KV-opiskelijaliikkuvuuden tilastot

Luvuissa on kerrottu kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijaliikuuvuus. Tilastoinnissa on käytetty Opetushallituksen määrittelemiä tilastointiperusteita.

KV-liikkuvuus vaihdon alkamisvuoden mukaan

Vaihtoon lähteneet

2020

2021

2022

2023

​- pitkät vaihdot, 3 kk tai pidempi​​
 

307
(+3 etä)

213
 

478
 

495
 

​- lyhyet vaihdot, 1 vko - alle 3 kk​
 

42
(+13 etä)

6
 

53
 

178
 

Kohdemaiden lukumäärä (pitkät+lyhyet vaihdot)

42

32

44

48

Saapuneet vaihto-opiskelijat

2020

2021

2022

2023

- pitkät vaihdot, 3 kk tai pidempi​
 

282
(+56 etä)

480
 

463
 

494
 

- lyhyet vaihdot, 1 vko - alle 3 kk​

46

2

29

63

Lähtömaiden lukumäärä (pitkät+lyhyet vaihdot)

40

33

41

46

(Etävaihtoja ei tilastoida kansallisessa raportinnissa)


Tarkastele kv-liikkuvuustilastoja tarkemmin (PowerBI)

Tilastoja päivitetty 28.3.2024

Tilastointiperusteet

Opetushallituksen tilastointiperusteet

  • Ilmoitetaan vaihdon alkamisvuoden mukaan
  • Vaihdoissa erotellaan yli 3 kuukautta kestäneet (pitkät) vaihdot sekä vähintään viikon, mutta alle 3 kuukautta kestäneet (lyhyet) vaihdot.
  • Opiskelija on kotiyliopistossaan perus- tai jatkotutkintoa suorittavana
  • Kaksoistutkinto-opiskelijoiden opiskelua partnerikorkeakoulussa ei oteta tilastoissa huomioon liikkuvuusjaksona.
  • Mukana ovat sekä opiskelu- että harjoitteluvaihdot
  • Vastaavat luvut löytyvät Opetushallinnon Vipunen-tilastointipalvelusta

Oma-aloitteiset vaihdot

  • Oma-aloitteiset vaihdot ovat mukana vaihtoon lähteneiden luvuissa, saapuneiden osalta tilastoidaan vain virallisen vaihto-ohjelman kautta saapuneet.
  • Omalla järjestelyllä saapuneet opiskelijat ilmoittautuvat yliopistoon ns. visiting-opiskelijan statuksella ja puuttuvat siksi näistä tilastoista.