Avoimen väylä

Avoimen väylä tarkoittaa mahdollisuutta hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Hakukohteesta riippuen haussa voidaan hyväksyä myös erillisellä opinto-oikeudella suoritetut opinnot (erilliset opinnot).

 • Vuoden 2023 opiskelijavalinnassa avoimen väylän hakuaika on totuttua aiemmin, 15.3. - 30.3.2023 klo 15:00.
 • Hakukohteissa vaadittujen opintojen tulee olla suoritettuna ja kirjattuna opintosuoritusotteelle niin, että voit viimeistään ennen 31.5.2023 klo 15:00 liittää niistä todistuksen tai suoritusotteen hakemuksesi liitteeksi.
 • Turun yliopisto osallistuu yliopistojen yhteiseen avoimen väylän hakuun, jossa voit hakea samalla hakulomakkeella myös muihin yliopistoihin, yhteensä kuuteen eri hakukohteeseen.
 • Kasvatusalan avoimen väylän haku on osa kevään toista yhteishakua, jonka aikataulu poikkeaa osin muusta avoimen väylän hausta, lue tästä lisää.
 • Hakukohteita on kaikissa tiedekunnissa, mutta kaikkiin tutkinto-ohjelmiin ei järjestetä avoimen väylän hakua. Väylän kautta täytettäviä aloituspaikkoja on rajoitetusti.
 • Opiskeluoikeus myönnetään sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Poikkeuksena ympäristötiede, joissa oikeus myönnetään väylän haun kautta vain alempaan korkeakoulututkintoon.
 • Jos saat tutkinnonsuoritusoikeuden yliopistossa, avoimen väylän haussa vaaditut opinnot luetaan hyväksi hakemaasi tutkinto-ohjelmaan.

Hakuohjeet

Hakukelpoisuus ja valintaperusteet

Hakukelpoisuus ja valintaperusteet vaihtelevat tiedekunnittain/hakukohteittain. Tutustu ennen hakemista hakukohteen valintaperusteisiin Opintopolussa (julkaistaan vuosittain viimeistään lokakuun lopulla) ja tarkista hakukelpoisuutesi!

 • Avoimen väylän haku on tarkoitettu yleensä niille, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa tai opiskelupaikkaa korkeakoulussa. Tällaiset hakijat ovat valinnassa yleensä etusijalla riippuen hakukohteesta.
 • Hakijalta ei yleensä edellytetä yleistä korkeakoulukelpoisuutta (esim. ylioppilastutkintoa), mutta joissakin kohteissa tätä edellytetään. Tarkista mahdolliset poikkeukset hakukohteen valintaperusteista.
 • Jos sinulla on jo tutkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, tutustu mahdollisuuteen hakea suoraan maisteriopintoihin.
 • Jos sinulla on jo opinto-oikeus tiettyyn pääaineeseen tai koulutusohjelmaan Turun yliopistossa, et voi saada siihen uutta opinto-oikeutta.
 • Hakukohteen valintaperusteissa määritellään, mitä opintoja sinun on suoritettava, jotta voit hakea avoimen väylän haussa. Opiskelijavalinta tehdään useimmiten opintojen määrän ja opintomenestyksen sekä hakijan kielitaidon perusteella. Lisäksi voidaan käyttää muita valintaperusteita.
 • Hakijoilta edellytettävien opintojen vähimmäismäärä vaihtelee vähintään 15 opintopisteestä 85 opintopisteeseen.
 • Useimmiten opinnot voivat olla suoritettu myös muussa kuin Turun avoimessa yliopisto-opetuksessa. Poikkeuksia ovat mm. oikeustiede ja kauppatieteet - tarkista aina hakukohteen valintaperusteet.
 • Valintakokeita ei ole
 • Avoimen väylän haussa on opiskelijapaikkoja rajoitetusti.
Hakuaika ja hakeminen

Avoimen väylän haku järjestetään erillishakuna kerran vuodessa. Hakuaika alkaa 15.3.2023 ja päättyy 30.3.2023 klo 15.00.
 

Huom. Kasvatusalojen avoimen väylä on osa yhteishakua ja alla olevat tiedot eivät koske sitä!

