Ulkomaiset opiskelijat

Virallinen opiskelijamäärä tilastoidaan 20.9.-tilanteen mukaan läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneista opiskelijoista.

Ulkomaisten opiskelijoiden määrää tilastoidaan myös koko kalenterivuoden aikana kirjoilla olleista. Tällöin ei voida tehdä vertailua %-osuuksiin, koska viralliset kokonaisopiskelijamäärät otetaan aina 20.9.-tilanteen mukaisina.

 

Ulkomaiset opiskelijat 20.9.-tilanteen mukaan

Taso​2020202120222023
Alempi korkeakoulututkinto​80778872
Ylempi korkeakoulututkinto​484460526559
Väitöskirjatutkija (tohtorin ​tutkinto)405453447470
Täydennys​- ja erillisopinnot498733697891
YLIOPISTO YHTEENSÄ​1467172317581992
Osuus kokonaisopiskelijamäärästä7.1%7.6%7.9%9.1%

Kokonaisopiskelijamäärien tilastoissa on mukana myös kansainvälisten opiskelijoiden lukuja.

Ulkomaiset opiskelijat tutkinnon tason mukaan 2020-2023 (20.9.-tilanne)

Lukumäärät (20.9.-tilanne)

Taso​ 2020 2021 2022 2023
Alempi korkeakoulututkinto​ 80 77 88 72
Ylempi korkeakoulututkinto​ 484 460 526 559
Lisensiaatin tutkinto​ 0 0 0 1
Väitöskirjatutkija (tohtorin ​tutkinto) 405 453 447 470
Täydennys​- ja erillisopinnot 498 733 697 890
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 1467 1723 1758 1992
 

Prosenttiosuudet kaikista opiskelijoista (20.9.-tilanne)

Taso​ 2020 2021 2022 2023
Alempi korkeakoulututkinto​ 1.0% 0.9% 1.0% 0.8%
Ylempi korkeakoulututkinto​ 7.8% 7.3% 8.1% 8.6%
Lisensiaatin tutkinto​ . . . 5.0%
Väitöskirjatutkija (tohtorin ​tutkinto) 20.4% 22.5% 22.3% 23.1%
Täydennys​- ja erillisopinnot 11.7% 12.5% 14.% 20.4%
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 7.1% 7.6% 7.9% 9.1%
Alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat ulkomaiset opiskelijat tiedekunnittain 2020-2023 (20.9.-tilanne)

Turun yliopistoon läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet ulkomaiset alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat 20.9.-tilastointiajankohtana. Ulkomaisten opiskelijoiden määrä sekä prosenttiosuus tiedekunnan opiskelijamäärästä. Luvut sisältävät tilauskoulutuksen opiskelijat.


Ulkomaiset alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat (kandivaiheen) opiskelijat tiedekunnittain (20.9.-tilanne)

Tiedekunta 2020 2021 2022 2023
Humanistinen tdk​ 9 15 10 11
Kasvatustieteiden​ tdk 30 25 47 36
Luonnontieteiden ja tekniikan tdk 36 . . .
Lääketieteellinen​ tdk 1 0 0 1
Matemaattis-luonnontieteellinen tdk . 9 10 8
Oikeustieteellinen tdk​ 0 0 0 0
Teknillinen tdk   24 15 11
Turun kauppakorkeakoulu​ 1 1 1 2
Yhteiskuntatieteellinen tdk​ 3 3 5 3
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 80 77 88 72

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulkomaiset alempa korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat, osuus tiedekunnan kaikista alemman tutkinnon (kandivaiheen) opiskelijoista (20.9.-tilanne)

Tiedekunta 2020 2021 2022 2023
Humanistinen tdk​ 0.6% 0.9% 0.6% 0.7%
Kasvatustieteiden​ tdk 2.2% 1.8% 3.2% 2.6%
Luonnontieteiden ja tekniikan tdk 1.7% . . .
Lääketieteellinen​ tdk 0.5% 0% 0% 0.5%
Matemaattis-luonnontieteellinen tdk . 0.8% 0.8% 0.6%
Oikeustieteellinen tdk​ 0% 0% 0% 0%
Teknillinen tdk . 2.0% 1.1% 0.8%
Turun kauppakorkeakoulu​ 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Yhteiskuntatieteellinen tdk​ 0.3% 0.3% 0.5% 0.3%
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 1.0% 0.9% 1.0% 0.8%

 

Ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat ulkomaiset opiskelijat tiedekunnittain 2020-2023 (20.9.-tilanne)

Turun yliopistoon läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet ulkomaiset ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat 20.9.-tilastointiajankohtana. Ulkomaisten opiskelijoiden määrä sekä prosenttiosuus tiedekunnan opiskelijamäärästä. Luvut sisältävät kaksoistutkinto-opiskelijat.


