Suihkulähde ja opiskelijoita

Lukuvuosi-ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus

Opiskelijan on ilmoittauduttava Turun yliopistoon vuosittain läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Vain läsnäoleva opiskelija voi saada merkinnän suorituksestaan tai saada tutkintotodistuksen.

Ilmoittautumisaika on vuosittain 1.6. - 31.8. Lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään Oili-ilmoittautumispalvelussa. Oilin ilmoittautumislomake on auki ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumisajan päättymispäivän osuessa viikonloppuun, voi ilmoittautumisen hoitaa vielä ensimmäisenä arkipäivänä päättymispäivän jälkeen. Lukuvuoden 2024-2025 ilmoittautumisaika on 1.6.2024-2.9.2024.

Tällä sivustolla annetaan ohjeita lukuvuosi-ilmoittautumisista. Tiedot on pyritty ryhmittelemään eri tilanteessa oleville opiskelijoille sivun alareunan linkkeihin ja niistä löytyvät vastaukset useimpiin ilmoittautumista koskeviin kysymyksiin.

Huom lisäajan saanut!

 • Mikäli sinulla ei kevätlukukaudella 2024 ole opiskeluoikeus voimassa, mutta olet saanut lisäaikaa opinnoillesi syyslukukaudelle 2024, saat sähköpostitse ilmoittautumisohjeet sen jälkeen kun lisäaika on kirjattu Peppiin. 
 • Mikäli olet kevätlukukaudella 2024 läsnä- tai poissaoleva opiskelija, opintoaikasi on päättymässä 31.7.2024, mutta olet saanut lisäaikaa 1.8.2024 alkaen, pääset ilmoittautumaan Oilin kautta 1.6.2024-31.8.2024 välisenä aikana. Tieto Oiliin siirtyy noin kolmen arkipäivän viiveellä siitä, kun lisäaika on kirjattu Peppiin.

Uuden perustutkinnon opiskeluoikeuden saaneen ilmoittautumisohjeet löydät omalta sivultaan.

 

Jokaiseen opiskeluoikeuteen ilmoittaudutaan erikseen

Lukuvuosi-ilmoittautuminen on Oili-ilmoittautumispalvelussa.

 • Palvelu on auki ilmoittautumisaikoina. 
 • Oili-ilmoittautumispalvelussa ilmoittautuminen tehdään opiskeluoikeuskohtaisesti, jolloin voit ilmoittautua erikseen läsnäolevaksi yhteen ja poissaolevaksi toiseen opiskeluoikeuteen. Voit myös ilmoittautua läsnäolevaksi useaan opiskeluoikeuteen.
 • Kaksiportaisissa opiskeluoikeuksissa (perustutkinto, joka muodostuu alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta) ilmoittautuminen tehdään kandidaatin opiskeluoikeuteen silloin kun kandidaatin tutkinto on ilmoittautumisaikana kesken, vaikka valmistuminen olisikin jo lähellä. Ilmoittautuminen siirretään automaattisesti maisterin opiskeluoikeuteen kandidaatin tutkinnon valmistuessa. Vahvistettuun ylempään opiskeluoikeuteen voi suorittaa opintoja jo ennen ilmoittautumistiedon siirtymistä.
 • Oilissa voit ilmoittautua eri statuksille syys- ja kevätlukukausiksi (eli läsnä/poissaolon saa valittua lukukausikohtaisesti).
 • Ensimmäisenä vuonna poissaolevana olleet opiskelijat ilmoittautuvat OILI-palvelussa jatkavan opiskelijan linkin kautta. Jos olit viime lukuvuoden poissaolevana, ja et ole vielä aktivoinut utu-tunnustasi tai salasanasi on vanhentunut, onnistuvat nämä osoitteessa idm.utu.fi

 

Tutkintoa suorittavien ilmoittautumisaika

Kaikkien perus- tai jatkotutkintoa suorittavien opiskelijoiden tulee ilmoittautua yliopistoon vuosittain läsnä- tai poissaolevaksi.

 • Turun yliopiston lukuvuosi-ilmoittautumisaika tutkinto-opiskelijoille on 1.6.- 31.8. 
 • Vain kevätlukukautta koskeva ilmoittautumisaika on 1.12.-15.1. Kevään ilmoittautumisaika koskee opiskelijoita, jotka ovat ensin ilmoittautuneet pelkästään syyslukukaudeksi, ja jotka ilmoittautuvat erikseen kevätlukukaudeksi.
 • Lukuvuosi-ilmoittautumista ei voi tehdä ennen ilmoittautumisajan alkua.
 • Ilmoittautua ei voi myöskään takautuvasti jo päättyneille lukukausille.

