Geologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v +2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet kiinnostunut käytännönläheisestä työstä sekä luonnosta, maaperästä ja kivistä
 • olet analyyttisen ja loogisen ajattelutaidon hallitseva sekä ongelmaratkaisukykyinen
 • haaveilet itsenäisestä, monipuolisesta ja kansainvälisestä työstä

Tarjoamme alan uusimpiin innovaatioihin perustuvaa geologian koulutusta. Koulutus tarjoaa monipuolisesti sekä teoriaopetusta että käytännön koulutusta. Saat tietoja ja taitoja, joilla on kysyntää elinkeinoelämässä.

Opetuksessa hyödynnetään Turun yliopiston geologian osaston korkealaatuisen tutkimuksen painopisteitä: Fennoskandian kallioperän kehitys sekä maaperägeologia. Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisessä Geotalossa opiskelet kansainvälissä ympäristössä ja saat valmiudet vastata tieteen ja työelämän tarpeisiin kahden yliopiston koulutustarjonnan ja tutkimusyhteistyön tukemana.
 
Työllistyminen on alalla hyvä, ja koulutus antaa valmiuden työllistyä laaja-alaisesti erilaisiin tehtäviin.
Tulevana geologina työarki on monipuolista, ja pääset koulutuksen antamilla valmiuksilla soveltamaan useita eri tieteen aloja työssäsi. Koulutuksesta valmistuneet sijoittuvat geologeina, tutkijoina, asiantuntijoina ja suunnittelijoina valtion, kuntien tai yksityisten työnantajien palvelukseen kansallisesti tai kansainvälisesti. Matkustelu kuuluu usein osana ammattiin ja useat työllistyvät myös ulkomaille.

Sitaatti_sci_geologia_Tommi-Merilainen_opiskelija
Täällä Turussa geologian opiskelu viedään kirjaimellisesti pintaa syvemmälle."Kivi on kaverimme"!
Tommi Meriläinen
geologian opiskelija
Get inspired by science.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • konsultti
 • kaivosgeologi
 • ympäristöasiantuntija
 • malminetsintägeologi
 • laatupäällikkö
 • ympäristögeologi
 • ylitarkastaja
 • tutkimuskoordinaattori
 • projektigeologi
 • tutkija

Mihin työtehtäviin koulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet? Katso töissä.fi-palvelusta

Sinua voisi kiinnostaa myös