Haluatko saada valmiuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien kysymysten alueelliseen jäsentämiseen? Tarvitsetko kartografian ja geoinformatiikan taitoja? Etsitkö kestävän kehityksen ratkaisuja?

Maantieteen opinnot soveltuvat sinulle, jos haluat ymmärtää luonnon ja ihmistoiminnan dynaamisia vuorovaikutuksia ja olet kiinnostunut luonnon- ja yhteiskuntatieteiden haasteiden rajapinnasta. Opinnoilla voit hankkia myös digitaalisen paikkatiedon hallinta- ja sovellustaitoja.

Opinnot sopivat hyvin työelämän tarpeisiin täydentämään ammattitaitoa esimerkiksi aluesuunnittelu-, opetus- ja ympäristöalalla. 

Perusopinnot tarjoavat hyvän perustan myös tutkintoon tähtääville ja ne sopivat osaksi tutkinto-opintoja monella eri alalla. Opinnot sopivat myös osaksi avoimen väylän haussa edellytettäviä opintoja.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä

ALOITUSINFOTILAISUUS 11.9.2024
Maantieteen ja ympäristötieteen opintojen aloitusinfo opintoihin ilmoittautuneille ja opiskelun aloittamista harkitseville. Tervetuloa!
> Tapahtumakalenteri

Maantieteen perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa tutustutaan maantieteen tieteenalan jäsentymiseen sekä alue- ja kehitysmaantieteelliseen ajatteluun.

Perusopinnot järjestetään ohjattuina verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Opintoihin sisältyy opintojaksosta riippuen luentoja, jotka ovat kuunneltavissa tallenteina, tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä verkossa, itsenäistä työskentelyä, opintotehtäviä ja tenttejä. Opintokokonaisuus on suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Opintojaksoja voi opiskella myös itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina kesällä 2024.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus maantieteeseen 5 op, 11.3. -15.9.2024 ja 16.9. - 27.10.2024
 • Aluemaantieteen perusteet 5 op, 11.3. -15.9.2024 ja 28.10. - 15.12.2024
 • Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet 5 op, 2.1. - 23.2.2025
 • Kestävä kehitys maantieteessä 5 op, 1.4. - 15.9.2024 ja 24.2. - 6.4.2025
 • Luonnonvarojen maantiede 5 op, 1.5. - 15.9.2024 ja 7.4. - 11.5.2025

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintokokonaisuuden sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset (sininen palkki). 

> Opinto-opas 2023 - 2024
> Opinto-opas 2024 - 2025

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukauden opintojaksoille alkaa 13.8., kevätlukukauden jaksoille 3.12. 

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 13.8. - 29.9.2024

Ilmoittautuminen kesän 2024 opintoihin:
> Ilmoittautuminen Johdatus maantieteeseen -jaksolle 11.3. - 17.6.2024
> Ilmoittautuminen Aluemaantieteen perusteet -jaksolle 11.3. - 17.6.2024
> Ilmoittautuminen Kestävä kehitys... -jaksolle 11.3. - 17.6.2024
> Ilmoittautuminen Luonnonvarojen maantiede -jaksolle 11.3. - 17.6.2024

Maantieteen aineopintojen ja syventävien opintojen opintojaksoja

 • Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 op - UUTTA
  Opintojakso käsittelee poliittisen maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen kehitystä, tutkimusteemoja ja lähestymistapoja, keskeisimpiä käsitteitä ja nykysuuntauksia. Ohjatut verkko-opinnot 23.9.- 6.11.2024.
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen 13.8. - 
 • Kestävyyden perusteet 2 op - UUTTA
  Opintojakso sisältyy Turun yliopiston kestävyysopintoihin, Jakso perustuu yliopistossa tehtävään kestävyystutkimukseen ja yhdistää eri tieteenalojen asiantuntijoiden tutkimuksellisia näkökulmia kestävään kehitykseen. Opintojakso järjestetään verkko-opintoina.
  > Lue lisää esittelysivulta
 • Ilmasto.nyt – Ilmastonmuutoksen perusteet 2 op
 • SystemsChange.now 5 ECTS credits

"Maantieteen opintoja voi suositella monelle eri alalle, koska se on tieteenalana niin laaja. Opinnoista voi olla hyötyä esimerkiksi ympäristösuunnittelijalle, opettajille ja humanistiselle alalle. Ja yleissivistykseksi kenelle vaan!"