Teutorin kirjasto

Usein kysyttyjä kysymyksiä yhteishausta

Todistusvalinta

Valitaanko kaikki opiskelijat jatkossa vain todistusvalinnalla?

Ei valita. Useimpiin tutkinto-ohjelmiin on mahdollista tulla valituksi myös osallistumalla valintakokeeseen ja moniin voi myös hakea avoimen väylän haussa ja siirtohaussa.

Löydät hakukohdekohtaiset tiedot valintakokeista ja hakuvaatimuksista Opintopolusta, ja pääset niihin esimerkiksi koulutushakumme kautta.

Voinko valita haenko todistusvalinnalla vai valintakokeella?

Et voi. Sinut huomioidaan automaattisesti kaikissa valintatavoissa, joissa olet hakukelpoinen. Sinun ei siis tarvitse erikseen ilmoittaa, haetko todistuksen vai valintakokeen perusteella. Jos ylioppilastutkinnosta saamasi pisteet eivät riitä hyväksytyksi tulemiseen todistusvalinnassa, voit silti tulla valituksi valintakoepisteiden perusteella, jos osallistut valintakokeeseen.

 • Huom. Kemian, fysikaalisten tieteiden sekä matematiikan ja tilastotieteen valintakokeisiin saavat osallistua vain hakijat, jotka eivät ole suorittaneet suomalaista ylioppilastutkintoa, IB- tai EB-tutkintoa tai Suomessa suoritettavaa RP- tai DIA-tutkintoa.
Millä tutkinnolla voin tulla valituksi todistusvalinnassa?

Voit tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa, jos sinulla on suomalainen ylioppilastutkinto, IB- tai EB-tutkinto tai Suomessa suoritettu RP/DIA-tutkinto.

 • Jos olet suorittanut tutkinnon lisäksi muihin yllä mainittuihin tutkintoihin liittyviä kokeita, todistuspisteesi lasketaan eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan, vaikka ne eivät kuulu samaan tutkintoon.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon vanhamuotoisesta reaalikokeesta ei voi saada pisteitä todistusvalintaan.

 

Millaisilla arvosanoilla voin tulla valituksi todistusvalinnassa?

Tutustu kevään 2023 valintojen hyväksymispisterajoihin. Huomaa kuitenkin, että rajat vaihtelevat vuosittain eikä siis voi suoraan sanoa, että samoilla pistemäärillä tulisi valituksi myös seuraavana vuonna.

 • Joissain hakukohteissa on määritelty tietty vähimmäistaso eli kynnysehto, joka täytyy täyttyä voidakseen tulla valituksi. Jos sinulla ei ole kynnysehdoksi määriteltyä suoritusta, et voi tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa. Tieto kynnysehdosta löytyy hakukohteen valintaperusteista.
Koskeeko todistusvalinta vain ensikertalaisia hakijoita?

Todistusvalinnassa ensikertalaisille varattujen aloituspaikkojen määrä vaihtelee hakukohteittain. 

Seuraavissa hakukohteissa valitaan vuonna 2024 todistusvalinnassa vain ensikertalaisia:

 • biolääketiede
 • hammaslääketiede
 • kauppatieteet
 • lääketiede
 • oikeustiede
 • psykologia 
 • seuraavat humanistisen tiedekunnan hakukohteet:
  • englannin kieli
  • historia ja arkeologia
  • kirjallisuustieteet
  • klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri
  • kulttuurien tutkimus
  • media, musiikki ja taide
  • pohjoismaiset kielet
  • ranska
  • saksan kieli
  • suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

Muissa vähintään 16 aloituspaikan hakukohteissa todistusvalinnan aloituspaikoista suuri osa on varattu ensikertalaisille, mutta niissä myös ei-ensikertalaiset voivat tulla hyväksytyiksi todistuksen perusteella. Tiedon eri valintatavoilla valittavien määristä löydät hakukohteiden valintaperusteista.

Voinko tulla valituksi varasijalta todistusvalinnassa?

Kyllä voit. Varasijoilta valitseminen päättyy 6.8.2024, elleivät hakukohteen todistusvalinnan aloituspaikat ole täyttyneet jo tätä aikaisemmin.

Vaikka sinut hyväksyttäisiin ensin valintakokeella, voit myös saman hakukohteen sisällä siirtyä lopulta hyväksytyksi todistusvalintajonoon, jos sinne tulee peruutuksia ja todistuspisteesi ylittävät hyväksymisrajan.

Miten vanhamuotoinen reaalikoe pisteytetään?

Vanhamuotoisesta ylioppilastutkinnon reaalikokeesta ei valitettavasti voi saada lainkaan pisteitä todistusvalinnassa. Vain ainereaalikokeet tuottavat pisteitä.

Muut kysymykset

Milloin Turun yliopistoon haetaan?

Suurin osa hakukohteista on haussa korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa. Keväällä 2023 hakuaika on 13.-27.3.2024.

 • Voit hakea molemmissa yhteishauissa. Ensimmäisessä yhteishaussa voit tulla valituksi useaan hakukohteeseesi. Toisessa yhteishaussa voit tulla valituksi vain yhteen hakukohteeseesi. Huomaathan, että voit ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan per lukukausi riippumatta siitä, missä haussa tulit valituksi.

Lisäksi voit hakea yliopistoon avoimen väylän haussa 13.-27.3.2024 .

