Opintosuoritusten tilastot

Opintopistetilastoissa on esitetty Turun yliopistossa suoritetut tutkinto- ja avoimen yliopiston opinnot.

 • Luvuissa ovat hyväksytysti suoritetut opinnot. Korotuksista on otettu mukaan voimassaoleva suoritus.
 • Tilastoissa ovat perus- ja jatko-opiskelijoiden ja erillisopiskelijoiden (ml. vaihto-opiskelijat) suoritukset.
 • Luvut sisältävät AHOT-opinnot (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen)
 • Avoimen yliopiston opintopistemäärät ovat mukana osassa tämän sivun tilastoja. Avoimen yliopiston opinnoista on myös erillinen tilastosivu.

Turun yliopistossa suoritetut opintopisteet 2019-2022

(ei sisällä avoimen yliopiston opintoja).

Tiedekunta​ 2019 2020 2021 2022
Humanistinen​ 80 722 80 000 80 227 70 923
Kasvatustieteiden​ 100 057 104 999 102 744 100 239
Lääketieteellinen​ 102 380 102 073 107 224 107 405
Matemaattis-luonnontieteellinen 60 828 69 883 70 337 73 530
Oikeustieteellinen​ 43 765 45 945 45 450 40 559
Teknillinen 45 489 46 365 51 336 57 932
Turun kauppakorkeakoulu​ 99 912 106 870 99 585 95 281
Yhteiskuntatieteellinen​ 67 167 65 225 66 826 65 285
Kieli- ja viestintäopintojen keskus​ 40 631 41 004 40 592 40 285
Muu​ (* 0 63 229 164
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 640 951 662 427 664 550 651 603
- josta perustutkinto-opiskelijoiden
suorittamat opintopisteet

560 558

585 381

577 695

579 073
 

*) yliopistossa yhteisesti järjestetyt UTUGS-tutkijakoulun, tiedekuntaan kuulumattomat Fitech-opinnot, kansainvälisen kesäkoulun tai kv-opiskelijoiden orientaatiokurssi.

Tarkastele opintopistetilastoja tarkemmin (PowerBI)

Yhteenvedot pdf-muodossa

Määrittelyjä

Sivuaineopiskelijoiden määrä
 • Yliopistossa ei kirjata sivuaineen opiskeluoikeuksien määriä.
 • Paras tapa saada selville sivuaineopiskelijat, on ottaa pdf-tialstoista "Oman ja muu  laitoksen opiskelijat". Luvussa ovat mukana sellaiset toisen laitoksen/aineen opiskelijat, jotka ovat ko. vuonna suorittaneet opintoja kyseisellä laitokselle/aineessa.
Opintopisteitä tuntuu hävinneen edellisiltä vuosilta
 • Opintosuoritustilastot on otettu vuosittain voimassaolevien opintosuoritusten mukaan. Arvosanojen korotukset voivat pudottaa opintoja pois aiemmilta vuosilta. Siksi aikasarjoissa otetuissa tilastoissa näyttää, että opintoja on "hävinnyt".
Suoritusten luokittelu opiskeluoikeuksien mukaan (OKM-määrittely)

Suoritetut opintopisteet raportoidaan Opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) vuosittain.

Suoritukset jaotellaan opiskelijan ensisijaisen opiskeluoikeuden mukaan seuraavasti (nämä sisällöt myös tämän sivun tilastoissa):

 • perustutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet (ml. avoimen yliopiston puolella suoritetut)
  • näistä eriteltynä vieraskielisen perustutkinto-opetuksen opintopisteet
  • vuoden 2016 tiedoista alkaen eriteltynä myös kv-harjoittelusta  saadut opintopisteet
 • korkeakoulujen välisellä yhteistyöllä suoritetut opinnot (JOO yms.)
 • vaihto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet
 • avoimessa korkeakouluopetuksessa suoritetut opintopisteet (muut kuin TY:n perus- tai jatkotutkinto-opiskelijat)
 • erillisillä opinto-oikeuksilla suoritetut opintopisteet
 • erillisillä opinto-oikeuksilla opettajankoulutuksen opintoja suorittavien opintopisteet (erilliset opettajan pedagogiset ja erilliset erityisopettajan opinnot)
 • erikoistumiskoulutuksessa  (ERKO) suoritetut opinnot

TY:n omissa tilastoissa on tilastoitu myös:

 • jatko-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet
 • perustutkinto-opiskelijoiden avoimessa yliopistossa suorittamat opinnot  (sis. perustutkinto-opiskelijoiden suorittamiin opintopisteisiin)