Opiskelu- tai opinto-oikeudesta luopuminen

Opiskelijalla on mahdollisuus luopua tutkintoon johtavasta opiskeluoikeudestaan tai tutkintoon johtamattomasta opinto-oikeudestaan Turun yliopistossa ilmoittamalla siitä yliopiston opiskelijakeskus Discoon.

  • Luopuminen on opiskelu/opinto-oikeuskohtainen.
  • Opiskelija, jolla on useita opiskelu/opinto-oikeuksia, voi luopua vain yhdestä tai useammasta ja jäädä opiskelijaksi kirjoille joihinkin muihin opintoihin.
  • Tehty luopumisilmoitus on sitova ja opiskelijan on osallistuttava normaaliin opiskelijavalintaan saadakseen kyseisen oikeuden takaisin. 
  • Mahdollinen opintomaksu palautetaan vain jos opinnot peruuntuvat yliopistosta johtuvista syistä.

Ilmoitus opiskelu/opinto-oikeudesta luopumisesta tehdään erillisellä lomakkeella.

  • Voit tulostaa pdf-lomakkeen tämän sivun alareunasta. Lomake on saatavissa myös opiskelijakeskus Discosta, jonne täytetty lomake myös palautetaan.
  • Opiskelu- tai opinto-oikeudesta luopumisen yhteydessä henkilöllisyys on todistettava virallisella henkilötodistuksella, opiskelijakortti ei kelpaa.
  • Postitse asioitaessa mukaan on liitettävä kopio virallisesta henkilötodistuksesta. 

Opiskeluoikeus merkitään päättyneeksi siitä päivästä alkaen, jolloin lomake on saapunut opiskelijakeskus Discoon.