Ulkomaiset opiskelijat

Virallinen opiskelijamäärä tilastoidaan 20.9.-tilanteen mukaan läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneista opiskelijoista.

Ulkomaisten opiskelijoiden määrää tilastoidaan myös koko kalenterivuoden aikana kirjoilla olleista. Tällöin ei voida tehdä vertailua %-osuuksiin, koska viralliset kokonaisopiskelijamäärät otetaan aina 20.9.-tilanteen mukaisina.

Ulkomaiset opiskelijat 20.9.-tilanteen mukaan

Taso​ 2016 2017 2018 2019
Alempi korkeakoulututkinto​ 46​ 62​ 74​​ 53
Ylempi korkeakoulututkinto​ ​577 ​521 542​ 498
Tohtorin ​tutkinto ​320 ​346 365​ 372
Täydennys​- ja erillisopinnot 671​​ ​639 683​​ 693
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ ​1614 1568​ 1664​ 1616
Osuus kokonaisopiskelijamäärästä 8.3% 8.0% 8.2% 8.0%
Ulkomaiset opiskelijat tutkinnon tason mukaan 2015-2019 (20.9.-tilanne)

Lukumäärät (20.9.-tilanne)

Taso​ 2015 2016 2017 2018 2019
Alempi korkeakoulututkinto​ ​51 46​ 62​ 74​​ 53
Ylempi korkeakoulututkinto​ ​532 ​577 ​521 542​ 498
Lisensiaatin tutkinto​ ​1 ​0 ​0 0​ 0
Tohtorin ​tutkinto ​302 ​320 ​346 365​ 372
Täydennys​- ja erillisopinnot 832 671​​ ​639 683​​ 693
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ ​1718 ​1614 1568​ 1664​ 1616
 

Prosenttiosuudet kaikista opiskelijoista (20.9.-tilanne)

Taso​ 2015 2016 2017 2018 2019
Alempi korkeakoulututkinto​ ​0.6% ​ 0.5%​ 0.8%​ 0.9​%​ 0.7%
Ylempi korkeakoulututkinto​ ​9.9% ​10.2% ​8.7% 8.7%​ 8.0%
Lisensiaatin tutkinto​ ​0.9% ​0% ​0% 0%​ 0%
Tohtorin ​tutkinto ​16.8% ​17.0% ​17.9% 19.2%​ 19.5%
Täydennys​- ja erillisopinnot ​24.6% 19.6%​ 18.0%​ 16.9%​ 16.8%
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 8.8%​ ​8.3% 8.0%​​ 8.2%​ 8.0%
Ulkomaiset perustutkinto-opiskelijat tiedekunnittain 2015-2019 (20.9.-tilanne)

Turun yliopistoon läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet ulkomaiset alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat 20.9.-tilastointiajankohtana. Ulkomaisten perustutkinto-opiskelijoiden määrä sekä prosenttiosuus tiedekunnan koko perustutkinto-opiskelijamäärästä.


Ulkomaiset perustutkinto-opiskelijat tiedekunnittain (20.9.-tilanne)

Tiedekunta
2015 2016​ 2017 2018 2019
Humanistinen tdk​ 95 96 80 76 65
Kasvatustieteiden​ tdk 48 48 76 80 58
​Luonnontieteiden ja tekniikan tdk 199 241 204 242 243
Lääketieteellinen​ tdk 44 46 42 38 48
Oikeustieteellinen tdk​ 24 22 24 22 16
Turun kauppakorkeakoulu​ 140 146 134 138 106
Yhteiskuntatieteellinen tdk​ 33 24 23 20 15
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 583 623 583 616 551
 

Ulkomaisten perustutkinto-opiskeijoiden osuus tiedekunnan kaikista perustutkinto-opiskelijoista  (20.9.-tilanne)

