Teutorin kirjasto

Usein kysyttyjä kysymyksiä yhteishausta

Valintakokeet 2021

Miksi yliopistot järjestävät fyysisiä valintakokeita pandemiatilanteessa?

Huolellisen arvioinnin ja riskianalyysien tuloksena yliopistot ovat todenneet, että fyysistä läsnäoloa edellyttävien valintakokeiden järjestäminen tarkoilla turvallisuusjärjestelyillä on näissä olosuhteissa paras tapa toteuttaa oikeudenmukaiset, alakohtaiset erityisvaatimukset huomioivat ja hakijoiden kannalta yhdenvertaiset opiskelijavalinnat.

Yliopistot järjestivät fyysisiä valintakokeita myös keväällä 2020 tarkkoja turvallisuussäännöksiä noudattaen. Valintakokeiden jälkeen ei tullut tietoon altistumisia tai tartuntaketjuja.

Kevään 2021 osalta turvallisuussäännökset on tarkistettu ja esimerkiksi turvavälejä on kasvatettu edellisvuoteen verrattuna. Tieto viruksen leviämisestä ja tartuttavuudesta on lisääntynyt, ja koejärjestelyihin voidaan varautua hyvin.

Yliopistot huolehtivat myös siitä, että kokeen jälkeen tiedetään, kuka on tehnyt kokeen missäkin salissa, jolloin mahdolliset tartuntaketjut pystytään jäljittämään.

Valintakoetilanteita ei luokitella yleisötilaisuuksiksi, joten niitä eivät koske yleiset kokoontumisrajoitukset.

Taidealoilla järjestetään lähi- ja etäkokeita. Hakukohteet, jotka ovat jo aikaisemmin ilmoittaneet toteuttavansa valintakokeet etäkokeina (esimerkiksi Taideyliopiston hakukohteet, joissa on mukana kansainvälisiä hakijoita) toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

Onko valintakokeisiin osallistuminen turvallista?

Koepaikalle saavuttaessa ja koetilanteessa kaikkien järjestelyjen lähtökohtana on mahdollisimman turvallinen koetilanne sekä hakijoille että valvojille.  

Turvallisuusjärjestelyitä ovat esimerkiksi hakijoiden vastaanottaminen ulkoalueilla, saattaminen koetilaan, suojavälineiden käyttö ja riittävä etäisyys hakijoiden välillä.  
 
Yliopistot suosittelevat, että hakijat välttävät lähikontakteja kahden viikon ajan ennen valintakokeita sekä sinä aikana, kun osallistuvat valintakokeisiin. Hakijoita pyydetään tutustumaan hyvissä ajoin ennen valintakokeeseen osallistumista THL:n ohjeisiin, jotka käsittelevät koronaviruksen tarttumista ja siltä suojautumista: THL suojautuminen  

Pitääkö hakijan käyttää kokeessa maskia?

Yliopistot edellyttävät kasvomaskin käyttöä valintakokeissa ja tarjoavat koetilanteessa kaikille hakijoille voimassa olevien suositusten mukaiset maskit. Valintakokeessa voi myös käyttää omaa kasvomaskia.

Hakijalla voi olla terveydellinen syy olla käyttämättä maskia, jolloin hakijan tulee olla etukäteen yhteydessä kokeet järjestävän yliopiston hakijapalveluihin. Lisätietoja THL:n suosituksesta maskin käyttöön

Hakijat, jotka eivät halua/suostu koetilanteessa käyttämään maskia, tekevät kokeen maskittomille varatussa tilassa.

Koronatilanne huolestuttaa minua. Mitä teen?

Hakijoita pyydetään tutustumaan hyvissä ajoin ennen valintakokeeseen osallistumista THL:n ohjeisiin, jotka käsittelevät koronaviruksen tarttumista ja siltä suojautumista: THL suojautuminen 

Jos sairastun ennen valintakokeita, mitä teen?

Eristyksissä, virallisessa tai omaehtoisessa karanteenissa olevat eivät saa osallistua valintakokeeseen. Koronavirustilanne edellyttää kaikilta vastuullista toimintaa THL:n ja paikallisten viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Omasta ja muiden terveydestä huolehtimisen pitää olla etusijalla.

