Ulkomaiset opiskelijat

Virallinen opiskelijamäärä tilastoidaan 20.9.-tilanteen mukaan läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneista opiskelijoista.

Ulkomaisten opiskelijoiden määrää tilastoidaan myös koko kalenterivuoden aikana kirjoilla olleista. Tällöin ei voida tehdä vertailua %-osuuksiin, koska viralliset kokonaisopiskelijamäärät otetaan aina 20.9.-tilanteen mukaisina.

Ulkomaiset opiskelijat 20.9.-tilanteen mukaan

Taso​ 2016 2017 2018
Alempi korkeakoulututkinto​ 46​ 62​ 74​​
Ylempi korkeakoulututkinto​ ​577 ​521 542​
Tohtorin ​tutkinto ​320 ​346 365​
Täydennys​- ja erillisopinnot 671​​ ​639 683​​
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ ​1614 1568​ 1664​
Osuus kokonaisopiskelijamäärästä 8.3% 8.0% 8.2%
Ulkomaiset opiskelijat tutkinnon tason mukaan 2014-2018 (20.9.-tilanne)

Lukumäärät (20.9.-tilanne)

Taso​ 2014 2015 2016 2017 2018
Alempi korkeakoulututkinto​ 49​ ​51 46​ 62​ 74​​
Ylempi korkeakoulututkinto​ 551​ ​532 ​577 ​521 542​
Lisensiaatin tutkinto​ 1​ ​1 ​0 ​0 0​
Tohtorin ​tutkinto 277​ ​302 ​320 ​346 365​
Ammatillinen jatkotutkinto 19​ . . ​. .​
Täydennys​- ja erillisopinnot 749​ 832 671​​ ​639 683​​
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 1646​ ​1718 ​1614 1568​ 1664​
 

Prosenttiosuudet kaikista opiskelijoista (20.9.-tilanne)

Taso​ 2014 2015 2016 2017 2018
Alempi korkeakoulututkinto​ 0.5%​ ​0.6% ​ 0.5%​ 0.8%​ 0.9​%​
Ylempi korkeakoulututkinto​ 10.8%​ ​9.9% ​10.2% ​8.7% 8.7%​
Lisensiaatin tutkinto​ 0.8%​ ​0.9% ​0% ​0% 0%​
Tohtorin ​tutkinto 15.9%​ ​16.8% ​17.0% ​17.9% 19.2%​
Ammatillinen jatkotutkinto 3.1%​ ​. ​. ​. .​
Täydennys​- ja erillisopinnot 27.4%​ ​24.6% 19.6%​ 18.0%​ 16.9%​
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 8.4%​ 8.8%​ ​8.3% 8.0%​​ 8.2%​
Ulkomaiset perustutkinto-opiskelijat tiedekunnittain 2014-2018 (20.9.-tilanne)

Turun yliopistoon läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet ulkomaiset alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat 20.9.-tilastointiajankohtana. Ulkomaisten perustutkinto-opiskelijoiden määrä sekä prosenttiosuus tiedekunnan koko perustutkinto-opiskelijamäärästä.

 


Ulkomaiset perustutkinto-opiskelijat tiedekunnittain (20.9.-tilanne)

Tiedekunta
2014 2015 2016​ 2017 2018
Humanistinen tdk​ 96 95 96 80 76
Kasvatustieteiden​ tdk 47 48 48 76 80
​Luonnontieteiden ja tekniikan tdk 212 199 241 204 242
Lääketieteellinen​ tdk 36 44 46 42 38
Oikeustieteellinen tdk​ 24 24 22 24 22
Turun kauppakorkeakoulu​ 150 140 146 134 138
Yhteiskuntatieteellinen tdk​ 35 33 24 23 20
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 600 583 623 583 616
 

Ulkomaisten perustutkinto-opiskeijoiden osuus tiedekunnan kaikista perustutkinto-opiskelijoista  (20.9.-tilanne)