 • Täytä sähköinen hakulomake Opintopolku-palvelussa. Haun nimi on Yliopistojen yhteinen avoimen väylän haku 2023.
 • Hakulomake löytyy hakuaikana Opintopolusta hakukohteen kohdalta.
 • Hakukohteissa vaadittujen opintojen tulee olla suoritettuna ja kirjattuna opintosuoritusotteelle niin, että voit viimeistään ennen 31.5.2023 klo 15:00 liittää niistä todistuksen tai suoritusotteen hakemuksesi liitteeksi. Tarkista hakukohteen valintaperusteista suoritusmerkintöjä koskevat vaatimukset, esim. edellytetäänkö opinnoista kokonaisuusmerkintöjä.
 • Tiedekunnasta riippuen voit hakea yhteen tai useampaan hakukohteeseen per tiedekunta.
 • Voit hakea samalla hakulomakkeella myös muihin yliopistoihin, yhteensä kuuteen eri hakukohteeseen. Sinun tulee laittaa hakukohteet mieluisuusjärjestykseen hakulomakkeella. Sinulle tarjotaan vain mieluisuusjärjestyksessä korkeimmalle sijalle asettamaasi paikkaa, johon voi tulla hyväksytyksi.

Voit olla hakijana samana keväänä sekä yhteishaussa että avoimella väylällä. Voit hakea myös samaan hakukohteeseen molemmissa hauissa. Yhteishakuun voit osallistua, jos sinulla on yleinen korkeakoulukelpoisuus. Opiskelupaikan voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhdestä hakukohteesta.

Hakemuksen liitteet

Sinun tulee liittää hakemukseen tiedostona todistus/todistukset niistä opinnoista, joiden perusteella haet opiskeluoikeutta. Liitteet voi liittää joko samanaikaisesti kun täytät ja lähetät hakemuksen tai ne voi liittää hakemukseen sen lähettämisen jälkeen viimeistään 31.5.2023 klo 15:00.

Lue hakukohteesi valintaperusteista vaatimukset hakemuksen liitteisiin ja opintosuoritusotteisiin liittyen. Mikäli hakukohteesi edellyttää opintokokonaisuudesta kokonaisuusmerkintää, sinun tulee pyytää merkintä suoritusotteellesi siitä sieltä missä olet opintoja suorittanut.

Huom. Tarkista kasvatusalojen liitteiden toimituksen määräajat erikseen!

 

 

Valinnan tuloksista ilmoittaminen ja opiskelupaikan vastaanotto
 • Sinulle ilmoitetaan valinnan tuloksen valmistumisesta viimeistään 7.7.2023
 • Valinnan tulosten julkaisusta ilmoitetaan sähköpostilla.
 • Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 14.7.2023 klo 15.00.
 • Avoimen väylältä vastaanotettua opiskelupaikkaa koskee ns. yhden opiskelupaikan säännös.
 • Avoimen väylältä vastaanotettu opiskelupaikka vaikuttaa myös hakijan ensikertalaisuuteen myöhemmissä opiskelijavalinnoissa.

Avoimen väylän hakukohteet Turun yliopistossa 2023

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatusalalla toteutetaan mittava avoimen väylän uudistus vuoden 2023 opiskelijavalinnassa. Uudistuksen myötä opiskelupaikka, tai opettajankoulutuksissa kutsu soveltuvuuskokeeseen, on mahdollista yhteishaussa saada myös avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Kasvatusalalle avoimen väylän kautta EI siis haeta yliopistojen yhteisessä avoimen väylän haussa vaan se on osa yhteishakua. Hakijan tulee siis täyttää yhteishaun hakulomake, jossa erikseen kysytään hakeeko avoimen yliopiston väylän kautta.

Tarkista avoimen väylän valintaperusteet kasvatusalan nettisivuilta.

Kasvatustieteiden tiedekunnan kaikki suomenkieliset tutkinto-ohjelmat (KK tai KK + KM) ovat mukana tässä uudessa avoimen väylässä:

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Lääketieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Teknillinen tiedekunta

Voit hakea yhteen tai useampaan hakukohteeseen seuraavista

Teknillisen tiedekunnan avoimen väylän hakukohteiden valintaperusteet on hyväksytty vuosille 2023-2024. Vuoden 2023 vaatimuksia voidaan laskea vuodelle 2024 mutta ei nostaa.

Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Ennakkotietoa Turun yliopiston logopedian avoimen väylästä

Turun yliopistoon suunnitellaan avattavaksi logopedian avoimen väylän opiskelijavalinta vuodesta 2025 alkaen. Viralliset päätökset tehdään syksyllä 2024, mutta väylän avaamisesta tiedotetaan jo nyt ennakkoon, jotta vuonna 2025 hakevat ehtivät suorittamaan haussa vaadittavia opintoja.