Jos hakijalla on koronavirustartuntaan viittavia oireita, hänen tulee noudattaa oman alueensa terveydenhuollon ohjeita ja hakeutua koronavirustestiin. Testin ottamista tai tuloksia odottavien tulee pysyä kotona ja välttää lähikontaktia, eivätkä he voi osallistua valintakokeisiin.

Jos hakija matkustaa Suomeen maasta, johon kohdistuu matkustusrajoituksia koronavirustilanteen vuoksi, THL suosittelee kokelasta jäämään omaehtoiseen karanteeniin ja pysymään kotona (THL matkustaminen ja koronavirusepidemia). Omaehtoisessa karanteenissa olevien ei tule osallistua valintakokeisiin.

Eristykseen määrätyille tai karanteenissa oleville hakijoille ei voida järjestää valintakokeita erityisjärjestelyin.

Lue tarkemmat, kaikkien hakijoiden yhteiset turvallisuusohjeet Unifin verkkosivuilta tai yliopistojen ja yhteisvalintojen sivuilta.

Miksi karanteenissa oleville ei voida järjestää omaa koetilaa?

Karanteenissa olevia koskee tartuntatautilaki 1227/2016. Kun olet omaehtoisessa tai virallisessa karanteenissa, sinun pitää THL:n ohjeiden mukaisesti välttää lähikontaktia oman talouden ulkopuolisiin ihmisiin.

Karanteenissa olevien ei sallita tulla yliopistojen tiloihin eikä kokeisiin osallistuminen ilman kontaktitilanteiden syntymistä ei ole mahdollista, joten karanteenissa olevat eivät voi osallistua valintakokeisiin. Valintakokeet järjestetään ilmoitetun aikataulun mukaisesti, eikä ylimääräisiä koetilaisuuksia järjestetä.

Miksi minulle ei voida järjestää etäkoetta, jos olen karanteenissa? Yliopistothan järjestivät viime keväänäkin etäkokeita.

Valintakokeet tulee toteuttaa kaikille hakijoille yhdenmukaisin järjestelyin hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi. Näin ollen valintakokeita ei ole mahdollista järjestää erikseen karanteenissa oleville tai eristykseen määrätyille.

Jotta hakija pystyy tehokkaasti välttämään altistumisia ennen valintakokeita, kehotetaan hakijoita välttämään lähikontakteja kaksi viikkoa ennen valintakokeita sekä sinä aikana, kun he osallistuvat valintakokeisiin.

Entä jos fyysisiä valintakokeita ei voida järjestää?

Valintakokeiden toteutustapaa muutetaan vain, jos viranomaismääräykset edellyttävät sitä. Opiskelijavalinnoissa on olennaista yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen ja luottamuksensuoja. Valvomattomiin sähköisiin etäkokeisiin liittyy ilmeisiä oikeudellisia riskejä ja haasteita. Pidämme valvomattomia etäkokeita valintakokeiden järjestämisen vaihtoehtona, johon tulee turvautua vasta viimesijaisesti.

Miksi karanteenissa oleville ei voida tarjota mahdollisuutta tehdä koe etänä tai toisena ajankohtana?

Opiskelijavalinnoissa kaikille hakijoille tulee taata samanlaiset olosuhteet tehdä koe. Tämän vuoksi omaehtoisessa tai virallisessa karanteenissa tai eristyksessä oleville hakijoille ei voida tarjota mahdollisuutta osallistua kokeisiin etäyhteyksin tai myöhemmin.

Toisena ajankohtana järjestetty koe vaatisi sitä, että kokelaalle tulisi laatia eri koe ja myöhemmin kokeen tekevä ehtisi valmistautua kokeeseen pidemmän aikaa. Tällöin hakijat olisivat eriarvoisessa asemassa.

Valintojen tulokset on ilmoitettava hakijoille viimeistään 8.7. Uusien kokeiden järjestäminen myöhemmin ei ole mahdollista nykyisellä aikataululla.

Kuten tekstissä on yllä todettu, valvomattomiin sähköisiin etäkokeisiin liittyy myös ilmeisiä oikeudellisia riskejä ja haasteita. Etäkokeisiin ei myöskään ole olemassa luotettavaa valvontajärjestelmää.

