Tietojen luovuttaminen Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmästä

Opiskelijatietojärjestelmän pitäminen ja tietosisältö perustuvat yliopistoista ja tutkinnoista annettuihin lakeihin ja asetuksiin, ylioppilaskunta-asetukseen sekä Turun yliopiston johtosääntöön koulutuksesta ja tutkinnoista.

Opiskelijatietojärjestelmän henkilötietojen käsittelyä, mm. tietojen luovuttamista, säätelee tietosuojalaki (1050/2018) ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Yliopisto luovuttaa säännöllisesti tietoja opiskelijatietojärjestelmästä lakisääteisille vastaanottajille.
Tietoja voidaan luovuttaa myös tieteellistä tutkimusta ja tilastointia varten sekä - jos opiskelija ei ole tätä kieltänyt - opiskeluun liittyvään tiedottamiseen ja mielipidetiedustelujen tekemiseen.
  • Opiskelijoiden yhteystietoja voidaan kaikissa tapauksissa luovuttaa vain sellaisiin kyselytutkimuksiin, joissa kyselyn vastaajan status TY:n opintotietorekisteriin rekisteröitynä opiskelijana on relevantti.

Saadakseen tiedot luovuttamista hakevan tahon on saatava ensin yliopistolta lupa tietojen vastaanottamiseen.
  • Mikäli kyseessä on tieteellinen tutkimus, tarvitaan aina tutkimuslupa. Ohjeet tutkimusluvan hakemiseksi. Huhtikuusta 2022 alkaen tutkimuslupa tarvitaan myös mm. pro gradu -tutkimuksille, mikäli tutkimuksessa pyydetään tietoja Turun yliopiston rekistereistä tai tietokannoista.
  • Mikäli kyseessä on muu kuin tieteellinen tutkimus, hakemukseen on liitettävä kuvaus tietojen käyttötarkoituksesta sekä tieto vastuuhenkilöistä.
  • Mikäli kyseessä on esim. Webropolin kautta teetettävä kysely, tarvitaan linkki kyselyyn.

Hakemus tehdään alla olevalla lomakkeella ja palautetaan liitteineen opiskelijakeskus Discoon. Palautusosoite: Opiskelun tuki / Opiskelijakeskus Disco, 20014 TURUN YLIOPISTO. Sähköisesti: peppi@utu.fi.

Turun yliopiston ulkopuolisilta voidaan periä maksua IT-palveluiden työstä 84.00 €/alkava tunti ja laskutuslisä 8.50 €. Hintaan lisätään alv. 24%.

Tietojenluovutusasioita hoitaa:

Suvi Vesanto, p. 050 438 5832