Opiskelutilastot

Tunnuslukuja Turun yliopiston hakijoista, opiskelijoista ja tutkinnoista.

Lähdejärjestelmät ja aikataulut

Tietojen lähdejärjestelmät

 • Hakijatilastot saadaan valtakunnallisesta hakijatietojärjestelmstä (v.2015 alkaen Opintopolku, v.2014 saakka HAREK).
 • Muiden tilastojen lähteenä on Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä (Nettiopsu).  

Aikataulut

Hakijamäärät

 • Hakeneet:Yhteishaun hakijamäärien tilasto saadaan heti hakuajan päätyttyä. Kaikkien hakeneiden määrät saadaan erillisvalintojen hakuaikojen päätyttyä.
 • Hyväksytyt: Hyväksyttyjen määrät saadaan elokuussa. Varasijalta hyävksmisten vuoksi lopulilset tialstot saadaan syyskuussa.
 • Hyväksymispisteet päivitetään verkkoon lokakuun alussa.
 • Opiskelupaikan vastaanottaneiden määrät varmistuvat syyskuun lopulla ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Yliopistoon kirjoittautuneet saadaan yliopiston ilmoittautumisajan päätyttyä syyskuun lopulla.

Opiskelijamäärät

 • Valtakunnallisen aikataulun mukaisesti opiskelijamääräksi ilmoitetaan 20.9. kirjoillaolevien tilanne (läsnä/poissa). Tilastot päivitetään verkkoon lokakuun loppupuolella.
 • Samassa yhteydessä saadaan edellisenä lukuvuonna 55 opintopistettä suorittaneiden tilastot

Opintosuoritukset

 • Opintopistetilastot otetaan kerran vuodessa, kalenterivuosittain. Opintopisteet päivitetäänsivuille  helmikuussa.

Avoin yliopisto

 • Tilastot päivitetään kerran vuodessa, kalenterivuosittain.Avoimen yliopiston opiskelijamäärä ja opiskeluoikeuksien määrä päivitetään helmikuun alussa. Avoimessa yliopistossa suoritetut opintopisteet päivitetään helmikuun alussa. Helmikuun lopussa julkaistaan OKM:n tiedonkeruiden mukainen tilasto opintopisteistä, ml. tieto TY:n tutkinto-opiskelijoiden suorituksista avoimessa yliopistossa

Opiskelijaliikkuvuus

 • Opiskelija- ja harjoittelijavaihdot päivitetään kalenterivuosittain, helmikuussa.
 • Erasmus-vaihdoista tehdään lukuvuosikohtaiset tilastot loka-marraskuussa.

Tutkinnot

 • Tutkintotiedot päivitetään kaksi kertaa vuodessa lukukauden päätyttyä. Koko kalenterivuoden aikana suoritetuista tutkinnoista julkaistaan laajemmat tilastot tammi-helmikuussa.
Käytetyt lyhenteet ja termit

 

Käytetyt lyhenteet aakkosissa 

Lyhenne​ ​Selite
ala​ koulutusala​
al.tutk.​ alempi korkeakoulututkinto​
​amm.tutk. ammatillinen jatkotutkinto​
DI​ diplomi-insinööri​
EHL​ erikoishammaslääkäri​
EL​ erikoislääkäri​
erill.​ erilliset opinnot (ei TY:n tutkinnonsuoritusoikeutta)​
FK​ filosofian kandidaatti​
FL​ filosofian lisensiaatti​
FM​ filosofian maisteri​
FT​ filosofian tohtori​
ham​ hammaslääketieteellinen koulutusala ​
HLL​ hammaslääketieteen lisensiaatti
HLT​ hammaslääketieteen tohtori ​
HuK​ humanististen tieteiden kandidaatti ​
hum​ humanistinen koulutusala ​
hum.tdk​ humanistinen tiedekunta​
kas​ kasvatustieteiden koulutusala
kasv.tdk​ kasvatustieteiden tiedekunta ​
kau​ kauppatieteellinen koulutusala ​
KK​ kasvatustieteen kandidaatti ​
kl​ kevätlukukausi (1.1.-31.7.)​
KL​ kasvatustieteen lisensiaatti​
KM​ kasvatustieteen maisteri​
KT​ kasvatustieteen tohtori ​
KTK​ kauppatieteiden kandidaatti​
KT​L kauppatieteiden lisensiaatti​
KTM​ kauppatieteiden maisteri​
KTT​ kauppatieteiden tohtori ​
ko, koul.ohj.​ koulutusohjelma ​
lis​ lisensiaatin tutkinto​
lk​ lukukausi​
LL​ lääketieteen lisensiaatti ​
LT​ lääketieteen tohtori
LTO​ lastentarhanopettaja​
lts​ laitos​
LuK​ luonnontieteiden kandidaatti
luo​ luonnontieteellinen koulutusala​
lv​ lukuvuosi (1.8.-31.7.)​
​lää lääketieteen koulutusala ​
lääk.tdk​ lääketieteellinen tiedekunta ​
mat.tdk​ matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ​
ohj.ala ohjauksen ala
oik​ oikeustieteellinen koulutusala​
oik.tdk​ oikeustieteellinen tiedekunta​
okl​ opettajankoulutuslaitos​
ON​ oikeusnotaari ​
OTK​ oikeustieteen kandidaatti
OTL​ oikeustieteen lisensiaatti
OTM​ oikeustieteen maisteri
OTT​ oikeustieteen tohtori ​
PsK​ psykologian kandidaatti
PsL​ psykologian lisensiaatti
PsM​ psykologian maisteri
PsT​ psykologian tohtori ​
psy​ psykologian koulutusala ​
sl​ syyslukukausi (1.8.-31.12.) ​
sve​ suuntautumisvaihtoehto, linja ​
tdk​ tiedekunta​
tek​ teknillis-tieteellinen koulutusala​
ter​ terveystieteiden koulutusala ​
TkK​ tekniikan kandidaatti​
TkL​ tekniikan lisensiaatti
TkT​ tekniikan tohtori
tri​ tohtorin tutkinto
TtK​ terveystieteiden kandidaatti
TtL​ terveystieteiden lisensiaatti ​
TtM​ terveystieteiden maisteri
TtT​ terveystieteiden tohtori​
TuKKK​ Turun kauppakorkeakoulu ​
TY​ Turun yliopisto​
täyd.​ Turun yliopistossa suoritetut tutkinnon täydentäminen​
VN​ varanotaari ​
VTK​ valtiotieteiden kandidaatti ​
VTL​ valtiotieteiden lisensiaatti
VTM​ valtiotieteiden maisteri
VTT​ valtiotieteiden tohtori
yht​ yhteiskuntatieteellinen koulutusala
yht.tdk​ yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
yl.tutk​ ylempi korkeakoulututkinto ​

 

 

 

Kaikkia tarkempia opiskelutilastoja ei ole vielä nähtävillä yliopiston uusilla verkkosivuilla.

Lisätietoja tilastoista: Opiskelun tuki, opintoasiainsuunnittelija, Päivi Rahkonen-Ellä, paivi.rahkonen-ella [at] utu.fi