Ulkomaiset opiskelijat

Virallinen opiskelijamäärä tilastoidaan 20.9.-tilanteen mukaan läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneista opiskelijoista.

Ulkomaisten opiskelijoiden määrää tilastoidaan myös koko kalenterivuoden aikana kirjoilla olleista. Tällöin ei voida tehdä vertailua %-osuuksiin, koska viralliset kokonaisopiskelijamäärät otetaan aina 20.9.-tilanteen mukaisina.

 

Ulkomaiset opiskelijat 20.9.-tilanteen mukaan

Taso​ 2018 2019 2020 2021 2022
Alempi korkeakoulututkinto​ 74​​ 53 80 77 88
Ylempi korkeakoulututkinto​ 542​ 498 484 460 526
Väitöskirjatutkija (tohtorin ​tutkinto) 365​ 372 405 453 447
Täydennys​- ja erillisopinnot 683​​ 693 498 733 697
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 1664​ 1616 1467 1723 1758
Osuus kokonaisopiskelijamäärästä 8.2% 8.0% 7.1% 7.6% 7.9%

Kokonaisopiskelijamäärien tilastoissa on mukana myös kansainvälisten opiskelijoiden lukuja.

Ulkomaiset opiskelijat tutkinnon tason mukaan 2018-2022 (20.9.-tilanne)

Lukumäärät (20.9.-tilanne)

Taso​ 2018 2019 2020 2021 2022
Alempi korkeakoulututkinto​ 74​​ 53 80 77 88
Ylempi korkeakoulututkinto​ 542​ 498 484 460 526
Lisensiaatin tutkinto​ 0​ 0 0 0 0
Väitöskirjatutkija (tohtorin ​tutkinto) 365​ 372 405 453 447
Täydennys​- ja erillisopinnot 683​​ 693 498 733 697
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 1664​ 1616 1467 1723 1758
 

Prosenttiosuudet kaikista opiskelijoista (20.9.-tilanne)

Taso​ 2018 2019 2020 2021 2022
Alempi korkeakoulututkinto​ 0.9​%​ 0.7% 1.0% 0.9% 1.0%
Ylempi korkeakoulututkinto​ 8.7%​ 8.0% 7.8% 7.3% 8.1%
Lisensiaatin tutkinto​ . . . . .
Väitöskirjatutkija (tohtorin ​tutkinto) 19.2%​ 19.5% 20.4% 22.5% 22.3%
Täydennys​- ja erillisopinnot 16.9%​ 16.8% 11.7% 12.5% 14.%
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 8.2%​ 8.0% 7.1% 7.6% 7.9%
Alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat ulkomaiset opiskelijat tiedekunnittain 2018-2022 (20.9.-tilanne)

Turun yliopistoon läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet ulkomaiset alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat 20.9.-tilastointiajankohtana. Ulkomaisten opiskelijoiden määrä sekä prosenttiosuus tiedekunnan opiskelijamäärästä. Luvut sisältävät tilauskoulutuksen opiskelijat.


Ulkomaiset alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat (kandivaiheen) opiskelijat tiedekunnittain (20.9.-tilanne)

Tiedekunta 2018 2019 2020 2021 2022  
Humanistinen tdk​ 19 17 9 15 10  
Kasvatustieteiden​ tdk 25 11 30 25 47  
Luonnontieteiden ja tekniikan tdk 23 20 36 . .  
Lääketieteellinen​ tdk 1 1 1 0 0  
Matemaattis-luonnontieteellinen tdk . . . 9 10  
Oikeustieteellinen tdk​ 1 0 0 0 0  
Teknillinen tdk . .   24 15  
Turun kauppakorkeakoulu​ 3 1 1 1 1  
Yhteiskuntatieteellinen tdk​ 2 3 3 3 5  
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 74 53 80 77 88  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulkomaiset alempa korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat, osuus tiedekunnan kaikista alemman tutkinnon (kandivaiheen) opiskelijoista (20.9.-tilanne)

Tiedekunta 2018 2019 2020 2021 2022
Humanistinen tdk​ 1.1% 1.1% 0.6% 0.9% 0.6%
Kasvatustieteiden​ tdk 2.0% 0.9% 2.2% 1.8% 3.2%
Luonnontieteiden ja tekniikan tdk 1.3% 1.1% 1.7% . .
Lääketieteellinen​ tdk 0.5% 0.5% 0.5% 0% 0%
Matemaattis-luonnontieteellinen tdk . . . 0.8% 0.8%
Oikeustieteellinen tdk​ 0.2% 0% 0% 0% 0%
Teknillinen tdk . . . 2.0% 1.1%
Turun kauppakorkeakoulu​ 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Yhteiskuntatieteellinen tdk​ 0.2% 0.4% 0.3% 0.3% 0.5%
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 0.9% 0.7% 1.0% 0.9% 1.0%

 

Ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat ulkomaiset opiskelijat tiedekunnittain 2018-2022 (20.9.-tilanne)

Turun yliopistoon läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet ulkomaiset ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat 20.9.-tilastointiajankohtana. Ulkomaisten opiskelijoiden määrä sekä prosenttiosuus tiedekunnan opiskelijamäärästä. Luvut sisältävät kaksoistutkinto-opiskelijat.