Valinta tullaan tekemään seuraavasti:

Hakijalla tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä vähintään seuraavat opinnot:

 • Logopedian perusopinnot (25 op) vähintään painotetulla keskiarvolla 4. Valinnassa huomioidaan Turun yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot.
 • Psykologian perusopinnot (25 op) vähintään hyvin tiedoin. Valinnassa huomioidaan Turun yliopistossa tai muussa suomalaisessa yliopistossa (ml. avoin yliopisto-opetus) aikaisintaan vuonna 2015 suoritetut opinnot.
 • Toisen kotimaisen kielen opinnot yliopiston tutkintovaatimusten mukaan (taitotaso B1–B2).
 • Yhden vieraan kielen opintosuoritus (taitotaso B2) tai ylioppilastutkinnossa arvosana E tai L englannin kielen pitkän oppimäärän kokeesta.
 • Lisäksi hakijalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottava pohjakoulutus ja hyvä suomen kielen taito.

Hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen ensisijaisesti logopedian perusopintojen arvosanan keskiarvon perusteella ja toissijaisesti psykologian perusopintojen arvosanan keskiarvon perusteella. Perusopintojen lisäksi mahdollisesti suoritetut muut opinnot eivät vaikuta valintaan. Tasakeskiarvolla valinta tehdään arvonnalla. Valinnassa etusijalla ovat ensikertalaiset hakijat.

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta tulee esittämään yliopiston hallitukselle kesällä 2024, että Logopedian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) avoimen väylän valinnassa täytetään 10 aloituspaikkaa syksyllä 2025 ja 2026 alkaviin koulutuksiin. Yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä ja valintaperusteista tullaan päättämään viimeistään syksyllä 2024 ja valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa valtakunnallisen julkaisuaikataulun mukaisesti loppusyksystä 2024.

UTUlähettiläs Marjaana Rapala
Opiskellessani avoimessa yliopistossa sain todellisen käsityksen siitä, onko haluamani ala juuri sopiva minulle.
Marjaana Rapala
mediatutkimuksen ja valtio-opin opiskelija

Ohjeita avoimen väylän hakuun sopivien opintojen suorittamiseen

Yleisiä ohjeita

Jos aiot hakea Turun yliopistoon avoimen väylän haussa, tarkista aina seuraavan opiskelijavalinnan hakukohteet ja ohjeet kuten hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet Opintopolusta. Laadi hyvissä ajoin oma opiskelusuunnitelmasi hakuun vaadittavien opintojen suorittamiseksi.

 • Ota huomioon, että joissakin hakukohteissa voidaan hyväksyä vain Turun yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia avoimia yliopisto-opintoja (kuten oikeustieteellisen tiedekunnan ja pääasiassa myös Turun kauppakorkeakoulun väylähaussa). Useimmissa hakukohteissa hyväksytään myös muiden korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisia opintoja.
 • Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa ei ole ”väyläopintojen linjoja”, vaan väylän hakuihin sopiviin opintoihin ilmoittaudutaan tavallisten ohjeiden mukaisesti - kaikkiin opintoihin aina erikseen.
 • Väylähaussa hakevilta vaadittavien opintojen määrä vaihtelee hakukohteesta riippuen. Opinnot ovat suoritettavissa yleensä yhden tai kahden lukuvuoden aikana. Opinnot mitoitetaan opintopisteinä: yhden opintopisteen (op) suorittaminen vaatii noin 27 t opiskelua (sisältää myös osallistumisen opetukseen). Opintojen tulee olla suoritettuina niin, että saat niistä suoritusotteen tai todistuksen väylän hakuaikaa koskevien ohjeiden mukaisesti.
 • Avoimen yliopiston opintojen suorittaminen on sivutoimista opiskelua, joten siihen ei saa valtion opintotukea. Jos opiskelet työttömänä työnhakijana, ks. Opiskelu työttömänä avoimessa yliopistossa -ohjeet.
 • Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien opintojen suorittaminen ei vaikuta ensikertalaisuuteen hakiessasi tutkinto-opiskelijaksi.
 • Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen suoritukset tallennetaan yliopiston opintosuoritusrekisteriin. Väylähaussa vaadittavat opinnot ovat hyväksi luettavissa ko. tutkintoon (ks. hoitotieteen opintoja koskevat tiedot).
Humanistinen tiedekunta

Humanistisessa tiedekunnassa vuoden 2023 opiskelijavalinnassa on mahdollisuus hakea avoimen väylän kautta kaikkiin sekä humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) että filosofian maisterin (FM) tutkintoihin johtaviin tutkinto-ohjelmiin Turun ja Porin kampuksilla (poikkeuksena kiinan kieli). Avoimen väylän kautta ei ole mahdollista hakea pelkän maisterivaiheen sisältäviin tutkinto-ohjelmiin.

