Hakijatilastot

Tälle sivulle on koottu tilastoja kaikkien hakuväylien hakijoista. Kevään toisen yhteishaun tilastot ilman maisterivaiheen hakukohteita löydät omalta sivultaan.

Turun yliopiston kaikki hakijat

Vuosi 2020 2021 2022 2023
Hakemukset 42113 43201 43223 46034
Hakijat ("nuppiluku") 32746 33343 32987 34667
Valintakokeisiin osallistumiset 26455 22241 19683 20005
Hyväksytyt (* 3583 3944 4161  
​Opiskelupaikan vastaanottaneet 3021 3156 3287 3077
Yliopistoon kirjoittautuneet​ 2989 3106 3221 2975

Taulukko sisältää kevään kahden yhteishaun lisäksi avoimen yliopiston väylän, siirtohaun ja syksyn yhteishaun hakijat, sekä EC2U-haun ja suomen ja sen sukukielten maisteriohjelman hakijat. Tiedot päivitetään sitä mukaa, kun ne ovat saatavilla.

Vuoden 2023 luvuissa ovat mukana kv-haut, kevään toinen yhteishaku, avoimen väylä ja siirtohaku (8.9.2023)

(* Hyväksyttyjen tilastointi on lopetettu vuoden 2022 jälkeen. Ks. lisätiedot alempaa.

Tarkempia hakijatilastoja

Hakijamäärät kaikista hakuväylistä 2019-2023

Kaikkien hakuväylien hyväksytyt, opiskelupaikan vastaanottaneet ja uudet opiskelijat päivitetään haun aikataulujen mukaan.

Linkeistä aukeaa uusi sivu, powerbi.

Yhteenvedot (pdf) (päivitetty 8.9.)

Huom. Vuonna 2023 kasvatusalan avoimen väylä oli osa kevään toista yhteishakua. Hakulomakkeella hakija ilmoitti yleisesti hakevansa avoimen väylässä, ilman hakukohteen erittelyä.

Kevään toisen yhteishaun hakijamäärät ilman maisterivaiheen tai kv-ohjelmien hakukohteita ovat omalla sivullaan.

Tarkempia tilastoja kansainvälisistä ohjelmista vuosilta 2019-2023
Syksyn haut

Syksyn yhteishaussa ja mahdollisissa erillishauissa on vuosittain tarjolla kevään toisessa yhteishaussa täyttämättä jääneitä paikkoja. Syksyllä 2023 yhteishaussa on neljä humanistista hakukohdetta ja lisäksi varhaiskasvatuksen opettajan hakukohteeseen on oma erillishakunsa

Hakijamäärät hakukohteittain 2020-2023
Hakijamäärät hakukohteittain 2023 (sukupuoli, ensisijaisuus, ensikertalaisuus)

Lisätietoja hyväksyttyjen tilastoinnista

Hyväksyttyjen määrä riippuu useasta asiasta, eikä siksi ole luotettavaa tietoa.

  • Varasijat ja tasapistetilanteet 2. yhteishaussa: Tilaston tiedot otetaan Opintopolusta heti julkaisupäivänä, ja hyväksyttyjä on tasan kiintiön verran, 10. Kolmen päivän päästä otetaan uusi tilasta, jossa hyväksyttyjä on 11 – kaksi aiemmin paikan saanutta on saanut tällä välin toisen paikan ja varasijoilta on noussut kolme seuraavaa hakijaa. Kolme, koska kaksi viimeistä on tasapisteillä ja heidät molemmat valitaan tämän takia.
  • Paikkansa peruneet: Hyväksyttyjen tilastoissa näkyvät erikseen muun paikan saaneet ja paikan itse peruneet. Peruneet ovat olleet aiemmin mukana tilastoissa, minkä takia tilasto näyttää hyväksyttyinä sekä peruneet, että heidän tilalleen varasijoilta nousseet hakijat ja näin ollen hyväksyttyjen määrä voi olla kiintiötä suurempi.
  • Kv-valinnat 1. yhteishaussa: Hakijoita hyväksytään usein reilusti yli kiintiön johtuen siitä, että moni ei ota paikkaa vastaan. Hyväksyttyjen määrä voi siis ajankohdasta riippuen olla esim. kaksinkertainen aloituspaikkojen määrään verrattuna.

Hakijatilastoissa on ilmoitettu hakeneet, hyväksytyt, opiskelupaikan vastaanottaneet ja yliopistoon kirjoittautuneet opiskelijat. Kirjoittautuneissa ovat mukana läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat. Mahdollisia myöhästyneitä ilmoittautumisia ei ole huomioitu tilastoissa.