Ulkomaiset ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat tiedekunnittain (20.9.-tilanne)

Tiedekunta
2020 2021 2022 2023
Humanistinen tdk​ 29 27 23 28
Kasvatustieteiden​ tdk 46 48 49 53
​Luonnontieteiden ja tekniikan tdk 239 . . .
Lääketieteellinen​ tdk 60 67 63 47
Matemaattis-luonnontieteellinen tdk . 30 39 68
Oikeustieteellinen tdk​ 12 4 1 1
Teknillinen tdk . 175 235 230
Turun kauppakorkeakoulu​ 76 76 77 84
Yhteiskuntatieteellinen tdk​ 22 33 39 48
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 484 460 526 559
 

Ulkomaiset ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat, osuus tiedekunnan kaikista ylemmän tutkinnon opiskelijoista  (20.9.-tilanne)

Tiedekunta
2020 2021 2022 2023
Humanistinen tdk​ 3.3% 3.3% 2.7% 3.3%
Kasvatustieteiden​ tdk 6.7% 6.9% 6.6% 7.5%
​Luonnontieteiden ja tekniikan tdk 22.5% . . .
Lääketieteellinen​ tdk 4.2% 4.7% 4.3% 3.2%
Matemaattis-luonnontieteellinen tdk . 6.9% 8.9% 14.5%
Oikeustieteellinen tdk​ 2.7% 0.9% 0.2% 0.3%
Teknillinen tdk . 27.1% 31.4% 27.3%
Turun kauppakorkeakoulu​ 6.8% 6.7% 6.9% 7.7%
Yhteiskuntatieteellinen tdk​ 3.5% 4.9% 5.7% 7.1%
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 7.8% 7.3% 8.1% 8.6%

 

Ulkomaiset väitöskirjatutkijat tiedekunnittain 2020-2023 (20.9.-tilanne)

Turun yliopistoon läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet ulkomaiset väitöskirjatutkijat 20.9.-tilastointiajankohtana. Ulkomaisten väitöskirjatutkijoiden määrä sekä prosenttiosuus tiedekunnan koko määrästä.


Ulkomaiset väitöskirjatutkijat tiedekunnittain (20.9.-tilanne)

Tiedekunta
2020 2021 2022 2023
Humanistinen tdk​ 39 41 42 41
Kasvatustieteiden​ tdk 19 19 20 19
​Luonnontieteiden ja tekniikan tdk 161 . . .
Lääketieteellinen​ tdk 110 127 119 123
Matemaattis-luonnontieteellinen tdk . 80 77 73
Oikeustieteellinen tdk​ 10 13 13 10
Teknillinen tdk . 100 100 122
Turun kauppakorkeakoulu​ 42 43 46 53
Yhteiskuntatieteellinen tdk​ 24 30 30 29
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 405 453 447 470
 

Ulkomaisten väitöskirjatutkijoiden osuus tiedekunnan kaikista väitöskirjatutkijoista (20.9.-tilanne)

Tiedekunta
2020 2021 2022 2023
Humanistinen tdk​ 10.8% 10.7% 11.2% 11.4%
Kasvatustieteiden​ tdk 15.8% 16.7% 17.4% 16.1%
​Luonnontieteiden ja tekniikan tdk 42.3% . . .
Lääketieteellinen​ tdk 15.5% 18.6% 18.4% 18.6%
Matemaattis-luonnontieteellinen tdk . 38.8% 36.3% 33.8%
Oikeustieteellinen tdk​ 14.9% 22.4% 20.3% 17.2%
Teknillinen tdk . 50.0% 50.0% 52.4%
Turun kauppakorkeakoulu​ 25.9% 26.4% 27.4% 29.8%
Yhteiskuntatieteellinen tdk​ 13.1% 14.4% 13.5% 14.0%
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 20.4% 22.5% 22.3% 23.1%
 
Ulkomaiset väitöskirjatutkijat tohtoriohjelmittain 2020-2023 (20.9-tilanne)

 Turun yliopistoon läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet ulkomaiset väitöskirjatutkijat 20.9.-tilastointiajankohtana. Ulkomaisten väitöskirjatutkijoiden määrä sekä prosenttiosuus tiedekunnan koko määrästä.