 • Avoimen väylän haussa haetaan suoraan pääaineeseen tai tutkinto-ohjelmaan. Väylällä voi hakea enintään kahteen hakukohteeseen. Hakijoita voidaan hyväksyä 1 - 5 per oppiaine/tutkinto-ohjelma.
 • Valinnassa etusijalla ovat sellaiset hakijat, joilla ei ole aktiivista tutkinnonsuoritusoikeutta missään korkeakoulussa tai joilla ei ole korkeakoulututkintoa.
 • Hakijalta edellytetään vähintään 50 opintopistettä tutkintoon sisällytettäviä korkeakouluopintoja (poikkeuksena saksa, johon riittää 25 op). Opintoihin tulee sisältyä hakukohteesta tai vastaavalta alalta suoritetut perusopinnot tai vastaava kokonaisuus, joka on laajuudeltaan vähintään 25 opintopistettä. Lisäksi hakijalta edellytetään toisen kotimaisen kielen kirjallista taitoa tai vieraan kielen kirjallista taitoa.

  Hakukohteesta riippuen voidaan myös edellyttää, että hakijan aiempiin alan opintoihin tulee sisältyä vähintään 5 op:n laajuinen vähintään erinomaisin tiedoin (arvosana 4/5) suoritettu menetelmäopintojakso.
 • Valintaan vaikuttavat hakijan opintomenestys, opintojen laatu ja hakijan opintosuunnitelmassaan osoittama motivaatio.
 • Avoimen väylän hakuun voidaan hyväksyä myös muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaisia opintoja. Tiedekunta ei tee ennakkoarviota toisen korkeakoulun opetussuunnitelman mukaisten opintojen soveltuvuudesta hakukohteen vaadituiksi pohjaopinnoiksi.
 • Lue tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta ja valintaperusteista Opintopolusta, ks. hakukohteet yllä.

Turun yliopisto järjestää avoimena yliopisto-opetuksena hakuihin sopivia perus- ja aineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Opintoja järjestetään integroituna opetuksena Turussa ja Porin kampuksella sekä verkko-opintoina.

> Humanistisen tiedekunnan opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Lisätietoja avoimen väylän hakuun ja tutkinto-ohjelmiin sopivista opinnoista: opohum@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa: hakijapalvelut@utu.fi

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnassa vuoden 2023 opiskelijavalinnassa on mahdollisuus hakea avoimen väylän kautta kaikkiin suomenkielisiin tutkinto-ohjelmiin (KK tai KK+KM) Turun ja Rauman kampuksilla. Maisterihakukohteisiin (KM) ei ole avoimen väylän hakua.

Jos haluat hakea avoimen väylässä, sinun täytyy merkitä se erikseen Opintopolun hakulomakkeelle. Merkitse hakevasi avoimen väylässä vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät.

Voit hakea avoimen väylässä, jos

 • olet suorittanut jonkin yliopistollisen kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuuden (25 opintopistettä) vähintään arvosanalla 3/5
 • sinulla on perusopintokokonaisuudesta kokonaisuusmerkintä 2.5.2023 klo 15.00 mennessä
 • suorittamasi perusopintokokonaisuus ei kuulu mahdollisesti aiemmin suorittamaasi korkeakoulututkintoon

Et voi hakea avoimen väylässä, jos

 • suoritat tällä hetkellä jotain suomalaista korkeakoulututkintoa. Myös palautettavissa olevat oikeudet ja oikeudet, joihin voi hakea lisäaikaa, ovat este avoimen väylän haulle, jos et ole virallisesti luopunut niistä. Jos sinulla on joskus ollut opinto-oikeus, josta et ole valmistunut, ole yhteydessä oppilaitokseesi.
 • suoritat parhaillaan tai olet suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (ei koske kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaa)

Avoimen väylän haku ei edellytä todistusvalinnan ja VAKAVA-koevalinnan vaatimaa yleistä korkeakoulukelpoisuutta.

Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuuksiksi hyväksytään:

 • kasvatus- ja aikuiskasvatustieteiden perusopinnot
 • kasvatustieteen/-tieteiden perusopinnot
 • aikuiskasvatustieteen/-tieteiden perusopinnot
 • varhaiskasvatustieteen perusopinnot
 • erityispedagogiikan perusopinnot
 • kasvatuspsykologian perusopinnot

Esimerkiksi seuraavat kokonaisuudet eivät kelpaa: draamakasvatus, esi- ja alkuopetus, ilmaisukasvatus, kasvatussosiologia, kotitalouskasvatus, kuvataidekasvatus, käsityökasvatus, liikuntapedagogiikka, mediakasvatus, musiikkikasvatus, psykologia, opettajan pedagogiset opinnot.

Lue tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta ja valintaperusteista Opintopolusta, ks. hakukohteet yllä.

Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot, kasvatustieteen aineopinnot, aikuiskasvatustieteen aineopinnot, erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot. Opintoja toteutetaan oppiaineesta riippuen verkko-opintoina sekä monimuoto-opintoina Turussa ja yhteistyöoppilaitoksissa. Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään myös sivuaineiksi sopivia opintoja kuten psykologian, sosiaalitieteiden ja monien muiden alojen opintokokonaisuuksia sekä kieli- ja viestintäopintojen kursseja, joista voi saada lisäpisteitä valinnassa.

> Kasvatustieteiden tiedekunnan opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Väylähakuun sopivat myös muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaiset opinnot.

Lisätietoja avoimen väylän hakuun ja tutkinto-ohjelmiin sopivista opinnoista:

Opinnot Turussa: opoedu@utu.fi
Opinnot Raumalla: opoedu-rauma@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa: hakijapalvelut@utu.fi

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteellisessä tiedekunnassa on vuoden 2023 opiskelijavalinnassa mahdollisuus hakea avoimen väylän kautta terveystieteiden koulutukseen (terveystieteiden kandidaatti TtK ja terveystieteiden maisteri TtM), jossa pääaineena on hoitotiede. Hakijoita valitaan enintään kymmenen.

 • Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut soveltuvan terveysalan koulutuksen tai sosiaali- ja terveysalan tutkinnon: joko vähintään 3,5-vuotisen ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen koulutuksen tai vähintään 2,5-vuotisen opistoasteen koulutuksen ja sen lisäksi vähintään 9 kk:n erikoistumiskoulutuksen.
 • Hakijalta edellytetään terveystieteiden kandidaatin/maisterin tutkintoihin soveltuvia opintoja vähintään 85 opintopistettä.
  • Väylähaussa vaadittavat perus- ja aineopinnot hoitotieteen pääaineessa (60 op) ovat sisällytettävissä ko. tutkintoon.
  • Lisäksi vaaditaan vähintään 25 op laajuiset terveystieteiden, kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen opinnot. Näistä opinnoista osa voidaan sisällyttää tutkintoon. (Katso soveltuvia terveystieteiden opintoja koskeva listaus Opintopolusta.)
  • Soveltuvan terveysalan tai soveltuvan sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon suorittaneiden hakijoiden kohdalla hoitotieteen perusopinnot (25 op) korvautuvat em. tutkinnolla, jolloin hoitotieteen opinnoista jää suoritettavaksi hoitotieteen aineopintojen opintokokonaisuus (35 op).
 • Valinnassa ei huomioida avoimessa yliopistossa ennen vuotta 2013 suoritettuja opintoja. Hoitotieteen opintojen osalta tämä määräaika koskee vain aineopintokokonaisuuden opintoja.

Lue tarkemmat tiedot Opintopolusta.

Turun yliopiston avoimessa yliopistossa on mahdollisuus opiskella väylähakuun edellytettävistä opinnoista hoitotieteen aineopinnot 35 op sekä kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op. Opinnot voi suorittaa joustavasti verkko-opintoina.  

> Hoitotieteen opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Väylähakuun sopivat myös muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaiset opinnot.

Lisätietoja

 • terveystieteiden koulutuksen avoimen väylän haku: valinta-laak@utu.fi
 • terveystieteiden koulutuksen tutkinto-opinnot: opomed@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa:
hakijapalvelut@utu.fi

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Avoimen väylän haussa 2023 tarjolla ovat kaikki matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan pääaineet lukuunottamatta yhdistettyä luokanopettajan ja aineenopettajan koulutusta. Tavoitetutkinnot ovat luonnontieteiden kandidaatti (LuK) sekä filosofian maisteri (FM), paitsi ympäristötieteessä, jossa opiskeluoikeus myönnetään vain alempaan korkeakoulututkintoon (LuK). Turun yliopistossa ei ole tarjolla FM-koulutusta ympäristötieteessä.

