Avoimen väylä

Avoimen väylä tarkoittaa mahdollisuutta hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Hakukohteesta riippuen voidaan hyväksyä myös erillisellä opinto-oikeudella suoritetut opinnot (erilliset opinnot).

 • Turun yliopistossa väylähaku järjestetään erillishakuna kerran vuodessa, kevään yhteishaun jälkeen. Seuraavan vuoden opiskelijavalintaa koskevat tiedot julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään lokakuun lopussa.
 • Vuoden 2021 opiskelijavalinnassa avoimen väylän hakuaika on 3.5. -17.5.2021. Vaadittujen opintosuoritusten tulee olla suoritettuna ajoissa niin, että voit liittää niistä todistuksen tai suoritusotteen hakemukseesi viimeistään 24.5.2021 (klo 15.00)
 • Hakukohteita on kaikissa tiedekunnissa, mutta kaikkiin tutkinto-ohjelmiin ei järjestetä avoimen väylän hakua.
 • Opiskeluoikeus myönnetään sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Poikkeuksena ovat ympäristötiede ja varhaiskasvatus, joissa oikeus myönnetään vain alempaan korkeakoulututkintoon.
 • Jos saat tutkinnonsuoritusoikeuden yliopistossa, avoimen väylän opinnot luetaan hyväksi hakemaasi tutkinto-ohjelmaan.
HAKUKELPOISUUS JA VALINTAPERUSTEET

Hakukelpoisuus ja valintaperusteet vaihtelevat tiedekunnittain/hakukohteittain. Tutustu ennen hakemista hakukohteen valintaperusteisiin Opintopolussa hakeminen-välilehdellä ja tarkista hakukelpoisuutesi!

 • Avoimen väylän haku on tarkoitettu yleensä niille, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa tai tutkinnon suoritusoikeutta.
 • Hakijalta ei yleensä edellytetä yleistä korkeakoulukelpoisuutta (esim. ylioppilastutkintoa). Tarkista mahdolliset poikkeukset hakukohteen valintaperusteista.
 • Jos sinulla on jo tutkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, tutustu mahdollisuuteen hakea suoraan maisteriopintoihin.
 • Jos sinulla on jo opinto-oikeus tiettyyn pääaineeseen tai koulutusohjelmaan Turun yliopistossa, et voi saada siihen uutta opinto-oikeutta.
 • Hakukohteen valintaperusteissa määritellään, mitä opintoja sinun on suoritettava, jotta voit hakea avoimen väylän haussa. Opiskelijavalinta tehdään useimmiten opintojen määrän ja opintomenestyksen sekä hakijan kielitaidon perusteella. Lisäksi voidaan käyttää muita valintaperusteita.
 • Hakijoilta edellytettävien opintojen vähimmäismäärä vaihtelee noin 20:stä 85 opintopisteeseen.
 • Useimmiten opinnot voivat olla suoritettu myös muussa kuin Turun avoimessa yliopisto-opetuksessa. Poikkeuksia ovat mm. oikeustiede ja kauppatieteet - tarkista aina hakukohteen valintaperusteet.
 • Valintakokeita ei ole, lukuun ottamatta varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelman soveltuvuuskoetta.
 • Avoimen väylän haussa on opiskelijapaikkoja rajoitetusti.
HAKUAIKA JA HAKEMINEN

Avoimen väylän haku järjestetään erillishakuna kerran vuodessa. Hakuaika alkaa 3.5.2021 ja päättyy 17.5.2021 klo 15.00

 • Täytä sähköinen hakulomake Opintopolku-palvelussa.
 • Hakulomake löytyy Opintopolusta hakukohteen hakeminen-välilehdeltä hakuaikana.
 • Valintaperusteiden mukaiset opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.
 • Tiedekunnasta riippuen voit hakea yhteen tai kahteen hakukohteeseen per tiedekunta.

Voit olla hakijana samana keväänä sekä yhteishaussa että avoimella väylällä. Voit hakea myös samaan hakukohteeseen molemmissa hauissa. Yhteishakuun voit osallistua, jos sinulla on yleinen korkeakoulukelpoisuus. Opiskelupaikan voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhdestä hakukohteesta.

HAKEMUKSEN LIITTEET

Sinun tulee liittää hakemukseen tiedostona todistus/todistukset niistä opinnoista, joiden perusteella haet opiskeluoikeutta. Liitteet voi liittää joko samanaikaisesti kun täytät ja lähetät hakemuksen tai ne voi liittää hakemukseen sen lähettämisen jälkeen viimeistään 24.5.2021 klo 15:00.

Jos sinulla on oppilaitoksen oikeaksi todistama suoritusote, niin liitä se hakemukseesi. Tämän hetkisestä poikkeustilanteesta johtuen oppilaitoksen oikeaksi todistamaa virallista suoritusotetta ei kuitenkaan edellytetä, vaan voit liittää hakemuksellesi itse järjestelmästä tulostamasi otteen.

VALINNAN TULOKSISTA ILMOITTAMINEN JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTO
 • Sinulle ilmoitetaan valinnan tuloksesta viimeistään 15.7.2020 (huom. muuttunut päivä!)
 • Valinnan tuloksesta ilmoitetaan joko kirjeitse tai sähköpostilla.
 • Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 22.7.2020 klo 15.00. (huom. muuttunut päivä!)
 • Avoimen väylältä vastaanotettua opiskelupaikkaa koskee ns. yhden opiskelupaikan säännös.
 • Avoimen väylältä vastaanotettu opiskelupaikka vaikuttaa myös hakijan ensikertalaisuuteen myöhemmissä opiskelijavalinnoissa.

Avoimen väylän hakukohteet Turun yliopistossa 2020

Kasvatustieteiden tiedekunnan hakukohteet, avoimen väylä
Lääketieteellisen tiedekunnan hakukohde, avoimen väylä
Oikeustieteellisen tiedekunnan hakukohde, avoimen väylä
Turun kauppakorkeakoulun hakukohteet, avoimen väylä
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteet, avoimen väylä

Ohjeita hakuun sopivien opintojen suorittamiseen

Tilastotietoa avoimen väylän hausta

Vuoden 2020 opiskelijavalinnassa Turun yliopistoon haki avoimen yliopiston väylän kautta 393 hakijaa, joista hyväksyttiin 152.

> Hakijatilastot