Haluatko saada valmiuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien kysymysten alueelliseen jäsentämiseen? Tarvitsetko kartografian ja geoinformatiikan taitoja? Etsitkö kestävän kehityksen ratkaisuja?

Maantieteen opinnot soveltuvat sinulle, jos haluat ymmärtää luonnon ja ihmistoiminnan dynaamisia vuorovaikutuksia ja olet kiinnostunut luonnon- ja yhteiskuntatieteiden haasteiden rajapinnasta. Opinnoilla voit hankkia myös digitaalisen paikkatiedon hallinta- ja sovellustaitoja.

Opinnot sopivat hyvin työelämän tarpeisiin täydentämään ammattitaitoa esimerkiksi aluesuunnittelu-, opetus- ja ympäristöalalla. 

Perusopinnot tarjoavat hyvän perustan myös tutkintoon tähtääville ja ne sopivat osaksi tutkinto-opintoja monella eri alalla. Perusopinnot sopivat osaksi avoimen väylän haussa edellytettäviä opintoja. Avoimen väylän valintaperusteet on hyväksytty jo vuodelle 2024.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä

ALOITUSINFO
Infotilaisuus pidetään 11.9.2023 klo 17.00 - 18 (Zoom). Tilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneilla ja opiskelun aloittamista vielä harkitseville. Tervetuloa!

> Tapahtumakalenteri

Maantieteen perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa tutustutaan maantieteen tieteenalan jäsentymiseen sekä alue- ja kehitysmaantieteelliseen ajatteluun.

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Opintokokonaisuus alkaa 18.9.2023 ja se on suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus maantieteeseen 5 op, 18.9. - 29.10.2023
  • Aluemaantieteen perusteet 5 op, 30.10. - 17.12.2023
  • Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet 5 op, 2.1. - 25.2.2024
  • Kestävä kehitys maantieteessä 5 op, 26.2. - 7.4.2024
  • Luonnonvarojen maantiede 5 op, 8.4. - 12.5.2024

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintokokonaisuuden sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukauden opintojaksoille alkaa 9.8.2023, kevätlukukauden jaksoille 5.12.2023. Jos osallistut ensin yksittäisille opintojaksoille ja ilmoittaudut sen jälkeen opintokokonaisuuden suorittamiseen, opintokokonaisuuden maksusta voidaan hyvittää enintään kahden jakson opintomaksut.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 9.8. - 13.9.2023

"Maantieteen opintoja voi suositella monelle eri alalle, koska se on tieteenalana niin laaja. Opinnoista voi olla hyötyä esimerkiksi ympäristösuunnittelijalle, opettajille ja humanistiselle alalle. Ja yleissivistykseksi kenelle vaan!"

Climate University -verkoston kurssi: Ilmasto.nyt

> Ilmasto.nyt – Ilmastonmuutoksen peruskurssi 2 op (MOOC)