Miksi en voi osallistua valintakokeisiin, jos olen sairas tai karanteenissa?

Koronavirustilanne edellyttää kaikilta vastuullista toimintaa. Eristyksissä, virallisessa tai omaehtoisessa karanteenissa olevat eivät saa osallistua valintakokeisiin. Omasta ja muiden terveydestä huolehtimisen tulee olla etusijalla. Karanteenin tai eristyksen rikkominen on terveydensuojelurikkomus, josta voi tulla rikosoikeudellisia seurauksia.

Eikö nyt valittu malli aseta eriarvoiseen asemaan hakijat, jotka eivät pysty välttämään lähikontakteja esimerkiksi työnsä vuoksi ja voivat joutua karanteeniin?

Inhimillisesti ja yksilön tasolla tämä on erittäin valitettava tilanne, mutta yliopistojen on taattava valinnan toimivuus ja valintakokeiden turvallisuus mahdollisimman isolle joukolle hakijoita ja valintakoejärjestelyihin osallistuville.

Miksi riskiryhmäläisille ei järjestetä kokeita yksilöllisin järjestelyin?

Olemme yrittäneet löytää parhaan mahdollisen ratkaisun olemassa olevilla resursseilla. Lähtökohtaisesti valintakokeiden turvallisuus ja tartunnan mahdollisuuden minimoiminen hoidetaan normaaleilla turvajärjestelyillä. Tiedustelethan omalta lääkäriltäsi, voitko osallistua valintakokeisiin.

Tämänhetkisten arvioiden mukaan riskiryhmien rokotukset on jo touko-kesäkuussa aloitettu: THL:n arvio koronarokotusten etenemisestä.

Eikö hakijoiden matkustaminen koepaikkakunnille aiheuta turhaa riskiä koronan leviämisessä?

Yliopistot suosittavat, että hakijat matkustavat kokeisiin mahdollisimman suoraan, noudattavat matkustaessa turvallisuusohjeita eivätkä jää oleskelemaan koepaikkakunnalle pidemmäksi aikaa kuin on tarpeellista.

Välttämättömien syiden vuoksi matkustamista ei ole tällä hetkellä rajoitettu.

Kaikissa yhteisvalinnoissa on mahdollista valita valintakoepaikkakunta, jolloin hakija voi minimoida matkustamistaan.

Todistusvalinta

Valitaanko kaikki opiskelijat jatkossa vain todistusvalinnalla?

Ei valita. Useimpiin tutkinto-ohjelmiin on mahdollista tulla valituksi myös osallistumalla valintakokeeseen ja moniin voi myös hakea avoimen väylän haussa ja siirtohaussa.

Löydät hakukohdekohtaiset tiedot valintakokeista ja hakuvaatimuksista Opintopolusta, ja pääset niihin esimerkiksi koulutushakumme kautta.

Voinko valita haenko todistusvalinnalla vai valintakokeella?

Et voi. Sinut huomioidaan automaattisesti kaikissa valintatavoissa, joissa olet hakukelpoinen. Sinun ei siis tarvitse erikseen ilmoittaa, haetko todistuksen vai valintakokeen perusteella. Jos ylioppilastutkinnosta saamasi pisteet eivät riitä hyväksytyksi tulemiseen todistusvalinnassa, voit silti tulla valituksi valintakoepisteiden perusteella, jos osallistut valintakokeeseen.

 • Huom. Kemian, fysikaalisten tieteiden sekä matematiikan ja tilastotieteen valintakokeisiin saavat osallistua vain hakijat, jotka eivät ole suorittaneet suomalaista ylioppilastutkintoa, IB- tai EB-tutkintoa tai Suomessa suoritettavaa RP- tai DIA-tutkintoa.
Millä tutkinnolla voin tulla valituksi todistusvalinnassa?

Voit tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa, jos sinulla on suomalainen ylioppilastutkinto, IB- tai EB-tutkinto tai Suomessa suoritettu RP/DIA-tutkinto.

