Opintosuoritusten tilastot

Opintopistetilastoissa on esitetty Turun yliopistossa suoritetut opinnot. Luvuissa ovat hyväksytysti suoritetut opinnot. Korotuksista on otettu mukaan voimassaoleva suoritus. Luvut sisältvät AHOT-opinnot (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen).

Tilastoissa ovat perus- ja jatko-opiskelijoiden ja erillisopiskelijoiden (ml. vaihto-opiskelijat) suoritukset. Avoimen yliopiston opintopistemäärät ovat mukana osassa tilastoista.

Muissa oppilaitoksissa suoritettuja, Turun yliopistossa suoritettavaan tutkintoon hyävksiluettuja opintoja ei pääsääntöisesti ole tilastoissa, ainoastaan ulkomailta hyväksiluetut opinnot löytyvät erillisenä tilastonaan.

Turun yliopistossa suoritetut opintopisteet 2017-2019

(ei sisällä avoimen yliopiston opintoja)

Tiedekunta​ 2017​ 2018 2019
Humanistinen​ 84539​ 80288 80716
Kasvatustieteiden​ 95198​ 95422 100162
​Luonnontieteiden ja tekniikan 99895​ 106322 106477
Lääketieteellinen​ 96612​ 104538 102371
Oikeustieteellinen​ 46035​ 45730 44543
Turun kauppakorkeakoulu​ 105658​ 99328 99829
Yhteiskuntatieteellinen​ 62952​ 65750 64170
Kieli- ja viestintäopintojen keskus​ 31644​ 41503 40426
Muu​ (* 14​ 143 0
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 622547​ 639024 641694
- josta perustutkinto-opiskelijoiden
suorittamat opintopisteet

546000

558496

563118
 

*) yliopistossa yhteisesti järjestetyt UTUGS-tutkijakoulun, tiedekuntaan kuulumattomat Fitech-opinnot, kansainvälisen kesäkoulun tai kv-opiskelijoiden orientaatiokurssi.

Tarkastele opintopistetilastoja tarkemmin

Opintosuoritustilastojen päivitys on työn alla. Ensimmäiset luvut julkaistaan 30.1.2020.
Tarkemmat jaottelut opintopisteistä saadaan OKM-tiedonkeruun jälkeen maaliskuun alussa.

Yhteenvedot pdf-muodossa

Määrittelyjä

Sivuaineopiskelijoiden määrä
 • Yliopistossa ei kirjata sivuaineen opiskeluoikeuksien määriä.
 • Paras tapa saada selville sivuaineopiskelijat, on ottaa pdf-tialstoista "Oman ja muu  laitoksen opiskelijat". Luvussa ovat mukana sellaiset toisen laitoksen/aineen opiskelijat, jotka ovat ko. vuonna suorittaneet opintoja kyseisellä laitokselle/aineessa.
Opintopisteitä tuntuu hävinneen edellisiltä vuosilta
 • Opintosuoritustilastot on otettu vuosittain voimassaolevien opintosuoritusten mukaan. Arvosanojen korotukset voivat pudottaa opintoja pois aiemmilta vuosilta. Siksi aikasarjoissa otetuissa tilastoissa näyttää, että opintoja on "hävinnyt".
Suoritusten luokittelu opiskeluoikeuksien mukaan (OKM-määrittely)

Suoritetut opintopisteet raportoidaan Opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) vuosittain.

Suoritukset jaotellaan opiskelijan ensisijaisen opiskeluoikeuden mukaan seuraavasti (nämä sisällöt myös tämän sivun tilastoissa):

 • perustutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet (ml. avoimen yliopiston puolella suoritetut)
  • näistä eriteltynä vieraskielisen perustutkinto-opetuksen opintopisteet
  • vuoden 2016 tiedoista alkaen eriteltynä myös kv-harjoittelusta  saadut opintopisteet
 • korkeakoulujen välisellä yhteistyöllä suoritetut opinnot (JOO yms.)
 • vaihto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet
 • avoimessa korkeakouluopetuksessa suoritetut opintopisteet (muut kuin TY:n perus- tai jatkotutkinto-opiskelijat)
 • erillisillä opinto-oikeuksilla suoritetut opintopisteet
 • erillisillä opinto-oikeuksilla opettajankoulutuksen opintoja suorittavien opintopisteet (erilliset opettajan pedagogiset ja erilliset erityisopettajan opinnot)
 • erikoistumiskoulutuksessa  (ERKO) suoritetut opinnot

TY:n omissa tilastoissa on tilastoitu myös:

 • jatko-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet
 • perustutkinto-opiskelijoiden avoimessa yliopistossa suorittamat opinnot  (sis. perustutkinto-opiskelijoiden suorittamiin opintopisteisiin)