​Turun yliopiston korkeakoulujen yhteishaussa oleviin hakukohteisiin haetaan 20.3.- 3.4.2019. Alta löydät ohjeita ja tietoa hakemisesta sekä tiedekuntakohtaisen yhteenvedon hakukohteista. Hakukohteiden tiedoista löytyy linkki kysesen hakukohteen tietoihin Opintopolkuun ja löydät sieltä hakukohteen valintaperusteet. Valintaoppaasta löydät kaikkien tiedekuntien valintaperusteet korkeakoulujen yhteishaussa toisen asteen koulutuksen perusteella hakeville sekä yleisiä hakuohjeita.

Maisterihakukohteisiin hakeminen tapahtuu myös korkeakoulujen yhteishaussa. Löydät enemmän tietoa maisterihakukohteista täältä.

Hakukelpoisuus

Kuka voi hakea yhteishaussa?
Yhteishaussa kandidaatin ja maisterin tutkintoon voit hakea, jos sinulla on yleinen korkeakoulukelpoisuus ja hyvä suomen kielen taito.
 • Useimmiten sinun täytyy osallistua valintakokeeseen voidaksesi tulla hyväksytyksi.
 • Jos olet ylioppilas, voit tulla valituksia joihinkin hakukohteisiin myös pelkän ylioppilastutkintotodistuksesi perusteella (biolääketiede, kauppatieteet, matematiikka, fysiikka, kemia, tietojenkäsittelytieteet, biotekniikka, tietotekniikka.)
Sinulla tulee olla suoritettuna tai sinun tulee suorittaa hakukeväänä jokin seuraavista koulutuksista:
 • Suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureat -tutkinto (IB)
 • Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)
 • Suomessa suoritettu Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • Ulkomainen koulutus, joka asianosaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Suomessa suoritettu AICE-tutkinto (Cambridge Advanced International Certificate of Education)

Keväällä suoritettavan suomalaisen ylioppilastutkinnon tai RP-tutkinnon on valmistuttava viimeistään 6.6.2019, IB  ja EB -tutkintojen ja ulkomaisen tai ammatillisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon viimeistään 12.7.2019.

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekuntaan hakija ei ole valintakelpoinen sellaiseen hakukohteeseen, johon hänellä on jo opinto-oikeus.

Erivapaus

Jos sinulle ei ole yllä mainittuja korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa, voit hakea erivapautta osallistua valintakokeeseen. Huomaa kuitenkin, että sinulla tulee olla suoritettuja opintoja ja/tai työkokemusta, jonka perusteella erivapaus voidaan myöntää. Erivapautta voi hakea lomakkeella (päivitetään tähän myöhemmin) suoraan tiedekunnasta, joka myös tekee erivapauspäätöksen.

Pakolaisstatuksella hakevat

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, yliopisto voi kutsua sinut valintakokeeseen. Sinulla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) ja sinun tulee toimittaa kopio siitä hakijapalveluihin viimeistään 10.4.2019.

Haku maisterivaiheeseen

Yhteishaussa voit hakea myös suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa suomen kielellä. Tällöin sinulla tulee olla suoritettuna alempi korkeakoulututkinto ja mahdollisesti myös muita opintoja. Ks. maisterihaku-sivu. Tarkista myös aina hakukohdekohtaiset vaatimukset Opintopolusta.

Suomen kielen taito

Sinun tulee osoittaa suomen kielen taitosi hakuvaiheessa, jos korkeakoulukelpoisuuden antavat opintosi on suoritettu ulkomailla tai Suomessa muulla kuin suomen kielellä. Mikäli haet lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseen, sinun tulee osoittaa suomen kielen taito todistuksella myös, mikäli teet valintakokeen ruotsin kielellä.

Kielitaidon osoittamisen tavat julkaistaan lähiaikoina!

Ensikertalaisuus

Kuka on ensikertalainen hakija?

Olet ensikertalainen

 • jos et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa hakuajan päättymishetkeen mennessä
 • jos et ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.
 • vaikka olisit hakenut aikaisemmin korkeakouluun tai sinulle olisi tarjottu opiskelupaikkaa korkeakoulusta, mutta et ole ottanut opiskelupaikkaa vastaan.

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville varattavat opiskelupaikat

Ensikertalaisille varatut opiskelupaikat täytetään vain ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevista hakijoista.

 • Mikäli ensikertalaisia valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole tarpeeksi, voidaan ensikertalaisille varatut paikat täyttää muilla hakijoilla.
 • Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä sekä ensikertalaishakijoiden että muiden hakijoiden joukosta.
 • Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat ilmoitetaan kunkin hakukohteen valintaperusteissa Opintopolku.fi-portaalissa.

Yliopistolain mukaan aloituspaikkojen varaaminen ensikertalaisille ei saa kohtuuttomasti heikentää muiden kuin ensikertalaisten mahdollisuuksia päästä opiskelemaan.