Tiedekunta
2015 2016 2017 2018 2019
Humanistinen tdk​ 3.4% 3.5% 3.0% 2.9% 2.5%
Kasvatustieteiden​ tdk 2.6% 2.6% 4.0% 4.1% 2.9%
​Luonnontieteiden ja tekniikan tdk 7.4% 8.9% 7.7% 8.8% 8.4%
Lääketieteellinen​ tdk 3.0% 3.0% 2.7% 2.4% 3.0%
Oikeustieteellinen tdk​ 2.2% 2.1% 2.3% 2.1% 1.5%
Turun kauppakorkeakoulu​ 4.8% 5.0% 4.7% 5.0% 3.9%
Yhteiskuntatieteellinen tdk​ 2.4% 1.7% 1.6% 1.4% 1.0%
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 4.1% 4.4% 4.1% 4.3% 3.9%

 

Tohtorikoulutuksen ulkomaiset opiskelijat tiedekunnittain 2015-2019 (20.9.-tilanne)

Turun yliopistoon läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet tohtorikoulutuksen ulkomaiset opiskelijat 20.9.-tilastointiajankohtana. Ulkomaisten tohtorikoulutuksen opiskelijoiden määrä sekä prosenttiosuus tiedekunnan koko tohtoriopiskelijamäärästä.


Tohtorikoulutuksen ulkomaiset opiskelijat tiedekunnittain (20.9.-tilanne)

Tiedekunta
2015 2016​ 2017 2018 2019
Humanistinen tdk​ 35​ 36​ 39​​ 36​ 33
Kasvatustieteiden​ tdk ​25 ​24 ​26 21​ 24
​Luonnontieteiden ja tekniikan tdk 113​ 130​ 131​ 142​ 138
Lääketieteellinen​ tdk ​79 ​80 ​92 103​ 108
Oikeustieteellinen tdk​ ​9 ​8 ​11 11​ 10
Turun kauppakorkeakoulu​ ​23 ​28 ​29 36​ 40
Yhteiskuntatieteellinen tdk​ ​18 ​14 ​18 16​ 19
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ ​302 ​320 ​346 365​ 372
 

Ulkomaisten opiskeijoiden osuus tiedekunnan kaikista tohtoriopiskelijoista  (20.9.-tilanne)

Tiedekunta
2015 2016 2017 2018 2019
Humanistinen tdk​ 9.5%​ 9.6%​ 10.6%​​ 10.0%​​ 9.4%
Kasvatustieteiden​ tdk ​17.9% ​17.3% ​18.6% 16.7%​ 19.0%
​Luonnontieteiden ja tekniikan tdk 31.2%​ 33.3%​ 35.3%​ 39.1%​ 38.3%
Lääketieteellinen​ tdk ​15.4% ​14.5% ​14.8% 16.2%​ 16.2%
Oikeustieteellinen tdk​ ​12.2% ​11.0% ​14.5% 14.9%​ 14.9%
Turun kauppakorkeakoulu​ ​13.8% ​16.7% ​18.0% 22.5%​ 24.2%
Yhteiskuntatieteellinen tdk​ ​10.3% ​7.4% ​9.0% 8.8%​ 11.2%
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ ​16.8% 17.0%​​ ​17.9% 19.2%​ 19.5%
 
Tohtorikoulutuksen ulkomaiset opiskelijat tohtoriohjelmittain 2016-2019 (20.9-tilanne)

Turun yliopistoon läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet tohtorikoulutuksen ulkomaiset opiskelijat 20.9.-tilastointiajankohtana. Ulkomaisten tohtorikoulutuksen opiskelijoiden määrä sekä prosenttiosuus tiedekunnan koko tohtoriopiskelijamäärästä.


