Siirtohaku

Siirtohaku on tarkoitettu sellaisille hakijoille, jotka hakevat kandidaatin tutkinnon opinto-oikeuden siirtoa toisesta yliopistosta. Turun yliopiston kaikkiin tiedekuntiin ja hakukohteisiin ei järjestetä siirtohakua.

Mikäli otat vastaan siirtohaussa saadun opiskelupaikan, aikaisempi opinto-oikeutesi toisessa yliopistossa tai tiedekunnassa päättyy. Sinun tulee ilmoittaa hakulomakkeella minkä opinto-oikeuden siirtämistä haet. Myönnettävän opinto-oikeuden suorittamiseen annettavasta ajasta vähennetään se aika, jonka olet jo käyttänyt siirron perusteena olevan tutkinnon suorittamiseen.
 
Tutustu ennen hakemista huolellisesti hakukohteen siirtohaun valintaperusteisiin. Tiedot löytyvät Opintopolku.fi palvelusta kunkin hakukohteen kohdalta ja niihin pääset myös suoraan alla olevien hakukohdelinkkien kautta. Hakuaikana myös siirtohaun hakulomake löytyy em. linkin kautta.

Hakuaika ja hakeminen

Hakuaika alkaa 2.5.2019 ja päättyy 16.5.2019 klo 15.00. Valintaperusteiden mukaiset hakemiseen vaadittavat opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

  • Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi.
  • Hakulomake löytyy hakukohteen tietojen yhteydestä hakuaikana.
  • Siirtohaku järjestetään ns. erillishakuna.
  • Voit olla hakijana samana keväänä sekä yhteishaussa että siirtohaussa. Voit hakea myös samaan hakukohteeseen molemmissa hauissa.
Hakemuksen liitteet

Hakulomakkeelle tulee liittää 23.5.2018 klo 15.00 mennessä virallinen opintorekisteriote niistä opinnoista joiden perusteella haet siirtoa. Opintorekisteriotteen tulee olla sen antaneen tahon alkuperäisenä antama, opiskelijan itsensä tulostama ei kelpaa.
 

Valinnan tuloksista ilmoittaminen ja opiskelupaikan vastaanotto

Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta viimeistään 28.6.2019. Valinnan tuloksesta ilmoitetaan joko kirjeitse tai sähköpostilla. Hyväksytyn hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 8.7.2019 klo 15.00.

  • Kun hakija ottaa vastaan siirtohaussa saadun opiskelupaikan, hänen aikaisempi opinto-oikeutensa toisessa yliopistossa tai tiedekunnassa päättyy.

Siirtohaun hakukohteet Turun yliopistossa 2019

Lääketieteellinen tiedekunta, siirtohaku
Turun kauppakorkeakoulun hakukohteet, siirtohaku
Yhteiskuntatieteelllisen tiedekunnan hakukohteet, siirtohaku