Useita opiskeluoikeuksia

 • Mikäli sinulla on useita opiskeluoikeusia Turun yliopistossa, ilmoittautuminen on tehtävä kuhunkin opiskeluoikeuteen erikseen ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti.

Sulkeutunut opinto-oikeus

 • Opintoajan rajaukseen tai passiivirekisteriin päättynyt opinto-oikeus täytyy aktivoida ennen läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumista. Opinto-oikeuden aktivointia eli lisäaikaa haetaan omasta tiedekunnasta. Ilmoittautua voi vasta, kun virallinen päätös lisäajasta on tehty. 
Kaksoistutkinto-ohjelmissa opiskelevat
 • Kaksoistutkinto-ohjelmissa opiskelevat opiskelijat ilmoittautuvat kuten muut perustutkinto-opiskelijat ja heitä koskevat samat ylioppilaskunnan jäsenmaksut ja Kelan terveydenhoitomaksut kuin muita perustutkinto-opiskelijoita.
  • Kun opiskelet Turun yliopiston järjestämiä opintoja, saat vaihto-opiskeluun apurahaa Turun yliopistosta tai valmistut, sinun on ilmoittauduttava läsnäolevaksi opiskelijaksi Turun yliopistoon.
  • Muilla lukukausilla voit ilmoittautua poissaolevaksi.

Huomaathan, että nämä ohjeet koskevat ilmoittautumista Turun yliopistoon. Ilmoittautumiskäytännöt ovat partneriyliopistoissa erilaiset, ne sinun tulee itse varmistaa kyseisestä yliopistosta.

Lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat

Lukuvuosimaksuvelvollisten opiskelijoiden tulee ensin maksaa lukuvuosimaksu tai vahvistaa saamansa lukuvuosimaksun apuaraha ja vasta sen jälkeen ilmoittautumista yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen voidaan perua, jos lukuvuosimaksua ei ole maksettu tai lukuvuosimaksun kattavaa apurahaa vahvistettu määräaikaan mennessä.

Lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat ilmoittautuvat kuten muut perustutkinto-opiskelijat ja heitä koskevat samat ylioppilaskunnan jäsenmaksut ja Kelan terveydenhoitomaksut kuin muita perustutkinto-opiskelijoita.

Tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos sinulla tutkintoon johtamattoman opinto-oikeuden lisäksi voimassaoleva perus- tai jatkotutkintoon johtava opiskeluoikeus, lukuvuosi-ilmoittautuminen tulee tehdä siitä annettujen ohjeiden mukaisesti!

Tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelijoille läsnäolo kirjataan lähes aina automaattisesti.

 • Automaattinen ilmoittautuminen merkitään kunkin lukuvuoden ilmoittautumisajan alettua koko opinto-oikeuden voimassaoloajan.
 • Henkilökohtainen ilmoittautuminen on käytössä muutamissa lääketieteellisen tiedekunnan pätevyyskoulutuksissa.
 • Turun yliopistossa suoritetun tutkinnon jälkeisten täydennysopintojen ilmoittautumisohjeet näet täältä.
 • Tarkasta menettelyt muissa tutkintoon johtamattomissa koulutuksissa täältä.

Saat sähköpostia opiskelijakeskus Discosta utu-osoitteeseen

 • Saat viestin utu-sähköpostiisi, mikäli ilmoittautuminen on kirjattu automaattisesti tai mikäli sinun pitää ilmoittautua henkilökohtaisesti.
Jos unohdit ilmoittautua ilmoittautumisaikana

Ilmoittautumisaika koskee vain tutkintoa suorittavia opiskelijoita

 • Opiskelijan, joka ei ole ilmoittautunut määräaikana ja haluaa jatkaa opintojaan, on haettava oikeutta uudelleenkirjoittautumiseen.
 • Jos olet ilmoittautunut ensin vain syyslukukaudeksi ja ilmoittaudut erikseen kevätlukukaudeksi, ilmoittautuminen on tehtävä kevään ilmoittautumisaikana (ks. yllä "Tutkintoa suorittavien ilmoittautumisaika"). Muussa tapauksessa sinua koskevat uudelleenkirjoittautumismenettelyn ohjeet.
 • Opintoajan rajaus ja opiskeluoikeuden passivoituminen saattavat vaikuttaa uudelleenkirjoittautumiseen. Tarvittaessa sinun on ensin haettava opiskeluoikeuden aktivointia tai lisäaikaa tiedekunnaltasi.
 • Uudelleenkirjoittautumiseen saat apua opiskelijakeskus Discosta. Ole yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen disco@utu.fi. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi. Yhteydenotot käsitellään saapumisjärjestyksessä. 