Tiedekunta
2014 2015 2016 2017 2018
Humanistinen tdk​ 3.3% 3.4% 3.5% 3.0% 2.9%
Kasvatustieteiden​ tdk 2.6% 2.6% 2.6% 4.0% 4.1%
​Luonnontieteiden ja tekniikan tdk 7.7% 7.4% 8.9% 7.7% 8.8%
Lääketieteellinen​ tdk 2.5% 3.0% 3.0% 2.7% 2.4%
Oikeustieteellinen tdk​ 2.3% 2.2% 2.1% 2.3% 2.1%
Turun kauppakorkeakoulu​ 5.2% 4.8% 5.0% 4.7% 5.0%
Yhteiskuntatieteellinen tdk​ 2.6% 2.4% 1.7% 1.6% 1.4%
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ tulossa4.2% 4.1% 4.4% 4.1% 4.3%

 

Tohtorikoulutuksen ulkomaiset opiskelijat tiedekunnittain 2014-2018 (20.9.-tilanne)

Turun yliopistoon läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet tohtorikoulutuksen ulkomaiset opiskelijat 20.9.-tilastointiajankohtana. Ulkomaisten tohtorikoulutuksen opiskelijoiden määrä sekä prosenttiosuus tiedekunnan koko tohtoriopiskelijamäärästä.

 


Tohtorikoulutuksen ulkomaiset opiskelijat tiedekunnittain (20.9.-tilanne)

Tiedekunta
2014 2015 2016​ 2017 2018
Humanistinen tdk​ 37​​ 35​ 36​ 39​​ 36​
Kasvatustieteiden​ tdk 19​ ​25 ​24 ​26 21​
​Luonnontieteiden ja tekniikan tdk 106​ 113​ 130​ 131​ 142​
Lääketieteellinen​ tdk 67​ ​79 ​80 ​92 103​
Oikeustieteellinen tdk​ 6​ ​9 ​8 ​11 11​
Turun kauppakorkeakoulu​ 23​ ​23 ​28 ​29 36​
Yhteiskuntatieteellinen tdk​ 19​ ​18 ​14 ​18 16​
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 278​ ​302 ​320 ​346 365​
 

Ulkomaisten opiskeijoiden osuus tiedekunnan kaikista tohtoriopiskelijoista  (20.9.-tilanne)

Tiedekunta
2014 2015 2016 2017 2018
Humanistinen tdk​ 9.8%​ 9.5%​ 9.6%​ 10.6%​​ 10.0%​​
Kasvatustieteiden​ tdk 15.4%​ ​17.9% ​17.3% ​18.6% 16.7%​
​Luonnontieteiden ja tekniikan tdk 28.3%​ 31.2%​ 33.3%​ 35.3%​ 39.1%​
Lääketieteellinen​ tdk 14.8%​ ​15.4% ​14.5% ​14.8% 16.2%​
Oikeustieteellinen tdk​ 8.7%​ ​12.2% ​11.0% ​14.5% 14.9%​
Turun kauppakorkeakoulu​ 13.1%​ ​13.8% ​16.7% ​18.0% 22.5%​
Yhteiskuntatieteellinen tdk​ 11.2%​​ ​10.3% ​7.4% ​9.0% 8.8%​
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 15.9%​ ​16.8% 17.0%​​ ​17.9% 19.2%​
 
Tohtorikoulutuksen ulkomaiset opiskelijat tohtoriohjelmittain 2016-2018 (20.9-tilanne)

Turun yliopistoon läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet tohtorikoulutuksen ulkomaiset opiskelijat 20.9.-tilastointiajankohtana. Ulkomaisten tohtorikoulutuksen opiskelijoiden määrä sekä prosenttiosuus tiedekunnan koko tohtoriopiskelijamäärästä.