Ulkomaiset ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat tiedekunnittain (20.9.-tilanne)

Tiedekunta
2018 2019 2020 2021 2022
Humanistinen tdk​ 57 48 29 27 23
Kasvatustieteiden​ tdk 55 47 46 48 49
​Luonnontieteiden ja tekniikan tdk 219 223 239 . .
Lääketieteellinen​ tdk 37 47 60 67 63
Matemaattis-luonnontieteellinen tdk . . . 30 39
Oikeustieteellinen tdk​ 21 16 12 4 1
Teknillinen tdk . . . 175 235
Turun kauppakorkeakoulu​ 135 105 76 76 77
Yhteiskuntatieteellinen tdk​ 18 12 22 33 39
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 542 498 484 460 526
 

Ulkomaiset ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat, osuus tiedekunnan kaikista ylemmän tutkinnon opiskelijoista  (20.9.-tilanne)

Tiedekunta
2018 2019 2020 2021 2022
Humanistinen tdk​ 5.9% 5.0% 3.3% 3.3% 2.7%
Kasvatustieteiden​ tdk 7.8% 6.6% 6.7% 6.9% 6.6%
​Luonnontieteiden ja tekniikan tdk 23.4% 22.4% 22.5% . .
Lääketieteellinen​ tdk 2.7% 3.4% 4.2% 4.7% 4.3%
Matemaattis-luonnontieteellinen tdk . . . 6.9% 8.9%
Oikeustieteellinen tdk​ 4.8% 3.6% 2.7% 0.9% 0.2%
Teknillinen tdk . . . 27.1% 31.4%
Turun kauppakorkeakoulu​ 10.7% 9.2% 6.8% 6.7% 6.9%
Yhteiskuntatieteellinen tdk​ 3.2% 2.0% 3.5% 4.9% 5.7%
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 8.7% 8.0% 7.8% 7.3% 8.1%

 

Ulkomaiset väitöskirjatutkijat tiedekunnittain 2018-2022 (20.9.-tilanne)

Turun yliopistoon läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet ulkomaiset väitöskirjatutkijat 20.9.-tilastointiajankohtana. Ulkomaisten väitöskirjatutkijoiden määrä sekä prosenttiosuus tiedekunnan koko määrästä.


Ulkomaiset väitöskirjatutkijat tiedekunnittain (20.9.-tilanne)

Tiedekunta
2018 2019 2020 2021 2022
Humanistinen tdk​ 36​ 33 39 41 42
Kasvatustieteiden​ tdk 21​ 24 19 19 20
​Luonnontieteiden ja tekniikan tdk 142​ 138 161 . .
Lääketieteellinen​ tdk 103​ 108 110 127 119
Matemaattis-luonnontieteellinen tdk . . . 80 77
Oikeustieteellinen tdk​ 11​ 10 10 13 13
Teknillinen tdk . . . 100 100
Turun kauppakorkeakoulu​ 36​ 40 42 43 46
Yhteiskuntatieteellinen tdk​ 16​ 19 24 30 30
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 365​ 372 405 453 447
 

Ulkomaisten väitöskirjatutkijoiden osuus tiedekunnan kaikista väitöskirjatutkijoista (20.9.-tilanne)

Tiedekunta
2018 2019 2020 2021 2022
Humanistinen tdk​ 10.0%​​ 9.4% 10.8% 10.7% 11.2%
Kasvatustieteiden​ tdk 16.7%​ 19.0% 15.8% 16.7% 17.4%
​Luonnontieteiden ja tekniikan tdk 39.1%​ 38.3% 42.3% . .
Lääketieteellinen​ tdk 16.2%​ 16.2% 15.5% 18.6% 18.4%
Matemaattis-luonnontieteellinen tdk . . . 38.8% 36.3%
Oikeustieteellinen tdk​ 14.9%​ 14.9% 14.9% 22.4% 20.3%
Teknillinen tdk . . . 50.0% 50.0%
Turun kauppakorkeakoulu​ 22.5%​ 24.2% 25.9% 26.4% 27.4%
Yhteiskuntatieteellinen tdk​ 8.8%​ 11.2% 13.1% 14.4% 13.5%
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 19.2%​ 19.5% 20.4% 22.5% 22.3%
 
Ulkomaiset väitöskirjatutkijat tohtoriohjelmittain 2018-2022 (20.9-tilanne)

 Turun yliopistoon läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet ulkomaiset väitöskirjatutkijat 20.9.-tilastointiajankohtana. Ulkomaisten väitöskirjatutkijoiden määrä sekä prosenttiosuus tiedekunnan koko määrästä.


