Avoimen väylä

Voit hakea avoimessa yliopistossa tai vastaavalla tavalla suoritettujen opintojen perusteella opinto-oikeutta yliopistoon ilman valintakokeita. hakukelpoisuus ja valintaperusteet vaihtelevat hakukohteittain.

Opinto-oikeus myönnetään sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Poikkeuksena on ympäristötieteen hakukohde, jossa opinto-oikeus myönnetään vain alempaan korkeakoulututkintoon.

Kaikkiin yliopiston koulutuksiin ei järjestetä avoimen väylän hakua. Tiedekunnasta riippuen voit hakea avoimen väylässä yhteen tai kahteen hakukohteeseen per tiedekunta. Humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan sekä Turun kauppakorkeakouluun voit hakea kahteen hakukohteeseen. Turun kauppakorkeakoulun hakukohteista vain yksi voi olla kauppatieteellisen alan hakukohde. Muihin tiedekuntiin voit hakea yhteen hakukohteeseen.

Tutustu ennen hakemista huolellisesti hakukohteen avoimen väylän valintaperusteisiin ja tarkista oletko hakukelpoinen kyseiseltä väylältä. Tiedot löytyvät Opintopolku.fi palvelusta kunkin hakukohteen kohdalta ja niihin pääset myös suoraan alla olevien hakukohdelinkkien kautta. Hakuaikana myös avoimen väylän hakulomake löytyy linkin kautta.
 

HAKUAIKA JA HAKEMINEN

Hakuaika alkaa 2.5.2019 ja päättyy 16.5.2019 klo 15.00. Valintaperusteiden mukaiset hakemiseen vaadittavat opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

  • Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi.
  • Hakulomake löytyy Opintopolusta hakukohteen tietojen yhteydestä hakuaikana.
  • Avoimen väylän haku järjestetään ns. erillishakuna.

Voit olla hakijana samana keväänä sekä yhteishaussa että avoimella väylällä. Voit hakea myös samaan hakukohteeseen molemmissa hauissa. Opiskelupaikan voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhdestä hakukohteesta.

HAKEMUKSEN LIITTEET

Sinun tulee liittää hakemukseen tiedostona todistus/todistukset niistä opinnoista, jonka perusteella haet opinto-oikeutta. Hakemuksen liitteet voi liittää joko samanaikaisesti kun täytät ja lähetät hakemuksen tai ne voi liittää hakemukseen sen lähettämisen jälkeen viimeistään 23.5.2019 klo 15:00.

  • Liitteiden tulee olla virallisia eli oppilaitoksen antamia todistuksia tai opintorekisteriotteita.
  • Hakijan itsensä tulostama kopio ei ole kelvollinen.
VALINNAN TULOKSISTA ILMOITTAMINEN JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTO

Sinulle ilmoitetaan valinnan tuloksesta viimeistään 28.6.2019. Valinnan tuloksesta ilmoitetaan joko kirjeitse tai sähköpostilla. Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 8.7.2019 klo 15.00.
 
Avoimen väylältä vastaanotettua opiskelupaikkaa koskee ns. yhden opiskelupaikan säännös. Avoimen väylältä vastaanotettu opiskelupaikka vaikuttaa myös hakijan ensikertalaisuuteen myöhemmissä opiskelijavalinnoissa.

Avoimen väylän hakukohteet Turun yliopistossa 2019

Kasvatustieteiden tiedekunnan hakukohde, avoimen väylä
Lääketieteellisen tiedekunnan hakukohde, avoimen väylä
Oikeustieteellisen tiedekunnan hakukohde, avoimen väylä
Turun kauppakorkeakoulun hakukohteet, avoimen väylä
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteet, avoimen väylä