 • Jos olet suorittanut tutkinnon lisäksi muihin yllä mainittuihin tutkintoihin liittyviä kokeita, todistuspisteesi lasketaan eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan, vaikka ne eivät kuulu samaan tutkintoon.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon vanhamuotoisesta reaalikokeesta ei voi saada pisteitä todistusvalintaan.

 

Millaisilla arvosanoilla voin tulla valituksi todistusvalinnassa?

Tutustu kevään 2020 valintojen hyväksymispisterajoihin. Huomaa kuitenkin, että rajat vaihtelevat vuosittain eikä siis voi suoraan sanoa, että samoilla pistemäärillä tulisi valituksi myös seuraavana vuonna.

 • Joissain hakukohteissa on määritelty tietty vähimmäistaso eli kynnysehto, joka täytyy täyttyä voidakseen tulla valituksi. Jos sinulla ei ole kynnysehdoksi määriteltyä suoritusta, et voi tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa. Tieto kynnysehdosta löytyy hakukohteen valintaperusteista.
Koskeeko todistusvalinta vain ensikertalaisia hakijoita?

Todistusvalinnassa ensikertalaisille varattujen aloituspaikkojen määrä vaihtelee hakukohteittain. 

Seuraavissa hakukohteissa valitaan vuonna 2021 todistusvalinnassa vain ensikertalaisia:

 • biolääketiede
 • hammaslääketiede
 • kauppatieteet
 • lääketiede
 • oikeustiede
 • psykologia 
 • seuraavat humanistisen tiedekunnan hakukohteet:
  • englannin kieli
  • historia ja arkeologia
  • kirjallisuustieteet
  • kulttuurientutkimus
  • kulttuurituotanto ja maisemantutkimus
  • media, musiikki ja taide
  • pohjoismaiset kielet
  • ranska
  • saksan kieli
  • suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

Muissa vähintään 16 aloituspaikan hakukohteissa todistusvalinnan aloituspaikoista suuri osa on varattu ensikertalaisille, mutta niissä myös ei-ensikertalaiset voivat tulla hyväksytyiksi todistuksen perusteella. Tiedon eri valintatavoilla valittavien määristä löydät hakukohteiden valintaperusteista.

Voinko tulla valituksi varasijalta todistusvalinnassa?

Kyllä voit. Varasijoilta valitseminen päättyy 2.8.2021, elleivät hakukohteen todistusvalinnan aloituspaikat ole täyttyneet jo tätä aikaisemmin.

Vaikka sinut hyväksyttäisiin ensin valintakokeella, voit myös saman hakukohteen sisällä siirtyä lopulta hyväksytyksi todistusvalintajonoon, jos sinne tulee peruutuksia ja todistuspisteesi ylittävät hyväksymisrajan.

Miten vanhamuotoinen reaalikoe pisteytetään?

Vanhamuotoisesta ylioppilastutkinnon reaalikokeesta ei valitettavasti voi saada lainkaan pisteitä todistusvalinnassa. Vain ainereaalikokeet tuottavat pisteitä.

Muut kysymykset

Milloin Turun yliopistoon haetaan?

Suurin osa hakukohteista on haussa korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa. Keväällä 2021 hakuaika on 17.-31.3.2021.

 • Kevään ensimmäisessä yhteishaussa (7.-20.1.2021) ei ole vuonna 2021 mukana Turun yliopiston kandidaatin koulutuksia. Englanninkieliset ohjelmamme 'Bachelor’s Degree Programme in Early Childhood Teacher Education, Rauma' ja 'Degree Programme in Primary Teacher Education, Rauma and Turku' ovat haussa vuonna 2022.
 • Voit hakea molemmissa yhteishauissa. Ensimmäisessä yhteishaussa voit tulla valituksi useaan hakukohteeseesi. Toisessa yhteishaussa voit tulla valituksi vain yhteen hakukohteeseesi. Huomaathan, että voit ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan per lukukausi riippumatta siitä, missä haussa tulit valituksi.

Lisäksi avoimen väylän haussa ja siirtohaussa kautta voit hakea yliopistoon 3.-17.5.2021.

Voinko hakea samalla valintakokeella useampaan ohjelmaan tai yliopistoon?

