Avoimen väylä

Avoimen väylä tarkoittaa mahdollisuutta hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Hakukohteesta riippuen haussa voidaan hyväksyä myös erillisellä opinto-oikeudella suoritetut opinnot (erilliset opinnot).

 • Vuoden 2024 opiskelijavalinnassa avoimen väylän hakuaika on 13.3. - 27.3.2024 klo 15:00.
 • Hakukohteissa vaadittujen opintojen tulee olla suoritettuna ja kirjattuna opintosuoritusotteelle niin, että voit viimeistään ennen 31.5.2024 klo 15:00 liittää niistä todistuksen tai suoritusotteen hakemuksesi liitteeksi.
 • Turun yliopisto osallistuu yliopistojen yhteiseen avoimen väylän hakuun, jossa voit hakea samalla hakulomakkeella myös muihin yliopistoihin, yhteensä kuuteen eri hakukohteeseen.
 • Kasvatusalan avoimen väylän haku on osa kevään toista yhteishakua, jonka aikataulu poikkeaa osin muusta avoimen väylän hausta. Lue lisää kasvatusalan verkkosivuilta.
 • Hakukohteita on kaikissa tiedekunnissa, mutta kaikkiin tutkinto-ohjelmiin ei järjestetä avoimen väylän hakua. Väylän kautta täytettäviä aloituspaikkoja on rajoitetusti.
 • Opiskeluoikeus myönnetään sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Poikkeuksena ympäristötiede, joissa oikeus myönnetään väylän haun kautta vain alempaan korkeakoulututkintoon.
 • Jos saat tutkinnonsuoritusoikeuden yliopistossa, avoimen väylän haussa vaaditut opinnot luetaan hyväksi hakemaasi tutkinto-ohjelmaan.
 • Kaikki kevään 2025 avoimen väylän valintatiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään lokakuussa.

Hakuohjeet

Hakukelpoisuus ja valintaperusteet

Hakukelpoisuus ja valintaperusteet vaihtelevat tiedekunnittain/hakukohteittain. Tutustu ennen hakemista hakukohteen valintaperusteisiin Opintopolussa (julkaistaan vuosittain viimeistään lokakuun lopulla) ja tarkista hakukelpoisuutesi!

 • Avoimen väylän haku on tarkoitettu yleensä niille, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa tai opiskelupaikkaa korkeakoulussa. Tällaiset hakijat ovat valinnassa yleensä etusijalla riippuen hakukohteesta.
 • Hakijalta ei yleensä edellytetä yleistä korkeakoulukelpoisuutta (esim. ylioppilastutkintoa), mutta joissakin kohteissa tätä edellytetään. Tarkista tiedot hakukohteen valintaperusteista.
 • Jos sinulla on jo tutkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, tutustu mahdollisuuteen hakea suoraan maisteriopintoihin.
 • Jos sinulla on jo opinto-oikeus tiettyyn pääaineeseen tai koulutusohjelmaan Turun yliopistossa, et voi saada siihen uutta opinto-oikeutta.
 • Hakukohteen valintaperusteissa määritellään, mitä opintoja sinun on suoritettava, jotta voit hakea avoimen väylän haussa. Opiskelijavalinta tehdään useimmiten opintojen määrän ja opintomenestyksen sekä hakijan kielitaidon perusteella. Lisäksi voidaan käyttää muita valintaperusteita.
 • Hakijoilta edellytettävien opintojen vähimmäismäärä vaihtelee vähintään 15 opintopisteestä 85 opintopisteeseen.
 • Useimmiten opinnot voivat olla suoritettu myös muussa kuin Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa. Poikkeuksia ovat mm. oikeustiede ja kauppatieteet - tarkista aina hakukohteen valintaperusteet.
 • Valintakokeita ei ole. Luokanopettajan, erityisopettajan, käsityön aineenopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmien kaksivaiheiseen valintaan kuuluu soveltuvuuskoe.
 • Avoimen väylän haussa on opiskelijapaikkoja rajoitetusti.
Hakuaika ja hakeminen

Avoimen väylän haku järjestetään yliopistojen yhteisenä erillishakuna kerran vuodessa. Hakuaika alkaa 13.3.2024 ja päättyy 27.3.2024 klo 15.00.
 

Huom. Kasvatusalojen avoimen väylä on osa yhteishakua ja alla olevat tiedot eivät koske sitä!

