Suihkulahde opiskelijoita syys

Lukuvuosi-ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Opiskelijan on ilmoittauduttava Turun yliopistoon vuosittain läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Vain läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija voi suorittaa opintoja tai saada tutkintotodistuksen.

 • Yliopiston lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7.
 • Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12.
 • Kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7.

Tällä sivustolla annetaan ohjeita lukuvuosi-ilmoittautumisista. Tiedot on pyritty ryhmittelemään eri tilanteessa oleville opiskelijoille sivun alareunan linkkeihin ja niistä löytyvät vastaukset useimpiin ilmoittautumista koskeviin kysymyksiin.

Mikäli et löydä tarvitsemaasi tietoa voit kysyä lisätietoa opiskelijakeskus Discosta.

Tutkintoa suorittavien ilmoittautumisaika
 • Turun yliopiston lukuvuosi-ilmoittautumisaika tutkinto-opiskelijoille on 1.6.-31.8. Kaikkien perus- tai jatkotutkintoa suorittavien opiskelijoiden tulee ilmoittautua yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi. Edellä mainittuna ajankohtana voit ilmoittautua sekä syyslukukaudeksi että kevätlukukaudeksi läsnä- tai poissaolevaksi.
 • Vain kevätlukukautta koskeva ilmoittautumisaika on 1.12.-15.1. Kevään ilmoittautumisaika koskee opiskelijoita, jotka ovat ensin ilmoittautuneet pelkästään syyslukukaudeksi, ja jotka ilmoittautuvat erikseen kevätlukukaudeksi.
 • Lukuvuosi-ilmoittautumista ei voi tehdä ennen ilmoittautumisajan alkua. Ilmoittautua ei voi myöskään takautuvasti.

Lukuvuosimaksuvelvollisuus

 • Lukuvuosimaksuvelvollisten opiskelijoiden tulee maksaa lukuvuosimaksu ennen ilmoittautumista yliopistoon. Lukuvuosi-ilmoittautuminen voidaan perua, jos lukuvuosimaksua ei ole maksettu määräaikaan mennessä.

Kaksoistutkinto

 • Kaksoistutkintoa suorittavat merkitään läsnäoleviksi lukuvuosittain automaattisesti. Nämä opiskelijat maksavat ylioppilaskunnan jäsenmaksun ja YTHS-maksun vain niiltä lukukausilta, jolloin opinnot ovat Turussa.

Useita opiskeluoikeuksia

 • Mikäli sinulla on voimassaolevan perus- tai jatkotutkinnon suoritusoikeuden lisäksi muu opiskeluoikeus, ilmoittautuminen tehdään lukuvuosittain perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti.
Jos unohdit ilmoittautua ilmoittautumisaikana
 • Opiskelijan, joka ei ole ilmoittautunut määräaikana ja haluaa jatkaa opintojaan, on haettava oikeutta uudelleenkirjoittautumiseen.
 • Jos olet ilmoittautunut ensin vain syyslukukaudeksi ja ilmoittaudut erikseen kevätlukukaudeksi, ilmoittautuminen on tehtävä kevään ilmoittautumisaikana. Muussa tapauksessa sinua koskevat uudelleenkirjoittautumismenettelyn ohjeet.
 • Opintoajan rajaus ja tai opiskeluoikeuden passivoituminen saattavat vaikuttaa uudelleenkirjoittatumiseen. Tarvittaessa sinun on ensin haettava opiskeluoikeuden aktivointia tiedekunnalta.
 • Uudelleenkirjoittautumisohjeet saat opiskelijakeskus Discosta. Ole yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen disco(at)utu.fi, asiaa ei voi hoitaa puhelimitse. Yhteydenotot käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Uudelleenkirjoittautumismaksu

 • Ilmoittautumisajan ulkopuolella ilmoittautuvilta peritään valtioneuvoston asetuksen 1082/2009, 4 §:n mukainen 35 euron suuruinen kirjoittautumismaksu:
  • Jos opiskelija on menettänyt opiskeluoikeutensa yliopistolain 39 §:ssä säädetyn ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin takia ja hakee mainitun lain 43 §:n mukaisesti oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi, hakemuksen käsittelystä peritään 35 euroa.
 • Kirjoittautumismaksu maksetaan yliopiston verkkokaupassa. Maksun maksamisesta saat henkilökohtaiset ohjeet opiskelijakeskus Discosta.
 • Uudelleenkirjoittautumismaksu maksetaan eri tilille kuin ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Saat myös ylioppilaskunnan jäsenmaksun ohjeet opiskelijakeskuksesta uudelleenilmoittautumisen yhteydessä.
 
Läsnäoleva vai poissaoleva?

Voit ilmoittautua valintasi mukaan joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Nettiopsussa voit ilmoittautua koko lukuvuodeksi läsnäolevaksi tai koko lukuvuodeksi poissaolevaksi. Mikäli sinulla on tarve ilmoittautua yhdeksi lukukaudeksi läsnäolevaksi ja toiseksi lukukaudeksi poissaolevaksi, olethan yhteydessä opiskelijakeskus Discoon.