Opiskeluoikeuskohtainen lukuvuosi-ilmoittautuminen muuttaa uudelleenkirjoittautumismenettelyä

 • Yliopistoon ilmoittaudutaan opiskeluoikeuskohtaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että jos olet jättänyt ilmoittautumatta johonkin opiskeluoikeuteen, peritään myöhästyneestä ilmoittautumisesta uudelleenkirjoittautumismaksu, vaikka olisit jo aiemmin ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi johonkin toiseen opiskeluoikeuteen.
  • Mikäli ilmoittaudut myöhässä yhdellä kertaa useaan opiskeluoikeuteen, peritään sinulta vain yksi uudelleenkirjoittautumismaksu (=hakemuksen käsittelymaksu).
  • Jos ilmoittaudut tämän jälkeen vielä johonkin muuhun opiskeluoikeuteen/oikeuksiin, peritään sinulta uudelleen uudelleenkirjoittautumismaksu (maksu on siis hakemuksen käsittelykohtainen). Muistathan siksi varmistaa, että ilmoittaudut aina kaikkiin opiskeluoikeuksiin joko läsnä- tai poissaolevaksi. Näin vältyt lisämaksuilta.

Uudelleenkirjoittautumismaksu

 • Ilmoittautumisajan ulkopuolella ilmoittautuvilta peritään valtioneuvoston asetuksen 1082/2009, 4 §:n mukainen 35 euron suuruinen kirjoittautumismaksu:
  • Jos opiskelija on menettänyt opiskeluoikeutensa yliopistolain 39 §:ssä säädetyn ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin takia ja hakee mainitun lain 43 §:n mukaisesti oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi, hakemuksen käsittelystä peritään 35 euroa.
  • Huom Uudelleenkirjoittautumismaksu on 50 euroa 1.1.2025 alkaen (valtioneuvoston asetus 199/2024)
 • Kirjoittautumismaksu peritään vain perustutkintoa tai tieteellistä jatkotutkintoa suorittavilta opiskelijoilta. Tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelijoilta maksua ei peritä.
 • Kirjoittautumismaksu maksetaan yliopiston verkkokaupassa. Maksun maksamisesta saat henkilökohtaiset ohjeet opiskelijakeskus Discosta. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Uudelleenkirjoittautumismaksu maksetaan eri tilille kuin ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Saat myös ylioppilaskunnan jäsenmaksun ohjeet opiskelijakeskuksesta uudelleenilmoittautumisen yhteydessä.
 
Läsnäoleva vai poissaoleva?

Voit ilmoittautua valintasi mukaan joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi opiskelijaksi.

Läsnäoleva opiskelija

 • Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneelle opiskelijalle voidaan kirjata opintosuorituksia tai merkintä tutkinnon suorittamisesta.
 • Kurssille ilmoittautuminen edellyttää, että olet ilmoittautunut läsnäolevaksi kurssin alkamisajankohdalle.
 • Kansainvälisen opiskelijavaihdon aikana sinun tulee olla Turun yliopistossa läsnäoleva opiskelija.
 • Läsnäolevaksi ilmoittautuneena yliopiston käyttäjätunnuksesi on voimassa ja voit käyttää esimerkiksi utu-sähköpostia.

Poissaoleva opiskelija

 • Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi suorittaa opintoja eikä valmistua tutkinnosta.
 • Poissaolevaksi ilmoittautuneena yliopiston käyttäjätunnuksesi on voimassa ja voit käyttää esimerkiksi utu-sähköpostia.
 • Uusi perus- tai jatkotutkinto-opiskelija voi ilmoittautua ensimmäisenä opintovuonnaan poissaolevaksi vain tietyistä syistä. Lue lisää uuden perustutkinto-opiskelijan tai jatko-opiskelijan ilmoittautumisohjeista (linkit alla).

Ilmoittautumisen vaikutus opintoajan rajaukseen

 • Huomaathan, että 1.8.2005 tai sen jälkeen uuden perustutkinnon opiskeluoikeuden saaneilla ilmoittautumiseen vaikuttaa myös opintoajan rajaus. Tieto otetaan kunkin lukukauden viimeisen päivän ilmoittautumisstatuksen mukaan.
  • Lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään Oili-ilmoittautumispalvelussa, jossa ilmoittautuminen tehdään opiskeluoikeuskohtaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että voit ilmoittautua läsnäolevaksi yhteen opiskeluoikeuteen ja poissaolevaksi toiseen.

