Opintosuoritusten tilastot

Luvut sisältävät perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden ja erillisopintojen opintopisteet (ml. vaihto-opiskeijat). Avoimen yliopiston opintopistemäärät ovat mukana osassa tilastoista.

Turun yliopistossa suoritetut opintopisteet 2016-2018

(ei sisällä avoimen yliopiston opintoja)

Tiedekunta​ 2016 2017​ 2018
Humanistinen​ ​94466 84539​ 80288
Kasvatustieteiden​ ​93141 95198​ 95422
​Luonnontieteiden ja tekniikan 98180​ 99895​ 106322
Lääketieteellinen​ ​91717 96612​ 104538
Oikeustieteellinen​ ​47781 46035​ 45730
Turun kauppakorkeakoulu​ ​112068 105658​ 99328
Yhteiskuntatieteellinen​ ​63583 62952​ 65750
Kieli- ja viestintäopintojen keskus​ ​24408 31644​ 41503
Muu​ (* ​26 14​ 143
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ ​625370 622547​ 639024
- josta perustutkinto-opiskelijoiden
suorittamat opintopisteet

554014

546000

558496
 

*) yliopistossa yhteisesti järjestetyt UTUGS-tutkijakoulun, tiedekuntaan kuulumattomat Fitech-opinnot, kansainvälisen kesäkoulun tai kv-opiskelijoiden orientaatiokurssi.

Tarkastele opintopistetilastoja tarkemmin

Laskutetut JOO-opinnot 2015-2017

Tilastoissa on ilmoitettu laskutetut JOO-sopimuksen mukaiset opinnot. Luvuissa ovat mukana perustutkintoon ja tieteelliseen jatkotutkintoon sisältyvät JOO-opinnot.

 


Laskutetut JOO-opinnot tiedekunnittain 2015-2017

Muiden korkeakoulujen opiskelijoiden suoritukset Turun yliopistossa (laskutetut) sekä Turun yliopiston opiskelijoiden suoritukset muissa korkeakouluissa (maksetut).
 
  2015   2016   2017  
Tiedekunta Lasku-
tetut
Makse-
tut​
Lasku-
tetut
Makse-
tut
 Lasku-
tetut​
 Makse-
tut
Humanistinen tdk ​72 45​ 38​ 79​ 42​ 91​
Kasvatustiet. tdk ​174 ​40 144​ 26​ 321​​ 81​
Luon.tekn.tdk 57 90 78 166.5 75 92.5
Lääketiet. tdk ​28 ​20 60​ 0​ 6​​ 0​​
Oikeustiet. tdk​ ​39 ​8 14​ 0​ 6​ 20​
TuKKK​ ​88 ​123 47​ 188​​ 88​ 22​​
Yhteiskuntatiet.tdk 80 ​85 96​ 109​​ 64​ 137​
Kieli- ja viest. ​20 ​0 4​ 0​ 20​ 0​
Yhteensä, op ​558 426 481​ 568.5​ 622​ 443.5​​
Yhteensä, eurot 29780 22100 26260 29425 32830 22755
 

Laskutetut JOO-opinnot korkeakouluittain 2015-2017

Muiden korkeakoulujen opiskelijoiden suoritukset Turun yliopistossa (laskutetut) sekä Turun yliopiston opiskelijoiden suoritukset muissa korkeakouluissa (maksetut). 
 
  2015   2016   2017  
Korkeakoulu Lasku-
tetut
Makse-
tut
Lasku-
tetut
Makse-
tut
Lasku-
tetut
Makse-
tut
Aalto-yliopisto​ ​5 123​ 4​ 167​ 18​ 0​
Helsingin yliopisto​ ​170 134​ ​40 ​212.5 115​ 248.5​
Humanistinen amk​ ​0 ​0 ​0 0​ 2​ 0​
Itä-Suomen yliopisto​ ​77 80​​ ​16 97​ 45​ 99​
Jyväskylän yliopisto​ ​32 ​0 ​55 0​ ​31​ 5​
​Lappeenrannan tekn. ​9 ​0 ​16 ​0 0​ 0​
Maanpuolustuskorkeakoulu 21​ ​0 0​ 0​ 0​ 56​​
​Oulun yliopisto 0​ 0​ 0​ 0​ 13​ 0​
​Svenska Handelsh. ​12 ​0 0​ 16​ 0​ 0​
​Taideyliopisto ​0 0​ 7​ 0​ 0​ 0​
Tampereen tekn.yliopisto ​0 19​ ​10 51​ ​8 10​
Tampereen yliopisto​ ​82 55​ ​140 25​ 175​ 25​​
Turun ammattikorkeakoulu​ ​133 ​0 143​ 0​ 115​ 0​
Vaasan yliopisto​ ​6 ​15 0​ 0​ 0​ 0​
Yrkeshögskolan Novia​ ​11 ​0 ​8 ​0 0​ 0​
YHTEENSÄ ​558 426 481​ 568.5​ 622​ 443.5​​
 

Mikä on JOO?