 


Tohtorikoulutuksen ulkomaiset opiskelijat tohtoriohjelmittain (20.9.-tilanne)

 
Tohtoriohjelma
2016 2017 2018​
​Biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelma (BGG) 27 31 26
Fysikaalisten ja kemiallisten tieteiden tohtoriohjelma (PCS) 27 26 30
​Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma (Juno)  18 18 19
Hoitotieteen tohtoriohjelma (DPNurs)  5 5 6
Kansallinen suun terveystieteiden tohtoriohjelma (FINDOS-Turku)  18 13 13
Kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma (Utuling) 17 18 20
Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelma (KEVEKO) 7 8 10
Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DRDP) 6 8 8
​Matemaattis-tietotekninen tohtoriohjelma (MATTI) 34 45 41
Molekulaaristen biotieteiden tohtoriohjelma (DPMLS) 28 29 32
Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma (TuDMM) 26 26 32
Oikeustieteen tohtoriohjelma 9 8 11
​Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelma (OPPI) 18 16 16
Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma 20 25 28
​Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT) * 24 30 36
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma 17 13 17
Ei tohtoriohjelmaa 1 1 1
YHTEENSÄ 302 320 346
 

Ulkomaisten opiskelijoiden osuus tohtoriohjelman kaikista opiskelijoista (20.9.-tilanne)

Tohtoriohjelma
2016 2017 2018​
​Biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelma (BGG) 26.2% 26.5% 26.3%
Fysikaalisten ja kemiallisten tieteiden tohtoriohjelma (PCS) 32.1% 31.7% 34.5%
​Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma (Juno)  6.7% 6.7% 7.1%
Hoitotieteen tohtoriohjelma (DPNurs)  8.5% 8.5% 8.2%
Kansallinen suun terveystieteiden tohtoriohjelma (FINDOS-Turku)  36.7% 29.5% 30.2%
Kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma (Utuling) 17.0% 17.1% 19.8%
Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen  ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelma (KEVEKO) 12.5% 15.1% 18.5%
Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DRDP) 15.0% 17.4% 17.4%
​Matemaattis-tietotekninen tohtoriohjelma (MATTI) 33.3% 38.8% 39.0%
Molekulaaristen biotieteiden tohtoriohjelma (DPMLS) 35.4% 37.7% 42.7%
Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma (TuDMM) 29.5% 29.9% 33.0%
Oikeustieteen tohtoriohjelma 12.2% 11.0% 14.5%
​Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelma (OPPI) 21.4% 18.6% 18.6%
Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma 12.9% 16.0% 17.9%
​Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT) * 8.8% 9.4% 9.7%
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma 9.9% 7.1% 8.8%
Ei tohtoriohjelmaa 7.1% 10.0% 16.7
YHTEENSÄ 16.8% 17.0% 17.9%

*) vuoteen 2016 saakka Turun yliopiston kliininen tohtoriohjelma

Kalenterivuoden aikana kirjoilla olleet ulkomaiset opiskelijat

Luvuissa on ilmoitettu koko kalenterivuoden aikana läsnä- tai poissaolevana kirjoillaolleet opiskelijat.

Taso​ 2014​​​​ 2015 2016 2017 2018
Alempi korkeakoulututkinto​ 56​ 52​ 50​ 75​ ​42
Ylempi korkeakoulututkinto​ ​658 ​692 729​ ​698 ​746
Lisensiaatin tutkinto​ ​2 ​1 1​ ​0 ​0
Tohtorin ​tutkinto ​369 ​401 400​ ​417 ​452
Ammatillinen jatkotutkinto (* ​35 ​. .​ ​. ​.
Täydennys​- ja erillisopinnot ​1286 ​1424 1226​ ​1117 1103
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ ​2406 ​2570 2406​ ​2307 2343​
kansalaisuuksia Suomen lisäksi 103 107 104 106 109
 
  *) ammatillinen jatkotutkinto (erikoislääkäri, erikoishammaslääkäri) kirjataan vuodesta 2015 alkaen erillisopiskeluoikeuksiin. 

Tilastoja tarkemmin