Maantiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • haluat ymmärtää luonnon sekä ihmistoiminnan dynaamisia vuorovaikutuksia
  • olet kiinnostunut sekä luonnontieteellisistä että yhteiskuntatieteellisistä tutkimusmenetelmistä
  • haluat oppia digitaalisen paikkatiedon hallinta- ja sovellustaitoja

Maantieteen koulutus tarjoaa valmiudet ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien kysymysten alueelliseen jäsentämiseen ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen etsimiseen. Opit analysoimaan monimutkaisia ilmiöitä alueellisesti ja ajallisesti eri mittakaavatasoilla sekä työskentelemään luonnon- ja yhteiskuntatieteellisten haasteiden rajapinnalla.


Turun yliopistossa painotetaan maantieteen laaja-alaisuutta luonnonilmiöiden ja yhteiskuntien ymmärtämisessä sekä monipuolisia yhteyksiä muihin tieteenaloihin. Kandidaatin tutkinnon maantieteen opinnot tarjoavat laaja-alaisen tiedollisen ja menetelmällisen perustan maisteriopinnoille, joissa voit erikoistua syvällisemmin sinua kiinnostaviin teemoihin. Erikoistuminen kytkeytyy aktiiviseen tutkimukseen, jonka kohteina ovat esimerkiksi globaalimuutos, kaupungit, paikkatiedon sovellusalat, talous ja innovaatiot, vesistöt ja rannikot sekä ympäristön ilmiöt ja prosessit. Voit myös erikoistua maantieteen opetukseen ja suorittaa maisterin tutkinnon opettajan linjalla. Tällöin tutkintoon sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot.  


Voit valita sivuaineesi mistä tahansa tiedekunnasta ja vahvistaa osaamistasi sekä erikoistumistasi niiden avulla. Kansainvälinen opiskelijavaihtomme on monipuolista ja vilkasta, ja sinulla on mahdollisuus osallistua myös kansainvälisiin tutkimushankkeisiimme. Yliopistomme kenttäasemat Saaristomeren tutkimuslaitos Seili ja Lapin tutkimuslaitos Kevo tarjoavat arvokkaan tuen koulutuksellesi.


Saat vahvan ammatillisen perustan työllistyä asiantuntijaksi, tutkijaksi tai opettajaksi yhteiskunnan eri sektoreille. Suomalaisten julkishallinnon organisaatioiden, yritysten ja järjestöjen lisäksi maantieteen koulutus antaa hyvät valmiudet myös kansainväliselle työuralle. Koulutuksen aikana pääset tutustumaan maantieteilijän työmahdollisuuksiin opintoihin sisältyvillä alumnivierailuilla, yhteistyökursseilla ja -projekteissa sekä työharjoittelussa. Myös yleiset työelämävalmiudet kehittyvät opinnoissa kurssien monipuolisten toteutus- ja suoritustapojen ansiosta.

sitaatti sci maantiede Savolainen
Maantieteessä yhdistyvät monet tieteenalat, ja opiskelijana pääset tarkastelemaan asioita laajemmasta näkökulmasta.
Petteri Savolainen
maantieteen opiskelija
Get inspired by science.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • asiantuntija yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä järjestöissä (esim. suunnittelija, asiantuntija tai kehittämispäällikkö)
  • tutkija korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa sekä julkisen, yksityisen ja järjestösektorin tutkimustehtävissä
  • opettaja (esim. aineenopettaja eri aineyhdistelmillä, mahdollisuus täydentää kelpoisuutta esimerkiksi luokanopettajaksi, erityisopettajaksi, rehtoriksi ja opetushallinnon asiantuntijaksi)
  • tiedottaja erilaisissa organisaatioissa ja tiedotusvälineissä
  • johtamistehtävät julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä 
  • asiantuntijuuteen perustuvat myynnin ja markkinoinnin tehtävät sekä yrittäjyys (esim. ympäristö- ja kaupunkisuunnittelun konsulttiyritykset, paikkatietoalan yritykset, kehitysyhteistyön ja koulutusalan konsulttiyritykset, tutkimuslaite- ja -ohjelmistoyritykset, tapahtuma-alan yritykset)

Mihin työtehtäviin koulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet? Katso töissä.fi-palvelusta

Alumnitarina: Luonto ja opettaminen ovat lähellä sydäntä