Haluatko saada valmiuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien kysymysten alueelliseen jäsentämiseen? Tarvitsetko kartografian ja geoinformatiikan taitoja? Etsitkö kestävän kehityksen ratkaisuja?

Maantieteen opinnot soveltuvat sinulle, jos haluat ymmärtää luonnon ja ihmistoiminnan dynaamisia vuorovaikutuksia ja olet kiinnostunut luonnon- ja yhteiskuntatieteiden haasteiden rajapinnasta. Opinnoilla voit hankkia myös digitaalisen paikkatiedon hallinta- ja sovellustaitoja.

Opinnot sopivat hyvin työelämän tarpeisiin täydentämään ammattitaitoa esimerkiksi aluesuunnittelu-, opetus- ja ympäristöalalla. 

Perusopinnot tarjoavat hyvän perustan myös tutkintoon tähtääville ja ne sopivat osaksi tutkinto-opintoja monella eri alalla. Opinnot sopivat myös osaksi avoimen väylän haussa edellytettäviä opintoja.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä

Maantieteen perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa tutustutaan maantieteen tieteenalan jäsentymiseen sekä alue- ja kehitysmaantieteelliseen ajatteluun.

Perusopinnot järjestetään ohjattuina verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Opintoihin sisältyy opintojaksosta riippuen luentoja, jotka ovat kuunneltavissa tallenteina, tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä verkossa, itsenäistä työskentelyä, opintotehtäviä ja tenttejä. Opintokokonaisuus on suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus maantieteeseen 5 op, 18.9. - 29.10.2023
  • Aluemaantieteen perusteet 5 op, 30.10. - 17.12.2023
  • Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet 5 op, 2.1. - 25.2.2024
  • Kestävä kehitys maantieteessä 5 op, 26.2. - 7.4.2024
  • Luonnonvarojen maantiede 5 op, 8.4. - 12.5.2024

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintokokonaisuuden sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Alustavan suunnitelman mukaan opinnot alkavat seuraavan kerran syyslukukaudella 2024. Muutokset opintojen sisältöön ovat mahdollisia.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukauden opintojaksoille alkaa 9.8.2023, kevätlukukauden jaksoille 5.12.2023. Jos osallistut ensin yksittäisille opintojaksoille ja ilmoittaudut sen jälkeen koko opintokokonaisuuden suorittamiseen, opintokokonaisuuden maksusta voidaan hyvittää enintään kahden jakson opintomaksut.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 9.8. - 24.9.2023

> Ilmoittautuminen Avoin paikkatieto... -jaksolle 5.12.2023 - 8.1.2024 (Opinnot ovat jo alkaneet, mutta mukaan on vielä mahdollista ilmoittautua. Lisätietoja opintojen suunnittelijalta.)
> Ilmoittautuminen Kestävä kehitys -jaksolle 5.12.2023 - 21.2.2024
> Ilmoittautuminen Luonnonvarojen maantiede - jaksolle 5.12.2023 - 3.4.2024

"Maantieteen opintoja voi suositella monelle eri alalle, koska se on tieteenalana niin laaja. Opinnoista voi olla hyötyä esimerkiksi ympäristösuunnittelijalle, opettajille ja humanistiselle alalle. Ja yleissivistykseksi kenelle vaan!"

Tutustu myös

> Ilmasto.nyt – Ilmastonmuutoksen peruskurssi 2 op (Climate University -verkoston MOOC)