Opiskelijaliikkuvuuden tilastot

Luvuissa on kerrottu kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijaliikuuvuus. Tilastoinnissa on käytetty Opetushallituksen määrittelemiä tilastointiperusteita (ent. CIMOn tilastointiperusteet).

Liikkuvuusjaksot alkamisvuoden mukaan

Vaihtoon lähteneet​ 2016 ​2017 2018
​- pitkät vaihdot, 3 kk tai pidempi​​ 573​​ 630​ 530
​- lyhyet vaihdot, 1 vko - alle 3 kk​​ 84​ ​118 97
​Kohdemaiden lukumäärä (pitkät+lyhyet vaihdot) 57​ ​60 56
Saapuneet vaihto-opiskelijat 2016 ​2017 2018
- pitkät vaihdot, 3 kk tai pidempi​ 451​ 432​ 452
- lyhyet vaihdot, 1 vko - alle 3 kk​ 119​ 86​ 71
Lähtömaiden lukumäärä (pitkät+lyhyet vaihdot) 55​ 54 46

Tarkastele liikkuvuusjaksoja tarkemmin

Saapuneet ja lähteneet, pitkät ja lyhyet liikkuvuusjaksot (Opetushallituksen tilastointiperusteet)

Kaikki liikkuvuusjaksot riippumatta alkamisvuodesta, kestosta ja tasosta

Opiskelija- ja harjoittelijavaihdot 2015 ​ 2016  2017
Kalenterivuoden aikana vaihdossa olleet (lähteneet) 864 ​ 874 ​ 934​​​​
​Kalenterivuoden aikana kirjoilla olleet (saapuneet) 797 ​ 666 ​ 630
Kaikki vaihdot kalenterivuoden aikana, riippumatta vaihdon alkamisajasta, kestosta tai tasosta, 5 vuoden aikasarja (pdf)
Tilastointiperusteet

Opetushallituksen tilastointiperusteet

  • Ilmoitetaan vaihdon alkamisvuoden mukaan
  • Vaihdoissa erotellaan yli 3 kuukautta kestäneet (pitkät) vaihdot sekä vähintään viikon, mutta alle 3 kuukautta kestäneet (lyhyet) vaihdot.
  • Opiskelija on kotiyliopistossaan perus- tai jatkotutkintoa suorittavana
  • Mukana ovat sekä opiskelija- että harjoittelijavaihdot
  • Vastaavat luvut löytyvät Opetushallinnon Vipunen-tialstointipalvelusta

Opiskelija- ja harjoittelijavaihtoja tilastoidaan myös kalenterivuoden aikana vaihdossa olleista

  • Vaihto tilastoitu riippumatta kestosta ja alkamisvuodesta, kunhan vaihto ajoittuu ko. kalenterivuodelle
  • Otettu huomioon myös mahdolliset muut kuin perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden vaihdot (esim. ammatillinen jatkotutkinto, tutkinnon täydentäjät)
  • Mukana ovat sekä opiskelija- että harjoittelijavaihdot

Oma-aloitteiset vaihdot

  • Oma-aloitteiset vaihdot ovat mukana vaihtoon lähteneiden luvuissa, saapuneiden osalta tilastoidaan vain virallisen vaihto-ohjelman kautta saapuneet.
  • Omalla järjestelyllä saapuneet opiskelijat ilmoittautuvat yliopistoon ns. visiting-opiskelijan statuksella ja puuttuvat siksi näistä tilastoista.