Opiskelijamäärien tilastot

Opiskelijamäärä tilastoidaan 20.9.-tilanteen mukaan läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneista opiskelijoista.

Turun yliopiston opiskelijamäärä

Taso​ 2015 2016 2017 2018 ​2019
Alempi ​korkeakoulututkinto 8835​ 8482​ 8183​ 7926​ 8009​
Ylempi ​korkeakoulututkinto​ 5357​ 5679​ 5986​ 6253​ 6249​
Lisensiaatin tutkinto (*​ 109​ 88​ 75​ 61​ 36​
Tohtorin tutkinto​ 1802​ 1885​ 1​936​ 1902​​ 1906​
Täydennys, erikoistumis- ja erillisopinnot​ 3385​ 3420​ 3542​ 4043​ 4123​
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 19488​ 19554​ 19722​ 20185​ 20323​
Yhteenveto tiedekunnittain 2015-2019 (alempaa, ylempää ja tohtorin tutkintoa suorittavat)

Alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat

​Tiedekunta 2015 2016 2017 2018 2019
Humanistinen​ 1922​ ​1832 1743​ 1677​ 1619
Kasvatustieteiden​ 1310​ ​1258 1235​ 1250​ 1263
​Luonnontieteiden ja tekniikan 1971​ 1878​ 1828​ 1816​ 1890
Lääketieteellinen​ 205​ ​189 199​ 189​ 200
Oikeustieteellinen​ 720​ ​693 654​ 616​​ 594
Turun kauppakorkeakoulu​ 1763​ ​1720 1650​ 1517​ 1602
Yhteiskuntatieteellinen​ 944​ ​912 874​ 861​​ 841
YLIOPISTO YHTEENSÄ
8835​ ​8482 8183​ 7926​​ 8009
 

Ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat

Tiedekunta ​2015 2016 2017 2018 2019
Humanistinen​ ​877 ​893 960​ 968​ 968
Kasvatustieteiden​ ​525 ​581 663​ 702​ 715
​Luonnontieteiden ja tekniikan 736​ 841​ 829​ 934​ 996
Lääketieteellinen​ ​1277 ​1330 1356​ 1386​ 1396
Oikeustieteellinen​ ​369 ​365 409​ 437​ 443
Turun kauppakorkeakoulu​ ​1156 ​1185 1213​ 1266​ 1137
Yhteiskuntatieteellinen​ ​417 ​484 556​ 560​ 594
YLIOPISTO YHTEENSÄ
​5357 ​5679 5986​ 6253​ 6249
 

Tohtorin tutkintoa suorittavat opiskelijat

Tiedekunta 2015 ​2016 2017 2018 2019
Humanistinen​ 370​ ​375 367​ 360​ 352
Kasvatustieteiden​ 140​ ​139 140​ 126​ 126
​Luonnontieteiden ja tekniikan 362​ 390​ 371​​ 363​ 360
Lääketieteellinen​ 514​ ​551 621​ 637​ 666
Oikeustieteellinen​ 74​ ​73 76​ 74​ 67
Turun kauppakorkeakoulu​ 167​ ​168 161​ 160​ 165
Yhteiskuntatieteellinen​ 175​​ ​189 200​ 182​ 170
YLIOPISTO YHTEENSÄ
1802​ ​1885 1936​ 1902​ 1906
 

 

Ulkomaiset opiskelijat

Ulkomaisten opiskelijoiden määrä tilastoidaan 20.9.-tilastointiajankohtdan lisäksi myös koko kalenterivuoden aikana kirjoilla olleista.

Koko kalenterivuoden aikana kirjoillaolleista ei voida tehdä vertailua %-osuuksiin, koska viralliset kokonaisopiskelijamäärät otetaan aina 20.9.-tilanteen mukaisina.

Tilastot ulkomaisista opiskelijoista löydät erilliseltä sivulta.

 

Yhteenveto väh. 55 op suorittaneista 3 lukuvuodelta (laskentakaava 2016 lukien)

Laskenta tapahtuu Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaan. Huomaa, että laskentatapa on muuttunut vuonna 2016. Suurimmat muutokset ovat opiskelijajoukon muuttunut poiminta, hyväksiluettujen opintojen laskeminen hyväksilukupäivän mukaan sekä opintopistepankki.