Poissaolon muutos läsnäolevaksi

 • Poissaoloilmoittautumisen voit muuttaa läsnäoloksi milloin tahansa lukuvuoden aikana
  • Ilmoittautumisaikana saat muutoksen tehtyä Oili-ilmoittautumispalvelussa. 
  • Kevätlukukauden 2024 ilmoittautumisaika on 1.12.2023-15.1.2024.
 • Ota tarvittaessa yhteyttä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskeluoikeusnumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Muutosta ei voi tehdä jälkikäteen lukukauden päätyttyä.
 • Muutoksesta ei peritä uudelleenkirjoittautumismaksua.

Läsnäolon muutos poissaolevaksi

 • Läsnäolon voit muuttaa poissaoloksi vain ilmoittautumisaikana ja vain, jos sinulle ei ole kyseisenä lukukautena suoritettuja opintoja tai tutkintoa.
 • Muutoksen tekemiseksi ole yhteydessä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskeluoikeusnumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Muutosta ei voi tehdä jälkikäteen lukukauden päätyttyä.
 • Muutoksesta ei peritä uudelleenkirjoittautumismaksua.
Läsnäoleva perustutkinto-opiskelija: muista maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle (lukukausittain)

Kenen pitää maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu?

 • Maksuvelvollisia ovat läsnäolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa. 
 • Terveydenhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos sosiaaliturvastasi vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia. Vaikka sinun ei täytyisi maksaa terveydenhoitomaksua, voit silti käyttää YTHS:n palveluita. Lue lisää: Miten toimin, jos kuulun toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian sosiaaliturvaan? (Kelan päivitys 1.7.2022)

 • Mm. saapuvat vaihto-opiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat ja tilauskoulutusopiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, joten heidän ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua.

Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta on tullut voimaan 1.1.2021. 

 • Tammikuusta 2021 alkaen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle.
 • Ylioppilaskunnan jäsenmaksu ei enää pidä sisällään terveydenhoitomaksua.
 • Terveydenhoitomaksun määrä tarkistetaan vuosittain.
 • Maksu on 36,80 euroa lukukaudessa vuonna 2023.

Maksusta ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan pitää maksaa maksu oma-aloitteisesti Kelalle.

 • Maksu on maksettava, vaikka et käyttäisikään YTHS:n palveluja.

 • Korkeakouluopiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle lukukausittain eli 2 kertaa vuodessa.

 • Eräpäivät:

  • Kevätlukukauden eräpäivä on 31.1., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnäolevaksi. Jos ilmoittaudut kevätlukukaudelle 1.2. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.7.
  • Syyslukukauden eräpäivä on 30.9., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnäolevaksi. Jos ilmoittaudut syyslukukaudelle 1.10. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.12.
 • Terveydenhoitomaksu maksetaan Kelan asiointipalvelussa.

---

Opiskeluterveydenhuollon palveluista ja palveluverkosta voit lukea Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön verkkosivuilta.

Ylioppilaskunnan jäsenyys ja opiskelijakortti

Ylioppilaskunnan jäsenyys

 • Ylioppilaskunnan jäsenyys on pakollinen alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville (Yliopistolaki 558/2009) ja vapaaehtoinen tilauskoulutuksen opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille ja tieteellistä jatkotutkintoa suorittaville opiskelijoille. Tieteellisiä jatkotutkintoja ovat lisensiaatin (ei LL, HLL) ja tohtorin tutkinnot.
 • Kaksoistutkintoa suorittavat opiskelijat maksavat ylioppilaskunnan jäsenmaksun koko opintoajaltaan. Ylioppilaskunta on helmikuussa 2021 tehnyt uuden päätöksen kaksoistutkinto-opiskelijoiden jäsenmaksusta:
  • Syyslukukaudesta 2021 ja sen jälkeen kaksoistutkinto-oikeuden saaneet maksavat jäsenmaksun koko opintoajalta.
  • Kevätlukukaudella 2021 ja aiemmin kaksoistutkinto-oikeuden saaneet maksavat jäsenmaksun vain niiltä lukukausilta, jolloin opinnot ovat Turussa.
 • Muita tutkintoja ja opintoja suorittavat eivät voi liittyä ylioppilaskuntaan.
 • Muista maksaa terveydenhoitomaksu erikseen Kelalle! Katso tästä lisää edellisessä kappaleessa.

