Haluatko saada valmiuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien kysymysten alueelliseen jäsentämiseen? Tarvitsetko kartografian ja geoinformatiikan taitoja? Etsitkö kestävän kehityksen ratkaisuja?

Maantieteen opinnot soveltuvat sinulle, jos haluat ymmärtää luonnon ja ihmistoiminnan dynaamisia vuorovaikutuksia ja olet kiinnostunut luonnon- ja yhteiskuntatieteiden haasteiden rajapinnasta. Opinnoilla voit hankkia myös digitaalisen paikkatiedon hallinta- ja sovellustaitoja. Opinnot sopivat hyvin työelämän tarpeisiin täydentämään ammattitaitoa esimerkiksi aluesuunnittelu-, opetus- ja ympäristöalalla. 

Perusopinnot tarjoavat hyvän perustan myös yliopistoon tai muuhun korkeakouluun tähtääville ja ne sopivat osaksi tutkinto-opintoja monella eri alalla. Perusopinnot sopivat osaksi avoimen väylän haussa edellytettäviä opintoja. Avoimen väylän valintaperusteet on hyväksytty vuosille 2023 ja 2024.

> Avoimen väylä

Maantieteen perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa tutustutaan maantieteen tieteenalan jäsentymiseen sekä alue- ja kehitysmaantieteelliseen ajatteluun.

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi opiskella paikkakunnasta riippumatta.

Opinnot alkavat syyskuussa 2022 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja. Perusopinnot voi aloittaa myös tammikuussa 2023 Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet -opintojaksolla ja syyslukukauden opintojaksot voi suorittaa osallistumalla jaksoille syksyllä 2023 tai tarvittaessa niitä voi suorittaa itsenäisesti opiskellen jo aiemmin.

Opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti opiskellen myös kesällä 2023 (ei Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet -jaksoa).

Koko perusopinnot järjestetään myös lukuvuonna 2023 - 2024, aloitus syyskuussa.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus maantieteeseen 5 op, 19.9. - 30.10.2022
  • Aluemaantieteen perusteet 5 op, 31.10. - 18.12.2022
  • Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet 5 op, 2.1. - 26.2.2023
  • Kestävä kehitys maantieteessä 5 op, 27.2. - 2.4.2023
  • Luonnonvarojen maantiede 5 op, 3.4. - 7.5.2023

Opintojen sisältö: Tutustu opintokokonaisuuden sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukaudella järjestettäville jaksoille alkaa 10.8., kevätlukukauden jaksoille 2.12. Tarkista ilmoittautumisajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Jos osallistut ensin yksittäisille opintojaksoille ja ilmoittaudut sen jälkeen opintokokonaisuuden suorittamiseen, opintokokonaisuuden maksusta voidaan hyvittää enintään kahden jakson opintomaksut.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 10.8. - 30.9.2022

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 2.12.2022 - 3.1.2023

> Ilmoittautuminen Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet -jaksolle 2.12.2022 alkaen

> Ilmoittautuminen Kestävä kehitys maantieteessä -jaksolle 2.12.2022 - 23.2.2023
Huom. ennen jaksolle osallistumista suositellaan suoritettavaksi Johdatus maantieteeseen 5 op -jakso tai sitä vastaavat opinnot.

> Ilmoittautuminen Luonnonvarojen maantiede -jaksolle 2.12.2022 - 30.3.2023

"Maantieteen opintoja voi suositella monelle eri alalle, koska se on tieteenalana niin laaja. Opinnoista voi olla hyötyä esimerkiksi ympäristösuunnittelijalle, opettajille ja humanistiselle alalle. Ja yleissivistykseksi kenelle vaan!"

Climate University -verkoston kurssi: Ilmasto.nyt

> Ilmasto.nyt – Ilmastonmuutoksen peruskurssi 2 op (MOOC)