 • Täytä sähköinen hakulomake Opintopolku-palvelussa. Haun nimi on Yliopistojen yhteinen avoimen väylän haku 2024.
 • Hakulomake löytyy hakuaikana Opintopolusta hakukohteen kohdalta.
 • Hakukohteissa vaadittujen opintojen tulee olla suoritettuna ja kirjattuna opintosuoritusotteelle niin, että voit viimeistään ennen 31.5.2024 klo 15:00 liittää niistä todistuksen tai suoritusotteen hakemuksesi liitteeksi. Tarkista hakukohteen valintaperusteista suoritusmerkintöjä koskevat vaatimukset, esim. edellytetäänkö opinnoista kokonaisuusmerkintöjä.
 • Tiedekunnasta riippuen voit hakea yhteen tai useampaan hakukohteeseen per tiedekunta.
 • Voit hakea samalla hakulomakkeella myös muihin yliopistoihin, yhteensä kuuteen eri hakukohteeseen. Sinun tulee laittaa hakukohteet mieluisuusjärjestykseen hakulomakkeella. Sinulle tarjotaan vain mieluisuusjärjestyksessä korkeimmalle sijalle asettamaasi paikkaa, johon voi tulla hyväksytyksi.

Voit olla hakijana samana keväänä sekä yhteishaussa että avoimella väylällä. Voit hakea myös samaan hakukohteeseen molemmissa hauissa. Yhteishakuun voit osallistua, jos sinulla on yleinen korkeakoulukelpoisuus. Opiskelupaikan voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhdestä hakukohteesta.

Hakemuksen liitteet

Sinun tulee liittää hakemukseen tiedostona todistus/todistukset niistä opinnoista, joiden perusteella haet opiskeluoikeutta. Liitteet voi liittää joko samanaikaisesti kun täytät ja lähetät hakemuksen tai ne voi liittää hakemukseen sen lähettämisen jälkeen viimeistään 31.5.2024 klo 15:00.

Lue hakukohteesi valintaperusteista vaatimukset hakemuksen liitteisiin ja opintosuoritusotteisiin liittyen. Mikäli hakukohteesi edellyttää opintokokonaisuudesta kokonaisuusmerkintää, sinun tulee pyytää merkintä suoritusotteellesi siitä sieltä missä olet opintoja suorittanut.

Huom. Tarkista kasvatusalojen liitteiden toimituksen määräajat valintaperusteista!

Valinnan tuloksista ilmoittaminen ja opiskelupaikan vastaanotto
 • Sinulle ilmoitetaan valinnan tuloksen valmistumisesta viimeistään 4.7.2024
 • Valinnan tulosten julkaisusta ilmoitetaan sähköpostilla.
 • Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 11.7.2024 klo 15.00.
 • Avoimen väylältä vastaanotettua opiskelupaikkaa koskee ns. yhden opiskelupaikan säännös.
 • Avoimen väylältä vastaanotettu opiskelupaikka vaikuttaa myös hakijan ensikertalaisuuteen myöhemmissä opiskelijavalinnoissa.

Avoimen väylän hakukohteet Turun yliopistossa 2024

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatusalan avoimen väylän haku on osa kevään toista yhteishakua: kasvatusalalla opiskelupaikka, tai opettajankoulutuksissa kutsu soveltuvuuskokeeseen, on mahdollista yhteishaussa saada myös avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Hakija täyttää yhteishaun hakulomakkeen, jossa erikseen kysytään hakeeko avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Hakuaikataulu poikkeaa osin muusta avoimen väylän hausta.

Lue lisää ja tarkista avoimen väylän valintaperusteet kasvatusalan verkkosivuilta.

Kasvatustieteiden tiedekunnan kaikki suomenkieliset tutkinto-ohjelmat (KK tai KK + KM) ovat mukana avoimen väylässä:

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Lääketieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Teknillinen tiedekunta

Voit hakea yhteen tai useampaan hakukohteeseen seuraavista

Teknillisen tiedekunnan avoimen väylän hakukohteiden valintaperusteet on hyväksytty vuosille 2022-2024. Tänä aikana vaatimuksia voidaan laskea, mutta ei kiristää.

Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Ennakkotietoa Turun yliopiston logopedian avoimen väylästä

Turun yliopistoon suunnitellaan avattavaksi logopedian avoimen väylän opiskelijavalinta vuodesta 2025 alkaen. Viralliset päätökset tehdään syksyllä 2024, mutta väylän avaamisesta tiedotetaan jo nyt ennakkoon, jotta vuonna 2025 hakevat ehtivät suorittaa haussa vaadittavia opintoja.

