Opiskelijamäärien tilastot

Opiskelijamäärä tilastoidaan 20.9.-tilanteen mukaan läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneista opiskelijoista. Kukin opiskelija esiintyy luvuissa vain kerran, ensisijaisen opiskeluoikeuden mukaan. Tämän sivun opiskelijamäärien tilastoissa ei ole huomioitu avoimen yliopiston opiskeluoikeuksia.

---

Turun yliopiston opiskelijamäärä

Taso​ 2020 2021 2022 2023
Alempi ​korkeakoulututkinto 8247 8603 8954 9095
Ylempi ​korkeakoulututkinto​ 6244 6279 6469 6481
Lisensiaatin tutkinto (*​ 28 23 17 20
Väitöskirjatutkija (tohtorin tutkinto) 1984 2013 2004 2033
Täydennys-, erikoistumis- ja erillisopinnot​ 4265 5861 4874 4366
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 20768 22779 22318 21995

*) Hammaslääketieteen lisensiaatti (HLL) ja lääketieteen lisensiaatti (LL) ovat ylempiä korkeakoulututkintoja.

Yhteenveto tiedekunnittain 2020-2023 (alempaa, ylempää ja tohtorin tutkintoa suorittavat)

*) Teknillinen tiedekunta aloitti toimintansa 1.1.2021. Opiskeluoikeudet on tilastoitu aiemmille vuosille uuden tiedekuntarakenteen mukaisina.

 

Alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat

(sisältää tilauskoulutuksen opiskelijat)

​Tiedekunta 2020 2021 2022 2023
Humanistinen​ 1607 1647 1617 1663
Kasvatustieteiden​ 1340 1414 1448 1408
Lääketieteellinen​ 195 224 212 216
Matemaattis-luonnontieteellinen (* 1081 1147 1198 1239
Oikeustieteellinen​ 549 526 563 551
Teknillinen (* 1037 1220 1393 1453
Turun kauppakorkeakoulu​ 1580 1535 1572 1597
Yhteiskuntatieteellinen​ 858 890 951 968
YLIOPISTO YHTEENSÄ
8247 8603 8954 9095
 

Ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat

(sisältää kaksoitutkinto-ohjelmat sekä yksisykliset koulutukset)

Tiedekunta 2020 2021 2022 2023
Humanistinen​ 884 826 853 843
Kasvatustieteiden​ 683 696 740 704
Lääketieteellinen​ 1420 1420 1473 1468
Matemaattis-luonnontieteellinen 420 433 441 470
Oikeustieteellinen​ 451 448 421 387
Teknillinen 642 645 749 841
Turun kauppakorkeakoulu​ 1110 1139 1113 1090
Yhteiskuntatieteellinen​ 634 672 679 678
YLIOPISTO YHTEENSÄ
6244 6279 6469 6481
 

Väitöskirjatutkijat (tohtorin tutkintoa suorittavat opiskelijat)

Tiedekunta 2020 2021 2022 2023
Humanistinen​ 361 382 375 361
Kasvatustieteiden​ 120 114 115 118
Lääketieteellinen​ 710 682 648 662
Matemaattis-luonnontieteellinen 212 206 212 216
Oikeustieteellinen​ 67 58 64 58
Teknillinen 169 200 200 233
Turun kauppakorkeakoulu​ 162 163 168 178
Yhteiskuntatieteellinen​ 183 208 222 207
YLIOPISTO YHTEENSÄ
1984 2013 2004 2033
 

 

Ulkomaiset opiskelijat

Ulkomaisten opiskelijoiden määrä tilastoidaan 20.9.-tilastointiajankohtdan lisäksi myös koko kalenterivuoden aikana kirjoilla olleista.

Koko kalenterivuoden aikana kirjoillaolleista ei voida tehdä vertailua %-osuuksiin, koska viralliset kokonaisopiskelijamäärät otetaan aina 20.9.-tilanteen mukaisina.

Tilastot ulkomaisista opiskelijoista löydät erilliseltä sivulta.

 

Tarkastele opiskelijamääriä tarkemmin

Turun yliopiston opiskelijamäärä vuosina 2014-2023 kunkin vuoden 20.9.-tilastointiajankohdan mukaan. Tilastot eivät sisällä avoimen yliopiston opiskelijoita. Täydennyskoulutuksesta on ilmoitettu tutkinnon osat täydennyskoulutuksena. Linkistä aukeaa uusi sivu.


Kaikki opiskelijat, päivitetty 20.10.2023
Perustutkinto-opiskelijat (alempi ja ylempi korkeakoulututkinto), päivitetty 20.10.2023
 • Perustutkinto-opiskelijat (tiedekunta, laitos, opiskelukunta, tavoitetutkinto, opintojen vaihe, kv-ohjelma, tilauskoulutus, läsnä/poissaolo)
 • Tutkinto-ohjelma (tiedekunta, laitos, tutkinto-ohjelma, linja/erikoistumissuunta, opiskelukunta, tavoitetutkinto, opintojen vaihe, kv-ohjelma, tilauskoulutus, läsnä/poissaolo)
 • Laitos ja pääaine (tiedekunta, laitos, pääaine, opiskelukunta, opiskeluvuosien määrä, tavoitetutkinto, opintojen vaihe, kv-ohjelma, tilauskoulutus, läsnä/poissaolo)
 • Kv-tutkinto-ohjelma (tiedekunta, laitos, tutkinto-ohjelma, kaksoistutkinto, tilauskoulutus, tavoitetutkinto, kansalaisuus)
Väitöskirjatutkijat (tohtorikoulutus), päivitetty 20.10.2023
Tutkintoon johtamaton koulutus, päivitetty 20.10.2023
Historiatilastot

Määrittelyjä

FTE-luku

FTE-laskenta suoritetaan määrittelemällä opiskelijan läsnäolon ja opintosuoritusten perusteella tämän poissaolo, osa- tai kokoaikaisuus.

