paikkatiedon hallinta- ja sovellustaitoja.

Opinnot tarjoavat hyvän perustan yliopistoon tai muuhun korkeakouluun tähtääville ja ne sopivat osaksi tutkinto-opintoja monella eri alalla. Perusopinnot sopivat osaksi avoimen yliopiston väylähakuun edellytettäviä opintoja. Opinnot sopivat hyvin myös täydentämään ammattitaitoa esimerkiksi aluesuunnittelu-, opetus- ja ympäristöalalla.

Maantieteen perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa tutustutaan maantieteen tieteenalan jäsentymiseen sekä alue- ja kehitysmaantieteelliseen ajatteluun.

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi opiskella täysin etäopintoina. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin:

> Opinto-opas

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Ilmoittautuminen: Perusopinnot ovat alkaneet syyskuussa 2021, mutta voit tiedustella mahdollisuutta tulla mukaan opintokokonaisuuteen myöhemminkin. Ilmoittautuminen kevätlukukauden jaksoille alkaa 2.12., ks. linkit yllä. Tarkista ajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen

"Maantieteen opintoja voi suositella monelle eri alalle, koska se on tieteenalana niin laaja. Opinnoista voi olla hyötyä esimerkiksi ympäristösuunnittelijalle, opettajille ja humanistiselle alalle. Ja yleissivistykseksi kenelle vaan!"