Hakijatilastot

Tälle sivulle on koottu tilastoja kaikkien hakuväylien hakijoista. Kevään toisen yhteishaun tilastot ilman maisterivaiheen hakukohteita löydät omalta sivultaan.

Turun yliopiston kaikki hakijat

Vuosi                           

2021

2022

2023

2024

Hakemukset

43201

43223

46516

 52918
Hakijat ("nuppiluku")

33343

32987

35645

40524
Valintakokeisiin osallistumiset

22241

19683

20005

 
​Opiskelupaikan vastaanottaneet

3156

3287

3124

 
Yliopistoon kirjoittautuneet​

3106

3221

3018

 

Taulukko sisältää kevään kahden yhteishaun lisäksi avoimen yliopiston väylän, siirtohaun ja syksyn yhteishaun hakijat, sekä EC2U-haun ja suomen ja sen sukukielten maisteriohjelman hakijat. Tiedot päivitetään sitä mukaa, kun ne ovat saatavilla.

Vuoden 2024 luvuissa ovat mukana kv-haut, kevään toinen yhteishaku, avoimen väylä ja siirtohaku (16.5.2024)

(Hyväksyttyjen tilastointi on lopetettu vuoden 2022 jälkeen. Ks. lisätiedot alempaa.)

Tarkempia hakijatilastoja

Hakijamäärät kaikista hakuväylistä 2020-2024

Kaikkien hakuväylien hakeneet, opiskelupaikan vastaanottaneet ja uudet opiskelijat päivitetään haun aikataulujen mukaan.

Linkeistä aukeaa uusi sivu, powerbi. 

Yhteenvedot (pdf) (päivitetty 16.5.2024)

Huom. Vuonna 2023 ja 2024 kasvatusalan avoimen väylä oli osa kevään toista yhteishakua. Hakulomakkeella hakija ilmoitti yleisesti hakevansa avoimen väylässä, ilman hakukohteen erittelyä. Powerbi-tilastoissa heitä ei ole tilastoitu erikseen, mutta tiedot löytyvät pdf-muotoisista tilastoista.

Kevään toisen yhteishaun hakijamäärät ilman maisterivaiheen tai kv-ohjelmien hakukohteita ovat omalla sivullaan.

Tarkempia tilastoja kansainvälisistä ohjelmista vuosilta 2020-2024
Syksyn haut

Syksyn yhteishaussa ja mahdollisissa erillishauissa on vuosittain tarjolla kevään toisessa yhteishaussa täyttämättä jääneitä paikkoja. Syksyllä 2023 yhteishaussa on neljä humanistista hakukohdetta ja lisäksi varhaiskasvatuksen opettajan hakukohteeseen on oma erillishakunsa

Hakijamäärät hakukohteittain 2020-2023
Hakijamäärät hakukohteittain 2023 (sukupuoli, ensisijaisuus, ensikertalaisuus)

Lisätietoja hyväksyttyjen tilastoinnista

Hyväksyttyjen määrä riippuu useasta asiasta, eikä siksi ole luotettavaa tietoa.

  • Varasijat ja tasapistetilanteet 2. yhteishaussa: Tilaston tiedot otetaan Opintopolusta heti julkaisupäivänä, ja hyväksyttyjä on tasan kiintiön verran, 10. Kolmen päivän päästä otetaan uusi tilasta, jossa hyväksyttyjä on 11 – kaksi aiemmin paikan saanutta on saanut tällä välin toisen paikan ja varasijoilta on noussut kolme seuraavaa hakijaa. Kolme, koska kaksi viimeistä on tasapisteillä ja heidät molemmat valitaan tämän takia.
  • Paikkansa peruneet: Hyväksyttyjen tilastoissa näkyvät erikseen muun paikan saaneet ja paikan itse peruneet. Peruneet ovat olleet aiemmin mukana tilastoissa, minkä takia tilasto näyttää hyväksyttyinä sekä peruneet, että heidän tilalleen varasijoilta nousseet hakijat ja näin ollen hyväksyttyjen määrä voi olla kiintiötä suurempi.
  • Kv-valinnat 1. yhteishaussa: Hakijoita hyväksytään usein reilusti yli kiintiön johtuen siitä, että moni ei ota paikkaa vastaan. Hyväksyttyjen määrä voi siis ajankohdasta riippuen olla esim. kaksinkertainen aloituspaikkojen määrään verrattuna.

Hakijatilastoissa on ilmoitettu hakeneet, hyväksytyt, opiskelupaikan vastaanottaneet ja yliopistoon kirjoittautuneet opiskelijat. Kirjoittautuneissa ovat mukana läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat. Mahdollisia myöhästyneitä ilmoittautumisia ei ole huomioitu tilastoissa.