Läsnäoleva opiskelija

 • Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneelle opiskelijalle voidaan kirjata opintosuorituksia tai merkintä tutkinnon suorittamisesta.
 • Kurssille ilmoittautuminen edellyttää läsnäoloilmoittautumista kurssin alkamisajalle.
 • Läsnäolevaksi ilmoittautuneena sinulla on voimassa yliopiston käyttäjätunnus ja voit käyttää esimerkiksi utu-sähköpostia

Poissaoleva opiskelija

 • Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi suorittaa opintoja eikä valmistua tutkinnosta.
 • Poissaolevaksi ilmoittautuneena sinulla on voimassa yliopiston käyttäjätunnus ja voit käyttää esimerkiksi utu-sähköpostia.
 • Uusi perus- tai jatkotutkinto-opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi vain tietyistä syistä. Lue lisää uuden perustutkinto-opiskelijan tai jatko-opiskelijan ilmoittautumisohjeista.

Ilmoittautumisen vaikutus opintoajan rajaukseen

 • Huomaathan, että 1.8.2005 tai sen jälkeen uuden perustutkinnon opiskeluoikeuden saaneilla ilmoittautumiseen vaikuttaa myös opintoajan rajaus. Tieto otetaan kunkin lukukauden viimeisen päivän ilmoittautumisstatuksen mukaan.
 • Lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään yliopistoon, ei yksittäiseen opiskeluoikeuteen. Lukuvuosi-ilmoittautuminen vaikuttaa siis kaikkiin opiskeluoikeuksiisi.

Poissaolon muutos läsnäolevaksi

 • Poissaoloilmoittautumisen voit muuttaa läsnäoloksi milloin tahansa lukuvuoden aikana.
 • Ilmoittautumisaikana saat muutoksen tehtyä Nettiopsussa. Muutosta ei voi tehdä jälkikäteen lukukauden päätyttyä.
 • Muutoksesta ei peritä uudelleenkirjoittautumismaksua.
 • Ota tarvittaessa yhteyttä opiskelijakeskus Discoon.

Läsnäolon muutos poissaolevaksi

 • Läsnäolon voit muuttaa poissaoloksi vain ilmoittautumisaikana ja vain, jos sinulle ei ole kyseisenä lukukautena suoritettuja opintoja tai tutkintoa.
 • Muutoksen tekemiseksi ole yhteydessä opiskelijakeskus Discoon.
Ylioppilaskunnan jäsenyys ja opiskelijakortti

Ylioppilaskunnan jäsenyys

 • Ylioppilaskunnan jäsenyys on pakollinen alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville (Yliopistolaki 558/20019) ja vapaaehtoinen tilauskoulutuksen opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille ja tieteellistä jatkotutkintoa suorittaville opiskelijoille. Tieteellisiä jatkotutkintoja ovat lisensiaatin (ei LL, HLL) ja tohtorin tutkinnot.
 • Kaksoistutkintoa suorittavat opiskelijat maksavat ylioppilaskunnan jäsenmaksun ja YTHS-maksun vain niiltä lukukausilta, jolloin opinnot ovat Turussa.
 • Muita tutkintoja ja opintoja suorittavat eivät voi liittyä ylioppilaskuntaan.

Jäsenmaksu sisältää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) maksun

 • Huom! Tieteellistä jatkotutkintoa suorittavat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, eikä jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu siten sisällä YTHS-maksua.
 • YTHS-osuutta ei voi maksaa erikseen.
 • YHTS-maksua ei tarvitse maksaa kahteen kertaan. Lue alta ohjeita YTHS-maksun palautukseen.

Lisätietoa jäsenyydestä ja ylioppilaskunnan toiminnasta Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY

Opiskelijakortti

Opiskelijakortti on ylioppilaskunnan jäsenkortti ja samalla todistus opiskelijastatuksestasi.

Jäsenmaksun tai YTHS-maksun palautus

 • Voit hakea ylioppilaskunnalta palautusta maksamastasi jäsenmaksusta, mikäli muutat läsnäolon poissaoloksi tai perut ilmoittautumisesi ilmoittautumisaikana (lukuvuosi-ilmoittautumisen rajoitukset huomioiden).
 • Voit hakea myös YTHS-osuuden palautusta, jos olet maksanut sen kahden jäsenmaksun yhteydessä eri korkeakouluihin. YTHS-osuutta haetaan takaisin siltä ylioppilaskunnalta, jonka jäsenmaksu on maksettu myöhemmin.

Määräajat

 • Syyslukukauden tai koko lukuvuoden osalta:
  • ilmoitus on tehtävä opiskelijakeskus Discoon ilmoittautumisaikana eli viimeistään 31.8.
  • maksunpalautusta on haettava ylioppilaskunnalta 30.9. mennessä
 • Kevätlu​kukauden osalta
  • ilmoitus on tehtävä opiskelijakeskus Discoon ilmoittautumisaikana eli 15.1. mennessä.
  • maksunpalautusta on haettava ylioppiaskunnalta 28.2. mennessä

Jos em. päivät osuvat viikonlopulle, niin hakemuksen voi tehdä seuraavana maanantaina. Samat eräpäivät koskevat paitsi koko jäsenmaksun, myös pelkän YTHS-osuuden palautuksia.

