Siirtohaku

Siirtohaku on tarkoitettu sellaisille hakijoille, jotka hakevat kandidaatin tutkinnon opinto-oikeuden siirtoa toisesta yliopistosta. Turun yliopiston kaikkiin tiedekuntiin ja hakukohteisiin ei järjestetä siirtohakua.

Mikäli otat vastaan siirtohaussa saadun opiskelupaikan, aikaisempi opinto-oikeutesi toisessa yliopistossa tai tiedekunnassa päättyy. Sinun tulee ilmoittaa hakulomakkeella minkä opinto-oikeuden siirtämistä haet. Myönnettävän opinto-oikeuden suorittamiseen annettavasta ajasta vähennetään se aika, jonka olet jo käyttänyt siirron perusteena olevan tutkinnon suorittamiseen.
 
Tutustu ennen hakemista huolellisesti hakukohteen siirtohaun valintaperusteisiin. Tiedot tulevan hakukauden valintaperusteista löytyvät Opintopolku.fi palvelusta 28.10.2019. Linkit valintaperusteisiin päivitetään alle hakukohteiden yhteyteen mahdollisimman pian tämän jälkeen. Hakuaikana myös siirtohaun hakulomake löytyy em. linkin kautta.

Hakuaika ja hakeminen

Hakuaika alkaa 4.5.2020 ja päättyy 18.5.2020 klo 15.00. Valintaperusteiden mukaiset hakemiseen vaadittavat opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

  • Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi.
  • Samalla hakulomakkeella voi hakea siirtoa myös toisiin yliopistoihin.
  • Hakulomake löytyy hakukohteen tietojen yhteydestä hakuaikana.
  • Siirtohaku järjestetään ns. erillishakuna.
  • Voit olla hakijana samana keväänä sekä yhteishaussa että siirtohaussa. Voit hakea myös samaan hakukohteeseen molemmissa hauissa.
Hakemuksen liitteet

Hakulomakkeelle tulee liittää 25.5.2020 klo 15.00 mennessä virallinen opintorekisteriote niistä opinnoista joiden perusteella haet siirtoa. Opintorekisteriotteen tulee olla sen antaneen tahon alkuperäisenä antama, opiskelijan itsensä tulostama ei kelpaa.
 

Valinnan tuloksista ilmoittaminen ja opiskelupaikan vastaanotto

Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta viimeistään 8.7.2020. Valinnan tuloksesta ilmoitetaan joko kirjeitse tai sähköpostilla. Hyväksytyn hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 15.7.2020 klo 15.00.

  • Kun hakija ottaa vastaan siirtohaussa saadun opiskelupaikan, hänen aikaisempi opinto-oikeutensa toisessa yliopistossa tai tiedekunnassa päättyy.

Siirtohaun hakukohteet Turun yliopistossa 2020

Humanistisen tiedekunnan hakukohteet, siirtohaku
Kasvatustieteiden tiedekunnan hakukohteet, siirtohaku
Lääketieteellinen tiedekunta, siirtohaku
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan hakukohteet, siirtohaku
Turun kauppakorkeakoulun hakukohteet, siirtohaku
Yhteiskuntatieteelllisen tiedekunnan hakukohteet, siirtohaku