 • Hakijoilta edellytetään yleistä korkeakoulukelpoisuutta kemian ja maantieteen hakukohteissa
 • Vaikka hyvän suomen kielen taidon vaatimus on kirjattu vain edellä mainittuihin hakukohteisiin, kaikissa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hakukohteissa opetus annetaan alemmassa tutkinnossa suomeksi ja hyvä suomen kielen taito on sekä väylä- että tutkinto-opinnoissa menestymisen edellytys.
 • Valinnassa etusijalla ovat ensikertalaiset hakijat.
 • Opiskelijat valitaan opintomenestyksen ja suoritettujen opintojen määrän perusteella. Mikäli hakukohteen vaatimuksiin on kirjattu vähimmäiskeskiarvo, heikommalla opintomenestyksellä ei voi tulla valituksi.
 • Hakukohteesta riippuen hakijoilta edellytettävien opintojen määrä vaihtelee. Vaatimuksiin kirjattu opintopistemäärä on ehdoton minimi, eikä vähemmillä pisteillä voi tulla valituksi. Jossain määrin vaadittu pistemäärä heijastelee hakukohteen hakupainetta. Tilastot aiemmista hakijoiden- ja hyväksyttyjen määristä avoimen väylän valinnassa löydät Hakijatilastot-sivulta.
 • Jos väylähakuun vaadittavia opintoja ei järjestetä avoimena yliopisto-opetuksena, voit hakea erillisten opintojen opinto-oikeutta tai tutustua muiden avointen yliopistojen tarjontaan, mikäli hakukelpoisuusvaatimuksissa ei erikseen vaadita Turun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Toisen korkeakoulun opetussuunnitelman mukaisista opinnoista ei anneta ennakkoarviota vaan suoritettujen opintojen soveltuvuus hakukohteen vaadituiksi pohjaopinnoiksi arvioidaan hakemusta käsiteltäessä.
 • Lue tarkemmat tiedot Opintopolusta, ks. hakukohteet yllä.

HUOM! Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan avoimen väylän hakukohteiden valintaperusteet on hyväksytty vuosille 2023 - 2024. Vuoden 2023 vaatimuksia voidaan laskea vuodelle 2024, mutta ei nostaa.

Turun yliopiston opinnot avoimena yliopisto-opetuksena:

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään moniin hakukohteisiin sopivia oppiaineiden opintojaksoja, perus- ja aineopintokokonaisuuksia sekä kieli- ja viestintäopintoja. Voit esimerkiksi opiskella suurimman osan ympäristötieteen LuK-tutkintoon (180 op) kuuluvista opinnoista. Opintoja järjestetään oppiaineesta riippuen integroituna opetuksena Turussa ja/tai verkko-opintoina.

> Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Lisätietoja avoimen väylän hakuun ja tutkinto-ohjelmiin sopivista opinnoista:
infoscitech@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa:
hakijapalvelut@utu.fi

Oikeustieteellinen tiedekunta

Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan vuoden 2023 erillisvalinnassa tutkinto-opiskelijaksi enintään 20 sellaista opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hyväksymiä oikeustieteellisiä opintojaksoja Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opintoina tai erillisten opintojen suoritusoikeudella suoritettuina Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisina yliopisto-opintoina.

Hyväksytyt opiskelijat otetaan suorittamaan sekä oikeusnotaarin (ON) että oikeustieteen maisterin (OTM) tutkintoa.

 • Aloituspaikoista 10 paikkaa on varattu ensikertalaisille hakijoille. Koko valinnassa ovat etusijalla hakijat, joilla ei ole aktiivista tutkinnonsuoritusoikeutta missään korkeakoulussa.
 • Hakijalla on oltava suoritettuna valintaperusteissa tarkemmin määriteltyjä opintoja vähintään 60 opintopistettä. Jokaisen opintosuorituksen arvosanan tulee olla vähintään 3 (hyvä). Lisäksi hakijalta edellytetään ruotsin ja englannin kielen taitoa, ks. valintaperusteet.
 • Valinnassa ei huomioida Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I ja II -opintojaksoja (eikä aiempaa Johdatus oikeustieteeseen -opintojaksoa 2 - 5 op), eikä kieli- ja viestintäopintoja. Kieli- ja viestintäopinnot hyväksiluetaan tutkintoon, jos saat opiskeluoikeuden ja haet niistä hyväksilukua.
 • Valinnassa opintopistemäärä ei ole ratkaiseva vaan hakupistemäärä. Hakupisteet lasketaan opintojaksojen arvosanoista: arvosanasta 3 tai hyväksytty saa kolme hakupistettä, arvosanasta 4 saa neljä ja arvosanasta 5 viisi hakupistettä.
 • Väylän hakuun vaadittavien opintojen suorittaminen edellyttää tavallisesti kahden - neljän vuoden opiskelua.
 • Avoimen väylän kautta opinto-oikeuden saaneille opiskelijoille kirjataan syyslukukaudesta 2023 alkaen Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut, väylähaussa huomioidut oikeustieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaiset opinnot. Näitä opintoja ei tehdä enää uudelleen tutkinto-opiskelijana.
 • Lue tarkemmat tiedot Opintopolusta,
Tilastoa avoimen väylän kautta valituista: hakijat, hyväksytyt, hakupisteet ja opintopisteet
Vuosi Hakijat Hyväksytyt