Tohtorikoulutuksen ulkomaiset opiskelijat tohtoriohjelmittain (20.9.-tilanne)

 
Tohtoriohjelma
2016 2017 2018​ 2019  
​Biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelma (BGG) 27 31 26 22  
Fysikaalisten ja kemiallisten tieteiden tohtoriohjelma (PCS) 27 26 30 38  
​Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma (Juno)  18 18 19 17  
Hoitotieteen tohtoriohjelma (DPNurs)  5 5 6 7  
Kansallinen suun terveystieteiden tohtoriohjelma (FINDOS-Turku)  18 13 13 16  
Kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma (Utuling) 17 18 20 16  
Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelma (KEVEKO) 7 8 10 10  
Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DRDP) 6 8 8 18  
​Matemaattis-tietotekninen tohtoriohjelma (MATTI) 34 45 41 51  
Molekulaaristen biotieteiden tohtoriohjelma (DPMLS) 28 29 32 24  
Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma (TuDMM) 26 26 32 30  
Oikeustieteen tohtoriohjelma 9 8 11 10  
​Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelma (OPPI) 18 16 16 14  
Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma 20 25 28 40  
​Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT) 24 30 36 41  
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma 17 13 17 18  
Ei tohtoriohjelmaa 1 1 1 0  
YHTEENSÄ 302 320 346 372  
 

Ulkomaisten opiskelijoiden osuus tohtoriohjelman kaikista opiskelijoista (20.9.-tilanne)

Tohtoriohjelma
2016 2017 2018​ 2019
​Biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelma (BGG) 26.2% 26.5% 26.3% 25.9%
Fysikaalisten ja kemiallisten tieteiden tohtoriohjelma (PCS) 32.1% 31.7% 34.5% 43.7%
​Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma (Juno)  6.7% 6.7% 7.1% 6.4%
Hoitotieteen tohtoriohjelma (DPNurs)  8.5% 8.5% 8.2% 9.5%
Kansallinen suun terveystieteiden tohtoriohjelma (FINDOS-Turku)  36.7% 29.5% 30.2% 34.8%
Kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma (Utuling) 17.0% 17.1% 19.8% 18.6%
Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen  ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelma (KEVEKO) 12.5% 15.1% 18.5% 20.4%
Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DRDP) 15.0% 17.4% 17.4% 32.1%
​Matemaattis-tietotekninen tohtoriohjelma (MATTI) 33.3% 38.8% 39.0% 40.8%
Molekulaaristen biotieteiden tohtoriohjelma (DPMLS) 35.4% 37.7% 42.7% 40.7%
Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma (TuDMM) 29.5% 29.9% 33.0% 38.0%
Oikeustieteen tohtoriohjelma 12.2% 11.0% 14.5% 14.9%
​Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelma (OPPI) 21.4% 18.6% 18.6% 18.2%
Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma 12.9% 16.0% 17.9% 25.2%
​Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT) 8.8% 9.4% 9.7% 9.6%
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma 9.9% 7.1% 8.8% 10.9%
Ei tohtoriohjelmaa 7.1% 10.0% 16.7 .
YHTEENSÄ 16.8% 17.0% 17.9% 19.5%

 

Kalenterivuoden aikana kirjoilla olleet ulkomaiset opiskelijat

Luvuissa on ilmoitettu koko kalenterivuoden aikana läsnä- tai poissaolevana kirjoillaolleet opiskelijat.

Taso​ 2014​​​​ 2015 2016 2017 2018
Alempi korkeakoulututkinto​ 56​ 52​ 50​ 75​ ​42
Ylempi korkeakoulututkinto​ ​658 ​692 729​ ​698 ​746
Lisensiaatin tutkinto​ ​2 ​1 1​ ​0 ​0
Tohtorin ​tutkinto ​369 ​401 400​ ​417 ​452
Ammatillinen jatkotutkinto (* ​35 ​. .​ ​. ​.
Täydennys​- ja erillisopinnot ​1286 ​1424 1226​ ​1117 1103
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ ​2406 ​2570 2406​ ​2307 2343​
kansalaisuuksia Suomen lisäksi 103 107 104 106 109
 
  *) ammatillinen jatkotutkinto (erikoislääkäri, erikoishammaslääkäri) kirjataan vuodesta 2015 alkaen erillisopiskeluoikeuksiin. 

Tilastoja tarkemmin