 • JOO-sopimus on sopimus joustavasta opiskeluoikeudesta. Sen tarkoituksena on edistää opiskelijoiden liikkuvuutta korkeakoulujen välillä Suomessa.
 • Sopimuksen mukaan kotikorkeakoulu puoltaa opintojen suorittamista toisessa korkeakoulussa ja sitoutuu maksamaan JOO-opintomaksun. JOO-opinnot laskutetaan vuosittain.
 • Sopimus joustavasta opiskeluoikeudesta on laajentunut kattamaan koko Suomen 1.8.2004 alkaen. Turun yliopistolla on erillinen JOO-sopimus lähialueen ammattikorkeakoulujen kanssa.
 • Turun yliopiston ja Åbo Akademin välillä on erillissopimus, jonka mukaan opintoja ei laskuteta näiden yliopistojen välillä. Nämä opinnot eivät myöskään ole mukana JOO-tilastoissa.
 • JOO-opinnoissa ei ole mukana sopimuksen ulkopuolella tapahtuvia erilaisia verkosto-opintoja tai muita erillissopimuksella tehtäviä opintoja. Porin yliopistokeskuksessa opintoja on mahdollisuus suorittaa ns. ristiinopiskeluna, joka ei ole mukana JOO-tilastoissa.
 • Turun yliopisto liittyi mukaan sähköiseen JOOPAS-palveluun 1.3.2007.
 • Lisätietoa www.joopas.fi
 

Määrittelyjä

Sivuaineopiskelijoiden määrä
 • Yliopistossa ei kirjata sivuaineen opiskeluoikeuksien määriä.
 • Paras tapa saada selville sivuaineopiskelijat, on ottaa pdf-tialstoista "Oman ja muu  laitoksen opiskelijat". Luvussa ovat mukana sellaiset toisen laitoksen/aineen opiskelijat, jotka ovat ko. vuonna suorittaneet opintoja kyseisellä laitokselle/aineessa.
Opintopisteitä tuntuu hävinneen edellisiltä vuosilta
 • Opintosuoritustilastot on otettu vuosittain voimassaolevien opintosuoritusten mukaan. Arvosanojen korotukset voivat pudottaa opintoja pois aiemmilta vuosilta. Siksi aikasarjoissa otetuissa tilastoissa näyttää, että opintoja on "hävinnyt".
Suoritusten luokittelu opiskeluoikeuksien mukaan (OKM-määrittely)

Suoritetut opintopisteet raportoidaan Opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) vuosittain.

Suoritukset jaotellaan opiskelijan ensisijaisen opiskeluoikeuden mukaan seuraavasti (nämä sisällöt myös tämän sivun tilastoissa):

 • perustutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet (ml. avoimen yliopiston puolella suoritetut)
  • näistä eriteltynä vieraskielisen perustutkinto-opetuksen opintopisteet
  • vuoden 2016 tiedoista alkaen eriteltynä myös kv-harjoittelusta  saadut opintopisteet
 • korkeakoulujen välisellä yhteistyöllä suoritetut opinnot (JOO yms.)
 • vaihto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet
 • avoimessa korkeakouluopetuksessa suoritetut opintopisteet (muut kuin TY:n perus- tai jatkotutkinto-opiskelijat)
 • erillisillä opinto-oikeuksilla suoritetut opintopisteet
 • erillisillä opinto-oikeuksilla opettajankoulutuksen opintoja suorittavien opintopisteet (erilliset opettajan pedagogiset ja erilliset erityisopettajan opinnot)
 • erikoistumiskoulutuksessa  (ERKO) suoritetut opinnot

TY:n omissa tilastoissa on tilastoitu myös:

 • jatko-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet
 • perustutkinto-opiskelijoiden avoimessa yliopistossa suorittamat opinnot  (sis. perustutkinto-opiskelijoiden suorittamiin opintopisteisiin)