Vähintään 55 opintopistettä suorittaneet 3 lukuvuodelta

Koko yliopisto 2015-16 2016-17 2017-18​
1. Väh. 55-op suorittaneet 6865 6699 6764
2. Väh. ​55-op suorittaneet/rahoitusmalli 6759 6683 6862.5
3.​ Keväällä aloittaneet, väh. 27-op suor. 13 33 3
4. ​Suorittanut 55 op ilman pankkia 5242 5089 5117
5. Suorittanut 55 op pankin kanssa 1510 1577 1644
6. Läsnäolleet 13922 13926 14028
7. 55-op suorittaneiden osuus, TY 48.6% 48.1% 48.2%
7. 55-op osuus, yo-sektorin keskiarvo 41.8% 43.3% 43.2%
ks. rivien selitteet alaosasta      
 

Vähintään 55 opintopistettä suorittaneet tiedekunnittain

Väh. 55 opintopistettä pankin avulla suorittaneiden opiskelijoiden määrä rahoitusmallin mukaan (edellä kohta 2) sekä kaikkien 55-op suorittaneiden osuus läsnäoloilmoittautumisista (edellä kohta 7).

Tiedekunta 15-16
lkm/rah.

suhde
16-17
lkm/rah.
 
suhde
17-18
lkm/rah.

suhde
Humanistinen 1117 40.7%​ 1102​ 41.0%​​ 1082.​5 40.5%​
Kasvatustieteiden 1114 62.0%​ 1115 61.1%​ 1169.5​ 63.1%​
​Luonnontieteiden ja tekniikan 912​ 35.3%​ 1026​ 37.1%​ 1032​ 37.8%​​
​Lääketieteellinen 1168 80.5%​ 1048​ 77.8%​ 1092​​ ​75.2%
​Oikeustieteellinen 533 48.9%​ 536​ 49.5%​ ​515.5 48.7%
​Turun kauppakorkeakoulu 1269 44.0%​ 1213 43.3%​​ 1211​ 42.7%
​Yhteiskuntatieteellinen 646 ​47.5% 653 46.7%​​​​ 660​ 46.3%
YLIOPISTO YHTEENSÄ 6759 48.6%​ 6683 48.1% 6762.5​ 48.2%​

 


Vähintään 55 opintipistettä suorittaneet OKM:n ohjauksen alan mukaan 

Väh. 55 opintopistettä pankin avulla suorittaneiden opiskelijoiden määrä rahoitusmallin mukaan (edellä kohta 2) sekä kaikkien 55-op suorittaneiden osuus läsnäoloilmoittautumisista (edellä kohta 7).

Ohjauksen ala 15-16
lkm/rah.

suhde
16-17
lkm/rah.

suhde
17-18
lkm/rah

suhde
1 Kasvatusalat 1114​ 62.0%​ 1115​ 61.1%​ 1169.5​​ 63.1%​
​2 Taiteet ja kulttuurialat 52​ 31.0% 46​ 27.2%​ ​58 30.7%
​3 Humanistiset alat 1153​ 42.9% ​1150 43.6%​ ​1130.5 ​42.8%
​4 Yhteiskunnalliset alat 667​ 43.8% ​658 42.3%​ ​657 ​42.6%
​5 Kauppa-, hallinto- ja oikeustiet. 1627​ 46.7% ​1573 45.9% ​1522.5 44.8%
​6 Luonnontieteet 739​ 41.4% ​839 43.0%​​ ​800 42.2%
​7 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 265​ 25.0% ​269 26.8%​​ ​348 31.7%
​8 Tekniikan alat 57​ 46.3% ​64 46.7%​​ ​66 47.8%
​10 Lääketieteet 922​ 85.4%​ ​814 82.4% ​849 77.9%
​11 Terveys- ja hyvinvointialat 164​ 85.9% ​155 84.7% ​162 86.6%
YLIOPISTO YHTEENSÄ 6759​ 48.6% 6683​​ 48.1% ​6762.5 48.2%
 

Mittarit Extravipusen raportissa ja yllä olevissa taulukoissa

 1. Vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden määrä (summa mittareista 3., 4. ja 5.).
 2. Vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden määrä, rahoitusmalli (sama kuin 1., paitsi että keväällä aloittaneiden määrä jaettuna kahdella)
 3. Keväällä aloittaneista vähintään 27 op:ta suorittaneet
 4. Suorittanut 55 op ilman pankkia
 5. Suorittanut 55 op pankin kanssa
 6. Läsnäolleiden määrä (läsnäolotieto 1 joko syksyllä tai keväällä)
 7. 55 op suorittaneiden osuus (mittari 1. jaettuna mittarilla 6.) Taulukossa ilmoitettu Turun yliopiston sekä yliopistosektorin luvut. 
 