Valinta tullaan tekemään seuraavasti:

Hakijalla tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä vähintään seuraavat opinnot:

 • Logopedian perusopinnot (25 op) vähintään painotetulla keskiarvolla 4. Valinnassa huomioidaan Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opinnot.
 • Psykologian perusopinnot (25 op) vähintään hyvin tiedoin. Valinnassa huomioidaan Turun yliopistossa tai muussa suomalaisessa yliopistossa (ml. avoin yliopisto-opetus) aikaisintaan vuonna 2015 suoritetut opinnot.
 • Toisen kotimaisen kielen opinnot yliopiston tutkintovaatimusten mukaan (taitotaso B1–B2).
 • Yhden vieraan kielen opintosuoritus (taitotaso B2) tai ylioppilastutkinnossa arvosana E tai L englannin kielen pitkän oppimäärän kokeesta.
 • Lisäksi hakijalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottava pohjakoulutus ja hyvä suomen kielen taito.

Hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen ensisijaisesti logopedian perusopintojen arvosanan keskiarvon perusteella ja toissijaisesti psykologian perusopintojen arvosanan keskiarvon perusteella. Perusopintojen lisäksi mahdollisesti suoritetut muut opinnot eivät vaikuta valintaan. Mikäli hakijat ovat painotettujen keskiarvojen perusteella tasasijalla, valinnassa etusijalla ovat ensikertalaiset hakijat. Mikäli tämänkin jälkeen kaksi tai useampi hakija on edelleen tasasijalla, valinnan ratkaisee arpa.

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta tulee esittämään yliopiston hallitukselle kesällä 2024, että Logopedian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) avoimen väylän valinnassa täytetään 10 aloituspaikkaa syksyllä 2025 ja 2026 alkaviin koulutuksiin. Yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä ja valintaperusteista tullaan päättämään viimeistään syksyllä 2024 ja valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa valtakunnallisen julkaisuaikataulun mukaisesti loppusyksystä 2024.

Lisätietoja: yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoneuvonta

Sähköposti: oposoc@utu.fi

UTUlähettiläs Marjaana Rapala
Opiskellessani avoimessa yliopistossa sain todellisen käsityksen siitä, onko haluamani ala juuri sopiva minulle.
Marjaana Rapala
mediatutkimuksen ja valtio-opin opiskelija

Ohjeita avoimen väylän hakuun sopivien opintojen suorittamiseen

Yleisiä ohjeita

Jos aiot hakea Turun yliopistoon avoimen väylän haussa, tarkista aina seuraavan opiskelijavalinnan hakukohteet ja valintaperusteet Opintopolusta. Avoimen väylän haussa voit hakea, kun olet suorittanut hakijoilta edellytettävät opinnot ja täytät muut hakukelpoisuusvaatimukset. Laadi hyvissä ajoin oma opiskelusuunnitelmasi opintojen suorittamiseksi.

 • Ota huomioon, että joissakin hakukohteissa voidaan hyväksyä vain Turun yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia avoimia yliopisto-opintoja (kuten oikeustieteellisen tiedekunnan ja pääasiassa myös Turun kauppakorkeakoulun väylähaussa). Useimmissa hakukohteissa hyväksytään myös muiden korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisia opintoja.
 • Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa ei ole ”väyläopintojen linjoja”, vaan väylän hakuihin sopiviin opintoihin ilmoittaudutaan tavallisten ohjeiden mukaisesti - kaikkiin opintoihin aina erikseen.
 • Väylän haussa vaadittavien opintojen määrä vaihtelee hakukohteesta riippuen. Opinnot ovat suoritettavissa yleensä yhden tai kahden lukuvuoden aikana. Opinnot mitoitetaan opintopisteinä: yhden opintopisteen (op) suorittaminen vaatii noin 27 t opiskelua (sisältää osallistumisen opetukseen ja itsenäisen opiskelun). Opintojen tulee olla suoritettuina niin, että saat niistä todistuksen tai suoritusotteen väylän hakuaikaa koskevien ohjeiden mukaisesti.
 • Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen ei vaikuta ensikertalaisuuteen hakiessasi tutkinto-opiskelijaksi. Opintojen suorittaminen on sivutoimista opiskelua, joten siihen ei saa valtion opintotukea. Jos opiskelet työttömänä työnhakijana, ks. Opiskelu työttömänä avoimessa yliopistossa -ohjeet.
 • Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen suoritukset tallennetaan yliopiston opintosuoritusrekisteriin. Väylän haussa vaadittavat opinnot ovat hyväksiluettavissa ko. tutkintoon (ks. hoitotieteen opintoja koskevat tiedot).
Humanistinen tiedekunta

Humanistisessa tiedekunnassa vuoden 2023 opiskelijavalinnassa on mahdollisuus hakea avoimen väylän kautta kaikkiin sekä humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) että filosofian maisterin (FM) tutkintoihin johtaviin tutkinto-ohjelmiin Turun ja Porin kampuksilla (poikkeuksena kiinan kieli). Avoimen väylän kautta ei ole mahdollista hakea pelkän maisterivaiheen sisältäviin tutkinto-ohjelmiin.