Alin hakupistemäärä

Alin op-määrä
2018 14 5 49 79
2019 22 5 50 85
2020 40 8 66 92
2021 47 14

61 (ensikertalaiset)

72 (ei-ensikertalaiset)

99 (ensikertalaiset)

104 (ei-ensikertalaiset)

2022 45 24

45 (ensikertalaiset)

60 (ei-ensikertalaiset)

75 (ensikertalaiset)

87 (ei-ensikertalaiset)

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Oikeustieteellisen tiedekunnan avoin yliopisto-opetus järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena ja avoimen yliopiston omana opetuksena. Opintoja toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksena. Joitakin opintojaksoja järjestetään lisäksi avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa. Opintotarjonta ja ohjeita opiskeluun on koottu opintojen esittelysivulle:

> Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Lisätietoja avoimen väylän hausta ja tutkinnoista: opolaw@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa: hakijapalvelut@utu.fi

Teknillinen tiedekunta

Teknillisessä tiedekunnassa avoimen väylän kautta voi hakea tietotekniikan (TkK + DI), tietojenkäsittelytieteiden (LuK + FM) sekä biokemian (LuK + FM) koulutuksiin. Bio-, kone- ja materiaalitekniikan koulutuksiin ei ole avoimen väylän valintaa.

 • Hakijoilta edellytetään yleistä korkeakoulukelpoisuutta biokemian hakukohteessa. Tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan (TkK + DI) haussa edellytetään pitkän matematiikan ylioppilaskokeen suoritusta vähintään arvosanalla C.
 • Kaikissa teknillisen tiedekunnan hakukohteissa opetus annetaan alemmassa tutkinnossa pääosin suomeksi ja hyvä suomen kielen taito on sekä väylä- että tutkinto-opinnoissa menestymisen edellytys.
 • Valinnassa etusijalla ovat ensikertalaiset hakijat.
 • Opiskelijat valitaan opintomenestyksen ja suoritettujen opintojen määrän perusteella. Mikäli hakukohteen vaatimuksiin on kirjattu vähimmäiskeskiarvo, heikommalla opintomenestyksellä ei voi tulla valituksi.
 • Hakijoilta edellytettävien opintojen määrä vaihtelee hakukohteittain. Vaatimuksiin kirjattu opintopistemäärä on ehdoton minimi, eikä vähemmillä pisteillä voi tulla valituksi. Jossain määrin vaadittu pistemäärä heijastelee hakukohteen hakupainetta. Tilastot aiemmista hakijoiden- ja hyväksyttyjen määristä avoimen väylän valinnassa löydät Hakijatilastot-sivulta.
 • Jos väylähakuun vaadittavia opintoja ei järjestetä avoimena yliopisto-opetuksena, voit hakea erillisten opintojen opinto-oikeutta tai tutustua muiden avointen yliopistojen tarjontaan, mikäli hakukelpoisuusvaatimuksissa ei erikseen vaadita Turun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Toisen korkeakoulun opetussuunnitelman mukaisista opinnoista ei anneta ennakkoarviota vaan suoritettujen opintojen soveltuvuus hakukohteen vaadituiksi pohjaopinnoiksi arvioidaan hakemusta käsiteltäessä.
 • Lue tarkemmat tiedot Opintopolusta, ks. hakukohteet yllä.

HUOM! Teknillisen tiedekunnan avoimen väylän hakukohteiden valintaperusteet on hyväksytty vuosille 2023 - 2024. Vuoden 2023 vaatimuksia voidaan laskea vuodelle 2024, mutta ei nostaa.

Turun yliopiston opinnot avoimena yliopisto-opetuksena:

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään moniin hakukohteisiin sopivia oppiaineiden opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia sekä kieli- ja viestintäopintoja. Opintoja järjestetään oppiaineesta riippuen integroituna opetuksena Turussa ja verkko-opintoina.

> Teknillisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Lisätietoja avoimen väylän hakuun ja tutkinto-ohjelmiin sopivista opinnoista:
infoscitech@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa:
hakijapalvelut@utu.fi

Turun kauppakorkeakoulu

Avoimen väylän haussa v. 2023 voidaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon suoritusoikeus myöntää 40 hakijalle. Kiintiö on Turun ja Porin yksiköiden yhteinen ja hakija voi hakea näistä vain toiseen yksikköön.