Riippuu hakukohteesta ja alasta. Joillain aloilla on yliopistojen välistä yhteistyötä (alakohtainen yhteisvalinta), jolloin samalla kokeella voi hakea useaan kohteeseen. Löydät tiedot näistä hakukohteiden valintaperusteista.

Onko väliä, mihin järjestykseen hakulomakkeella laitan hakukohteet?

Järjestä koulutukset toisessa yhteishaussa mieluisuusjärjestykseen siten, että ylimpänä lomakkeessa on ensimmäinen hakutoiveesi. Voit tulla valituksi vain siihen ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteesi riittävät. Sinulla on yhtäläinen mahdollisuus tulla valituksi mihin tahansa hakukohteeseesi, riippumatta sen järjestyksestä hakulomakkeessa. Tullessasi valituksi johonkin hakemistasi hakutoiveista, alemmat hakutoiveesi peruuntuvat automaattisesti.

Biokemian hakukohteen ensimmäiselle hakusijalleen asettaneille hakijoille annetaan todistusvalinnassa viisi (5) lisäpistettä kevään 2021 yhteishaussa. Muissa hakukohteissa ensisijaisuuspisteet eivät ole käytössä.

Pitääkö minun todistaa suomen kielen taitoni?

Kyllä pitää. Voit kuitenkin useimmissa tapauksissa todentaa kielitaidon ylioppilastutkinnon, toisen asteen koulutuksen, tai peruskoulun suorituskielen perusteella, mikäli olet suorittanut ne suomen tai ruotsin kielellä. Tarkemmat tiedot löydät yhteishaun sivultamme.

Turun yliopistoon haettaessa kielitaitoa ei voi siis osoittaa valintakokeella. Ainoa poikkeus tästä on terveystieteiden koulutus.

Tuleeko valintakokeeseen kutsua?

Yleensä ei tule. Poikkeuksena ovat kaksivaiheisten valintojen soveltuvuuskokeet, joihin hakijat kutsutaan erikseen. Tiedot valintakokeista löytyvät hakukohteiden valintaperusteista.

En pääse valintakokeeseen ilmoitettuna valintakoepäivänä. Voinko tehdä kokeen toisena ajankohtana?

Et ikävä kyllä voi. Valintakokeet järjestetään yliopiston ilmoittamana ajankohtana ja tietyissä valintakoepaikoissa. Valintakokeiden ajat ja paikat on listattu nettisivuillemme.

Milloin ja miten saan tiedon valintojen tuloksista?

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 31.5.2021 Oma Opintopolku -palvelussa.

Todistusvalintoja pyritään tekemään valintakokeiden mukaisessa järjestyksessä niin, että hakijat saisivat kunkin hakukohteen todistusvalinnasta ensimmäiset tulokset ennen kyseisen hakukohteen valintakoetta. Koska todistusvalinnan tulokset tulevat parhaassakin tapauksessa vain vähän ennen valintakokeita, sinun kannattaa valmistautua osallistumaan valintakokeeseen.

Kaikki opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021 Oma Opintopolku -palvelussa. Kaikki yhteishaun hakijat saavat tuolloin myös tuloskirjeen sähköpostiinsa.

Voiko ylemmän korkeakoulututkinnon tai hoitotieteen opintoja suorittaa etäopiskeluna tai työn ohessa?

Opinnoissa annetaan merkittävä painoarvo lähiopetukselle, joka mahdollistaa tärkeiden vuorovaikutustaitojen kehittymisen. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti päiväopetuksena arkisin klo 8-16. Itsenäisesti etäopiskeluna suoritettavia opintojaksoja voi olla jonkin verran. Opiskelijan kurssivalinnoista pitkälti riippuu, paljonko läsnäoloa vaativia opetustunteja yksittäiselle viikolle tulee.

Työn ohessa opiskelua harkitsevien on hyvä tiedostaa, että opinnot edellyttävät aktiivista osallistumista lähiopetukseen.  Opiskelijat ovat hyötyneet opintovapaasta ja muista joustavista työjärjestelyistä. Varsinaista monimuotomallia tai työn ohessa opiskelun mallia yliopistossa ei ole tällä hetkellä tarjolla.