 • Avoimen väylän haussa haetaan suoraan pääaineeseen tai tutkinto-ohjelmaan. Väylällä voi hakea enintään kahteen hakukohteeseen. Hakijoita voidaan hyväksyä 1 - 5 per oppiaine/tutkinto-ohjelma.
 • Valinnassa etusijalla ovat sellaiset hakijat, joilla ei ole aktiivista tutkinnonsuoritusoikeutta missään korkeakoulussa tai joilla ei ole korkeakoulututkintoa.
 • Hakijalta edellytetään vähintään 50 opintopistettä tutkintoon sisällytettäviä korkeakouluopintoja (poikkeuksena saksa, johon riittää 25 op). Opintoihin tulee sisältyä hakukohteesta tai vastaavalta alalta suoritetut perusopinnot tai vastaava kokonaisuus, joka on laajuudeltaan vähintään 25 opintopistettä. Lisäksi hakijalta edellytetään toisen kotimaisen kielen kirjallista taitoa tai vieraan kielen kirjallista taitoa.

  Hakukohteesta riippuen voidaan myös edellyttää, että hakijan aiempiin alan opintoihin tulee sisältyä vähintään 5 op:n laajuinen vähintään erinomaisin tiedoin (arvosana 4/5) suoritettu menetelmäopintojakso.
 • Valintaan vaikuttavat hakijan opintomenestys, opintojen laatu ja hakijan opintosuunnitelmassaan osoittama motivaatio.
 • Avoimen väylän hakuun voidaan hyväksyä myös muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaisia opintoja. Tiedekunta ei tee ennakkoarviota toisen korkeakoulun opetussuunnitelman mukaisten opintojen soveltuvuudesta hakukohteen vaadituiksi pohjaopinnoiksi.
 • Lue tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta ja valintaperusteista Opintopolusta, ks. hakukohteet yllä.

Turun yliopisto järjestää avoimena yliopisto-opetuksena hakuihin sopivia perus- ja aineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Opintoja järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena Turussa ja Porin kampuksella sekä verkko-opintoina.

> Humanistisen tiedekunnan opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Lisätietoja avoimen väylän hakuun ja tutkinto-ohjelmiin sopivista opinnoista: opohum@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa: hakijapalvelut@utu.fi

Kasvatustieteiden tiedekunta

Vuoden 2024 opiskelijavalinnassa on mahdollisuus hakea avoimen väylän kautta kaikkiin kasvatustieteiden tiedekunnan suomenkielisiin tutkinto-ohjelmiin (KK tai KK+KM) Turun ja Rauman kampuksilla. Maisterihakukohteisiin (KM) ei ole avoimen väylän hakua.

Jos haluat hakea avoimen väylässä, sinun täytyy merkitä se erikseen Opintopolun hakulomakkeelle. 

Voit hakea avoimen väylässä, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • olet suorittanut jonkin yliopistollisen kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuuden (25 opintopistettä) vähintään arvosanalla 3/5. Katso Opintopolusta luettelo perusopintokokonaisuuksiksi hyväksyttävistä opinnoista. Opintopolusta löydät myös esimerkkejä opinnoista, jotka eivät kelpaa avoimen väylän hakuun.
 • sinulla on perusopintokokonaisuudesta kokonaisuusmerkintä 2.5.2024 klo 15.00 mennessä
 • suorittamasi perusopintokokonaisuus ei kuulu mahdollisesti aiemmin suorittamaasi korkeakoulututkintoon.

Et voi hakea avoimen väylässä, jos

 • suoritat tällä hetkellä jotain suomalaista korkeakoulututkintoa. Myös palautettavissa olevat oikeudet ja oikeudet, joihin voi hakea lisäaikaa, ovat este avoimen väylän haulle, jos et ole virallisesti luopunut niistä. Jos sinulla on joskus ollut opinto-oikeus, josta et ole valmistunut, ole yhteydessä oppilaitokseesi.
 • suoritat parhaillaan tai olet suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (ei koske kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaa).

Avoimen väylän haku ei edellytä todistusvalinnan ja VAKAVA-koevalinnan vaatimaa yleistä korkeakoulukelpoisuutta.

Lue tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta ja valintaperusteista Opintopolusta, ks. hakukohteet yllä.

Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot, kasvatustieteen aineopinnot, aikuiskasvatustieteen aineopinnot, erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot sekä yksittäisiä opintojaksoja. Opintoja toteutetaan oppiaineesta riippuen verkko-opintoina ja monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa. Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään myös sivuaineiksi sopivia opintoja kuten psykologian, sosiaalitieteiden ja monien muiden alojen opintokokonaisuuksia sekä kieli- ja viestintäopintojen kursseja, joista voi saada lisäpisteitä valinnassa.