Lisätietoa jäsenyydestä ja ylioppilaskunnan toiminnasta Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY.

Opiskelijakortti

Opiskelijakortti on ylioppilaskunnan jäsenkortti ja samalla todistus opiskelijastatuksestasi.

Jäsenmaksun palautus

Voit hakea ylioppilaskunnalta palautusta maksamastasi jäsenmaksusta, mikäli ilmoittautumisaikana joko muutat läsnäolon poissaoloksi tai perut ilmoittautumisesi (katso edeltä lukuvuosi-ilmoittautumisen muutokset rajoitukset Läsnäoleva vai poissaoleva?).

 • Huomioi maksunpalautuksen hakemisen määräajat (alla).

​Miten haen palautusta?

 • Mikäli haluat muuttaa läsnäolosi poissaoloksi ilmoittautumisaikana, ole yhteydessä opiskelijakeskus Discoon, niin laitamme sinulle kirjaukset Peppiin. Tämän jälkeen voit hakea TYYltä palautusta. UTU-sähköpostista toiseen viestin voi lähettää tietoturvallisesti.
 • Mikäli valmistut syyslukukauden puolella ja haluat hakea kevään maksusta palautusta, sinun ei tarvitse olla yhteydessä opiskelijakeskus Discoon, vaan voit hakea TYYltä palautusta.
 • Palautuksen haku TYYltä 

Maksunpalautusten määräajat

 • Syyslukukauden tai koko lukuvuoden osalta:
  • sähköposti-ilmoitus on tehtävä opiskelijakeskus Discoon ilmoittautumisaikana eli viimeistään 31.8.
  • maksunpalautusta on haettava ylioppilaskunnalta 30.9. mennessä
 • Kevätlu​kukauden osalta
  • sähköposti-ilmoitus on tehtävä opiskelijakeskus Discoon ilmoittautumisaikana eli 15.1. mennessä 
  • maksunpalautusta on haettava ylioppiaskunnalta 28.2. mennessä

Jos em. päivät osuvat viikonlopulle, niin hakemuksen voi tehdä seuraavana maanantaina.

Käyttäjätunnuksen voimassaolo

Yliopiston käyttäjätunnuksella, eli utu-tunnuksella, pääset kirjautumaan lähes kaikkiin yliopiston tietojärjestelmiin. Pääset sillä langattomaan verkkoon, kirjautua yliopiston sähköpostiisi, voit tulostaa sekä kirjautua Windows-työasemille.

Huomaa, että yliopistolta lähetetään kaikki virallinen tiedotus utu-sähköpostiosoitteeseen. Pääset kirjautumaan sähköpostiisi osoitteessa mail.utu.fi. (Voit hakutessasi tehdä postien uudelleenohjauksen omassa sähköpostijärjestelmässäsi.)

Käyttäjätunnuksen aktivointi

 • Jokaisen uuden opiskelijan täytyy henkilökohtaisesti aktivoida utu-käyttäjätunnuksensa saadakseen yliopiston sähköiset palvelut käyttöönsä. Tunnus aktivoidaan osoitteessa https://idm.utu.fi.
 • Jos saat uuden opiskeluoikeuden ja sinulla on jo utu-käyttäjätunnus, tunnuksen uudelleen aktivointia ei tarvita, mutta voit tarvittaessa uusia tai vaihtaa salasanasi em. osoitteessa.
 • Aktivointiin liittyvissä ongelmissa ota yhteyttä digipalveluihin osoitteessa helpdesk [at] utu.fi.
 • Aktivoimalla käyttäjätunnuksesi sitoudut noudattamaan käyttöluvan ehtoja ja IT-käyttösääntöjä, jotka saat luettavaksi ennen tunnuksen aktivoimista. 

Käyttäjätunnus IT-palveluihin on voimassa läsnä- ja poissaolevilla opiskelijoilla  

 • Turun yliopiston digipalveluiden antaman käyttäjätunnuksen voimassaolo edellyttää ilmoittautumista läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi.
 • Tunnus on voimassa viimeisen ilmoittautumislukukauden jälkeen seuraavasti:
  • koko lukuvuodeksi tai pelkästään kevätlukukaudeksi ilmoittautuneella tunnus on voimassa 1.10. saakka
  • syyslukukaudeksi ilmoittautuneilla tunnus on voimassa 31.1. saakka
 • Jos opinto-oikeus on sulkeutunut opintoajan rajauksen tai passiivirekisterin vuoksi, tulee opinto-oikeus aktivoida ja opiskelijan ilmoittautua yliopistoon, jotta tunnukset voidaan aktivoida. Opinto-oikeuden aktivointia eli lisäaikaa haetaan omasta tiedekunnasta.