Linkki ExtraVipusen raportiin (kirjaudu Eduuniin TY:n tunnuksella)

 

 

Tarkastele opiskelijamääriä tarkemmin

Turun yliopiston opiskelijamäärä vuosina 2010-2019 kunkin vuoden 20.9.-tilastointiajankohdan mukaan. Tilastot eivät sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita. Linkistä aukeaa uusi sivu.


Kaikki opiskelijat 2010-2019
Tutkinto-opiskelijat 2015-2019
 • Tavoitetutkinto (tiedekunta, tavoitetutkinto, opiskelukunta, ohjauksen ala, opintojen vaihe, opiskeluvuosien määrä, kansalaisuus)
 • Laitos (tiedekunta, laitos, opiskelukunta, tavoitetutkinto, sukupuoli, läsnä/poissaolo, kansalaisuus)
 • OKM:n ohjauksen ala (tiedekunta, opiskelukunta, tavoitetutkinto)
 • ISCED-luokitus (tiedekunta, opiskelukunta, tavoitetutkinto)
Perustutkinto-opiskelijat 2015-2019 (alempi ja ylempi korkeakoulututkinto)
Tieteellistä jatkotutkintoa suorittavat 2015-2019
Tutkintoon johtamaton koulutus 2010-2019
Historiatilastot

Määrittelyjä

55 opintopistettä suorittaneiden osuus opiskelijoista

Laskenta tapahtuu Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaan ja on jaoteltu Turun yliopiston omissa tilastoissa saman periaatteen mukaisena.

Yliopistojen rahoitusmallissa yhtenä tekijänä on väh. 55 opintopistettä suorittaneiden määrä. Yliopistojen indikaattoreissa käytetään lisäksi väh. 55 op suorittaneiden suhdelukua läsnäolleisiin.

Laskentatapa muuttiu lukuvuoden 2015-2016 opintopisteiden tiedonkeruussa.

Suurimmat muutokset uudessa poiminta- ja laskentamallissa

 • Opiskelijoiden poiminta
  • mukaan otetaan kerättävältä lukuvuodelta kaikki perustutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet
  • aiemmin otettiin suoritukset vain niiltä, jotka olivat ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijoiksi myös seuraavana lukuvuotena
  • uudessa mallissa saadaan mukaan mm. valmistuneet
 • Opintojen hyväksilukupäivä
  • hyväksiluetuista opinnoista otetaan mukaan hyväksilukupäivä
  • aiemmin katsottiin muualla suorituista (korvaavista) opinnoista varsinaista suorituspäivää
  • uudessa mallissa saadaan varmemmin tilastoitua esimerkiksi ulkomailta hyäksiluetut opinnot, joita ei välttämättä edellisen lukuvuoden osalta ole rekisterissä vielä tiedonkeruun ajankohtana
 • Pankki
  • opintopisteitä voi kerryttää pankkiin, josta niitä lasketaan hyväksi opiskelijan seuraavan vuoden kertymään. Esimerkiksi 1.vuonna suoritettu 60 op ja toisena vuonna 50 op, kattaa molempien lukuvuosien 55 op-kertymän
  • pankkiin lasketaan opintoja 10 vuodelta, kertymää lisätään aina seuraavan vuoden lukuun ja pankki voi "tyhjentyä", jos on esimerkiksi poissaolevana välillä
  • aiemmin aikaisempia vuosia ei huomioitu, jolloin paremman vuoden "ylikertymää" ei saanut hyödynnettyä myöhemmin seuraavana vuonna
  • uudessa mallissa saadaan tasattua kertymää

Laskenta tehdään CSC:llä

Laskenta tehdään keskitetysti CSC:llä (Tieteen tietotekniikan keskuksessa) korkeakoulujen VIRTA-aineistojen perusteella.

Opintoajan rajaus ja passiivinen opiskeluoikeus

Opintojajan rajaus on tullut voimaan 1.8.2005 ja sen jälkeen alkaneissa perustutkintojen opiskeluoikeuksissa. Opintoajan rajauksesta on säädetty yliopistolaissa (558/2009, 40§, 41§).

Passiivisen opiskeluoikeuden määritelmä (passiivirekisteri) on otettu Turun opistossa käyttöön 1.8.2010 ja sillä on vaikutusta perus- ja jatkotutkintojen opiskelijamääriin. Passiivisista opiskeluoikeuksista on säädetty Turun yliopiston opintojohtosäännössä (5 §).

Tilastointiajankohta

Vuodesta 2004 alkaen opiskelijamäärät on ilmoitettu valtakunnallisesti 20.9.-tilanteen mukaisina.

Aiempina vuosina opiskelijamäärät ilmoitettiin 31.12.-tilaneen mukaan.