> Kasvatustieteiden tiedekunnan opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Väylähakuun sopivat myös muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaiset opinnot.

Lisätietoja avoimen väylän hakuun ja tutkinto-ohjelmiin sopivista opinnoista:

Opinnot Turussa: opoedu@utu.fi
Opinnot Raumalla: opoedu-rauma@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa: hakijapalvelut@utu.fi

Lääketieteellinen tiedekunta

Vuoden 2024 opiskelijavalinnassa on mahdollisuus hakea avoimen väylän kautta terveystieteiden koulutukseen, jossa pääaineena on hoitotiede. Koulutuksessa suoritetaan terveystieteiden kandidaatin (TtK) ja terveystieteiden maisterin (TtM) tutkinnot. Avoimen yliopiston väylän kautta valitaan enintään 10 opiskelijaa.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa pohjakoulutusta. Soveltuva pohjakoulutus on määritelty Opintopolussa julkaistuihin valintaperusteisiin. Lisäksi edellytetään valintaperusteiden mukaisia avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettuja opintoja. Valintaperusteista löydät myös tietoa aiemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta.

Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa on mahdollisuus suorittaa väylähakuun edellytettävistä opinnoista hoitotieteen aineopinnot 35 op sekä kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op. Opinnot voi suorittaa joustavasti verkko-opintoina.  

> Hoitotieteen opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Väylähakuun sopivat myös muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaiset opinnot. 

Lisätietoja

 • terveystieteiden koulutuksen avoimen väylän haku: valinta-laak@utu.fi
 • terveystieteiden koulutuksen tutkinto-opinnot: opomed@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa:
hakijapalvelut@utu.fi

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Avoimen väylän haussa 2024 tarjolla ovat kaikki matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan pääaineet lukuunottamatta yhdistettyä luokanopettajan ja aineenopettajan koulutusta. Tavoitetutkinnot ovat luonnontieteiden kandidaatti (LuK) sekä filosofian maisteri (FM), paitsi ympäristötieteessä, jossa opiskeluoikeus myönnetään vain alempaan korkeakoulututkintoon (LuK). Turun yliopistossa ei ole tarjolla FM-koulutusta ympäristötieteessä.

 • Hakijoilta edellytetään yleistä korkeakoulukelpoisuutta kemian ja maantieteen hakukohteissa
 • Vaikka hyvän suomen kielen taidon vaatimus on kirjattu vain edellä mainittuihin hakukohteisiin, kaikissa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hakukohteissa opetus annetaan alemmassa tutkinnossa suomeksi ja hyvä suomen kielen taito on sekä väylä- että tutkinto-opinnoissa menestymisen edellytys.
 • Opiskelijat valitaan opintomenestyksen ja suoritettujen opintojen määrän perusteella. Mikäli hakukohteen vaatimuksiin on kirjattu vähimmäiskeskiarvo, heikommalla opintomenestyksellä ei voi tulla valituksi.
 • Asetettaessa hakijoita valintajärjestykseen, tasatilanteessa hyväksymisrajalla etusijalle asetetaan ensikertalaiset hakijat.
 • Hakukohteesta riippuen hakijoilta edellytettävien opintojen määrä vaihtelee. Vaatimuksiin kirjattu opintopistemäärä on ehdoton minimi, eikä vähemmillä pisteillä voi tulla valituksi. Jossain määrin vaadittu pistemäärä heijastelee hakukohteen hakupainetta. Tilastot aiemmista hakijoiden- ja hyväksyttyjen määristä avoimen väylän valinnassa löydät Hakijatilastot-sivulta.
 • Sikäli kun väylävaatimukset edellyttävät useamman oppiaineen suorituksia, valintaperusteessa ajatuksena on, että pääaineen ohella suoritettavat aineet muodostavat mahdollisen tutkinnon sivuaineet. Nämä aineet kannattaa siis valita siten, että ne yhdessä pääaineen kanssa tuottavat sellaisia valmiuksia, joita tavoitteenasi olevalla uralla tarvitaan.
 • Jos väylähakuun vaadittavia opintoja ei järjestetä avoimena yliopisto-opetuksena, voit hakea erillisten opintojen opinto-oikeutta tai tutustua muiden avointen yliopistojen tarjontaan, mikäli hakukelpoisuusvaatimuksissa ei erikseen vaadita Turun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Toisen korkeakoulun opetussuunnitelman mukaisista opinnoista ei anneta ennakkoarviota vaan suoritettujen opintojen soveltuvuus hakukohteen vaadituiksi pohjaopinnoiksi arvioidaan hakemusta käsiteltäessä.
 • Mikäli suoritat opintoja muussa kuin Turun yliopiston avoimessa yliopistossa, suosittelemme suorittamaan koko opintokokonaisuuden (esim. perusopinnot 25 op) ja pyytämään siitä opinnot antavasta avoimesta yliopistosta kokonaisuusmerkinnän suoritusotteelle. Tällöin kokonaisuus voidaan hyväksilukea tutkintoon sellaisenaan edellyttämättä sisällöllistä vastaavuutta Turun yliopiston opetussuunnitelman mukaisten suoritusten kanssa. Huomioithan myös, että muualla aloittamiasi kokonaisuuksia (esimerkiksi farmasia tai ravitsemustiede) ei välttämättä voi suorittaa loppuun Turun yliopistossa.
 • Lue tarkemmat tiedot Opintopolusta, ks. hakukohteet yllä.

Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään hakukohteisiin sopivia oppiaineiden opintojaksoja, perus- ja aineopintokokonaisuuksia sekä kieli- ja viestintäopintoja. Voit esimerkiksi opiskella suurimman osan ympäristötieteen LuK-tutkintoon (180 op) kuuluvista opinnoista. Opintoja järjestetään oppiaineesta riippuen integroituna opetuksena Turussa ja/tai verkko-opintoina.

> Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Lisätietoja avoimen väylän hakuun ja tutkinto-ohjelmiin sopivista opinnoista:
infoscitech@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa:
hakijapalvelut@utu.fi

Oikeustieteellinen tiedekunta

Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan vuoden 2024 erillisvalinnassa tutkinto-opiskelijaksi enintään 20 sellaista opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hyväksymiä oikeustieteellisiä opintojaksoja Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opintoina tai erillisten opintojen suoritusoikeudella suoritettuina Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisina yliopisto-opintoina.

Hyväksytyt opiskelijat otetaan suorittamaan sekä oikeusnotaarin (ON) että oikeustieteen maisterin (OTM) tutkintoa.

 • Aloituspaikoista 10 paikkaa on varattu ensikertalaisille hakijoille. 
 • Hakijalla on oltava suoritettuna valintaperusteissa tarkemmin määriteltyjä opintoja vähintään 60 opintopistettä. Jokaisen opintosuorituksen arvosanan tulee olla vähintään 3 (hyvä). Lisäksi hakijalta edellytetään ruotsin ja englannin kielen taitoa, ks. valintaperusteet.
 • Valinnassa ei huomioida Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I ja II -opintojaksoja (eikä aiempaa Johdatus oikeustieteeseen -opintojaksoa 2 - 5 op), eikä kieli- ja viestintäopintoja. Kieli- ja viestintäopinnot hyväksiluetaan tutkintoon, jos saat opiskeluoikeuden ja haet niistä hyväksilukua.
 • Valinnassa opintopistemäärä ei ole ratkaiseva vaan hakupistemäärä. Hakupisteet lasketaan opintojaksojen arvosanoista: arvosanasta 3 tai hyväksytty saa kolme hakupistettä, arvosanasta 4 saa neljä ja arvosanasta 5 viisi hakupistettä.
 • Väylän hakuun vaadittavien opintojen suorittaminen edellyttää tavallisesti kahden - neljän vuoden opiskelua.
 • Avoimen väylän kautta opinto-oikeuden saaneille opiskelijoille kirjataan Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut, väylähaussa huomioidut oikeustieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaiset opinnot. Näitä opintoja ei voi enää suorittaa uudelleen eikä korottaa tutkinto-opiskelijana.
 • Lue tarkemmat tiedot Opintopolusta,
Tilastoa avoimen väylän kautta valituista: hakijat, hyväksytyt, hakupisteet ja opintopisteet
VuosiHakijatHyväksytytAlin hakupistemääräAlin op-määrä
20181454979
20192255085
20204086692
20214714

61 (ensikertalaiset)

72 (ei-ensikertalaiset)

99 (ensikertalaiset)

104 (ei-ensikertalaiset)

20224524

45 (ensikertalaiset)

60 (ei-ensikertalaiset)

75 (ensikertalaiset)

87 (ei-ensikertalaiset)

20233920

43 (ensikertalaiset)

49 (ei-ensikertalaiset)

60 (ensikertalaiset)

79 (ei-ensikertalaiset)

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Oikeustieteellisen tiedekunnan avoin yliopisto-opetus järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena ja avoimen yliopiston omana opetuksena. Opintoja toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksena. Joitakin opintojaksoja järjestetään lisäksi avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa. Opintotarjonta ja ohjeita opiskeluun on koottu opintojen esittelysivulle:

> Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Lisätietoja avoimen väylän hausta ja tutkinnoista: opolaw@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa: hakijapalvelut@utu.fi

Teknillinen tiedekunta

Vuoden 2024 hakua koskevat tiedot:

Teknillisessä tiedekunnassa avoimen väylän kautta voi hakea tietotekniikan (TkK + DI), tietojenkäsittelytieteiden (LuK + FM) sekä biokemian (LuK + FM) koulutuksiin. Bio-, kone- ja materiaalitekniikan koulutuksiin ei ole avoimen väylän valintaa.