Ulkomaiset väitöskirjatutkijat tohtoriohjelmittain (20.9.-tilanne)

 
Tohtoriohjelma
2018​ 2019 2020 2021 2022
​Biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelma (BGG) 26 22 27 28 30
Eksaktien tieteiden tohtoriohjelma (EXACTUS) . . . . 42
Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltion tutkimuksen tohtoriohjelma (DPInvest) . . 6 8 9
Fysikaalisten ja kemiallisten tieteiden tohtoriohjelma (PCS) 30 38 43 47 .
​Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma (Juno)  19 17 23 20 21
Hoitotieteen tohtoriohjelma (DPNurs)  6 7 7 6 7
Kansallinen suun terveystieteiden tohtoriohjelma (FINDOS-Turku)  13 16 13 17 10
Kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma (Utuling) 20 16 16 21 21
Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelma (KEVEKO) 10 10 7 6 7
Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DRDP) 8 18 21 27 26
​Matemaattis-tietotekninen tohtoriohjelma (MATTI) 41 51 55 58 .
Molekulaaristen biotieteiden tohtoriohjelma (DPMLS) 32 24 32 41 .
Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma (TuDMM) 32 30 32 33 36
Oikeustieteen tohtoriohjelma 11 10 10 13 13
​Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelma (OPPI) 16 14 12 13 13
Teknologian tohtoriohjelma (DPT) . . . . 98
Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma 28 40 41 42 46
​Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT) 36 41 39 48 45
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma 17 18 21 25 23
Ei tohtoriohjelmaa 1 . . . .
YHTEENSÄ 346 372 405 453 447
 

Ulkomaisten väitöskirjatutkijoiden osuus kaikista väitöskirjatutkijoista (20.9.-tilanne)

Tohtoriohjelma
2018​ 2019 2020 2021 2022
​Biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelma (BGG) 26.3% 25.9% 32.5% 32.9% 32.6%
Eksaktien tieteiden tohtoriohjelma (EXACTUS) . . . . 37.8%
Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltion tutkimuksen tohtoriohjelma (DPInvest) . . 20.7% 24.2% 23.7%
Fysikaalisten ja kemiallisten tieteiden tohtoriohjelma (PCS) 34.5% 43.7% 46.7% 48.5% .
​Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma (Juno)  7.1% 6.4% 8.5% 7.1% 7.7%
Hoitotieteen tohtoriohjelma (DPNurs)  8.2% 9.5% 9.1% 7.7% 8.9%
Kansallinen suun terveystieteiden tohtoriohjelma (FINDOS-Turku)  30.2% 34.8% 31.0% 37.8% 24.4%
Kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma (Utuling) 19.8% 18.6% 18.0% 21.0% 20.8%
Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen  ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelma (KEVEKO) 18.5% 20.4% 17.1% 16.2% 17.5%
Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DRDP) 17.4% 32.1% 32.8% 42.2% 37.7%
​Matemaattis-tietotekninen tohtoriohjelma (MATTI) 39.0% 40.8% 41.4% 40.6% .
Molekulaaristen biotieteiden tohtoriohjelma (DPMLS) 42.7% 40.7% 48.5% 55.4% .
Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma (TuDMM) 33.0% 38.0% 36.8% 38.4% 41.4%
Oikeustieteen tohtoriohjelma 14.5% 14.9% 14.9% 22.4% 20.3%
​Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelma (OPPI) 18.6% 18.2% 15.2% 16.9% 17.3%
Teknologian tohtoriohjelma (DPT) . . . . 49.0%
Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma 17.9% 25.2% 26.5% 27.1% 28.8%
​Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT) 9.7% 9.6% 8.6% 11.2% 11.5%
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma 8.8% 10.9% 13.5% 11.3% 12.3%
Ei tohtoriohjelmaa 16.7 . . . .
YHTEENSÄ 17.9% 19.5% 20.4% 22.5% 22.3%

 

Kalenterivuoden aikana kirjoilla olleet ulkomaiset opiskelijat

Luvuissa on ilmoitettu koko kalenterivuoden aikana läsnä- tai poissaolevana kirjoillaolleet opiskelijat.

Taso​ 2018 2019 2020 2021 2022
Alempi korkeakoulututkinto​ ​42 51 53 91 103
Ylempi korkeakoulututkinto​ ​746 691 709 690 701
Lisensiaatin tutkinto​ ​0 0 0 0 0
Tohtorin ​tutkinto ​452 465 479 498 494
Vaihto-opiskelijat 622 674 486 534 560
Täydennys​- ja erillisopinnot 481 519 505 658 795
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 2343​ 2400 2232 2471 2653
kansalaisuuksia Suomen lisäksi 109 108 109 112 109
 

Tilastoja tarkemmin kalenterivuoden aikana kirjoilla olleista ulkomaisista opiskelijoista