FTE-määritelmä on kuvattu tilastopalvelu Vipusen sivuilla

Opiskelija voi laskennassa tulla tilastoiduksi arvoilla 0, 0,5 ja 1. Tiedot on raportoitu tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.

 • FTE 0: poissaolevat opiskelijat.
 • FTE 0,5: läsnäolevat, ennen tilastovuotta aloittaneet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat, jotka ovat edellisellä lukuvuotena suorittaneet alle 30 opintopistettä. Läsnäolevat lisensiaatin- ja tohtorintutkinnon opiskelijat sekä erikoiseläinlääkärikoulutusten opiskelijat. Vuoteen 2014 saakka ryhmä muun tutkinnon opiskelijat sisältää erikoislääkäri-, erikoishammaslääkäri- ja erikoiseläinlääkärikoulutusten opiskelijat.
 • FTE 1:Läsnäolevat, ennen tilastovuotta aloittaneet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat, jotka ovat edellisellä lukuvuotena suorittaneet 30 opintopistettä tai enemmän. Uudet, tilastovuonna aloittaneet ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon opiskelijat.
55 opintopistettä suorittaneiden osuus opiskelijoista

Laskenta tapahtuu Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaan ja on jaoteltu Turun yliopiston omissa tilastoissa saman periaatteen mukaisena.

Yliopistojen rahoitusmallissa yhtenä tekijänä on väh. 55 opintopistettä suorittaneiden määrä. Yliopistojen indikaattoreissa käytetään lisäksi väh. 55 op suorittaneiden suhdelukua läsnäolleisiin.

Laskentatapa muuttiu lukuvuoden 2015-2016 opintopisteiden tiedonkeruussa.

Suurimmat muutokset uudessa poiminta- ja laskentamallissa

 • Opiskelijoiden poiminta
  • mukaan otetaan kerättävältä lukuvuodelta kaikki perustutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet
  • aiemmin otettiin suoritukset vain niiltä, jotka olivat ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijoiksi myös seuraavana lukuvuotena
  • uudessa mallissa saadaan mukaan mm. valmistuneet
 • Opintojen hyväksilukupäivä
  • hyväksiluetuista opinnoista otetaan mukaan hyväksilukupäivä
  • aiemmin katsottiin muualla suorituista (korvaavista) opinnoista varsinaista suorituspäivää
  • uudessa mallissa saadaan varmemmin tilastoitua esimerkiksi ulkomailta hyäksiluetut opinnot, joita ei välttämättä edellisen lukuvuoden osalta ole rekisterissä vielä tiedonkeruun ajankohtana
 • Pankki
  • opintopisteitä voi kerryttää pankkiin, josta niitä lasketaan hyväksi opiskelijan seuraavan vuoden kertymään. Esimerkiksi 1.vuonna suoritettu 60 op ja toisena vuonna 50 op, kattaa molempien lukuvuosien 55 op-kertymän
  • pankkiin lasketaan opintoja 10 vuodelta, kertymää lisätään aina seuraavan vuoden lukuun ja pankki voi "tyhjentyä", jos on esimerkiksi poissaolevana välillä
  • aiemmin aikaisempia vuosia ei huomioitu, jolloin paremman vuoden "ylikertymää" ei saanut hyödynnettyä myöhemmin seuraavana vuonna
  • uudessa mallissa saadaan tasattua kertymää

Laskenta tehdään CSC:llä

Laskenta tehdään keskitetysti CSC:llä (Tieteen tietotekniikan keskuksessa) korkeakoulujen VIRTA-aineistojen perusteella.

Opintoajan rajaus ja passiivinen opiskeluoikeus

Opintojajan rajaus on tullut voimaan 1.8.2005 ja sen jälkeen alkaneissa perustutkintojen opiskeluoikeuksissa. Opintoajan rajauksesta on säädetty yliopistolaissa (558/2009, 40§, 41§).

Passiivisen opiskeluoikeuden määritelmä (passiivirekisteri) on otettu Turun opistossa käyttöön 1.8.2010 ja sillä on vaikutusta perus- ja jatkotutkintojen opiskelijamääriin. Passiivisista opiskeluoikeuksista on säädetty Turun yliopiston opintojohtosäännössä (5 §).

Tilastointiajankohta

Vuodesta 2004 alkaen opiskelijamäärät on ilmoitettu valtakunnallisesti 20.9.-tilanteen mukaisina.

Aiempina vuosina opiskelijamäärät ilmoitettiin 31.12.-tilaneen mukaan.

Opiskelijamäärä vai opiskeluoikeuksien määrä

Opiskelijamäärien tilastoissa kukin opiskelja on esitetty vain kertaalleen, ensisijaisen opinto-oikeuden mukaan.Kyseessä ei ole opiskeluoikeuksien määrien tilasto.

Jos opiskelijalla on useita voimassaolevia opiskeluoikeusia, tilastoidaan ensisijainen oikeus seuraavasti:

 • perustutkinto-oikeus (jos monta, niin uusimman mukaan)
 • tieteellinnen jatkotutkinto-oikeus (jos monta, niin uusimman mukaan)
 • erikoislääkärin tai erikoishammaslääkäräin tutkinto-oikeus
 • erikoistumiskoulutus ERKO
 • pätevyyden tuottava koulutus
 • vaihto-opiskelu
 • muu (jos monta, niin uusin ensin)

Avoimen yliopiston opiskeluoikeuksia ei oe huomioitu näissä tilastoissa.