Opintosuoritusten tilastot

Opintopistetilastoissa on esitetty Turun yliopistossa suoritetut tutkinto- ja avoimen yliopiston opinnot.

 • Luvuissa ovat hyväksytysti suoritetut opinnot. Korotuksista on otettu mukaan voimassaoleva suoritus.
 • Tilastoissa ovat perus- ja jatko-opiskelijoiden ja erillisopiskelijoiden (ml. vaihto-opiskelijat) suoritukset.
 • Luvut sisältävät AHOT-opinnot (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen)
 • Avoimen yliopiston opintopistemäärät ovat mukana osassa tämän sivun tilastoja. Avoimen yliopiston opinnoista on myös erillinen tilastosivu.

Turun yliopistossa suoritetut opintopisteet 2021-2023

(ei sisällä avoimen yliopiston opintoja).

Tiedekunta

2021

2022

2023

Humanistinen

80 227

70 923

79 164

Kasvatustieteiden​

102 744

100 239

96 941

Kieli- ja viestintäopintojen keskus​

40 592

40 285

42 955

Lääketieteellinen

107 224

107 405

137 185

Matemaattis-luonnontieteellinen

70 337

73 530

79 751

Oikeustieteellinen​

45 450

40 559

41 369

Teknillinen

51 336

57 932

68 700

Turun kauppakorkeakoulu​

99 585

95 281

100 883

Yhteiskuntatieteellinen​

66 826

65 285

71 110

Muu (*

229

164

153

YLIOPISTO YHTEENSÄ​

        664 550

          651 603

        718 211

- josta perustutkinto-opiskelijoiden
suorittamat opintopisteet

577 695

579 073

612 920

 


*) yliopistossa yhteisesti järjestetyt opintojaksot, esim. UTUGS-tutkijakoulun, kansainvälisen kesäkoulun tai Turun yliopiston työelämäpalvelujen järjestämät opinnot.

Tilastoa on päivitetty 26.2.2024.

Määrittelyjä

Sivuaineopiskelijoiden määrä
 • Yliopistossa ei kirjata sivuaineen opiskeluoikeuksien määriä.
 • Paras tapa saada selville sivuaineopiskelijat, on ottaa pdf-tialstoista "Oman ja muu  laitoksen opiskelijat". Luvussa ovat mukana sellaiset toisen laitoksen/aineen opiskelijat, jotka ovat ko. vuonna suorittaneet opintoja kyseisellä laitokselle/aineessa.
Opintopisteitä tuntuu hävinneen edellisiltä vuosilta
 • Opintosuoritustilastot on otettu vuosittain voimassaolevien opintosuoritusten mukaan. Arvosanojen korotukset voivat pudottaa opintoja pois aiemmilta vuosilta. Siksi aikasarjoissa otetuissa tilastoissa näyttää, että opintoja on "hävinnyt".
Suoritusten luokittelu opiskeluoikeuksien mukaan (OKM-määrittely)

Suoritetut opintopisteet raportoidaan Opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) vuosittain.

Suoritukset jaotellaan opiskelijan ensisijaisen opiskeluoikeuden mukaan seuraavasti (nämä sisällöt myös tämän sivun tilastoissa):

 • perustutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet (ml. avoimen yliopiston puolella suoritetut)
  • näistä eriteltynä vieraskielisen perustutkinto-opetuksen opintopisteet
  • vuoden 2016 tiedoista alkaen eriteltynä myös kv-harjoittelusta  saadut opintopisteet
 • korkeakoulujen välisellä yhteistyöllä suoritetut opinnot (JOO yms.)
 • vaihto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet
 • avoimessa korkeakouluopetuksessa suoritetut opintopisteet (muut kuin TY:n perus- tai jatkotutkinto-opiskelijat)
 • erillisillä opinto-oikeuksilla suoritetut opintopisteet
 • erillisillä opinto-oikeuksilla opettajankoulutuksen opintoja suorittavien opintopisteet (erilliset opettajan pedagogiset ja erilliset erityisopettajan opinnot)
 • erikoistumiskoulutuksessa  (ERKO) suoritetut opinnot

TY:n omissa tilastoissa on tilastoitu myös:

 • jatko-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet
 • perustutkinto-opiskelijoiden avoimessa yliopistossa suorittamat opinnot  (sis. perustutkinto-opiskelijoiden suorittamiin opintopisteisiin)