Haluatko saada valmiuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien kysymysten alueelliseen jäsentämiseen? Tarvitseko kartografian ja geoinformatiikan taitoja? Etsitkö kestävän kehityksen ratkaisuja?

Maantieteen opinnot soveltuvat sinulle, jos haluat ymmärtää luonnon ja ihmistoiminnan dynaamisia vuorovaikutuksia ja olet kiinnostunut luonnon- ja yhteiskuntatieteiden haasteiden rajapinnasta. Opinnot sopivat myös kaikille, jotka haluavat oppia digitaalisen paikkatiedon hallinta- ja sovellustaitoja.

Opinnot tarjoavat hyvän perustan yliopistoon tai muuhun korkeakouluun tähtääville ja ne sopivat osaksi tutkinto-opintoja monella eri alalla. Perusopinnot sopivat osaksi avoimen yliopiston väylähakuun edellytettäviä opintoja. Opinnot sopivat hyvin myös täydentämään ammattitaitoa esimerkiksi aluesuunnittelu-, opetus- ja ympäristöalalla.

INFOTILAISUUS 30.8.2021

Maantieteen ja ympäristötieteen opintojen infotilaisuus pidetään 30.8.2021 klo 17 - 18, ks. tapahtumakalenteri. Tervetuloa mukaan!

Maantieteen perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa tutustutaan maantieteen tieteenalan jäsentymiseen sekä alue- ja kehitysmaantieteelliseen ajatteluun.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus maantieteeseen 5 op, 6.9. - 10.10.2021
  • Aluemaantieteen perusteet 5 op, 11.10. - 21.11.2021
  • Klimatologia 3 op, 22.11. - 20.12.2021
  • Geoinformatiikan perusteet 5 op, 3.1. - 13.3.2022
  • Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 op, 14.3. - 17.4.2022
  • Luonnonvarojen maantiede 4 op, 18.4. - 22.5.2022

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi opiskella täysin etäopintoina. Perusopinnot alkavat 6.9.2021. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja syys- ja kevätlukukaudella.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen perusopintoihin alkaa 9.8.2021, opintojaksoille noin kaksi viikkoa ennen opetuksen alkamista. Tarkista ilmoittautumisajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea opintotarjonnan tietoja hakusanalla maantiede ja opintojen nimellä.

> Ilmoittautumispalvelu

"Maantieteen opintoja voi suositella monelle eri alalle, koska se on tieteenalana niin laaja. Opinnoista voi olla hyötyä esimerkiksi ympäristösuunnittelijalle, opettajille ja humanistiselle alalle. Ja yleissivistykseksi kenelle vaan!"