Valmistuminen tai muu opiskeluoikeuden päättyminen

 • Tutkinnon suorittamisen jälkeen tunnuksen voimassaolo ei katkea heti, vaan on voimassa kaksi kuukautta valmistumisen jälkeen.
 • Opiskelun muun päättymisen jälkeen tunnus on voimassa kaksi kuutautta. Esim. syyslukukaudeksi ilmoittautuneilla tunnus on voimassa 1.3. saakka, koko lukuvuodeksi tai pelkälle kevätlukukaudeksi ilmoittautuneilla tunnus on voimassa 1.10. saakka.

Nimenmuutos

 • Nimenmuutos päivittyy Peppiin suoraan Digi- ja väestötietovirastosta. Henkilötiedot tallennetaan Peppiin samassa muodossa kuin ne ovat Digi- ja  väestötietoviraston väestötietojärjestelmässä.
  • Jos nimenmuutos kirjattu väestötietojärjestelmään, mutta ei näy Pepissä, ilmoita siitä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskeluoikeusnumerosi.
 • Vasta kun nimenmuutos on viety Peppiin, voidaan digipalveluissa tehdä muutos käyttäjäjärjestelmään.

Tarkempaa tietoa tunnuksen aktivoimisesta ja käyttöluvan ehdoista

Henkilö- ja yhteystietojen muuttaminen ja tietosuoja

Pidä yhteystietosi ajan tasalla!

 • Yhteystietojesi muutokset voit tehdä itse yliopiston opintorekisteriin, Peppiin.
  • Uuden opiskelijan henkilötiedot on siirretty yliopistolle hakulomakkeesta. Voit päivittää yhteystietosi itse sen jälkeen, kun opiskeluoikeutesi ja ilmoittautumisesi on kirjattu opintorekisteriin.

Nimen tai henkilötunnuksen muutos

 • Henkilötiedot tallennetaan Peppiin samassa muodossa kuin ne ovat Digi- ja  väestötietoviraston väestötietojärjestelmässä.
  • Nimen ja kotiosoitteen muutoksen saamme suoraan Digi- ja väestötietovirastosta.
  • Jos henkilötunnuksesi tai kansalaisuutesi muuttuu, ilmoita siitä opiskelijakeskus Discoon.
 • Mikäli sinulla on voimassaoleva työsuhde yliopistoon, nimenmuutos tehdään myös HR-järjestelmäään, josta muuttunut tieto välittyy Peppiin.
  • Ilmoita muutos silti Discoon, jotta saamme kirjattua nimenmuutoksen historiatiedot Peppiinkin.
 • Kun muutos on viety opintorekisteriin, digipalveluissa voidaan tehdä päivitys käyttäjätietojärjestelmään.
  • Ilmoita digipalveluille nimen muuttumisesta sähköpostitse osoitteeseen helpdesk [at] utu.fi.

Tietojen käyttö yliopiston sisällä ja ulkopuolella

 • Opiskelijoiden henkilötiedot siirretään automaattisesti tietohallinnon ylläpitämään käyttäjätietokantaan, yliopiston intranetin käyttäjähakuun ja yliopiston kirjaston tietokantaan.

Opiskelijoiden nimi- ja yhteystietoja voidaan luovuttaa opintorekisteristä myös yliopiston ulkopuolelle:

 • Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.
 • Yhteystietoja voidaan luovuttaa tutkimustarkoituksiin.
 • Muuhun tarkoitukseen, esim. opiskeluun liittyvään tiedottamiseen ja mielipidetiedusteluihin voit halutessasi sallia tai kieltää yhteystietojesi luovutuksen (tällaisia tietojen kysyjiä ovat mm. ylioppilaskunta ja ammattijärjestöt).

Katso myös tietosuojailmoitus opiskelijoiden henkilötietojen käsittelystä.

Tietojasi voit tarkastella myös opetushallituksen Koski-palvelusta. Turun yliopiston ohjeistus.

Yliopiston lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7.

 • Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12.
 • Kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7.

Mikäli et löydä tarvitsemaasi tietoa, voit kysyä lisätietoa opiskelijakeskus Discosta. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskeluoikeusnumerosi tai henkilötunnuksesi. UTU-sähköpostista toiseen nämä voi lähettää tietoturvallisesti.