 • Avoimen väylässä valinnassa voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa vaaditut opinnot. KTK/KTM-tutkintoa avoimen yliopiston väylän kautta eivät voi kuitenkaan hakeutua suorittamaan samalla tai vastaavalla koulutusalalla yliopistotasoisen tutkinnon suorittaneet.
 • Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 60 opintopistettä valintaperusteissa määriteltyjä Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopisto-opetuksessa suoritettuja opintoja ja kieliopintoja hakuajan päättymiseen mennessä.
 • Opinnot tulee olla suoritettuna vähintään hyvin tiedoin (opintopisteillä painotettu keskiarvo 3,00). Kannattaa ottaa huomioon, että valituksi tulemiseen on yleensä vaadittu korkeampi keskiarvo.
 • Lisätietoja hakijoille, ks. Usein kysytyt kysymykset
 • Lue tarkemmat tiedot valintaperusteista Opintopolusta:
  > Kauppatieteet, Turku
  > Kauppatieteet, Pori

HUOM! Turun kauppakorkeakoulun hakukohteiden valintaperusteet on vahvistettu vuosille 2023 ja 2024, eli esitetyt valintaperusteet eivät tule muuttumaan vuodelle 2024.

Turun kauppakorkeakoulun avoin yliopisto-opetus järjestetään pääasiassa integroituna opetuksena Turun yliopistossa, jonkin verran opintoja järjestetään myös Porin yksikössä. Osan opintojaksoista voi opiskella myös verkossa. Tutustu opintotarjontaan ja ohjeisiin:

> Turun kauppakorkeakoulun opinnot avoimena yliopisto-opetuksena, Turku, Pori

> Turun kauppakorkeakoulun väyläopinnot avoimessa yliopistossa

Lisätietoja avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettavista opinnoista: avoin-tse@utu.fi

Lisätietoja avoimen väylän hausta ja tutkinto-ohjelmista:
Turku: tseopintotoimisto@utu.fi
Porin yksikkö: poriopintotoimisto@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa: hakijapalvelut@utu.fi

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan voi vuoden 2023 avoimen väylän haussa hakea seuraaviin valtiotieteiden kandidaatin (VTK, 180 op) ja valtiotieteiden maisterin (VTM, 120 op) koulutusohjelmiin: filosofia, poliittinen historia, sosiaalitieteet (sosiaalipolitiikka, sosiologia, taloussosiologia), valtio-oppi.Opiskelijoita voidaan valita enintään 3 filosofian koulutusohjelmaan, 5 poliittisen historian koulutusohjelmaan, 12 sosiaalitieteiden koulutusohjelmaan, 5 valtio-opin koulutusohjelmaan.

Väylän kautta ei voi hakea logopedian, psykologian ja sosiaalityön tutkintoihin.

 • Avoimen väylän haussa haetaan suoraan pääaineeseen. Yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan voi avoimen yliopiston väylältä hakea kahteen hakukohteeseen.
 • Hakijalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottava pohjakoulutus ja hyvä suomen kielen taito.
 • Avoimen väylän valinnassa etusijalla ovat ne hakijat, joilla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta missään suomalaisessa korkeakoulussa tai jotka eivät ole jo suorittaneet korkeakoulututkintoa.
 • Hakijalla tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä vähintään seuraavat opinnot:
  • pääaineen vähintään 25 op laajuiset perusopinnot vähintään hyvin tiedoin
  • perusopinnot tai muu vähintään 15 op laajuinen opintokokonaisuus yhdestä VTK-tutkintoon hyväksyttävästä sivuaineesta vähintään hyvin tiedoin
  • yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset toisen kotimaisen kielen opinnot ja yhden vieraan kielen opintosuoritus.
 • Avoimen väylän haussa voidaan hyväksyä myös muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaisia opintoja.
 • Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen arvosanojen perusteella.
 • Katso tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta ja valintaperusteista hakukohteittain Opintopolusta, ks. hakukohteet yllä.

Turun yliopiston opinnot avoimena yliopisto-opetuksena:

Turun yliopisto järjestää avoimena yliopisto-opetuksena hakukohteisiin sopivia oppiaineiden perus- ja aineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Oppiaineesta riippuen opintoja järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena Turussa tai verkko-opintoina. Opintoja on tarjolla myös avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa.

> Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Lisätietoja avoimen väylän hakuun ja tutkinto-ohjelmiin sopivista opinnoista:
oposoc@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa:
hakijapalvelut@utu.fi

Tilastotietoa avoimen väylän hausta

Vuoden 2022 opiskelijavalinnassa Turun yliopistoon haki avoimen yliopiston väylän kautta 361 hakijaa, joista hyväksyttiin 200. > Hakijatilastot

Samu Warinowski
Onko sinulla ala, jonne ei vielä paikka auennut, mutta haluaisit jo päästä opintojen pariin? Voin lämpimästi suositella avointa yliopistoa kaikille!
Samu Warinowski
tietojenkäsittelytieteiden opiskelija

Opiskelukokemuksia avoimesta yliopisto-opetuksesta