KV-opiskelijaliikkuvuuden tilastot

Luvuissa on kerrottu kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijaliikuuvuus. Tilastoinnissa on käytetty Opetushallituksen määrittelemiä tilastointiperusteita.

KV-liikkuvuus vaihdon alkamisvuoden mukaan

 

Vaihtoon lähteneet​ 2018 2019 2020 2021 2022
​- pitkät vaihdot, 3 kk tai pidempi​​ 530 551 307 213 478
​- lyhyet vaihdot, 1 vko - alle 3 kk​​ 97 98 42 6 53
- pitkät etävaihdot, 3 kk tai pidempi 0 0 3 10 NA*
- lyhyet etävaihdot, 1 vko - 3 kk 0 0 13 0 NA*
​Kohdemaiden lukumäärä (pitkät+lyhyet vaihdot) 56 57 42 32 44
Saapuneet vaihto-opiskelijat 2018 2019 2020 2021 2022
- pitkät vaihdot, 3 kk tai pidempi​ 452 467 282 480 463
- lyhyet vaihdot, 1 vko - alle 3 kk​ 71 60 46 2 29
- pitkät etävaihdot, 3 kk tai pidempi 0 0 56 1 NA*
- lyhyet etävaihdot, 1 vko - 3 kk 0 0 0 8 NA*
Lähtömaiden lukumäärä (pitkät+lyhyet vaihdot) 46 46 40 33 41

 *Etävaihtoja ei ole mukana virallisissa OKM-raportoinnissa, jonka perusteella vuoden 2022 tilastot on koostettu.

Tilastointiperusteet

Opetushallituksen tilastointiperusteet

  • Ilmoitetaan vaihdon alkamisvuoden mukaan
  • Vaihdoissa erotellaan yli 3 kuukautta kestäneet (pitkät) vaihdot sekä vähintään viikon, mutta alle 3 kuukautta kestäneet (lyhyet) vaihdot.
  • Opiskelija on kotiyliopistossaan perus- tai jatkotutkintoa suorittavana
  • Kaksoistutkinto-opiskelijoiden opiskelua partnerikorkeakoulussa ei oteta tilastoissa huomioon liikkuvuusjaksona.
  • Mukana ovat sekä opiskelu- että harjoitteluvaihdot
  • Vastaavat luvut löytyvät Opetushallinnon Vipunen-tilastointipalvelusta

Oma-aloitteiset vaihdot

  • Oma-aloitteiset vaihdot ovat mukana vaihtoon lähteneiden luvuissa, saapuneiden osalta tilastoidaan vain virallisen vaihto-ohjelman kautta saapuneet.
  • Omalla järjestelyllä saapuneet opiskelijat ilmoittautuvat yliopistoon ns. visiting-opiskelijan statuksella ja puuttuvat siksi näistä tilastoista.

Tarkastele kv-liikkuvuustilastoja tarkemmin (päivitetty 18.4.2023)