 • Kaikki hakijat voivat edelleen hakea normaalisti yhteishaussa tutkinto-ohjelmiin,
 • Jos olet ei-ensikertalainen, tutustu myös muihin vaihtoehtoihin:
  • maisteriopinnot (yhteishaussa)
  • erillishaun siirtoväylä ja avoimen yliopiston väylä
  • englanninkieliset maisteriohjelmat

 

Hakeminen ja liitteet

Yhteisvalinnan aikataulu
 • 30.10.2019 Turun yliopiston hakukohteet ja valintakriteerit julkaistaan Opintopolussa
 • marras-joulukuussa 2018 ilmestyyTurun yliopiston valintaopas
 • 20.3.2019 kolo 8:00 yhteishaku alkaa
 • 3.4.2019 klo 15.00 yhteishaku päättyy
 • 28.6.2019 viimeistään julkaistaan valintojen tulokset
 • 8.7.2019 klo 15.00 mennessä on otettava opiskelupaikka vastaan, mikäli on saanut opiskelipaikan viimeistään 28.6.2019
 • 12.7.2019 klo 15.00 mennessä on jätettävä mahdollinen valintaa koskeva oikaisupyyntö
 • 31.7.2019 klo 15.00 päättyy varasijalta hyväksyminen, ellei hakukohteen aloituspaikat ole jo aiemmin täyttyneet
Sähköinen hakulomake

Yhteishaussa haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

 • Hakulomakkeen voit täyttää hakuaikana verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi.
 • Voit hakea kuuteen eri hakukohteeseen ja sinun on asetettava hakukohteet ensisijaisuusjärjestykseen. (Joissakin tiedekunnissa hakukohteiden määrä on rajoitettu maisterihakukohteiden osalta.)
 • Hakuajan päättymisen jälkeen et voi enää muuttaa hakukohteitasi tai hakulomakkeella ilmoittamaasi ensisijaisuusjärjestystä.
 • Joissakin tapauksissa hakijan tulee liittää sähköiselle hakulomakkeelle myös liitteitä, lue tästä seuraavasta kohdasta.

Tarkista huolellisesti, että valitset hakulomakkeelle sellaiset hakukohteet, joihin olet pohjakoulutuksesi perusteella hakukelpoinen. Esimerkiksi jos olet ylioppilas, et ole hakukelpoinen 2-vuotiseen ylempään korkeakoulututkintoon.

Ohjeita yhteishaussa hakemiseen ja hakulomakkeen muuttamiseen hakuaikana on koottuna Opintopolkuun.

Hakemuksen liitteet

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen tai suoritat sen keväällä 2019, sinun ei tarvitse toimittaa todistusta, sillä ylioppilastutkinnon tiedot saadaan ylioppilastutkinto-lautakunnalta.

Mikäli olet suorittanut tai suoritat jonkin seuraavista, liite tarvitaan:

 • IB-, EB-, Reifeprüfung/DIA- tai AICE-tutkinnon
 • ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan koulutuksen
 • tutkinnon ulkomailla
 • suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990.

Todistuksen kopion ei tarvitse olla oikeaksi todistettu. Mikäli tulet hyväksytyksi, sinun tulee toimittaa alkuperäinen todistus nähtäväksi hakijapalveluihin, minkä jälkeen opiskelupaikkasi voidaan katsoa lopulliseksi.

Jos tutkintosi on suoritettu ulkomailla:

Mikäli ulkomailla suorittamasi tutkinnon todistus tai ennakkoarvio ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, sinun tulee toimittaa todistuksesta tai ennakkoarviosta myös auktorisoidun kääntäjän tekemä suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös (ei koske IB-, EB- tai Reifeprüfung–tutkintoja).

Jos suoritat tutkinnon keväällä 2019:

Jos suoritat edellä mainittua tutkintoa ja sen suorittaminen on hakuajan päätyessä kesken, sinun on toimitettava 10.4.2019 mennessä oppilaitoksesi antama väliaikainen arvio tutkinnon valmistumisesta. Suomessa suoritettavasta ammatillisesta tutkinnosta voit toimittaa vaihtoehtoisesti opintorekisteriotteen. Hyväksytyn opiskelijan on esitettävä lopullinen tutkintotodistus viimeistään 12.7.2019.

Lisäksi IB- ja EB-tutkinnon keväällä suorittavan tulee toimittaa lopulliset arvosanat viimeistään 12.7.2019 klo 15.00.

LIITTEIDEN TOIMITTAMINEN

Yhteishaussa hakevan on liitettävä tarvittavat hakukelpoisuuden osoittavat liitteet hakulomakkeelle joko hakemuksen lähettämisen yhteydessä tai viimeistään 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Mikäli et liitä näitä hakemukseeesi määräaikaan mennessä, sinua ei voida katsoa hakukelpoiseksi opiskelija-valinnassa eikä hakemustasi yliopistoon voida hyväksyä.

Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelman hakukohteessa on joitakin liitteitä, joiden toimitusaika on myöhempi. Näet tämän päivämäärän hakulomakkeella sekä hakukohteen valintaperusteista.

Opiskelijavalinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan viimeistään 28.6.2019.

Lue lisää opiskelijavalinnan tuloksista

Valintaopas 2019 (julkaistaan lähiaikoina)

Vain ylempään korkeakoulututkintoon tähtääviin hakukohteisiin voit tutustua tällä sivulla.