Ulkomaiset väitöskirjatutkijat tohtoriohjelmittain (20.9.-tilanne)

 
Tohtoriohjelma
2020 2021 2022 2023
​Biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelma (BGG) 27 28 30 30
Eksaktien tieteiden tohtoriohjelma (EXACTUS) . . 42 40
Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltion tutkimuksen tohtoriohjelma (DPInvest) 6 8 9 9
Fysikaalisten ja kemiallisten tieteiden tohtoriohjelma (PCS) 43 47 . .
​Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma (Juno)  23 20 21 16
Hoitotieteen tohtoriohjelma (DPNurs)  7 6 7 10
Kansallinen suun terveystieteiden tohtoriohjelma (FINDOS-Turku)  13 17 10 10
Kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma (Utuling) 16 21 21 25
Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelma (KEVEKO) 7 6 7 7
Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DRDP) 21 27 26 19
​Matemaattis-tietotekninen tohtoriohjelma (MATTI) 55 58 . .
Molekulaaristen biotieteiden tohtoriohjelma (DPMLS) 32 41 . .
Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma (TuDMM) 32 33 36 43
Oikeustieteen tohtoriohjelma 10 13 13 10
​Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelma (OPPI) 12 13 13 12
Teknologian tohtoriohjelma (DPT) . . 98 121
Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma 41 42 46 52
​Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT) 39 48 45 44
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma 21 25 23 22
YHTEENSÄ 405 453 447 470

 

 

Ulkomaisten väitöskirjatutkijoiden osuus kaikista väitöskirjatutkijoista (20.9.-tilanne)

Tohtoriohjelma
2020 2021 2022 2023
​Biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelma (BGG) 32.5% 32.9% 32.6% 30.0%
Eksaktien tieteiden tohtoriohjelma (EXACTUS) . . 37.8% 36.0%
Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltion tutkimuksen tohtoriohjelma (DPInvest) 20.7% 24.2% 23.7% 25.0%
Fysikaalisten ja kemiallisten tieteiden tohtoriohjelma (PCS) 46.7% 48.5% . .
​Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma (Juno)  8.5% 7.1% 7.7% 6.2%
Hoitotieteen tohtoriohjelma (DPNurs)  9.1% 7.7% 8.9% 11.8%
Kansallinen suun terveystieteiden tohtoriohjelma (FINDOS-Turku)  31.0% 37.8% 24.4% 22.7%
Kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma (Utuling) 18.0% 21.0% 20.8% 24.3%
Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen  ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelma (KEVEKO) 17.1% 16.2% 17.5% 16.3%
Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DRDP) 32.8% 42.2% 37.7% 32.8%
​Matemaattis-tietotekninen tohtoriohjelma (MATTI) 41.4% 40.6% . .
Molekulaaristen biotieteiden tohtoriohjelma (DPMLS) 48.5% 55.4% . .
Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma (TuDMM) 36.8% 38.4% 41.4% 46.7%
Oikeustieteen tohtoriohjelma 14.9% 22.4% 20.3% 17.2%
​Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelma (OPPI) 15.2% 16.9% 17.3% 16.0%
Teknologian tohtoriohjelma (DPT) . . 49.0% 52.6%
Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma 26.5% 27.1% 28.8% 30.4%
​Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT) 8.6% 11.2% 11.5% 11.1%
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma 13.5% 11.3% 12.3% 12.9%
YHTEENSÄ 20.4% 22.5% 22.3% 23.1%

 

Kalenterivuoden aikana kirjoilla olleet ulkomaiset opiskelijat

Luvuissa on ilmoitettu koko kalenterivuoden aikana läsnä- tai poissaolevana kirjoillaolleet opiskelijat.

Taso​2020202120222023
Alempi korkeakoulututkinto​5391103

93

Ylempi korkeakoulututkinto​709690701

807

Tieteellinen jatkotutkinto479498494

535

Vaihto-opiskelijat486534560

627

Täydennys​- ja erillisopinnot505658795

909

Avoin yliopisto (*

(25)

(65)

(88)

254

YLIOPISTO YHTEENSÄ​2232247126533225
kansalaisuuksia Suomen lisäksi109112109

115

*) Avoimen yliopiston ulkomaiset opiskelijat on lisätty tilastoihin vuoden 2023 tiedoista alkaen.

Tilastoja tarkemmin kalenterivuoden aikana kirjoilla olleista ulkomaisista opiskelijoista