 • Turun yliopistoon haetaan avoimen yliopiston opintojen perusteella yliopistojen yhteisessä avoimen väylän erillishaussa lukuun ottamatta kasvatusalan hakukohteita. Kasvatusalalle haetaan avoimen yliopiston opintojen perusteella korkeakoulujen yhteishaussa.

Voit hakea yliopistoon myös siirtohaun kautta 2.-16.5.2024.

 • Siirtohaku on tarkoitettu sellaisille hakijoille, jotka hakevat kandidaatin tutkinnon opinto-oikeuden siirtoa toisesta suomalaisesta yliopistosta tai toisesta Turun yliopiston tiedekunnasta.
Voinko hakea samalla valintakokeella useampaan ohjelmaan tai yliopistoon?

Riippuu hakukohteesta ja alasta. Joillain aloilla on yliopistojen välistä yhteistyötä (alakohtainen yhteisvalinta), jolloin samalla kokeella voi hakea useaan kohteeseen. Löydät tiedot näistä hakukohteiden valintaperusteista.

Onko väliä, mihin järjestykseen hakulomakkeella laitan hakukohteet?

Järjestä koulutukset toisessa yhteishaussa mieluisuusjärjestykseen siten, että ylimpänä lomakkeessa on ensimmäinen hakutoiveesi. Voit tulla valituksi vain siihen ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteesi riittävät. Sinulla on yhtäläinen mahdollisuus tulla valituksi mihin tahansa hakukohteeseesi, riippumatta sen järjestyksestä hakulomakkeessa. Tullessasi valituksi johonkin hakemistasi hakutoiveista, alemmat hakutoiveesi peruuntuvat automaattisesti.

Biokemian hakukohteen ensimmäiselle hakusijalleen asettaneille hakijoille annetaan todistusvalinnassa viisi (5) lisäpistettä kevään 2024 yhteishaussa. Muissa hakukohteissamme ensisijaisuuspisteet eivät ole käytössä.

Pitääkö minun todistaa suomen kielen taitoni?

Kyllä pitää. Voit kuitenkin useimmissa tapauksissa todentaa kielitaidon ylioppilastutkinnon, toisen asteen koulutuksen, tai peruskoulun suorituskielen perusteella, mikäli olet suorittanut ne suomen tai ruotsin kielellä. Tarkemmat tiedot löydät yhteishaun sivultamme.

Turun yliopistoon haettaessa kielitaitoa ei voi siis osoittaa valintakokeella. Ainoa poikkeus tästä on terveystieteiden koulutus.

Tuleeko valintakokeeseen kutsua?

Yleensä ei tule. Poikkeuksena ovat kaksivaiheisten valintojen soveltuvuuskokeet, joihin hakijat kutsutaan erikseen. Tiedot valintakokeista löytyvät hakukohteiden valintaperusteista.

Tarvitsenko valintakokeeseen tietokoneen?

Suurin osa valintakokeista on vielä perinteisiä kynällä ja paperilla tehtäviä kokeita. Joillain aloilla on kuitenkin käytössä digitaalinen koe, jota varten kokeeseen osallistuja tarvitsee oman kannettavan tietokoneen. Löydät tiedot sähköisistä kokeista ja niiden laitevaatimuksista täältä (yleistä valintakokeista -> sähköiset kokeet).

En pääse valintakokeeseen ilmoitettuna valintakoepäivänä. Voinko tehdä kokeen toisena ajankohtana?

Et ikävä kyllä voi. Valintakokeet järjestetään yliopiston ilmoittamana ajankohtana ja tietyissä valintakoepaikoissa. Valintakokeiden ajat ja paikat on listattu nettisivuillemme.

Milloin ja miten saan tiedon valintojen tuloksista?

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2024 Oma Opintopolku -palvelussa.

Todistusvalintoja pyritään tekemään valintakokeiden mukaisessa järjestyksessä niin, että hakijat saisivat kunkin hakukohteen todistusvalinnasta ensimmäiset tulokset ennen kyseisen hakukohteen valintakoetta. Koska todistusvalinnan tulokset tulevat parhaassakin tapauksessa vain vähän ennen valintakokeita, sinun kannattaa valmistautua osallistumaan valintakokeeseen.

Kaikki opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024 Oma Opintopolku -palvelussa. Kaikki yhteishaun hakijat saavat tuolloin myös tuloskirjeen sähköpostiinsa.

Voiko ylemmän korkeakoulututkinnon tai hoitotieteen opintoja suorittaa etäopiskeluna tai työn ohessa?

Opinnoissa annetaan merkittävä painoarvo lähiopetukselle, joka mahdollistaa tärkeiden vuorovaikutustaitojen kehittymisen. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti päiväopetuksena arkisin klo 8-16. Itsenäisesti etäopiskeluna suoritettavia opintojaksoja voi olla jonkin verran. Opiskelijan kurssivalinnoista pitkälti riippuu, paljonko läsnäoloa vaativia opetustunteja yksittäiselle viikolle tulee.

Työn ohessa opiskelua harkitsevien on hyvä tiedostaa, että opinnot edellyttävät aktiivista osallistumista lähiopetukseen.  Opiskelijat ovat hyötyneet opintovapaasta ja muista joustavista työjärjestelyistä. Varsinaista monimuotomallia tai työn ohessa opiskelun mallia yliopistossa ei ole tällä hetkellä tarjolla.