​Miten haen palautusta?

 • Tee ensin ilmoitus opiskelijakeskus Discoon, josta saat todistuksen ylioppilaskuntaa varten. Toimita ilmoituksen yhteydessä tosite maksamastasi TYYn jäsenmaksusta.
 • Jos haet takaisin pelkkää YTHS-osuutta, toimita tosite myös muun ylioppilaskunnan jäsenmaksusta.
Käyttäjätunnuksen voimassaolo

Yliopiston käyttäjätunnuksella eli utu-tunnuksella pääset kirjautumaan lähes kaikkiin yliopiston tietojärjestelmiin. Pääset sillä langattomaan verkkoon, voit tulostaa ja kirjautua Windows-työasemille.

Käyttäjätunnuksen aktivointi

 • Utu-käyttäjätunnus luodaan kaikille opiskelijoille automaattisesti, mutta sinun pitää aktivoida tunnus saadaksesi palvelut käyttöösi. Tunnus aktivoidaan osoitteessa https://idm.utu.fi.
 • Aktivoimalla käyttäjätunnuksesi sitoudut noudattamaan käyttöluvan ehtoja ja IT-käyttösääntöjä, jotka saat luettavaksi ennen tunnuksen aktivoimista. 

Käyttäjätunnus IT-palveluihin on voimassa läsnä- ja poissaolevilla opiskelijoilla  

 • Turun yliopiston tietohallinnon antaman käyttäjätunnuksen voimassaolo edellyttää ilmoittautumista läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi.
 • Tunnus on voimassa viimeisen ilmoittautumislukukauden jälkeen seuraavasti:
  • koko lukuvuodeksi tai pelkästään kevätlukukaudeksi ilmoittautuneella tunnus on voimassa 1.10. saakka
  • syyslukukaudeksi ilmoittautuneilla tunnus on voimassa 31.1. saakka

Valmistuminen tai muu opiskeluoikeuden päättyminen

 • Tutkinnon suorittamisen jälkeen tunnuksen voimassaolo ei katkea heti, vaan on voimassa ilmoittautumislukukauden loppuun saakka kuten mainittu yllä.
 • Opiskeluoikeudesta luopuvilla otetaan huomioon aiempi lukuvuosi-ilmoittautumisen tieto.

Nimenmuutos

 • Jos nimesi muuttuu, ilmoita siitä opiskelijakeskus Discoon.
 • Vasta kun muutos on viety opintorekisteriin, IT-palveluissa voidaan tehdä muutoksen käyttäjäjärjestelmään.
 • Ilmoita IT-palveluille nimen muuttumisesta osoitteeseen tunnukset [at] utu.fi .

Tarkempaa tietoa tunnuksen aktivoimisesta ja käyttöluvan ehdoista

 

Henkilö- ja yhteystietojen muuttaminen ja tietosuoja

Pidä yhteystietosi ajan tasalla.

 • Yhteystietojesi muutokset voit tehdä itse Nettiopsuun.
 • Uuden opiskelijan henkilötiedot on siirretty yliopistolle hakulomakkeesta. Voit päivittää yhteystietosi Nettiopsussa sen jälkeen, kun opiskeluoikeutesi ja ilmoittautumisesi on kirjattu Nettiopsuun.

Nimen tai henkilötunnuksen muutos

 • Jos nimesi tai henkilötunnuksesi muuttuu, ilmoita siitä opiskelijakeskus Discoon. Tarkastamme tiedot Väestötietojärjestelmästä. Tiedot tallennetaan Nettiopsuun samassa muodossa kuin ne ovat Väestötietojärjestelmässä.
 • Kun muutos on viety Nettiopsuun, IT-palveluissa voidaan tehdä päivitys käyttäjätietojärjestelmään. Ilmoita IT-palveluille nimen muuttumisesta sähköpostitse osoitteeseen helpdesk [at] utu.fi.

Tietojen käyttö yliopiston sisällä ja ulkopuolella

 • Opiskelijoiden henkilötiedot siirretään automaattisesti tietohallinnon ylläpitämään käyttäjätietokantaan, yliopiston intranetin käyttäjähakuun ja yliopiston kirjaston tietokantaan.

Opiskelijoiden nimi- ja yhteystietoja voidaan luovuttaa opintorekisteristä myös yliopiston ulkopuolelle:

 • Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.
 • Yhteystietoja voidaan luovuttaa tutkimustarkoituksiin.
 • Muuhun tarkoitukseen, esim. opiskeluun liittyvään tiedottamiseen ja mielipidetiedusteluihin voit halutessasi sallia tai kieltää yhteystietojesi luovutuksen (tällaisia tietojen kysyjiä ovat mm. ylioppilaskunta ja ammattijärjestöt).

Katso myös tietosuojailmoitus opiskelijoiden henkilötietojen käsittelystä.

Tietojasi voit tarkastella myös opetushallituksen Koski-palvelusta. Turun yliopiston ohjeistus.