Avoimen väylä

Avoimen yliopiston väylän kautta haettaessa

 • haet tutkinto-opintoihin avoimessa yliopistossa tai vastaavalla tavalla suoritettujen opintojen perusteella 
 • valintakokeisiin ei tarvitse osallistua, lukuun ottamatta varhaiskasvatuksen opettajan hakukohdetta
 • hakukelpoisuus ja valintaperusteet vaihtelevat hakukohteittain.
 • saat opinto-oikeuden sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon (poikkeuksena ovat ympäristötiede ja varhaiskasvatus, joissa opinto-oikeus myönnetään vain alempaan korkeakoulututkintoon)

Tiedekunnasta riippuen voit hakea avoimen väylässä valintaperusteista riippuen yhteen tai kahteen hakukohteeseen per tiedekunta

Huom! Kaikkiin yliopiston koulutuksiin ei järjestetä avoimen väylän hakua.

 • Tutustu ennen hakemista huolellisesti hakukohteen avoimen väylän valintaperusteisiin ja tarkista hakukelpoisuutesi.
 • Linkit Opintopolkuun ja valintaperusteisiin löydät alempaa tältä sivulta.
 • Hakuaikana myös avoimen väylän hakulomake löytyy linkin kautta.
HAKUAIKA JA HAKEMINEN

Hakuaika alkaa 4.5.2020 ja päättyy 18.5.2020 klo 15.00 (Avoimen väylän haku järjestetään ns. erillishakuna.).

 • Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi.
 • Hakulomake löytyy Opintopolusta hakukohteen tietojen yhteydestä hakuaikana.
 • Valintaperusteiden mukaiset hakemiseen vaadittavat opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Voit olla hakijana samana keväänä sekä yhteishaussa että avoimella väylällä. Voit hakea myös samaan hakukohteeseen molemmissa hauissa. Opiskelupaikan voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhdestä hakukohteesta.

Turun yliopistossa parhaillaan opiskelevat tai aiemmin opiskelleet

Sinulla voi olla voimassa kerrallaan vain yksi alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai koulutusohjelmassa Turun yliopistossa. Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä sellaisen edellä sanotun saman koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jota olet suorittamassa tai olet jo suorittanut, ellei tiedekunnan valintaperusteista muuta seuraa. 

HAKEMUKSEN LIITTEET

Sinun tulee liittää hakemukseen tiedostona todistus/todistukset niistä opinnoista, jonka perusteella haet opinto-oikeutta. Hakemuksen liitteet voi liittää joko samanaikaisesti kun täytät ja lähetät hakemuksen tai ne voi liittää hakemukseen sen lähettämisen jälkeen viimeistään 25.5.2020 klo 15:00.

 • Liitteiden tulee olla virallisia eli oppilaitoksen antamia todistuksia tai opintorekisteriotteita.
 • Hakijan itsensä tulostama kopio ei ole kelvollinen.
VALINNAN TULOKSISTA ILMOITTAMINEN JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTO

Sinulle ilmoitetaan valinnan tuloksesta viimeistään 8.7.2020. Valinnan tuloksesta ilmoitetaan joko kirjeitse tai sähköpostilla. Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 15.7.2020 klo 15.00.
 
Avoimen väylältä vastaanotettua opiskelupaikkaa koskee ns. yhden opiskelupaikan säännös. Avoimen väylältä vastaanotettu opiskelupaikka vaikuttaa myös hakijan ensikertalaisuuteen myöhemmissä opiskelijavalinnoissa.

Avoimen väylän hakukohteet Turun yliopistossa 2020

Kasvatustieteiden tiedekunnan hakukohteet, avoimen väylä
Lääketieteellisen tiedekunnan hakukohde, avoimen väylä
Oikeustieteellisen tiedekunnan hakukohde, avoimen väylä
Turun kauppakorkeakoulun hakukohteet, avoimen väylä
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteet, avoimen väylä