 • Hakijoilta edellytetään yleistä korkeakoulukelpoisuutta biokemian hakukohteessa. Tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan (TkK + DI) haussa edellytetään pitkän matematiikan ylioppilaskokeen suoritusta vähintään arvosanalla C.
 • Tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan hauissa kaikkien hakijoiden tulee osoittaa hyvä suomen kielen taito. Väyläopintoina vaadittavat perusopintojen opintojaksot on lukuvuonna 2023-2024 mahdollista suorittaa Turun avoimessa yliopistossa suomeksi tai englanniksi.
 • Kaikissa teknillisen tiedekunnan hakukohteissa opetus annetaan alemmassa tutkinnossa pääosin suomeksi ja hyvä suomen kielen taito on sekä väylä- että tutkinto-opinnoissa menestymisen edellytys.
 • Opiskelijat valitaan opintomenestyksen ja suoritettujen opintojen määrän perusteella. Mikäli hakukohteen vaatimuksiin on kirjattu vähimmäiskeskiarvo, heikommalla opintomenestyksellä ei voi tulla valituksi.
 • Asetettaessa hakijoita valintajärjestykseen, tasatilanteessa hyväksymisrajalla etusijalle asetetaan ensikertalaiset hakijat.
 • Hakijoilta edellytettävien opintojen määrä vaihtelee hakukohteittain. Vaatimuksiin kirjattu opintopistemäärä on ehdoton minimi, eikä vähemmillä pisteillä voi tulla valituksi. Jossain määrin vaadittu pistemäärä heijastelee hakukohteen hakupainetta. Tilastot aiemmista hakijoiden- ja hyväksyttyjen määristä avoimen väylän valinnassa löydät Hakijatilastot-sivulta.
 • Jos väylähakuun vaadittavia opintoja ei järjestetä avoimena yliopisto-opetuksena, voit hakea erillisten opintojen opinto-oikeutta tai tutustua muiden avointen yliopistojen tarjontaan, mikäli hakukelpoisuusvaatimuksissa ei erikseen vaadita Turun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Toisen korkeakoulun opetussuunnitelman mukaisista opinnoista ei anneta ennakkoarviota vaan suoritettujen opintojen soveltuvuus hakukohteen vaadituiksi pohjaopinnoiksi arvioidaan hakemusta käsiteltäessä.
 • Mikäli suoritat opintoja muussa kuin Turun avoimessa yliopistossa, suosittelemme suorittamaan koko opintokokonaisuuden (esim. perusopinnot 25 op) ja pyytämään siitä opinnot antavasta avoimesta yliopistosta kokonaisuusmerkinnän suoritusotteelle. Tällöin kokonaisuus voidaan hyväksilukea tutkintoon sellaisenaan edellyttämättä sisällöllistä vastaavuutta Turun yliopiston opetussuunnitelman mukaisten suoritusten kanssa. Huomioithan myös, että muualla aloittamiasi kokonaisuuksia (esimerkiksi farmasia tai ravitsemustiede) ei välttämättä voi suorittaa loppuun Turun yliopistossa.
 • Lue tarkemmat tiedot Opintopolusta, ks. hakukohteet yllä.

Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään moniin hakukohteisiin sopivia oppiaineiden opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia sekä kieli- ja viestintäopintoja. Opintoja järjestetään oppiaineesta riippuen integroituna opetuksena Turussa ja verkko-opintoina.

> Teknillisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Lisätietoja avoimen väylän hakuun ja tutkinto-ohjelmiin sopivista opinnoista:
infoscitech@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa:
hakijapalvelut@utu.fi

Turun kauppakorkeakoulu

Avoimen väylän haussa v. 2024 voidaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon suoritusoikeus myöntää 40 hakijalle. Kiintiö on Turun ja Porin yksiköiden yhteinen ja hakija voi hakea näistä vain toiseen yksikköön.

 • Avoimen väylän valinnassa voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa vaaditut opinnot. KTK/KTM-tutkintoa avoimen yliopiston väylän kautta eivät voi kuitenkaan hakeutua suorittamaan samalla tai vastaavalla koulutusalalla yliopistotasoisen tutkinnon suorittaneet.
 • Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 60 opintopistettä valintaperusteissa määriteltyjä Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopisto-opetuksessa suoritettuja opintoja ja kieliopintoja hakuajan päättymiseen mennessä.
 • Opinnot tulee olla suoritettuna vähintään hyvin tiedoin (opintopisteillä painotettu keskiarvo 3,00). Kannattaa ottaa huomioon, että valituksi tulemiseen on yleensä vaadittu korkeampi keskiarvo.
 • Lisätietoja hakijoille, ks. Usein kysytyt kysymykset
 • Lue tarkemmat tiedot valintaperusteista Opintopolusta:
  > Kauppatieteet, Turku
  > Kauppatieteet, Pori
Tilastoa avoimen väylän kautta valituista: hakijat, valitut ja keskiarvorajat
VuosiHakijat (Tku/Pori)ValitutKeskiarvoraja
201828 + 3183,13
201950 + 3223,74
202072 + 6303,95
202180 + 3403,94
202251 + 4403,41
202339 + 3223,57

Turun kauppakorkeakoulun avoin yliopisto-opetus järjestetään pääasiassa tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa ja Porin yksikössä. Osan opintojaksoista voi opiskella myös kokonaan verkossa. Tutustu opintotarjontaan ja ohjeisiin:

> Turun kauppakorkeakoulun opinnot avoimena yliopisto-opetuksena, Turku, Pori
> Turun kauppakorkeakoulun väyläopinnot avoimessa yliopistossa

Lisätietoja avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettavista opinnoista: avoin-tse@utu.fi

Lisätietoja avoimen väylän hausta ja tutkinto-ohjelmista:
Turku: tseopintotoimisto@utu.fi
Porin yksikkö: poriopintotoimisto@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa: hakijapalvelut@utu.fi

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan voi vuoden 2023 avoimen väylän haussa hakea seuraaviin valtiotieteiden kandidaatin (VTK, 180 op) ja valtiotieteiden maisterin (VTM, 120 op) koulutusohjelmiin: filosofia, poliittinen historia, sosiaalitieteet (sosiaalipolitiikka, sosiologia, taloussosiologia), valtio-oppi. Opiskelijoita voidaan valita enintään 3 - 12 koulutusohjelmasta riippuen. Avoimen väylän kautta ei voi hakea logopedian, psykologian ja sosiaalityön tutkintoihin.

 • Avoimen väylän haussa haetaan suoraan pääaineeseen. Yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan voi avoimen väylältä hakea kahteen hakukohteeseen.
 • Hakijalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottava pohjakoulutus ja hyvä suomen kielen taito.
 • Avoimen väylän valinnassa etusijalla ovat ne hakijat, joilla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta missään suomalaisessa korkeakoulussa tai jotka eivät ole jo suorittaneet korkeakoulututkintoa.
 • Hakijalla tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä vähintään seuraavat opinnot:
  • pääaineen vähintään 25 op laajuiset perusopinnot vähintään hyvin tiedoin
  • perusopinnot tai muu vähintään 15 op laajuinen opintokokonaisuus yhdestä VTK-tutkintoon hyväksyttävästä sivuaineesta vähintään hyvin tiedoin
  • yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset toisen kotimaisen kielen opinnot ja yhden vieraan kielen opintosuoritus.
 • Avoimen väylän haussa voidaan hyväksyä myös muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaisia opintoja.
 • Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen arvosanojen perusteella.
 • Katso tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta ja valintaperusteista hakukohteittain Opintopolusta, ks. hakukohteet yllä.

Turun yliopisto järjestää avoimena yliopisto-opetuksena hakukohteisiin sopivia oppiaineiden perus- ja aineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Oppiaineesta riippuen opintoja järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena Turussa tai verkko-opintoina. Opintoja on tarjolla myös avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa.

> Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Lisätietoja avoimen väylän hakuun ja tutkinto-ohjelmiin sopivista opinnoista:
oposoc@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa:
hakijapalvelut@utu.fi

Tilastotietoa avoimen väylän hausta

Tilastotietoa vuoden 2023 opiskelijavalinnasta. > Hakijatilastot

Samu Warinowski
Onko sinulla ala, jonne ei vielä paikka auennut, mutta haluaisit jo päästä opintojen pariin? Voin lämpimästi suositella avointa yliopistoa kaikille!
Samu Warinowski
tietojenkäsittelytieteiden opiskelija

Opiskelukokemuksia avoimesta yliopisto-opetuksesta